Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Herní režim Opevnění: První podrobnosti

Hlavní novinky
V ostatních jazycích: en pl de fr es tr

Opevnění představují nový herní režim navržený pro členy klanu. Je dostupný v herním klientu a není nijak propojen s Klanovými válkami nebo jinými činnostmi na globální mapě. Opevnění tvoří majetek klanu a skládají se z virtuální vojenské základny, jí obklopujících zón a pomocných budov. Opevnění mohou zdarma vytvářet velitelé klanu.

Upozorňujeme, že opevnění mohou vytvářet pouze klany s alespoň 20 členy.

Tento nový režim nebude připomínat strategickou hru v prohlížeči. Všechny funkce tohoto režimu jsou zdarma a zdroje pro něj lze získat v tankových bitvách.

Chcete-li rozvíjet své opevnění a získat různé bonusy (rozkazy), budete muset získávat tzv. průmyslové zdroje hraním následujících typů bitev:

  1. Šarvátky.
  2. Útoky na nepřátelská opevnění.
  3. Obrana vlastního opevnění.

 

Důležité: První testovací verze tohoto herního režimu bude obsahovat pouze šarvátky. Bitvy o opevnění budou přidány v pozdějších aktualizacích. 

Klan může zvýšit úroveň svého opevnění dle vlastního rozhodnutí. Při zvyšování úrovně opevnění získáte možnost využívat častější a kvalitnější bonusy. Na druhou stranu větší opevnění vyžaduje více sil k jeho obraně. Obrana a útok na opevnění budou dostupné až od určitých úrovní za účelem ochrany nových hráčů v tomto režimu.

Šarvátky jsou bitvy 15 proti 15, kde jsou týmy náhodně vybírány ze všech hráčů, kteří se momentálně nachází ve frontě režimu šarvátky. Roty pro boj v šarvátkách může vytvořit libovolný hráč. Před zapojením do těchto bitev si však budete muset vybrat typ šarvátky, který určí maximální povolenou úroveň vozidla v bitvě. Momentálně jsou k dispozici tři typy šarvátek:

  1. Záklaďáci (1.–6. úroveň).
  2. Mazáci (1.–8. úroveň).
  3. Veteráni (1.–10. úroveň).

 

Pravidla těchto bitev se řídí standardními principy podobnými režimu bitev tankových rot. Výsledek bitvy určuje množství získaných průmyslových zdrojů každým účastníkem a týmem jako celkem.

Získané průmyslové zdroje lze utratit za výstavbu a vylepšení budov. Budovy následně vydávají rozkazy, které aktivují dočasné herní bonusy pro všechny členy klanu ve všech herních režimech, včetně náhodných bitev.

Tabulka rozkazů dostupných v první testovací verzi režimu Opevnění

RozkazTyp bonusuMaximální hodnota*Produkuje
«Bojové platby» Zvýšené výnosy ve
všech bitvách (kredity)
50 % Finanční oddělení
«Taktický výcvik» Zvýšené výnosy ve
všech bitvách (zkušenosti)
50 % Tankodrom
«Vojenské manévry» Zvýšené výnosy ve
všech bitvách (volné zkušenosti)
50 % Vojenská škola
«Další instruktáž» Zvýšené výnosy ve
všech bitvách (zkušenosti pro posádku)
100 % Výcvikové oddělení 
«Velkokapacitní transport» Zvýšené výdělky
ve všech šarvátkách (průmyslové zdroje)
100 % Přepravní oddělení 

 *Tyto hodnoty mohou být změněny v závislosti na výsledcích testování.

 

               

V budoucích aktualizacích plánujeme zavést nové typy rozkazů.

Tento nový režim si budete moci vyzkoušet během speciálního veřejného testu. Sledujte novinky!

 

Dokážete vybudovat nejmocnější opevnění ze všech?

Zavřít