Aktualizace 9.17.1: Obnovená Opevnění

Pokud se vám při pouhé zmínce o opevnění roztočí hlava rychleji, než vybuchující bedna s municí, nejste v tom sami. Zatímco původně měl tento režim hry představovat způsob, jak některé hráče zapojit do „hry ve hře“ v rámci World of Tanks, skončil jako příliš komplikovaný a náročný. Je to herní režim a ne práce na plný úvazek. V současné době však nutí bitvy o opevnění klany k tomu, aby bránily svá území šestkrát týdně, a když jsou poraženy, přijdou o zdroje. Herní relace trvají celé věky a složitost zvyšování úrovní po IV. úrovni opevnění vytváří tak vysokou bariéru v postupu, že k jejímu překonání budete potřebovat žebřík. Všichni jste nám o tom mnoho pověděli, takže každý v celém studiu spěchal, aby do opevnění vnesl zdravou dávku zábavy.

V aktualizaci 9.17.1 vydáme sadu komplexních změn v režimu hry a v jeho klíčových prvcích (šarvátkách, ekonomickém systému opevnění, zálohách a dalších věcech), a vše bude určeno k jeho zjednodušení, takže pro tankisty bude snazší se do režimu zapojit a bavit se. Abychom vyjmenovali alespoň některé změny: bitvy o opevnění nahradíme zcela novým formátem - ofenzívami, a zároveň otevřeme bojové místnosti pro legionáře a přidáme zcela nové výzvy v podobě „Válečných her“.

Teď, když jsme probudili vaši zvědavost, máme i vaši pozornost? Pro více podrobností pokračujte ve čtení.

Nový režim: Ofenzívy

Bitvy o opevnění připomínají Darwinovu evoluční teorii o „přežití nejsilnějších“: silnější klany dávají přednost útokům na slabší klany, aby se vyhnuli tomu, že budou vypleněny. Výsledkem je to, že klany, které vylepší svá opevnění na V. úroveň, jsou často napadány a končí se ztrátou zdrojů, k jejichž obnovení je zapotřebí mnoho úsilí. Když k tomu přidáte povinnou obranu opevnění šest dní v týdnu, tak mnoho klanů řekne tomuto režimu „sbohem“.

Abychom tento bludný kruh prolomili, nahradíme stávající formát ofenzívami, kde:

 • Bitvy začínají v pevně stanoveném čase a přiřazování týmů je automatizované, takže není možné vybrat si k útoku konkrétní klan. Místo toho budete přiřazeni proti klanu z fronty, jehož členové mají úroveň dovedností nejpodobnější členům vašeho klanu.
 • Klany už nemusí nadále bránit svá opevnění 6krát týdně.
 • Na rozdíl od bitev o opevnění není účast v ofenzívách povinná. Záleží jen na vás a vašem klanu.
 • Porážka neskončí vypleněním budov, a poražený klan neztratí průmyslové zdroje.
 • Množství průmyslových zdrojů, které vítěz získá, závisí pouze na úrovni jeho opevnění.
 • Klany mohou do svých ofenzivních odřadů pozvat legionáře.

Ofenzívy jsou k dispozici pro odřady s vozidly X. úrovně, a zahrnují série bitev s možností změny sady vozidel po každé bitvě. Budete však muset odehrát jednu bitvu navíc, aby se určilo, který klan útočí či brání.

Změny v šarvátkách

Pro odřady s vozidly VIII. úrovně zde nahradíme formát 10 proti 10 za bitvy 7 proti 7. Šarvátky tedy budou obsahovat tři formáty bitvy: 7 proti 7 pro vozidla VI. úrovně, 7 proti 7 pro vozidla VIII. úrovně a 15 proti 15 pro vozidla X. úrovně. 

Otevřené bitevní místnosti

Jakmile ve verzi 9.17.1 otevřeme bojové místnosti pro legionáře, budou se moci po obdržení pozvánky do odřadu od daného klanu zapojit do ofenzív a šarvátek. Pro tuto funkci přidáme podobně, jako v týmových bitvách, speciální rozhraní.

Každý dobrovolník dokáže snadno najít tým pro bitvy v režimu opevnění. Klanoví hráči, kteří bojují jako legionáři, budou získávat průmyslové zdroje jak pro svůj klan, tak i pro klan, za který bojují.

Zrevidovaná ekonomika opevnění

Počínaje verzí 9.17.1 bude jen jedno skladiště průmyslových zdrojů. Nebudete tedy muset převádět hráče do budov a přepravovat mezi budovami průmyslové zdroje.

Jelikož zde nebudou žádné budovy k vyplenění (a klany neztratí v případě porážky své průmyslové zdroje), tak také změníme ceny výstavby budov a přípravy záloh tak, aby lépe odpovídaly novému nastavení. Během akce na globální mapě dostávají hráči stejné množství bodů slávy. Takže i všichni ti, kteří bojují v bitvě režimu opevnění, dostanou stejné množství průmyslových zdrojů, bez ohledu na to, zda bojovali až do konce, nebo z bitvy odešli na jejím začátku. 

