Revize režimu opevnění: Kdy a jak

Titulky ve všech podporovaných jazycích můžete zapnout pomocí tlačítka v pravém dolním rohu přehrávače.

Velitelé,

Aktualizace 9.17.1 se již zítra chystá k vydání, a s sebou přináší masivní změny v režimu opevnění. V případě, že jste přehlédli oznámení, můžete si ho přečíst zde. Dnes si upřesníme plán vydání, načrtneme si, jak změny ovlivní stávající opevnění, vysvětlíme vám, jak budou fungovat kompenzace za budovy a zálohy, které budou brzy odstraněny, a další věci. Tak jdeme na to!

Plán spuštění

Aktualizace 9.17.1 je výchozím bodem našeho úkolu, kterým je navrácení zábavnosti do opevnění. Naším cílem je, aby bojové scénáře byly méně frustrující jak pro zkušené klanové hráče, tak i pro nové a ctižádostivé tankisty. To už je nějaký úkol! Abychom zajistili, že vše půjde podle plánu, budeme změny zavádět po jednotlivých krocích, a provedeme vás skrz každou z fází. Zavedení všech změn nám zabere asi měsíc.

  • Fáze 1 (23. února). Až bude verze 9.17.1 spuštěna, bude režim opevnění odstaven kvůli údržbě. Vezmeme si den na to, abychom přesunuli data a dali hráčům kompenzace za odstraněné budovy a zálohy.
  • Fáze 2 (24. února). Režim bude opět fungovat se šarvátkami (dostupnými ve zkušebním režimu*). Budete mít přístup k budovám (výstavbě a vylepšování) a zálohám (výrobě a aktivaci). Nový formát, ofenzívy, nebude ještě k dispozici.
  • 3. fáze. Šarvátky budou opět k dispozici v plném rozsahu funkcí, ofenzívy — ve zkušebním režimu.
  • 4. fáze. Ofenzívy budou opět dostupné v plném rozsahu funkcí a poprvé představíme Válečné hry (v tuto chvíli pouze ve zkušebním režimu).
  • 5. fáze. Jakmile se ujistíme, že Válečné hry běží hladce, tak je polně zavedeme do hry, což bude také znamenat úplné vydání zrevidovaného režimu opevnění.

*V tuto chvíli se budou dodatky testovat s omezenou funkčností, bez konečného nastavení výnosnosti, s omezením na počet serverů, atd., což bude vše zrušeno při úplném vydání tohoto prvku.

POZNÁMKA: rozvrh pro poslední fáze přímo závisí na tom, jak bude probíhat testování. Nemůžeme proto nyní určit pevný harmonogram. Víme jen, že náš tým vše vydá, jakmile si budeme naprosto jistí, že vše je doladěné a funguje tak, jak má. Budeme vás informovat.

 

Budovy a zálohy: Převod

  • Budovy. Ministerstva války a proviantní oddělení již nejsou v novém nastavení relevantní a budou odstraněna. Pokud jde o ostatní budovy, které váš klan postavil, tak se není čeho bát — všechny zůstanou beze změny a zachovají si úroveň, kterou v současné době mají.
  • Odstranění vyplenění znamená, že výdrž vašich budov nemůže nic snížit. Takže tento základní atribut také režim opevnění opustí. A máme nějaké ty dobré zprávy pro hráče, kteří mají budovy s méně než 20 % výdrže. Nejen, že po aktualizaci režimu zůstanou na svém místě, ale navíc budou plně funkční.
  • Zálohy. Pokud budovy vašeho klanu vyrábí zálohy, tak jejich výroba bude zrušena. Dostanete množství průmyslových zdrojů, které jste za ně utratili. To bude připsáno do nového spojeného skladiště opevnění, které nahradí oddělená skladiště jednotlivých budov.
  • Součet všech průmyslových zdrojů, které uchováváte ve skladištích svých budov, bude převeden do nového společného skladiště opevnění v poměru 2,5. Například, když máte ve všech budovách dohromady 5 000 průmyslových zdrojů, tak společné skladiště získá 5 000 x 2,5 = 12 500 průmyslových zdrojů.
  • Pokud máte ve skladišti zálohy Speciální pokyny a Evakuace, budou tyto zálohy převedeny na průmyslové zdroje a přesunuty do společného skladiště.

Ministerstva války a proviantní oddělení: Kompenzace

Vyplenění a povinné bitvy budou již brzy minulostí. A stejně tak i ministerstva války a proviantní oddělení. Nechtěli bychom, aby tyto změny oslabily ekonomické bohatství, které klany vytvořily. Abychom zajistili bezbolestný přechod na nové nastavení, dostanou klany, které mají tyto budovy a v nich připravené zálohy, jako kompenzaci zálohy nejvyšší úrovně. Například, pokud máte budovy IX. – X. úrovně, dostanete pokročilé zálohy XI. – XII. úrovně, které nelze vyrobit, ale pouze vyhrát.

