Umění strategie: Průvodce akcí

Zdravíme vás, velitelé!

Od 21. dubna do 4. května proběhne ve World of Tanks nová akce Umění strategie. Připravte se na intenzivní klání na známých mapách s dobře známými vozidly, ovšem s novými taktickými možnostmi! Probojujte se čtyřmi po sobě jdoucími fázemi postupu a dokončujte denní mise, abyste získali hodnotné odměny!

Umění strategie

21. dubna 2022, 13:00 CEST, až 4. května 2022, 07:00 CEST (UTC+2)

Hlavní časy

21. DUBNA – 4. KVĚTNA
EVROPSKÉ SERVERY: 14:00–23:59 CEST (UTC+2)

Содержание
Развернуть

Jak začít hrát

Abyste vstoupili na obrazovku akce „Umění strategie“, klikněte na speciální 3D předmět ve své garáži.

Připravte svou strategii!

Umění strategie je akce s množstvím zbrusu nových a jedinečných mechanik. Aby byla hra příjemnější pro tankisty i stratégy, je možné, že během akce bude nutné zavést změny vyvážení a další úpravy, včetně změn většího měřítka.

Bitvy v rámci Umění strategie se odehrávají ve dvou formátech, a to pouze s vozidly X. úrovně.

 • Formát 1 proti 7. Sedm tankistů bojuje proti jednomu stratégovi, který v reálném čase velí sedmi vozidlům ovládaným umělou inteligencí. V boji stratég může zvolit tři typy obrany (z celkových šesti).
 • Formát 1 proti 1. V tomto duelu bojují o vítězství dva stratégové. Oba hráči začínají na rovnocenné pozici se sedmi vozidly ovládanými umělou inteligencí. Před začátkem bitvy můžou stratégové na předem určených pozicích rozmístit tři typy obrany.
Od 21. do 24. dubna budou v rámci akce dostupné pouze bitvy ve formátu 1 proti 1. Využijte tohoto času, abyste se seznámili se specifiky hraní za stratéga a osvojili si širokou škálu dostupných nástrojů. Zkoušejte různá složení týmů, vybírejte rozdílné typy obrany a využívejte rozmanité taktiky. Díky tomu budete moci po jeho zpřístupnění efektivněji čelit tankistům ve formátu 1 proti 7.

Abyste si mohli za stratéga zahrát, musíte se nejprve prokázat jako tankista a získat určité množství herních měn: informací a rozkazů. Ty vám budou udělovány na základě výsledků bitev v rámci této akce a budou rozděleny mezi hráče týmu tankistů.

Abyste si ve formátu 1 proti 7 zahráli za stratéga a mohli se postavit tankistům, musíte nasbírat 100 informací. Abyste mohli čelit dalšímu stratégovi ve formátu 1 proti 1, budete potřebovat 100 rozkazů.
Pokud je doba čekání ve frontě příliš dlouhá nebo pokud není k dispozici dostatek stratégů, systém tvorby týmů vám může umožnit hrát za stratéga, i když nemáte požadované množství informací a rozkazů.

Obecná pravidla

 • Stratég velí týmu sedmi vozidel X. úrovně ovládaných umělou inteligencí. Každé vozidlo dokáže bojovat bez přímého ovládání, nemůžou ovšem zvítězit, pokud jim hráč nenastaví postoj nebo nezadá vhodné příkazy (např. útok, stažení, obsazení základny apod.). Stratég svým vozidlům také určuje trasy pohybu. Celé bojiště sleduje z ptačí perspektivy a může se volně pohybovat po mapě.
 • K dispozici má navíc pomocné metody obrany. Ty nelze ovládat přímo. Jejich pozice je pevně daná a jednají jako nezávislé bojové jednotky.
 • Během odpočtu před zahájením bitvy (60 sekund) musí stratég rozmístit svá vozidla a obranu na předem určené klíčové pozice na mapě nebo využít funkci automatického rozmístění. Pokud vám vyprší čas k rozmístění, systém přiřadí zbývajícím jednotkám pozice automaticky.
 • Stratég může kdykoliv převzít kontrolu nad jakýmkoliv vozidlem ve svém týmu a individuálně ho ovládat.
 • Za každou bitvu získá tým tankistů i stratég kredity, a to v závislosti na celkovém výsledku a osobních výkonech:

