Vozidla s preferenční tvorbou týmů v aktualizaci 1.2

V květnu jsme se podělili o naše plány pro preferenční tvorbu týmů a později je v červenci upřesnili, když jsme podrobně popsali, jak plánujeme zlepšit tato vozidla a jaké jsou stávající problémy, které máme se samotným systémem tvorby týmů.

Samozřejmě je to pro vás i nadále velmi důležité téma, takže jsme jen rádi, že se můžeme podělit o pokročilejší verzi našich vylepšení u tanků s preferenční tvorbou týmů. Díky těmto změnám budou mnohem kompetitivnější v bitvách VIII. i IX. úrovně. Tým na dokončení první fáze usilovně pracoval a jsme připraveni podělit se o výsledky. Začněme tedy stručným přehledem toho, co se s těmito speciálními prémiovými tanky stalo.

VIII KV-5

Čas zaměření
2,3 s (▼ 0,6 s)
Rozptyl
0,4 m (▼ 0,02 m)
Rychlost couvání
14 km/h (▲ 3 km/h)
Průbojnost standardního granátu
186 mm (▲ 19 mm)
Vylepšené čelní a zadní pancéřování (stěna převodového prostoru motoru)
Budou vylepšeny klíčové vlastnosti KV-5: palebná síla a odolnost. Nová hodnota pro standardní granát zvýší bojovou efektivitu proti nepřátelským vozidlům VIII. a dokonce i IX. úrovně, pokud budete mířit na jejich slabá místa. Vylepšené míření sníží dobu potřebnou pro přesný výstřel, což zvýší palebnou sílu a nepřímo zlepší odolnost vozidla. Vylepšené pancéřování dříve zranitelných míst zvýší bojový výkon stroje v boji proti nepřátelským vozidlům stejné úrovně.

VIII IS-6

Čas zaměření
2,8 s (▼ 0,6 s)
Kapacita bedny s municí
37 granátů (▲ 7 granátů)
Rozptyl
0,44 m (▼ 0,02 m)
Průbojnost standardního granátu
186 mm (▲ 11 mm)
Průbojnost APCR granátu
225 mm (▲ 8 mm)
Vylepšené čelní pancéřování
IS-6 si upevní svou roli prvosledového bojovníka: zvýšená hodnota průbojnosti tohoto rychlopalného vozidla (pro standardní i prémiové granáty) bude plně dostatečná k udělování poškození v boji zblízka. Vylepšená přesnost a doba zaměření zase zpříjemní hratelnost. Vylepšené pancéřování ještě zdůrazní roli vozidla jako bojovníka na krátkou vzdálenost.

VIII FCM 50 t

Doba nabíjení
6,8 s (▼ 0,7 s)
Poměr výkonu a hmotnosti
23 hp/t (▲ 4,6 hp/t)
Motor vozidla byl nahrazen za nový:
1 250 hp (▲ 250 hp)
Úhel sklápění děla
-10° (▲ 2°)
Poškození za minutu a pohyblivost stroje FCM 50t se zvýší, a zároveň se zlepší úhel sklápění děla. Díky vyšší palebné síle bude vozidlo vhodnější pro stávající herní podmínky v náhodných bitvách. Zároveň zvýšená pohyblivost a vylepšený úhel sklápění děla pozitivně ovlivní jeho odolnost a bojový výkon.

VIII 112

Průbojnost standardního granátu
186 mm (▲ 11 mm)
Rychlost HEAT granátu
720 m/s (▲ 80 m/s)
Doba nabíjení
12,6 s (▼ 0,6 s)
Rozptyl
0,44 m (▼ 0,02 m)
Čas zaměření
3 s (▼ 0,4 s)
Změny u vozidla 112 zvýší jeho výkon, pokud je používáno, jak by se mělo: ze dvou čínských prémiových vozidel se toto lépe hodí do role bojovníka nablízko. Z toho důvodu se zlepší průbojnost granátů, parametry ovládání děla, rychlost prémiových granátů a rychlost palby. Zároveň bude vozidlo méně efektivní v boji na dálku, ale bude se více hodit k soubojům tváří v tvář, kdy může na maximum využít silný pancíř věže.

VIII WZ-111

Průbojnost standardního granátu
186 mm (▲ 11 mm)
Rychlost HEAT granátu
720 m/s (▲ 80 m/s)
Rozptyl
0,42 m (▼ 0,02 m)
Čas zaměření
2,8 s (▼ 0,2 s)
WZ-111 a jeho „alpské“ dvojče se dočkají podobných zdokonalení jako stroj 112: vylepšená hodnota průbojnosti, rychlejší prémiové granáty a kratší čas zaměření. Vylepšení přesnosti a míření však bude větší, aby se tím zdůraznil rozdíl v hratelnosti: WZ-111 a Alpine Tiger se budou cítit komfortněji při palbě na velkou vzdálenost.

