Akce „Bouře“. Předpisy

Základní informace o akci „Bouře“

Rozbalit
 • Akce „Bouře“ začíná 26. 7. 2021 v 10:00 CEST (UTC+2) a poběží do 9. 8. 2021, 10:00 CEST (UTC+2).
 • V průběhu akce mohou hráči obdržet v závislosti na získaných bodech slávy různé odměny a vyrobit prémiové vozidlo ve své dílně.
 • Množství odměn a příležitost vyrobit prémiové vozidlo závisejí na počtu odehraných bitev a dosažených vítězství a na strategických rozhodnutích velitelů klanů.
 • Za účast v bitvách získávají hráči body slávy, které mohou kdykoliv v průběhu akce vyměnit za osobní bonusy na zvýšení rychlosti, jakou jsou tyto osobní body slávy získávány.
 • Po skončení akce můžou hráči nahromaděné body slávy vyměnit za odměny.
 • Všichni hráči také získají experimentální moduly, které v bitvách na globální mapě mění technické parametry vozidel.
 • Klany budou body slávy získávat v bitvách i za plnění speciálních podmínek.
 • Klan může kdykoliv během akce využít speciální mechaniku, která převádí klanové body slávy na výzkumné body.
 • Výzkumné body lze investovat do různých technologií, které zvyšují míru získávání klanových bodů slávy a zjednodušují klanové akce na mapě.
 • V případě dobrého plánování mohou klany, které své body slávy investují s rozmyslem, v dalších vybojovaných bitvách získat mnohem více.
 • Klany, kterým se podaří udržet optimální rovnováhu mezi shromažďováním bodů slávy a jejich investováním do technologií a přitom dosahovat dobrých výsledků v bitvách, budou mít největší šanci v této akci uspět.

Změny v porovnání s předchozími akcemi

 • Bylo přepracováno okno s klanovými bitvami na globální mapě.
 • Bylo vylepšeno hledání provincií na globální mapě.
 • Technologie „Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi“už nemá vliv na žádosti o účast v aukci na Progresivní a Elitní frontě.
 • Do okna speciálních bitev bylo přidáno třídění a logika pro sestavování týmů podle hodnosti klanu.
 • Byla změněna sada vozidel v dílně.
 • Byly revidovány odměny za osobní body slávy.
Sbalit

Glosář

 • Dílna: mechanika, která po bitvách vybojovaných na globální mapě přidává speciální zdroje. Ty se v dílně používají na výrobu prémiových vozidel.
 • Experimentální moduly: sada speciálních modulů, které vylepšují různé charakteristiky vozidel. Pouze v rámci této akce. Jednorázové použití. Budou rozdány všem účastníkům akce v omezeném a pevně stanoveném množství. Nelze je doplnit.
 • Zdroje: herní předměty, které hráči obdrží po skončení bitvy. Je možné je přeměnit v dílně.
 • Součásti: předměty, které jsou sestaveny za využití zdrojů v dílně. Jsou používány k sestavení prémiových vozidel.
 • Výrobní fronta: prvek dílny. Jedná se o pořadí předmětů určených k výrobě.
 • Fronty: oblasti, na které je rozděleno herní pole. Dostupné jsou celkem tři fronty. Každá z nich má své vlastní herní mechaniky a podmínky k přístupu. Každá následující fronta má méně provincií, větší konkurenci a lepší odměny.
 • Bonusy: klanová vylepšení získaná z provincií těmi klany, které je vlastní.
 • Technologie: speciální výhody, které klany obdrží investováním dříve získaných bodů slávy.
 • Laboratoř: prodejce technologií. Technologie lze zakoupit za výzkumné body, které se dají získat pouze směnou klanových bodů slávy.
 • Investování: speciální mechanika na směnu klanových bodů slávy za výzkumné body, které jsou vyžadovány k zakoupení technologií. Pokud klan vlastní provincie na frontách akce, bude při využití funkce investování automaticky odstraněn z mapy.
 • Vyloďovací aukce: hybrid vylodění a aukce, kde část klanů činí nabídky na vylodění v klanových bodech slávy, zatímco další část účastníků se do ní dostane s využitím bonusů a technologií.
 • Klanové úkoly: úkoly, které klanu umožňují získávat body slávy, výzkumné body a různé technologie.
 • Osobní bonusy: speciální výhody, které hráči získávají výměnou za body slávy.
 • Bonusové odměny: odměny, které mohou hráči získat výměnou za nahromaděné osobní body slávy po skončení akce.

1. Obecná pravidla

1. Akce „Bouře“ probíhá od 26. 7. 2021, 10:00 CEST (UTC+2), do 9. 8. 2021, 10:00 CEST (UTC+2). Poslední den bitev je 8. 8. 2021.

2. Akce bude sestávat z jediné fáze bez jakýchkoliv přestávek nebo dní volna.

3. Akce se budou moci účastnit všechny klany (existující i nově vytvořené).

4. Bojiště bude rozděleno na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní. Přístup na území Progresivní a Elitní fronty je omezen.

5. Vzpoury jsou vypnuty.

6. Všechny bitvy se budou hrát ve formátu 15 proti 15 s vozidly X. úrovně.

7. Doba trvání bitvy je 15 minut..

8. „Mlha války“ je zapnuta.

9. Postihy za nedostavení se do bitvy jsou zapnuty.

10. Příjmy provincií ve zlaťácích jsou vypnuty. Během akce „Bouře“ budou provincie svým vlastníkům poskytovat speciální bonusy.

11. Vlastník provincie se neúčastní turnajů ve vyloďovacích provinciích, vyloďovacích aukcí ani turnajů mezi vyzyvateli při útoku po zemi na jeho vlastní provincie.