Formát 1 proti 7

 • Tankista
 • Stratég
Tankista
POZICE V ZÁVĚREČNÉM HODNOCENÍ BITVY PODLE ZÍSKANÝCH ZK VÍTĚZSTVÍ PORÁŽKA / REMÍZA 
1 150 000 125 000
2 120 000 100 000
3 110 000 90 000
4 100 000 60 000
5 60 000 40 000
6 50 000 30 000
7 40 000 20 000
Stratég
VÍTĚZSTVÍ PORÁŽKA
40 000 10 000

Formát 1 proti 1

 • Stratég
Stratég

 

21.-24. dubna
VÍTĚZSTVÍ PORÁŽKA / REMÍZA
85 000 0
25. dubna –⁠ konec akce
VÍTĚZSTVÍ PORÁŽKA / REMÍZA
40 000 10 000
 • Trvání bitvy: 15 minut
 • Bitvy se budou odehrávat na následujících mapách:

Ve formátu 1 proti 7

 • Letiště
 • Město duchů
 • Siegfriedova linie
 • Mannerheimova linie
 • Opatství
 • Útes
 • Step

Ve formátu 1 proti 1

 • Letiště
 • Město duchů
 • Siegfriedova linie
 • Paříž
 • Doly
 • Útes
 • Step

Cíle týmů

Oba týmy v akci Umění strategie mají stejný cíl: zničit všechna nepřátelská vozidla nebo obsadit základnu.

Doba obsazování základny činí 60 sekund pro tankisty i stratéga, bez ohledu na počet vozidel, která se na obsazování podílejí.

Pokud ani jeden z týmů nesplní své cíle během vymezeného času, bitva skončí remízou.

Hraní za tankistu

Hraní za tankistu by vám mělo být povědomé, protože se příliš neliší od toho, na co jste zvyklí z náhodných bitev.

Během odpočtu před zahájením bitvy si mohou tankisté zvolit svou taktiku a rozdělit role v týmu na základě vozidel, která si vybrali. Hrajte jako tým –⁠ to je klíčem k úspěchu. Pro osamocený tank bude nesmírně obtížné prolomit stratégovu obranu a odrážet jeho protiútoky.

Mějte vždy na paměti typy obrany, které má stratég k dispozici. Skryté strážní věže stratéga varují před vaším příjezdem. Plamenomety, MRL (salvové raketomety) a další metody obrany dokážou navíc odrazit i ty nejrychlejší útoky a poskytnout stratégovi podporu, pokud přechází do ofenzívy.

V závislosti na výsledcích bitvy obdrží tankisté informace a rozkazy – herní měny, které jsou rozděleny mezi všechny velitele. Čím lepší je váš výkon a čím více základních zkušeností získáte, tím více informací a rozkazů obdržíte.

Hraní za stratéga: Postoje a příkazy

Při hraní za stratéga budete mít k dispozici tým sedmi vozidel. Každé z nich představuje plnohodnotnou, umělou inteligencí ovládanou bojovou jednotku. Při sledování bitvy ze strategického pohledu a vyhodnocování bojové situace můžete vozidlům zadávat trasy a jeden ze tří postojů. Postoje jsou určité vzorce chování na bojišti, kterými se vozidla s umělou inteligencí řídí:

 • Přizpůsobit 
 • Průzkum
 • Držet

Výchozí postoj pro všechna stratégova vozidla. Vozidla vyhledají kryt v určitém okruhu stanovené pozice a budou oblast bránit střelbou a útokem na nepřítele.