Podívejte se na aktualizovaného Průvodce opevněním, abyste zjistili více podrobností o pokročilých zálohách.

Kompenzace za Ministerstvo války

Rozbalit


Zálohy, které dostanete jako kompenzaci (počet a úroveň)

Úroveň ministerstva války

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bojové platby, úroveň XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Další instruktáž, úroveň XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Vojenské manévry, úroveň XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Taktický výcvik, úroveň XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Bojové platby, úroveň XI

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Další instruktáž, úroveň XI

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Vojenské manévry, úroveň XI

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Taktický výcvik, úroveň XI

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Bojové platby, úroveň X

-

-

-

-

5

5

10

15

-

-

Další instruktáž, úroveň X

-

-

-

-

5

5

10

15

-

-

Vojenské manévry, úroveň XI

1

2

3

5

5

10

10

15

-

-

Taktický výcvik, úroveň X

1

2

3

5

5

10

10

15

-

-

 

Sbalit

Kompenzace za Proviantní oddělení

Rozbalit


Zálohy, které dostanete jako kompenzaci (počet a úroveň)

Úroveň proviantního oddělení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bojové platby, úroveň XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Další instruktáž, úroveň XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Vojenské manévry, úroveň XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Taktický výcvik, úroveň XII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Bojové platby, úroveň XI

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Další instruktáž, úroveň XI

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Vojenské manévry, úroveň XI

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Taktický výcvik, úroveň XI

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

Bojové platby, úroveň X

-

-

-

-

5

5

10

15

-

-

Další instruktáž, úroveň X

-

-

-

-

5

5

10

15

-

-

Vojenské manévry, úroveň X

1

2

3

5

5

10

10

15

-

-

Taktický výcvik, úroveň X

1

2

3

5

5

10

10

15

-

-

 

Sbalit

V návaznosti na změny samotného nastavení režimu opevnění jsme také upravili náklady na výstavbu budov a přípravu záloh. O nových nákladech, procesu přípravy záloh a jejich účinnosti v různých režimech hry si můžete přečíst v Průvodci opevněním.

Ekonomické zálohy budou v klanových bitvách produkovat více dodatečných odměn, než v náhodných bitvách, zatímco bojové zálohy ovlivní množství průmyslových zdrojů získaných v šarvátkách a ofenzívách. Takže, pokud se opravdu chcete koupat v penězích, hrajte klanové bitvy.

Odřady v šarvátkách a ofenzívách

Vaše příspěvky ze společného testu verze 9.17.1 nás povzbudili k tomu, abychom znovu uvážili nápad na nahrazení formátu 10 proti 10 formátem 7 proti 7 pro odřady s vozidly VIII. úrovně. Ukázalo se, že sestava 10 vozidel je mezi klanovými hráči více oblíbená. A navíc bychom méně vhodnou možností nechtěli kazit zábavu. Takže, pokud se společně se spoluhráči z klanu pustíte do šarvátek v odřadu VIII. úrovně, budete bojovat v bitvách ve formátu 10 proti 10. Když si váš tým vybere do šarvátky tanky VI. úrovně, budete bojovat v bitvách ve formátu 7 proti 7. Odřady X. úrovně se do šarvátek zapojí ve formátu 15 proti 15.

A nakonec, v ofenzívách se mohou utkat pouze vozidla X. úrovně.

Jedna poznámka na závěr

S revizí režimu se zastaví postup v medailích „Bitkař“, „Za rozhodující bitvy“, „Dobyvatel“, „Drtič pevností“ a „Odplata“. V jedné z dalších aktualizací je přesuneme mezi „Speciální úspěchy“.

Medaile „Voják štěstěny“ s námi zůstane beze změn v podmínkách pro získání. Můžete ji získat za účast v šarvátkách.

Jsme vděční každému, kdo si během testů verze 9.17.1 našel čas, a podělil se s námi o názory na režim opevnění, a už se těšíme, až uvidíme více vašich názorů na tyto změny, jakmile aktualizace vyjde. Vyzkoušejte režim opevnění a diskutujte o něm na vyhrazeném vláknu na fóru.

Jedna poslední věc před tím, než povedete svůj klan do bitvy: ujistěte se, že jste si v Průvodci opevněním našli vše, co potřebujete znát, abyste mohli začít s aktualizovaným nastavením bojů:

průvodce opevněním  

Diskutovat na Discordu

Zavřít