12. Pokud klany vlastní jakákoliv území na jakékoliv frontě, mohou podat žádost o účast ve vyloďovacích turnajích na území Základní fronty a ve vyloďovacích aukcích na Progresivní a Elitní frontě.

13. Klany nemohou napadnout vyloďovací provincie na území Základní fronty po zemi.

14. Klany mohou napadnout vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty po zemi.

15. Velitelství jsou vypnuta. Divize lze vytvořit v libovolné provincii.

16. Vytvoření a správa divizí jsou zdarma.

17. Moduly divizí jsou vypnuty.

18. Vyloďovací provincie v rámci území Základní fronty jsou dynamické a své umístění mění po ukončení vyloďovacích bitev.

19. Maximální počet účastníků vyloďovacího turnaje je 32.

20. V první den „přerozdělení světa“ je maximální možný počet účastníků vyloďovacího turnaje 16.

21. Vyloďovací aukce na území Progresivní a Elitní fronty jsou dynamické a po skončení bitev mění svou pozici.

22. Maximální počet účastníků vyloďovací aukce na území Progresivní fronty je 16, na území Elitní fronty pak 8.

23. Posunutí bitev o 15 minut je zapnuto pro 50 % provincií.

24. Uzamykání vozidel je zapnuto pro bitvy na provinciích Elitní fronty. Základní doba uzamknutí je 72 hodin.

25. Mapy:

Základní fronta: Berlín, Útesy, El Halluf, Ensk, Erlenberg, Rybářský přístav, Dálnice, Himmelsdorf, Karélie, Lakeville, Dubový lesík, Malinovka, Doly, Minsk, Horský průsmyk, Murovanka, Overlord, Paříž, Murovanka Plzeň, Prochorovka, Redshire, Pouštní řeka, Klidné pobřeží, Step, Studzianki, Tundra, Westfield

Progresivní fronta: Berlín, Útesy, El Halluf, Ensk, Rybářský přístav, Himmelsdorf, Lakeville, Dubový lesík, Malinovka, Doly, Murovanka, Perlová řeka, Prochorovka, Redshire, Pouštní řeka, Klidné pobřeží, Step, Studzianki, Westfield

Elitní fronta: Útesy, Ensk, Rybářský přístav, Himmelsdorf, Dubový lesík, Malinovka, Murovanka, Prochorovka, Redshire, Pouštní řeka, Klidné pobřeží, Step, Westfield

2. Dílna

V průběhu akce „Bouře“ mohou hráči využít dílnu (při použití zdrojů získaných v bitvách na globální mapě) k výrobě prémiových vozidel VII. a VIII. úrovně.

Dílna se nachází na obrazovce klanů.

2.1. Zdroje

Po skončení bitvy na globální mapě její účastníci získají rozmanité zdroje. Množství těchto zdrojů je stejné pro všechny členy týmu a odvíjí se od následujících faktorů:

 • Fronta, na které bitva probíhá
 • Typ bitvy
 • Výsledek bitvy: klan obdrží více zdrojů za vítězství.
 • Počtu zničených nepřátelských vozidel: čím více nepřátelských vozidel bude zničeno, tím více zdrojů získáte (započítává se počet zničených vozidel v závěru bitvy bez ohledu na to, kdo je zničil).
 • Experimentální moduly na zničených nepřátelských vozidlech: zničení vozidel, která na sobě mají experimentální moduly, bude odměněno zdroji navíc.

Zdroje získané v bitvách mohou být využity na vytvoření součástí. Součásti mohou být využity k sestavení prémiových vozidel.

Šrot je základním zdrojem, který lze využít k získání ostatních zdrojů. V dílně lze ze šrotu získat ostatní zdroje: železné kovy, neželezné kovy a náhradní díly. Proces přeměny šrotu v ostatní zdroje je okamžitý.

Zdroje je možné použít k sestavení: částí motoru, pancíře, podvozku, výzbroje, kování a nástrojů.

Všechny součásti je možné rozložit na zdroje. Tento proces je okamžitý. Množství získaných zdrojů bude ovšem menší než množství využité k sestavení.

Součásti jsou používány k sestavení prémiových vozidel.

V jednu chvíli je možné sestavovat pouze jeden předmět (včetně vozidel). Je ale možné nastavit si výrobní frontu.

Předměty ve výrobní frontě je možné přesouvat nebo odstraňovat. Při odstraňování předmětu z fronty (včetně současného) budou zdroje plně vráceny do inventáře.

V dílně najdou hráči bojový záznam. Ten zobrazuje množství zdrojů, které byly od začátku akce získány ve všech bitvách.

Dílna bude dostupná až do konce období vyhraněného pro výměnu bodů slávy za bonusové odměny (26. 8. 2021, 10:00 CEST (UTC+2)).

Po uzavření dílny budou všechny nevyužité zdroje odstraněny. Sestrojená vozidla budou hráčům připsána během několika dní po skončení výměny bodů slávy za bonusové odměny a po shrnutí výsledků Aukce za bony. Vozidla jim budou připsána 27. 8. 2021.

V průběhu akce lze sestrojit pouze jedno prémiové vozidlo, rozhodněte se proto dopředu.

Datum připsání vozidel sestrojených v dílně se může změnit.

3. Experimentální moduly

Všichni účastníci této akce získají* experimentální moduly, které ovlivňují technické parametry vozidel. Tyto moduly mohou být použity pouze v bitvách na globální mapě.

Na vozidle může být namontován pouze jeden experimentální modul. Bude funkční pouze po dobu jedné bitvy (modul nebude odstraněn v případě technického vítězství). Tyto moduly mohou být z vozidel odmontovány nebo na ně opět namontovány.