Změny ve výstavbě a bourání budov

Dobré zprávy pro klany, které ještě nemají opevnění: nadále už nebudete muset opevnění zakládat, abyste si režim hry vyzkoušeli — postaráme se o to za vás.

Bez možnosti vyplenění se také změní samotný proces výstavby budov:

 • Pro vylepšení velitelského centra budete muset zajistit, že celková úroveň všech budov splňuje požadavky tohoto vylepšení. Jednoduše řečeno: klany budou muset vylepšit více, než jen jednu či dvě budovy.
 • Abychom předešli politováníhodným případům omylem zbouraných budov (nebo záměrně zbouraných s následnými vážnými pochybnostmi), odstraníme možnosti současné přestavby i zbourání.
 • A nakonec můžete zapomenout na otevírání zón a frustrující limity členů klanu, které mají. S předěláním opevnění budete moci postavit budovu na každém staveništi. 

Nové třídění záloh

Zrevidované zálohy se rozdělí do 3 skupin. A místo aktivace pouze jedné zálohy v jednu chvíli (tak, jak je tomu nyní) budete moci mít aktivovány dvě (z 1. a 2. skupiny) současně:

 • Zálohy, které poskytují další ZK posádky a volné ZK
 • Zálohy, které dávají další kredity a zkušenosti vozidla
POZNÁMKA: Účinek záloh „Bojové platby“ a „Další instruktáž“ se bude lišit v závislosti na režimu bitvy: budou poskytovat menší dodatečné odměny v náhodných bitvách, a větší v klanových bitvách. Takže pokud chcete opravdu plavat v penězích, hrajte klanové bitvy.
 • Zálohy, které zvyšují efektivitu bojových záloh a množství získaných průmyslových zdrojů. (Ty lze zapnout v bojové místnosti před ofenzívou či šarvátkou.)

Bojové zálohy

V současné době dává rozdíl mezi silou různých úrovní bojových záloh jednomu týmu výhodu nad ostatními (silný tým je ještě silnější). A nejen to. I použití dvou záloh současně značně ovlivňuje výsledek bitvy.

Snížíme vliv bojových záloh na vyvážení sil, což by mělo odstranit rozdíl mezi klany s různými zálohami:

 • Účinnost bojových záloh bude záviset na úrovni bitvy (VI, VIII nebo X), bez ohledu na jejich stávající úroveň.
 • Klany budou moci v bitvách režimu opevnění (šarvátkách či ofenzívách) použít pouze jednu bojovou zálohu (Nálet či Dělostřelecký úder).
 • Úroveň bojové zálohy ovlivní pouze množství průmyslových zdrojů.
 • Zálohy, které ovlivňují množství průmyslových zdrojů, budou mít omezení v závislosti na režimu bitvy: Velkokapacitní transport lze využít ve všech bitvách, ale Rekvizice pouze v ofenzívách.
 • Přidáme zálohy XI. a XII. úrovně, které budou mít větší účinek, než zálohy X. úrovně. Pro jejich získání budete muset velitelské centrum vylepšit na X. úroveň, nebo získat speciální klanové úspěchy. Druhou možnost již brzy podrobně popíšeme. 

Válečné hry nahradí ministerstva války

S odstraněním vyplenění a povinných bitev bude dosažení nejvyšších úrovní rozvoje opevnění opravdu snadné. Výsledkem by bylo to, že by Ministerstva války, která nyní využívají nejlepší klany, jež si své frčky zasloužili v boji, byla dostupná více hráčům. Každý by měl přístup k budově, které dává zlaťáky, prémiový účet, kredity a další zdroje bez omezení kvantity či úrovně. To by narušilo prostředí férové hry. Abychom tomu zabránili, rozhodli jsme se, že všechna ministerstva války odstraníme a přidáme nový soutěžní formát: výzvy, kterým říkáme „Válečné hry“.

Ve válečných hrách soutěží klany, které se účastní šarvátek a ofenzív, o pořadí v různých kategoriích. Nejlepší klany a legionáři dostanou herní zlaťáky, pokročilé zálohy XI. a XII. úrovně a další odměny. Tímto způsobem si budou moci klany, které si zvykly na bonusy z ministerstev války, uchovat své vedoucí pozice prostřednictvím vzájemného soupeření.

A nakonec, jelikož jsme se zbavili vyplenění, bude také odstraněno proviantní oddělení.

POZNÁMKA: Všechny klany, které mají tyto budovy a v nich připravené zálohy, dostanou kompenzaci.

 

Jak můžete vidět, opevnění čeká masivní přestavba. Abychom zajistili, že přechod proběhne hladce, budeme postupovat krok za krokem. Aktualizace 9.17.1 zavede ofenzívy a změny, které s sebou tento nový formát nese. Válečné hry se do hry dostanou po spuštění aktualizace: věnujeme tomu nějaký ten čas, abychom se ujistili, že je na ně „ekosystém“ připravený. 

Zavřít