Vozidla vyhledají kryt a budou vysílat průzkumné informace svým spojencům, přičemž se pokusí zůstat neodhalena. V případě odhalení se stroje budou snažit stáhnout do úkrytu. Pokud nebudou moci žádný nalézt, střetnou se s nepřítelem.

Vozidla budou držet stanovenou pozici a útočit na cíle, když to bude možné. Svou pozici změní pouze po obdržení příkazu k útoku.

V rámci tohoto postoje budou vozidla s omezeným horizontálním zaměřovacím obloukem děla (např. Badger, K-91 apod.) vyhledávat cíle a otáčet svou korbu tak, aby pokrývala 90° palebný sektor stanovený stratégem.
 • https://eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/adapt.png
 • //eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/recon_MVtpBeu.png
 • https://eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/hold.png

V rámci tohoto postoje budou vozidla s omezeným horizontálním zaměřovacím obloukem děla (např. Badger, K-91 apod.) vyhledávat cíle a otáčet svou korbu tak, aby pokrývala 90° palebný sektor stanovený stratégem.

Postoje můžete vozidlům zadat nejen v průběhu bitvy, ale i před jejím začátkem (jak na týmové panelu, tak i během odpočtu).

Kromě nastavování postojů může stratég zadat příkazy k útoku, stažení, obraně základny atd. Celkem je k dispozici sedm příkazů. Nyní si popíšeme, jak na ně vozidla reagují:

 • Útok
 • Výpad
 • Pohyb
 • Spěch
 • Stažení
 • Obsazení základny
 • Obrana základny

Vozidlo zahájí palbu na vybraný cíl, pokud je toho schopno.

Vozidlo se pokusí dostat co nejblíž k vybranému cíli a zahájit boj na blízko. Protivníka se bude snažit napadnout z boku nebo zezadu. V této činnosti bude pokračovat, dokud nedojde ke zničení cíle nebo zrušení příkazu.

Vozidlo se vydá k vybranému bodu. Pokud při cestě narazí na nepřítele, který může být poškozen nebo zničen, zastaví se a zaútočí. Po dosažení stanovené pozice bude vozidlo dále jednat podle zadaného postoje.

Vozidlo se na určené místo vydá tou nejkratší možnou cestou. Za pohybu bude pálit, ale nezastaví. Po dosažení pozice bude dále jednat podle zadaného postoje.

Vozidlo se nejkratší možnou cestou stáhne k vybranému bodu, přičemž bude k nepříteli natočeno svým čelním pancířem. Po dosažení pozice bude dále jednat podle zadaného postoje.

Varianta příkazu Pohyb. Vozidlo zůstane na nepřátelské základně.

Další varianta příkazu Pohyb. Vozidlo se přemístí na svou základnu a pokusí se ji bránit před obsazením.

 • https://eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/attack_zEZKB2B.png
 • https://eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/charge.png
 • https://eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/movement.png
 • https://eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/rush.png
 • https://sg-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/withdraw.png
 • https://eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/capturing_the_base.png
 • https://eu-wotp.wgcdn.co/dcont/fb/image/base_defense.png

Stratég může zadat i sérii příkazů. Abyste tak učinili, držte klávesu Shift a přidejte několik příkazů do fronty. Vozidlo celou sekvenci vykoná v pořadí, v jakém jste příkazy zadali do fronty. Pokud jste přidali příkaz nebo sekvenci příkazů, stisknutím mezerníku je zrušíte.

Každé vozidlo ve stratégově týmu bude v bitvě označeno speciální velitelskou ikonou a pořadovým číslem. Můžete mezi nimi rychle přepínat pomocí kláves s odpovídajícími čísly. Po přidání vozidel do skupiny lze také velet několika strojům najednou.