Experimentální moduly není možné namontovat na dělostřelectvo.

Při zahájení akce budou po přihlášení do hry všem hráčům připsány 3 experimentální moduly každého typu. Během akce je nelze doplnit.

Pokud je během bitvy namontován experimentální modul, bude označen speciálním ukazatelem v rozhraní bitvy.

Po skončení akce budou všechny nevyužité moduly odstraněny.

Modul Efekt
Systém řízení palby

+20 % ke stabilizaci děla

Dodatečné pancéřování

+20 % k výdrži vozidla

+25 % k hmotnosti vozidla

Silné nálože

+15 % ke způsobenému poškození

+20 % k době zaměření

Klimatizační systém +30 % k hlavní kvalifikaci všech členů posádky
Kompozitní protistřepinová vložka

+10 % k výdrži vozidla

+10 % k hmotnosti vozidla

Systém turbodmychadla +20 % k výkonu motoru

Abyste obdrželi experimentální moduly, měli byste se po začátku akce přihlásit do herního klienta.

4. Herní oblast

1. Bojiště bude rozděleno na tři fronty: Základní, Progresivní a Elitní.

2. Hlavní časy akce (UTC +1):

 • Základní fronta — 19:00 až 22:00 CEST (UTC+2)
 • Progresivní fronta — 19:00 až 22:00 CEST (UTC+2)
 • Elitní fronta — 19:00 až 22:00 CEST (UTC+2)

5. Fronty

K dispozici jsou tři fronty s jinými přístupovými podmínkami, odlišnými zisky osobních a klanových bodů slávy a rozdílnými strategickými mechanikami.

Každá provincie na globální mapě má několik bonusů, které poskytují klanu, který ji vlastní, strategické výhody.

Rozdělení bonusů do provincií zůstává během celé akce beze změny.

5.1. Základní fronta

1. Na Základní frontě lze klanové body slávy získat pouze za bitvy.

2. Žádosti o vylodění na území Základní fronty jsou k dispozici pro každý klan, který má alespoň 15 členů s vozidly X. úrovně.

3. Maximální počet žádostí o vylodění, které jsou klanu na Základní frontě souběžně dostupné, je 6 (pokud má klan více než 90 členů s vozidly X. úrovně).

4. Na území Základní fronty jsou k dispozici dynamická vylodění. Žádosti o vylodění na Základní frontě mohou podat klany, které již vlastní provincie na libovolné frontě.

5. Základní fronta sestává ze 700 provincií. Hlavní čas je od 19:00 do 22:00 CEST (UTC+2).

5.2. Progresivní fronta

1. Na Progresivní frontě lze klanové body slávy získat za bitvy i za držení provincií.

2. Existují čtyři způsoby, jak k provinciím na Progresivní frontě získat přístup:

 • Obsaďte provincii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Kupte si v laboratoři technologii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Progresivní frontě činí 100 klanových bodů slávy (viz 8. odstavec předpisů).
 • Splňte klanový úkol „Zkušený nájezdník“ (viz 10. odstavec předpisů).

3. Provincie na Progresivní frontě poskytují oproti té Základní 10 % bonus k bodům slávy získaným v bitvách (viz 9. odstavec předpisů).

4. Vlastnictví provincie na Progresivní frontě je odměněno body slávy. Počet udělených bodů slávy klesá s každým následujícím dnem vlastnictví. Klanové body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce. Pokud klan opustí mapu před výpočtem tahu, pak tyto klanové body slávy nedostane.

Doba vlastnění provincie klanem na Progresivní frontě (herní dny) Klanové body slávy
1 4 000
2 3 000
3 2 000
4 1 000
5+ 0

To znamená, že když klan obsadí provincii Progresivní fronty poprvé, tak získá 4 000 klanových bodů slávy. Pokud ji udrží i druhý den, dostane 3 000 klanových bodů slávy. Vlastnictví provincie po třetí den bude odměněno 2 000 klanovými body slávy a tak dále.

5. Pokud je provincie obsazena opakovaně (vyjma obsazení po investování), zůstává bonus beze změny tak, jako by ji klan vlastnil. Podívejme se na příklad, kdy klan vlastní provincii po tři dny, pak ji ztratí a následujícího dne ji znovu obsadí. V takovém případě dostane klan 1 000 klanových bodů slávy za první den opětovného vlastnictví a 0 klanových bodů slávy za následující den.

6. Investování počítadlo vlastnictví provincie vynuluje. Pokud je provincie opakovaně obsazena, příjmy začínají znovu od začátku.

7. Progresivní fronta sestává ze 176 provincií. Hlavní čas fronty je od 19:00 do 22:00 CEST (UTC+2).

5.3. Elitní fronta

1. Na Elitní frontě lze body slávy získat za bitvy, za vlastnictví provincií a za počet vlastněných provincií.

2. Existují tři způsoby, jak k provinciím Elitní fronty získat přístup:

 • Obsaďte provincii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
 • Kupte si v laboratoři technologii, která umožňuje „žádost o účast ve vyloďovací aukci na Elitní frontě“.
 • Učiňte nabídku (v bodech slávy) ve vyloďovací aukci. Minimální nabídka na Elitní frontě je 10 000 klanových bodů slávy (viz 8. odstavec předpisů).

3. Provincie na Elitní frontě poskytují oproti té Základní 20 % bonus k bodům slávy získaným v bitvách (viz 9. odstavec předpisů).

