Aktualizace 9.17.1: Nové a vylepšené bojové ukazatele

Velitelé,

Po představení podrobného záznamu poškození a dalších vylepšení uživatelského rozhraní jsme na základě vašich názorů dospěli k řešení nejpalčivějších problémů a stanovili si priority na cestě k vytvoření informativnějšího uživatelského rozhraní v bitvě. V aktualizaci 9.17.1 práce pokračuje řadou vylepšení a doplňků, od doladění dynamických ukazatelů směru palby až po záznam obdrženého poškození v reálném čase.

Hlavním cílem těchto nadcházejících změn je, aby pro vás bylo vyhodnocení neustále se měnící bojové situace a rychlá úprava vašeho bojového plánu snazší.

Pro podrobný rozpis nových prvků a vylepšení pokračujte ve čtení.

Obdržené poškození

Počínaje od verze 9.17.1 bude záznam o poškození, které vám nepřátelé způsobili, stejně podrobný, jako je tomu u poškození, jež způsobíte vy. Záznam bitvy (standardně se nachází v levé dolní části průhledového displeje v bitvě, ale v panelu „Nastavení“ ho lze přesunout do horní části průhledového displeje, napravo od seznamu spojeneckého týmu) vás bude informovat o:

 • Obdrženém poškození
 • Kritických zásazích
 • Kdo vás zasáhl (typ vozidla a jméno)
 • Jaký typ munice použil (s prémiovými granáty zvýrazněnými odlišnou barvou, pro zásahy a kritické zásahy, a také pro případy, kdy poškození zastavíte pancířem)
Poškození či kritické zásahy způsobené palbou spojenců budou v podrobném záznamu také zobrazeny Zprávy a barva stuh jsou stejné pro poškození způsobené spojeneckými i nepřátelskými vozidly.

 

Jako další se pojďme podívat na změny v seznamu stuh. Budeme přidávat speciální stuhy, které vás budou informovat o:

 • Množství obdrženého poškození
 • Počtu kritických zásahů
 • Typu poškození (způsobeného výstřely, požárem, nárazem či pádem)
 • Typu a názvu vozidla, které vás zasáhne

Abychom se vyhnuli tomu, že vás zahltíme příliš velkým množstvím zpráv, budou podrobný záznam a stuhy střelby z kulometů zobrazovat pouze celkové množství poškození způsobeného sérií výstřelů.

 

A nakonec jsme upravili font stuh tak, aby lépe ladil se stylem World of Tanks, a styl dynamických ukazatelů poškození a jejich trváni byly upraveny způsobem, který vám poskytne dostatek času k jejich zpracování bez toho, že vás zahltí příliš velkým množstvím údajů.

Dynamické ukazatele poškození

9.17.1 přidá dynamické nastavení šířky ukazatele, která signalizuje, kolik poškození obdržíte, či zastavíte pancířem. Ukazatele poškození budou ve třech typech, vypočítaných na základě poměru přijatého poškození a celkových HP vozidla:

 • Malý (1 – 10 % celkových HP)
 • Střední (11 – 30 % celkových HP)
 • Velký (30 % + celkových HP)

A není vůbec potřeba si tyto principy pamatovat: speciální popisky v okně „Nastavení“ vám poskytnou vysvětlení pokaždé, když ho budete potřebovat.

Ve výchozím nastavení jsou dynamické ukazatele poškození vypnuty, aby byl průhledový displej v bitvě optimalizovaný. Chcete-li je zapnout, jednoduše vyberte tuto možnost v nastavení.

Způsobené poškození

Každou událost v bitvě lze vysvětlit několika stuhami, což zajišťuje maximální podrobnosti. Například, pokud poškodíte dvě vozidla jedním výstřelem, nebo dvěma výstřely v krátkém čase, bude informace o poškození každého z tanků zobrazena na samostatné stuze, namísto jedné stuhy s celkovým poškozením, jak je tomu nyní.

Zároveň budou odstraněny stuhy, které nejsou užitečné. Například, když zničíte nepřátelské vozidlo, tak opravdu nepotřebujete informaci o počtu kritických zásahů do jeho modulů. Práce je prostě hotová a můžete pokračovat.

Nastavení

V panelu „Nastavení“ si můžete ukazatele v bitvě přizpůsobit tak, aby co nejlépe odpovídaly vaším preferencím:

 • Vyberte informaci, která je pro vás v boji nejpodstatnější, a ostatní bloky vypněte
 • Úplně vypněte informace o obdrženém poškození, kritických zásazích a zastaveném poškození. 
 • Přesuňte podrobný záznam do horní části průhledového displeje v bitvě a umístěte ho napravo od seznamu spojeneckého týmu (vezměte prosím na vědomí, že tato volba se nedoporučuje, pokud používáte nízké rozlišení obrazovky)

S těmito změnami jsme se pokusili zlepšit zážitek ze hry pro nové i staré hráče, a zároveň vám na bojišti pomoci s prováděním informovaných rozhodnutí, abyste si již nikdy nenechali ujít příležitost k maximalizaci svého přínosu k bitvě. Máte-li nějaké dotazy, potíže či návrhy, které zde nejsou zmíněny, neváhejte, a podělte se o své názory na našem fóru.

Zavřít