Manuální ovládání vozidel stratégem

Jste připraveni dorazit nepřítele a zajistit si velkolepé vítězství? Možná začíná být situace na bojišti kritická a je za každou cenu nutné odrazit útok tankistů? Převezměte kontrolu nad jakýmkoliv vozidlem ve vašem týmu a individuálně ho ovládejte. Tímto způsobem můžete prokázat své schopnosti a v pravou chvíli zvrátit vývoj bitvy.

K převzetí kontroly nad vozidlem vyberte požadované vozidlo a stiskněte klávesu Q. Nezapomeňte prosím, že převzetí kontroly nad vozidlem zastaví veškeré příkazy, které jste mu dali. K opuštění vozidla stiskněte znovu klávesu Q.

Obrana

Stratég má k dispozici metody obrany. Obrana mu bude automaticky pomáhat v bitvě. Stratég jí nemůže přímo zadávat příkazy, během odpočtu před zahájením bitvy ji však může rozmístit na klíčových pozicích na mapě. Každý typ obrany má svůj vlastní dosah a parametry.

Interaktivní obrázek. Najeďte kurzorem na stratégovy obrany, abyste zobrazili jejich technické vlastnosti.

Protitankové dělo
Přesné, nenápadné a rychlopalné dělo. Vysoce efektivní na dlouhou vzdálenost proti cílům s průměrným pancířem. Neodolá ovšem zásahu.
Průměrné poškození
300 HP
Průměrná průbojnost
270 mm
Nabíjení děla
5 s
Rozptyl na 100 m
0,15 m
Výdrž
100 HP
Dohled
270 m
Plamenomet
Obrněný plamenomet. Na krátkou vzdálenost způsobuje cílům velké poškození ohněm a poškozuje jejich moduly. Ignoruje pancíř.
Průměrné poškození
50 HP
Doba trvání výšlehu
1 s
Počet výšlehů na zásobník
30 výšlehů
Doba nabíjení
7 s
Výdrž
1 500 HP
Pancíř
až 1 000 mm
Dohled
250 m
Dělová věž
Dělová věž z křižníku Algérie. Způsobuje obrovské poškození na dlouhou vzdálenost, ale je snadno odhalitelná a má krátký dohled.
Průměrné poškození
1 000 HP
Průměrná průbojnost
66 mm
Nabíjení děla
17 s
Výdrž
2 600 HP
Dohled
350 m
Kulometná věž
Obrněná stavba s kulometem. Dávka z kulometu způsobuje velké poškození cílům s lehkým pancířem na krátkou a střední vzdálenost.
Průměrné poškození
40 HP
Průměrná průbojnost
160 mm
Čas mezi vystřelením posledního náboje ze zásobníku a nabitím nového zásobníku
7 s
Čas mezi vystřelením náboje a nabitím nového náboje v zásobníku
0,25 s
Počet nábojů v zásobníku
30 ks
Pancíř
až 700 mm
Rozptyl na 100 m
0,4 m
Výdrž
1 800 HP
Dohled
300 m
MRL
Salvový raketomet, který odpaluje salvy na nepřátele. Efektivní v poškozování skupin vozidel na extrémně dlouhou vzdálenost.
Průměrné poškození
600 HP
Průměrná průbojnost
49 mm
Čas mezi vystřelením poslední rakety ze zásobníku a nabitím nového zásobníku
45 s
Čas mezi vystřelením rakety a nabitím další rakety do zásobníku
0,67 s
Počet raket v zásobníku
6 ks
Rozptyl na 100 m
0,7 m
Výdrž
100 HP
Dohled
200 m
Pozorovatelna
Vyznačuje se vynikajícím dohledem a maskováním. Pomáhá odhalovat nepřátelská vozidla, která se blíží ke klíčovým oblastem.
Výdrž
100 HP
Dohled
450 m

Interaktivní obrázek. Před bitvou si podle své strategie a vozidel v jednotce vyberte jakékoliv tři typy obrany.