4. Za vlastnictví provincie jsou klany odměněny klanovými body slávy a podobně jako u provincií na Progresivní frontě (4. odstavec v sekci Progresivní fronta) se jejich množství také za každý den vlastnictví provincie snižuje. Klanové body slávy se připisují během výpočtu dalšího tahu, když jsou bitvy v provincii u konce.

Doba vlastnění provincie klanem na Elitní frontě (herní dny) Klanové body slávy
1 12 000
2 9 000
3 6 000
4 3 000
5+ 0

5. Klany, které na území Elitní fronty vlastní skupiny provincií, získávají klanové body slávy. Na konci herního dne jsou klany, které na území Elitní fronty vlastní 4 či více provincií, odměněny klanovými body slávy v závislosti na počtu vlastněných provincií poté, co jsou všechny bitvy provincií u konce.

Počet provincií vlastněných klanem

Odměna v klanových bodech slávy
1 0 bodů
2 0 bodů
3 0 bodů
4 18 000 bodů
5 18 000 bodů
6 36 000 bodů
7 36 000 bodů
8+ 90 000 bodů

6. Tyto klanové body slávy jsou přidány na konci herního dne (cca v 7:00 CEST (UTC+2)). Pokud však klan zahájí investování, zatímco vlastní skupinu provincií na Elitní frontě, pak obdrží výzkumné body v plném rozsahu, tedy za všechny klanové body slávy včetně odměny za vlastnění skupiny provincií. Pokud si klan udrží vlastnictví provincií do skončení bitev v provinciích a poté opustí globální mapu (nikoliv zahájením investic), pak obdrží klanové body slávy.

7. Uzamykání vozidel je zapnuto pro bitvy na provinciích Elitní fronty.

 • Vozidla zničená v jakékoliv bitvě na Elitní frontě jsou uzamčena na 72 hodin, vyjma bitev s vlastníkem provincie. Při výhře v bitvě proti vlastníkovi provincie jsou vozidla uzamčena na 36 hodin.
 • Dobu uzamčení vozidel lze snížit pomocí speciální technologie.
 • Uzamčená vozidla se dají využít v bitvách na území Základní a Progresivní fronty.

8. Elitní fronta sestává z 15 provincií. Hlavní čas fronty — od 19:00 do 22:00 CEST (UTC+2).

6. Klanová vylepšení

Klan může využívat různé bonusy a technologie, aby urychlil zisk bodů slávy.

Jsou rozděleny do dvou skupin: na technologie, které lze zakoupit v laboratoři za výzkumné body nebo získat jako odměnu za splnění úkolů, a na bonusy, jež je možné získat za obsazení a vlastnění provincií, které takové bonusy poskytují. Efekty bonusů a technologií se sčítají (více informací v sekcích Bonusy a Technologie).

6.1. Výzkumné body a investování

1. Investování je speciální mechanika sloužící ke směně klanových bodů slávy za výzkumné body (v určitém směnném kurzu). Směnný kurz lze vylepšit pomocí určitých technologií.

2. Při použití této mechaniky jsou všechny učiněné (čekající) nabídky v aukcích zrušeny a klan opustí globální mapu. Klanové body slávy jsou směněny za výzkumné body. Funkci investování může využít pouze Velitel klanu a Výkonní důstojníci.

3. Směna bodů slávy za výzkumné body se provádí po výpočtu nejbližšího tahu.

4. Investování nelze zahájit, jestliže začal hlavní čas v provinciích, ve kterých má klan naplánované bitvy.

5. Po dokončení investice je obnovena možnost získávat celý bonus z provincií na Progresivních a Elitních frontách (bližší informace v sekcích o Progresivní a Elitní frontě).

6. Výměnu bodů slávy za výzkumné body není možné zvrátit. Buďte proto prosím pozorní, zejména v závěru akce.

6.2. Laboratoř

1. Laboratoř je speciální obchod, ve kterém lze výzkumné body utratit za různé technologie.

2. V laboratoři si můžete prohlédnout všechna aktivní klanová vylepšení.

6.3. Bonusy

1. Každá provincie na mapě poskytuje různé bonusy.

2. Bonusy se aktivují, jakmile klan obsadí provincii, a jsou ukončeny, když klan o provincii přijde.

3. Pokud klan vlastní několik provincií, které poskytují stejný bonus, efekty se nesčítají. Klan získává efekt pouze z nejúčinnějšího bonusu. Klan například vlastní dvě provincie. Jedna z nich poskytuje bonus +3 % a druhá bonus +10 % k získaným klanovým bodům slávy. Členové klanu ve výsledku získají pouze +10 % k získaným osobním bodům slávy. To platí i pro bezplatné žetony s žádostí. Na frontách můžete použít pouze jeden bezplatný žeton s žádostí (jeden na Progresivní a jeden na Elitní).

6.4. Technologie

1. Technologii lze v průběhu akce obdržet pouze jednou. Zůstane aktivována až do konce celé akce.

2. Technologie začíná fungovat okamžitě po zakoupení v laboratoři nebo poté, co ji klan dostane za splnění klanového úkolu.

3. Efekt několika technologií stejného typu se sčítá. To znamená, že pokud klan nejprve dostane technologii, která poskytuje +5 % k získaným klanovým bodům slávy, a později obdrží technologii, která poskytuje +10 % k získaným bodům, pak členové klanu obdrží bonus +15 % ke klanovým bodům slávy, jež získají.

4. Náklady na technologie se mohou dynamicky měnit v závislosti na počtu klanů, které si technologii zakoupí. Čím více klanů si určitou technologii zakoupí, tím levnější bude pro klany, které ji ještě nemají.