VIII M6A2E1

Průbojnost standardního granátu
204 mm (▲ 6 mm)
Rozptyl při rotaci věže
0,16 m (▼ 0,02 m)
Rychlost otáčení
28° (▲ 4°)
Rozptyl
0,4 m (▼ 0,02 m)
Čas zaměření
2,1 s (▼ 0,19 s)
Rychlost couvání
14 km/h (▲ 4 km/h)
Výdrž vozidla
1 550 HP (▲ 50 HP)
Vylepšené čelní pancéřování
М6А2Е1 se dočká celkového zlepšení technických vlastností: nepatrně lepší průbojnost, o něco lepší čas zaměření, vylepšené pancéřování a dodatečné HP. Toto komplexní vylepšení pozitivně ovlivní komfortnost při hraní a bojový výkon, přičemž zdůrazní klady a omezí zápory stroje.

VIII T-34-3

Sklápění děla vpředu
-6,5° (▲ 1,5°)
Sklápění děla vzadu
-4,5° (▲ 0,5°)
Průbojnost standardního granátu
186 mm (▲ 11 mm)
Rychlost HEAT granátu
720 m/s (▲ 80 m/s)
Rozptyl
0,44 m (▼ 0,02 m)
Rozptyl děla za pohybu a při otáčení korby
0,16 m (▼ 0,02 m)
Kromě celkově vylepšených technických vlastností (průbojnost, parametry míření, stabilizace a rychlost granátu) se T-34-3 také dočká dlouho očekávaného vylepšení úhlů sklápění děla, a to jak vpředu, tak i vzadu. Vozidlo bude efektivnější a všestrannější. Jeho hratelnost na mapách s nerovným terénem tak bude rozmanitější.

VIII Type 59

Motor vozidla byl nahrazen za nový:
650 hp (▲ 130 hp)
Poměr výkonu a hmotnosti
18,1 hp/t (▲ 3,7 hp/t)
Čas zaměření
2 s (▼ 0,3 s)
Doba nabíjení
8,4 s (▼ 0,3 s)
Rozptyl při rotaci věže
0,1 m (▼ 0,02 m)
Průbojnost standardního granátu
185 mm (▲ 4 mm)
Vylepšené čelní pancéřování
Bojový výkon tohoto legendárního vozidla bude odpovídat jeho statusu. Type 59 se bude moci plně zapojit do bitvy a ovlivnit její výsledek. Díky komplexnímu vylepšení palebné síly, parametrů míření a pancéřování bude Type 59 vhodný pro stávající situaci v náhodných bitvách.

VIII T26E4 SuperPershing

Výkon motoru
610 hp (▲ 110 hp)
Poměr výkonu a hmotnosti
12,1 hp/t (▲ 2,2 hp/t)
Doba nabíjení
8,0 s (▼ 0,2 s)
Průbojnost standardního granátu
202 mm (▲ 10 mm)
Rozptyl děla za pohybu a při otáčení korby
0,22 m (▼ 0,02 m)
Rozptyl při rotaci věže
0,12 m (▼ 0,04 m)
Vylepšené čelní pancéřování
Super Pershing bude schopný zastávat roli palebné podpory, neboť získá slušné pancéřování. Bylo vylepšeno několik technických vlastností: parametry palebné síly a míření budou vylepšeny znatelně, zatímco pohyblivost bude zlepšena trochu. Čelní pancíř věže bude silnější, zlepší se pancíř zranitelných míst a balancéry děla budou do kolizního modelu přidány jako pancéřová clona.

VIII 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger

Dělo a AP granáty byly nahrazeny za nové.
Průbojnost standardního granátu
212 mm (▲ 9 mm)
Výdrž vozidla
1 500 HP (▲ 200 HP)
Rychlost couvání
16 km/h (▲ 4 km/h)
Čas zaměření
1,8 s (▼ 0.2 s)
Rychlost otáčení
32 stupňů/s (▲ 6 stupňů/s)
Doba nabíjení
5,1 s (▼ 0,3 s)
Díky přepracovaným technickým vlastnostem přežije Jagdtiger 8,8 v bitvě déle a dokáže způsobit více poškození. Zvýšená průbojnost a rychlost palby dovolí tomuto stíhači tanků zastávat svou hlavní roli: působit poškození. Zároveň mu komplexní změny v pohyblivosti umožní uniknout nepřátelské palbě a bojovat o přežití v boji zblízka.

Pokud vám minule článek unikl, zde je stručný přehled stávající situace.