 

Příprava týmů

Vozidla ve stratégově týmu se vybírají v garáži pro tuto akci. Klikněte na tlačítko ke složení týmu a umístěte do všech sedmi slotů vozidla X. úrovně. Na výběr máte ze všech vyzkoumatelných a sběratelských vozidel X. úrovně dostupných ve hře, ovšem s následujícími výjimkami:

Všechna vozidla vybraná stratégem budou disponovat vybavením, spotřebními doplňky a 100% vycvičenou posádkou, a to bez ohledu na jejich skutečný stav v hráčově garáži.

Sloty pro stratégovy stroje jsou omezeny podle typů vozidel. V týmu také nesmíte mít dvě identická vozidla. Zkuste experimentovat a zvolte si složení týmu, které nejlépe vyhovuje vašemu hernímu stylu. Umožní vám to efektivněji odrážet útoky tankistů a zvýšit vaše šance na vítězství. Stratég si může typy obrany vybrat také na týmovém panelu.

Jakmile je tým připraven, klikněte na tlačítko „Bitva“ a vydejte se do boje.

Tankisté si musí ke vstupu do bitvy ve své garáži vybrat vozidlo X. úrovně. To musí být opraveno, mít kompletní posádku a naloženou munici. Tankisté do bitvy nemohou vstoupit s kolovým vozidlem nebo ve strojích získaných za aktivity na globální mapě a v osobních misích.

Sestavte kolekci akce a získejte odměny!

Postupový systém Umění strategie sestává ze čtyř po sobě jdoucích fází a zahrnuje sestavení kolekce akce s různými prvky na úpravu vzhledu. K naplnění postupového panelu a dokončení fází musíte v rámci akce plnit speciální mise.

Každý den budete mít přístup ke dvěma denním misím pro stratéga i tankisty. Za splnění dvou misí pro stratéga získáte dvě náhodné předměty z kolekce. To samé platí pro splnění dvou misí pro tankisty. Každý předmět kolekce je jedinečný. To znamená, že každý z nich padne jen jednou. Mezi předměty kolekce patří styly, medaile, nápisy, obtisky, odznaky a pět jedinečných a plně vycvičených členů posádky s nultou specializací „Bratři ve zbrani“ a dostatkem zkušeností na vycvičení dodatečné specializace dle vašeho výběru.

 

Taktický génius

Šachmat

Mistr manévrů

Umění strategie nabídne stratégovi i tankistům dodatečné denní mise. Splnění těchto misí vás odmění kredity.

Bojové mise (21. 4. 2022, 14:00 CEST, až 25. 4. 2022, 04:00 CEST (UTC+2))

 • Máme to v kapse (stratég, 1 proti 1)
 • Strategické plánování (stratég, 1 proti 1 nebo 1 proti 7)
Máme to v kapse (stratég, 1 proti 1)

Podmínky:

Způsobte v libovolném počtu bitev 30 000 bodů poškození při hraní za stratéga (ve formátu 1 proti 1).

Omezení:

 • 3krát za den

Odměna:

100 informací

Strategické plánování (stratég, 1 proti 1 nebo 1 proti 7)

Podmínky:

Získejte při hře za stratéga (1 proti 1 nebo 1 proti 7) 120 bodů Umění strategie.

Omezení:

 • Dostupné pouze tehdy, pokud hráč ještě nedokončil svou kolekci
 • 2krát za den

Odměna:

1 předmět z kolekce, bez duplikátů

Bojové mise (25. 4. 2022, 04:00 CEST, až 5. 5. 2022, 00:00 CEST (UTC+2))

 • Tankový pochod (tankista)
 • Lekce od mistra (tankista)
 • Přesné výpočty (stratég, 1 proti 1 nebo 1 proti 7)
Tankový pochod (tankista)

Podmínky:

Získejte při hře za tankistu 120 bodů Umění strategie.

Omezení:

 • Dostupné pouze tehdy, pokud hráč ještě nedokončil svou kolekci
 • 2krát za den

Odměna:

1 předmět z kolekce, bez duplikátů

Lekce od mistra (tankista)

Podmínky:

Vyhrajte při hře za tankistu bitvu a umístěte se mezi 5 nejlepšími hráči podle získaných zkušeností.