6.5. Tabulka bonusů a technologií

Efekt Technologie Bonusy
Zvýšený počet osobních bodů slávy získaných v bitvách Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Zvýšený počet klanových bodů slávy za vlastnění provincií na Progresivní a Elitní frontě Fronty: Základní, Progresivní, Elitní
Žádost o účast v aukci na Progresivní frontě Základní fronta
Žádost o účast v aukci na Elitní frontě Fronty: Základní, Progresivní
Zvýšení odměny za vlastnictví provincií na Elitní frontě Elitní fronta
Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi*
Snížené trvání uzamčení vozidel
Lepší míra konverze klanových bodů slávy na výzkumné body
   Zvýšený bonus za výhru proti protivníkovi, který má více klanových bodů slávy

Technologie „Zvýšený efekt bonusů poskytovaných provinciemi“už nemá vliv na žádosti o účast v aukci na Progresivní a Elitní frontě.

7. Osobní bonusy

Osobní body slávy mohou být v herním klientovi na klanové obrazovce vyměněny za osobní bonusy.

1. Hráči můžou své osobní body slávy vyměnit za osobní bonusy, které urychlí proces získávání dalších osobních bodů slávy.

2. Osobní bonus za osobní body slávy je aktivován v okamžiku, kdy jej hráč získá.

Nezapomeňte, že výše zmíněná výměna je nevratná, proto pečlivě zvažte vynaložený čas a námahu. Správné rozhodnutí vám během akce umožní získat více bodů slávy a dosáhnout vyšší pozice a naopak – chyby ve vašich propočtech můžou snadno vést k horšímu umístění, než v jaké doufáte.

8. Vyloďovací aukce v provinciích Progresivní a Elitní fronty

1. Pro přístup na Progresivní a Elitní frontu musí hráči využít vyloďovací aukce.

2. K účasti v aukci lze využít dvou způsobů:

 • získání přístupu pomocí technologie nebo bonusu;
 • učinění nabídky v klanových bodech slávy.

3. Hlavním rysem vyloďovacích aukcí je to, že v aukci může být více než jen jeden vítěz. Vítězové aukce se navzájem utkají v turnaji. Vítěz turnaje se pak utká s vlastníkem provincie. Maximální počet účastníků turnaje závisí na frontě — 16 vítězů na Progresivní frontě a 8 vítězů na Elitní frontě. V případě potřeby lze tento počet změnit.

4. 8 žádostí o vyloďovací aukci na Progresivní frontě a 4 žádosti o vyloďovací aukci na Elitní frontě jsou vyhrazeny pro klany, které získají přístup obsazením provincie s odpovídajícím bonusem či zakoupením tohoto bonusu v laboratoři.

5. Jeden tah před zahájením bitvy mohou všechny klany učinit nabídky do vyloďovací aukce v klanových bodech slávy nebo podat žádost o účast ve vyloďovací aukci pomocí klanových bonusů a technologií, které mají.

6. Jeden tah před začátkem bitvy je vytvořena turnajová tabulka. Ta zahrnuje klany, které podaly žádost o účast ve vyloďovací aukci prostřednictvím bonusů a technologií, klany, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy, a klany, které v dané provincii dorazily „po zemi“.

Příklad: Žádost o účast ve vyloďovací aukci na Progresivní frontě podalo 23 klanů. 2 klany vlastní provincie, které jim poskytují odpovídající bonus, a 4 klany si žádost zakoupily v laboratoři. 14 klanů učinilo nabídky v klanových bodech slávy a 3 klany přistály v provincii „po zemi“. Jeden tah před zahájením bitev je vytvořena turnajová tabulka. Ta zahrnuje 6 klanů s odpovídajícími bonusy (2 klany, které vlastní provincie, a 4 klany, které si zakoupily technologii), 10 klanů, které učinily nejvyšší nabídky v klanových bodech slávy, a 3 klany, jež do provincie dorazily „po zemi“. 4 klany, které učinily nejnižší nabídky, se turnaje nezúčastní.

7. Pokud několik klanů učiní stejnou nabídku, přednost získá ten, který ji provedl jako první.

Příklad: 10 klanů podalo ve vyloďovací aukci na Elitní frontě totožnou nabídku. V aukci se přihlásily 2 klany, které vlastní stejné technologie. V tomto případě vyhraje aukci 8 klanů — 2 klany, které vlastní technologie, a 6 klanů, které svou nabídku učinily dříve než ty ostatní.

8. Neúspěšné nabídky budou v celé výši vráceny klanům, které je podaly.

9. Bitvy mezi vítězi aukce a klany, které do aukční provincie dorazily „po zemi“, probíhají podle standardních pravidel, jež platí pro turnaje mezi vyzyvateli. Navíc je na osobní a klanové body slávy získané v těchto bitvách uplatněn násobitel 5x.

9. Body slávy

9.1. V rámci akce „Bouře“ soutěží klany o body slávy, aby si mohly nárokovat ty nejhodnotnější odměny.

9.2. Jak klany, tak i hráči získávají v bitvách body slávy.

9.3. V každé bitvě získají všichni hráči týmu stejné množství bodů slávy, jež je dále ovlivněno koeficientem osobního bonusu, který se může u každého hráče lišit.