Situace

  • Problémy: u tanků s preferenčním statusem je pravděpodobné, že se dostanou do dvouúrovňových či jednoúrovňových bitev, kde je jim jejich status v kombinaci s bojovými parametry spíše ke škodě než k užitku. V určitých bitvách se nemohou měřit s vozidly IX. úrovně a cítí se méněcenné oproti běžným tankům VIII. úrovně.
  • Cíl: zlepšit zážitek ze hry pro preferenční tanky a zároveň zachovat parametr preferenční tvorby týmů a jejich jedinečné vlastností netknuté.
  • Řešení: celkové vyvážení jednoho vozidla po druhém za účelem zlepšení jejich statistik v kombinaci s revizí pravidel systému tvorby týmů. Druhé jmenované je zaměřeno na omezení případů zařazení do stejné pozice na seznamu týmu (vršek/střed/spodek) v několika bitvách v řadě díky opravě stávajícího rozložení šablony. Tanky, které mají stejný základní model jako například WZ-111 a WZ-111 Alpine Tiger, se dočkají identických vylepšení.
Vedlejší poznámka: běžná vozidla VIII. úrovně se v systému tvorby týmů potýkají s podobným problémem, ještě znásobeným skutečností, že bojují také proti tankům X. úrovně. Základním problémem těchto vozidel je příliš mnoho bitev proti strojům X. úrovně. Revize pravidel systému tvorby týmů cílí na zlepšení zážitku ze hry i pro tato vozidla.

První fáze – co se udělalo

Nejprve si upřesněme kroky, které jsme již podnikli. Začali jsme s prováděním změn vlastností a statistik u deseti tanků s preferenční tvorbou týmů, které ve hře momentálně máme, aby dokázaly lépe obstát v bitvách stejné a o 1 stupeň vyšší úrovně, aniž by si vedly lépe než nepreferenční tanky, jelikož ty se dostávají do bitev o 2 úrovně vyšších.

Všechno toto bylo provedeno na Supertestu a jsme přesvědčeni, že jsme dosáhli požadovaného výsledku. Nyní se speciální prémiová vozidla v otázce bojové efektivity velmi přiblížila k nepreferenčním strojům.

Například: IS-6 se dočkal posílení, ale nezastíní IS-3, neboť IS-6 se může dostat jen do bitev IX. úrovně, zatímco IS-3 musí obstát i proti tankům úrovně X.

Iterace

Poznámka: následující změny byly k dispozici na Supertestu.
  • První verze: vyrovnat tanky s preferenční tvorbou týmů mezi sebou
  • Druhá iterace: vybrat parametry ke zlepšení vlastností vozidla, u všech případů dle potřeby
  • Třetí iterace: doladit tyto změny

Pomocí statistik se dají snadno odhalit zjevné aspekty, které je třeba změnit. Chtěli jsme však také provést i drobnější změny, a k tomu jsou zásadní vaše připomínky, neboť některé věci se nedají za pomoci statistik dobře vysledovat. Například požadavek na vylepšení počtu granátů, které veze IS-6, neovlivňuje jeho bojovou efektivitu, ale ovlivní to hratelnost a pocit, jaký hráči při velení tanku mají.

Práce na tomto kroku byla dokončena, ale budeme nadále pokračovat ve sledování statistik a připomínek, a pokud uvidíme, že budou zapotřebí další změny, tak je provedeme. Později se také pustíme do práce na strojích VII. úrovně a dalších vozidlech s preferenční tvorbou týmů. Nyní se podíváme na palčivější problém těchto tanků – systém tvorby týmů.

Další kroky

Po vydání verze 9.18 byl zaveden nový systém tvorby týmů (s formátem 3-5-7). Problém je v tom, že tento systém není efektivní pro vozidla s preferenční tvorbou týmů. Koneckonců, sama tato vozidla nejsou tak efektivní proti strojům své vlastní úrovně ani strojům úrovně vyšší. Co s tím tedy můžeme udělat?

Náš plán je projít si způsoby, jak změnit systém tvorby týmů a kontrolu rozdělování mezi všech 6 možných šablon. Hlavním problémem je, že stávající systém nemůžeme zlepšit bez úplného přepracování architektury, a to máme naplánované až do budoucna.

Aktivně rozebíráme stávající systém tvorby týmů, provádíme potřebné změny a pak je přidáváme do nového systému. Jedná se o komplexní úpravu a náš tým potřebuje čas, aby ji provedl, aniž by něco rozboural. V budoucnu se s vámi ohledně tohoto bodu podělíme o všechny podrobnosti včetně aktuálního stavu.

Systém tvorby týmů a potřebné změny si vzhledem ke složitosti problému zaslouží své vlastní články. V porovnání s výše uvedenými individuálními změnami tanků to bude složité, protože to bude vyžadovat ponoření do celé architektury systému tvorby týmů. Rozumíme, že ohledně této záležitosti chcete mít co nejvíce informací, takže článek vydáme tak rychle, jak to jen bude možné.

Doufáme, že vás potěšily stávající a připravované změny u těchto tanků i to, jak to pomůže s úpravou hry k lepšímu. A teď běžte a tyto tanky vyzkoušejte. Budete příjemně překvapeni!

Zavřít