Omezení:

 • 7krát za den

Odměna:

20 000

Přesné výpočty (stratég, 1 proti 1 nebo 1 proti 7)

Podmínky:

Vyhrajte bitvu za stratéga (1 proti 1 nebo 1 proti 7).

Omezení:

 • 2krát za den

Odměna:

50 000

A konečně, jakmile sestavíte svou kolekci, budete moci splnit další balíček denních misí o kredity a spotřební doplňky.

 • Akční plán (tankista)
 • Praktický přístup (stratég, 1 proti 1 nebo 1 proti 7)
Akční plán (tankista)

Podmínky:

Získejte při hře za tankistu 120 bodů Umění strategie.

Omezení:

 • Pouze pro hráče, kteří dokončili svou kolekci
 • 2krát za den

Odměna:

 • 40 000
 • Osobní záloha: +50 % ke ZK na 1 hodinu
Praktický přístup (stratég, 1 proti 1 nebo 1 proti 7)

Podmínky:

Získejte při hře za stratéga (1 proti 1 nebo 1 proti 7) 120 bodů Umění strategie.

Omezení:

 • Dostupná pouze pro hráče, kteří dokončili svou kolekci
 • 2krát za den

Odměna:

 • 40 000
 • Osobní záloha: +50 % ke ZK na 1 hodinu

K dokončení kolekce a získání všech odměn akce je nutné postupně splnit všechny čtyři fáze postupu a nasbírat v uvedením pořadí tři, šest, 12 a 18 prvků na úpravu vzhledu. Za každou splněnou fázi získáte odměnu.

Umění strategie
Kolekce
2D styl „Taktický“
Obtisk „Veronica“ (3×)
Obtisk „Dělová věž“ (3×)
Jedinečný člen posádky Jonathan Rackham
Nápis „Expert na manévry“ (6×)
Jedinečný člen posádky Kamil Šatarchanov
Nápis „Gambit“ (6×)
2D styl „Bojiště“
Obtisk „Nicole“ (3×)
Obtisk „Stratég“ (3×)
Jedinečný člen posádky Michael Mannix
Jedinečný člen posádky Viktor Kurganskyj
Nápis „Vyhrávejte stylově“ (6×)
Obtisk „Victoria“ (3×)
Nápis „Umění strategie“ (6×)
Jedinečný člen posádky Roman Titarenko
2D styl „Bronzový odlitek“
Nápis „K vítězství!“ (6×)
Hydraulický nabiják 1. třídy
20
Osobní záloha: +50 % ke kreditům na 1 h
Univerzální manuál
2 500
Bony
Odznak „Rozený stratég“

Žebříčky

V rámci akce „Umění strategie“ jsou k dispozici tři žebříčky: dva pro hraní za stratéga (ve formátech 1 proti 1 a 1 proti 7) a jeden pro hraní za tankistu. K umístění v žebříčku musíte v odpovídajícím režimu odehrát určitý počet bitev.

Pozice v žebříčku bude záviset na počtu bodů získaných za vítězství, prohry a remízy. Na žebříčku se umístí pouze 1 000 nejlepších hráčů. K umístění se v žebříčku je nutné odehrát alespoň 5 bitev. Hráči, kteří skončí na vrcholu odpovídajících žebříčků, budou odměněni jedinečnými odznaky a obtisky.

Obtisk „Mistr duelista“

Obtisk „Prohnaný stratég

Obtisk „Nejlepší z nejlepších“

Odznak „Hvězdný stratég

Odznak „Nejvyšší liga

Odznak „Manévry jako první

Hodně štěstí, velitelé! Vyberte si svou stranu v tomto souboji, dokončete kolekci akce a získejte pěkné odměny!

Diskutovat na Discordu

Zavřít