9.4. Osobní body slávy mohou být v herním klientovi na klanové obrazovce vyměněny za osobní bonusy a bonusy za odměnu.

9.5. Vzorec pro výpočet bodů slávy získaných v bitvách:

kde:

 • Fame_Points = body slávy získané v bitvě
 • Fame_points_base = základní počet bodů slávy na Základní frontě je 1 500, na Progresivní frontě 1 650 a 1 800 na Elitní frontě
 • Battle_type_c = násobitel typu bitvy
 • Event_value_c = násobitel herní akce (v akci „Bouře“ je jeho hodnota 1)
 • Еlo_c = násobitel Elo hodnocení. Odpovídá Elo hodnocení fronty pro vozidla X. úrovně
 • Team_XP = množství zkušeností získaných týmem v bitvě
 • Battle_XP = celkové množství zkušeností získaných týmy v bitvě
 • Team_size = velikost týmů je nastavena na 15 hráčů
 • Bonus_р = násobitel poskytnutý aktivními bonusy k bodům slávy získaným v bitvě (odlišný pro klany a hráče)
 • Technology_р = násobitel poskytnutý aktivními technologiemi k bodům slávy získaným v bitvě (pouze pro klany)

Násobitel typu bitvy (Battle_type_c)

Typ bitvy Násobitel
Turnaj mezi vyzyvateli ve vyloďovací provincii na Základní frontě 1
Turnaj mezi vyzyvateli v běžné provincii na libovolné frontě a mezi vyzyvateli ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě 5
Bitva s vlastníkem provincie na všech frontách 5

Násobitele Elo hodnocení (Elo_c)

Elo hodnocení nepřátelského klanu Elo_c
≤1 000 1,0
1 001–1 050 1,1
1 051–1 100 1,2
1 101–1 150 1,3
1 151–1 200 1,4
1 201–1 250 1,5
1 251–1 300 1,6
1 301–1 350 1,7
1 351–1 400 1,8
1 401–1 450 1,9
≥1 451 2,0

9.6. Osobní body slávy

1. V průběhu akce lze osobní body slávy získat pouze v bitvách.

2. Během této akce mohou být osobní body slávy vyměněny za osobní bonusy.

3. Po skončení akce můžou být osobní body slávy vyměněny za bonusové odměny.

4. Osobní body slávy a osobní bonusy zůstanou zachovány po celou dobu akce, bez ohledu na vstoupení/vystoupení z klanu.

9.7. Klanové body slávy

1. Klanové body slávy se dají získat bojováním v bitvách a plněním speciálních podmínek na Progresivní a Elitní frontě.

2. Záznam získávání klanových bodů slávy je k dispozici v profilu klanu na klanovém portálu.

3. Pokud klan, který má méně klanových bodů slávy, porazí klan, která má více klanových bodů slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek), tak se přesune 0 % z rozdílu v klanových bodech slávy (včetně již učiněných, ale neodehraných nabídek) od poraženého klanu ke klanu vítěznému. Technologie toto množství můžou zvýšit na 4 % z rozdílu v klanových bodech slávy.

Příklad: 2 klany vybojovaly bitvu. Na konci bitvy má vítězný klan 1 000 klanových bodů slávy, zatímco poražený klan má 101 000 klanových bodů slávy. Rozdíl v počtu jejich klanových bodů slávy ční 100 000. 3 % z tohoto počtu jsou 3 000. To znamená, že poražený klan ztratí 3 000 klanových bodů slávy, které budou přesunuty k vítěznému klanu.

4. Klanové body slávy lze utratit ve vyloďovací aukci na Progresivní a Elitní frontě.

5. Klanové body slávy lze pomocí mechaniky investování kompletně směnit za výzkumné body.

6. Klanové body slávy, včetně těch investovaných, jsou zobrazeny na globální mapě. To umožňuje hodnotit soupeře na základě množství bodů slávy, které použili na technologie, a rychlosti získávání těchto bodů.

9.8. Zmanipulované bitvy

1. Předpisy zakazují zmanipulované bitvy. Klany a hráči, kteří pravidla poruší, ztratí všechny své body slávy (jak osobní, tak i klanové) a jejich herní účty budou zablokovány.

2. V případě sporných situací spojených se získáváním bodů slávy (podezření na zmanipulované bitvy atd.) si administrátor hry vyhrazuje právo vyžadovat záznam bitvy, screenshoty a ostatní související informace. Pokud nebudou požadované informace poskytnuty, administrátor může rozhodnout na základě svého uvážení. Důrazně hráčům doporučujeme zapnutí možnosti „Ukládat záznam bitvy“ v nastavení hry.

10. Klanové úkoly

10.1. Během akce mohou klany plnit úkoly.

10.2. Tyto úkoly budou odměňovány technologiemi, výzkumnými body a klanovými body slávy.

10.3. Všechny klanové úkoly, jejich podmínky a odměny jsou k dispozici v rozhraní globální mapy.

 • Zkušební úder
 • Obchvatný úder
 • Rozhodující úder
 • Zkušený nájezdník
 • Dobře mířená palba
Zkušební úder

Odměna:

100 výzkumných bodů

Podmínka úkolu:

Obsaďte provincii na Základní frontě

Počet splnění:

3

Obchvatný úder

Odměna:

5 000 klanových bodů slávy

Podmínka úkolu:

Obsaďte provincii na Progresivní frontě

Počet splnění:

3

Rozhodující úder

Odměna:

Technologie: +20 % ke klanovým bodům slávy v bitvách

Podmínka úkolu:

Obsaďte provincii na Elitní frontě

Počet splnění:

1

Zkušený nájezdník

Odměna:

Technologie: bezplatná žádost pro Progresivní frontu

Podmínka úkolu:

Obsaďte 10 provincií na Progresivní frontě

Počet splnění:

1

Dobře mířená palba

Odměna:

50 výzkumných bodů

Podmínka úkolu:

Zničte 50 nepřátelských vozidel na libovolné frontě

Počet splnění:

2

10.4. Speciální nabídky

Klanům bude poskytnuta možnost investovat klanové body slávy do výzkumných bodů se speciálním vylepšeným směnným kurzem, a to při splnění následující podmínky: klan během akce alespoň 5 dní odehrával bitvy, aniž byl provedl jedinou investici (klany mohou využít výzkumné body získané za úkoly, počítá se pouze prvních 5 dní). V takovém případě obdrží klan v šestý den (31. 7. 2021)speciální nabídku k investování, která zaručuje o 50 % více výzkumných bodů. Tato nabídka zůstane dostupná po dobu 24 hodin a bude klanu během akce učiněna pouze jednou.

11. Postup akcí

1. Na začátku akce mají všechny klany 0 výzkumných bodů.

2. V první den akce budou všechny provincie na Základní frontě vyloďovací. Maximální počet žádostí o vylodění je 16.

3. Po skončení bitev ve vyloďovacích provinciích budou zapnuta dynamická vylodění v provinciích Základní fronty. Maximální počet žádostí pro tento typ vylodění je 32.

4. Druhý den akce budou otevřeny dynamické vyloďovací aukce na územích Progresivní a Elitní fronty.

5. 9. 8. 2021 se po skončení bitev ve vyloďovacích turnajích už nová dynamická vylodění a aukce nevytvoří.

6. Mapa bude zmrazena, akce skončí a 9. 8. 2021 začne finalizace výsledků celé akce.

7. Proces rozdávání cen a otevření přístupu ke směně bonů za vozidla začne 12. 8. 2021.

Datum zahájení rozdávání cen se může změnit.

12. Zvláštní postihy za nedostavení se do bitvy

1. Hodnota postihů se bude vypočítávat z celkového množství klanových bodů slávy, včetně nabídek, které byly učiněny, ale nebyly vyhrány.

2. Klanové body slávy jsou z účtu klanu odstraněny. Je možné, že po vydání výsledků postihů a aukcí bude účet klanu zobrazovat záporné množství klanových bodů slávy.

Počet nedostavení se do bitvy ve sledovaném období Maximální počet žádostí o vylodění Klanové body slávy Sledované období
1 6 Postihy se nebudou ukládat 3 dny
2 5 -10 %
3 3 -10 %
4 1 -10 %

13. Odměny

Odměny z akce „Bouře“ jsou rozděleny na osobní a klanové. Mohou být získány za umístění v příslušných (osobních a klanových) Síních slávy.

Po skončení akce můžou být osobní body slávy vyměněny za bonusové odměny.

Výpočet odměněných rozmezí pro klany i hráče bude probíhat pouze mezi těmi, kteří se dokázali dostat do Uličky slávy.

Pro umístění v Uličce slávy musí hráč nebo klan odehrát alespoň 5 bitev v rámci této akce.

13.1. Osobní žebříček

1. Mezi odměnami za umístění v osobním žebříčku najdete bony, styly, obtisky, odznaky a medaile.

Rozdělení bonů podle osobního žebříčku

Od Do Bony
0 % 1 % 1 000
1 % 2 % 950
2 % 3 % 900
3 % 5 % 850
5 % 10 % 800
10 % 15 % 750
15 % 20 % 700
20 % 25 % 600
25 % 50 % 500
50 % 75 % 250

Na níže uvedené hodnoty bonů je aplikován koeficient vycházející z umístění klanu. Odměna může být navýšena až sedmkrát!

Odměny za akci „Bouře“ a podmínky jejich získání

Za odměnu

Podmínky

Vítěz Bouře

Buďte na konci akce členem vítězného klanu

Odehrajte po připojení do klanu alespoň 5 bitev během akce „Bouře“

Bouře: 10 nejlepších

Buďte na konci akce členem jednoho z 10 nejúspěšnějších klanů

Odehrajte během akce „Bouře“ alespoň 50 % bitev za klan, který patří mezi 1 % nejlepších klanů, poté, co se k němu přidáte.

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění „Vítěz Bouře“.

Bouře: 100 nejlepších

Buďte na konci akce členem jednoho z 100 nejúspěšnějších klanů

Odehrajte po připojení do klanu alespoň 5 bitev během akce „Bouře“

Neuděluje se v případě, že bylo získáno ocenění „Vítěz Bouře“ nebo ocenění „Bouře: 10 nejlepších“

Účastník Bouře

Odehrajte během akce „Bouře“ alespoň 5 bitev

Epická výhra

Buďte členem klanu, který měl (na konci akce) nejdelší sérii vítězství

Odehrajte po připojení do klanu alespoň 5 bitev během akce „Bouře“

Odznaky za akci „Bouře“ a podmínky jejich získání

Odznak

Podmínky

Legenda globální mapy

Umístěte se podle výsledků akce mezi 1 % nejlepších hráčů v osobním žebříčku a buďte členem klanu, který patří mezi 1 % nejlepších klanů

Odehrajte během akce „Bouře“ alespoň 50 % bitev za klan, který patří mezi 1 % nejlepších klanů

Hrdina bouře

Buďte na konci akce členem klanu patřícího mezi 10 % nejlepších klanů

Odehrajte po připojení do klanu alespoň 5 bitev během akce „Bouře“

3D styl „Persefona“ a podmínky jeho získání

4 000 nejlepších hráčů v Uličce slávy získají 3D styl „Persefona“ pro stroj X Carro da Combattimento 45 t

Styl nezahrnuje samotný tank Carro da Combattimento 45 t. Bude udělen i těm hráčům, kteří zatím Carro da Combattimento 45 t ve své garáži nemají.

Styl „Prospektor“ a podmínky pro jeho získání

Všichni hráči umístění mezi 10 % nejlepších hráčů v Uličce slávy po skončení akce obdrží styl „Prospektor“. Tento styl může být použit na jakékoliv vozidlo VIII.–X. úrovně. Bez omezení může být použit opětovně na ostatní vozidla těchto úrovní.

Obtisky a podmínky jejich získání

Hráči, kteří získali jednu z výše zmíněných medailí, obdrží i sadu 6 příslušných obtisků.

14. Osobní bonusy a body slávy

1. Hráči, kteří během akce získali osobní body slávy, je mohou vyměnit za osobní bonusy.

2. Po skončení akce bude zobrazena cena vozidel za odměnu ve formě množství osobních bodů slávy. Jejich cena bude rovna množství osobních bodů slávy, které získal hráč umístěný na 8 000. pozici v Uličce slávy. K této ceně v osobních bodech slávy bude hráč k získání vozidla za odměnu potřebovat ještě 4 000 bonů.

3. Hráč si může zvolit pouze takové vozidlo, které momentálně nemá ve své garáži.

4. Po skončení akce můžou být osobní body slávy do 26. 8. 2021, 10:00 CEST (UTC+2), vyměněny za bonusové odměny.

5. Všechny bonusové odměny a jejich cena v osobních bodech slávy budou dostupné pouze v herním klientovi na obrazovce klanů.

6. Všechna vozidla za odměnu přijíždějí s veteránskou sadou úpravy vzhledu, s výjimkou stroje Carro da Combattimento 45 t.

Odměny dostupné výměnou za osobní body slávy

15. Klanový žebříček

Některé mechaniky akce „Bouře“ jsou nevratné a mohou ovlivnit postup klanu v případě, že se klanoví důstojníci zachovají nesportovně, nebo v případě napadení jakýchkoliv účtů. Berte prosím své zabezpečení vážně a zvažte před zahájením akce tyto rady:

 • Velitelé klanů – buďte obezřetní při výběru hráčů, kteří mají přístup k pravomocím důstojníků a operacím na mapě. Je dobré počet takových hráčů po dobu trvání akce omezit.
 • Nikdy svůj účet neposkytujte třetí straně. Není to bezpečné a porušujete tím herní pravidla.
 • Doporučujeme vám změnit před začátkem této akce heslo k vašemu účtu a povolit druhou úroveň ověřovacího mechanismu, aby byl ještě zabezpečenější.

V závislosti na pozici klanu v klanovém žebříčku je množství bonů pro hráče v daném klanu ovlivněno následujícím násobitelem:

Od Do Klanový násobitel
0 % 1 % 7
1 % 2 % 6,5
2 % 3 % 6
3 % 5 % 5,5
5 % 10 % 5
10 % 15 % 4
15 % 20 % 3
20 % 25 % 2,5
25 % 50 % 2
50 % 100% 1

To znamená, že pokud je hráč mezi 7 % nejlepších hráčů podle osobních bodů slávy ve svém regionu a klan je mezi 7 % nejlepších klanů ve stejném regionu, tak hráč dostane 800 bonů (podle osobního žebříčku) *5 (klanový násobitel) = 4 000 bonů.

Hráč získá klanový násobitel pouze podle klanu, ke kterému patří v okamžiku ukončení akce, a to v případě, že byla splněna následující podmínka: hráč coby člen tohoto klanu během akce „Bouře“ odehrál alespoň 5 bitev poté, co do něj vstoupil naposledy.

Na rozdíl od ostatních odměn se budou zlaťáky rozdělovat za určenou pozici a nikoliv za umístění mezi určitým procentem hráčů. Celkové výhry ve výši8 385 000budou mezi klany rozděleny následujícím způsobem:

Umístění 1—10

Pozice

Odměna

1 200 000

2

150 000

3

100 000

4

95 000

5

90 000

6

85 000

7

80 000

8

75 000

9

70 000

10

65 000

11.–25. místo

Pozice

Odměna

11

64 000

12

63 000

13

62 000

14

61 000

15

60 000

16

55 000

17.–25.

55 000

26.–320. místo

Pozice

Odměna

26.–49.

50 000

50.–74.

40 000

75.–129.

30 000

130.–189.

20 000

190.–220.

15 000

221.–320.

10 000

16. Aukce za bony

Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale nezískali dostatek bodů slávy na jejich výměnu za vozidlo, se mohou zapojit do aukce za bony a vyhrát jedno z vozidel X. úrovně. Ke vstupu do Uličky slávy musí být v průběhu akce odehráno alespoň 5 bitev.

 • Aukce začíná 12. 8. 2021 v 10:00 CEST (UTC+2) v okamžiku zahájení obchodí pro výměnu osobních bodů slávy za bonusy a končí 26. 8. 2021 v 10:00 CEST (UTC+2). Datum zahájení aukce se může změnit.
 • Hráči, kteří vstoupili do Uličky slávy, ale nezískali dostatek bodů slávy na jejich výměnu za vozidlo, se mohou zapojit do aukce za bony a učinit nabídku v hodnotě alespoň 5 000 bonů. Upozorňujeme, že osobní body slávy se dají vyměnit za bony a ty se dají dále využít v aukci.
 • Hráč může nabídku kdykoliv zrušit a učinit nabídku jinou.
 • Na konci aukce získají hráči, kteří učinili nejvyšších 1 000 nabídek, vozidlo, které si vybrali.
 • Pokud se vyskytne několik hráčů s nejnižší vítěznou nabídkou, pak vozidla připadnou těm, kteří učinili vítěznou nabídku nejdříve.
 • Nabídky, které byly učiněny, ale nevyhrály, se vrátí hráčům, kteří je učinili.

Hodně štěstí na bojišti!

Diskutovat na Discordu

Zavřít