[Aktualizace] Sandbox 2021: Změny dělostřelectva

[Aktualizováno 18/03] Tento test na Sandboxu nyní skončil. Žetony jsou nyní přesouvány na hlavní server a vy je budete moci utratit za odměny ve speciální sekci herního obchodu. Nezapomeňte si své žetony vyzvednout ve skladu předtím, než do obchodu zamíříte. Nezapomeňte také své žetony utratit před zahájením nového testu. Pokud tak neučiníte, žetony budou převedeny na kredity ve směnném kurzu 1 žeton = 10 000.

Velitelé!

Máme opravdovou radost za všechny z vás, kteří jste se přidali k testování změn dělostřelectva. Abychom ho však otestovali správně, někdo musí hrát také za ostatní třídy! Nezapomeňte, že k dispozici jsou 3 nové prvky pro vozidla mimo třídu samohybných děl, které je potřeba také otestovat: jasnější trasírky granátů, zvuková detekce a palebné značky na minimapě.

9. a 10. března
proto bude k dispozici speciální opakovatelná bojová mise pro těžké a střední tanky VIII. úrovně. Jejím cílem bude umístit se mezi 12 nejlepšími hráči vašeho týmu podle získaných zkušeností. Tuto misi budete moci dokončit maximálně 10krát a za každé její splnění obdržíte 2 žetony. V případě jejich úspěšného plnění tak budete moci získat celkem až 20 žetonů.

Zdravíme vás, velitelé!

Dělostřelectvo, známé také jako samohybné dělo, představuje jedinečný typ vozidla, které v mnoha hráčích vyvolává smíšené pocity. Jeho úloha v bitvě, vliv na hratelnost i individuální technické parametry jsou neustále předmětem diskuzí a často i tématem vyostřených hádek. Dělostřelectvo mělo v ekosystému World of Tanks vždy své místo a nás všechny zajímá, jak můžou jeho efektivní akce pomoci vlastnímu týmu. Zároveň by však hráči opačného týmu měli mít k dispozici určitou formu upozornění, která by jim umožnila zredukovat potenciální poškození a dopad dělostřeleckého útoku na jejich vlastní výkon v bitvě.

Třetí iterace sandboxového testování proto bude plně věnována důležitým a komplexním změnám, jež navrhujeme jak pro dělostřelectvo, tak i pro další typy vozidel. Podívejte se na nové prvky systému výstrah – Zvukovou detekci (nebo také „Šestý smysl na dělostřelectvo“), jasnější trasírky granátů, palebné značky dělostřelectva na minimapě a přepracovanou schopnost „Intuice" – a zjistěte, o kolik jednodušší je postavit se dělostřelectvu a jak moc se změnil jeho vliv na hratelnost. Dychtivě také očekáváme vaši zpětnou vazbu na přepracování, které omezí celkové trvání ochromení ve hře, i na různé druhy dělostřeleckých granátů, které se hodí pro konkrétní situace. Rozhodněme společně o budoucnosti dělostřelectva ve World of Tanks!

Sandbox: Test přepracovaného dělostřelectva

9. března, 14:00 CET, až 16. března, 10:00 CET (UTC+1)

O Sandboxu

Jedná se o testovací prostředí, ve kterém můžeme společně s vámi testovat naše hypotézy, nové mechaniky a možné změny ve hře. Ke každému testu na serveru Sandbox by mělo být přistupováno jako k experimentu. Veškerá vaše zpětná vazba, připomínky a odpovědi v dotaznících pak hrají velkou roli v našem porozumění tomu, zda postupujeme správným směrem.

Pokud výsledky testu odhalí, že změny dělostřelectva a dalších typů vozidel neodpovídají vašim představám a je potřeba je dále vylepšit, pak tyto změny nebudou do hry zařazeny. Otestujte je proto důkladně a podělte se o své názory! Finální detaily a parametry těchto změn budou doladěny po rozboru vaší zpětné vazby a výsledků testů.

Současná situace

Dělostřelectvo se ve World of Tanks už dočkalo mnoha změn a prošlo fázemi od strojů na poškození až k palebným podpůrným vozidlům. Hraje důležitou roli při ovlivňování pozičního boje a rozhodování o tom, kdo ovládá bojiště, a mnoho hráčů si užívá neobvyklou strategickou hratelnost, kterou tyto stroje nabízejí. K dělostřelectvu lze přistupovat různými způsoby, mezi hráči je však všeobecně hraní s ním oblíbené. To dokazuje i velké množství bitev, které je denně s tímto typem vozidla odehráno. Naše statistiky ukazují, že asi polovina všech velitelů si do bitvy příležitostně zvolí samohybné dělo.

Hratelnost dělostřelectva má své vlastní jedinečné prvky. Na jednu stranu je spíše pomalá a strategická. V porovnání s ostatními typy vozidel je také snadnější hratelnost dělostřelectva ovládnout.

Na druhou stranu dělostřelectvo často hraje na nervy těm velitelům, kteří s ním nehrají. V současnosti totiž hráči nemají efektivní nástroj, který by jim pomohl se aktivně dělostřelectvu postavit. Akce, proti kterým nemůžete nic efektivně podniknout, tak způsobují negativní emoce, a to jak svými dopady, tak i bezmocí s nimi cokoliv udělat.

Dělostřelectvo nejenže uděluje přímé poškození, ničí také moduly a způsobuje zranění či ochromení posádky. Podle komentářů hráčů je tím nejspornějším aspektem právě ochromení. Vyhlídka na to, že zůstanou ochromení po dlouhou dobu a neschopní se efektivně zapojit do akce, je pro mnoho z nich frustrující. Proto je jedním z našich cílů omezení celkového času ochromení způsobeného dělostřelectvem (více o tomto tématu níže). Navíc bychom rádi velitelům, kteří nehrají se samohybnými děly, poskytli více informací i nové nástroje, jež jim umožní se dělostřelectvu postavit mnohem efektivněji.

Milovníci dělostřelectva se však nemají čeho obávat – neodejdete s nepořízenou. Dělostřelectvo bude mít nyní více taktických možností, aby se lépe mohlo přizpůsobovat změnám na bojišti. Abychom toho docílili, navrhujeme změnit sadu granátů, jež je dělostřelectvu dostupná, a přidat několika nových prvků do jejich rozhraní. Výsledkem je dělostřelectvo s širším výběrem granátů. Dva typy granátů nebudou způsobovat ochromení, což významně sníží celkové trvání ochromení v bitvách.

Nyní se pojďme na tyto navrhované změny podívat blíže.

Hraní proti dělostřelectvu

Přestože je možné pokusit se předvídat směr dopadu potenciálního dělostřeleckého poškození, může to být obtížný úkol i pro ty nejzkušenější hráče. Abychom hráčům pomohli vyhnout se dělostřelecké palbě, rádi bychom vám poskytli následující informace, které:

 • vám pomůžou pochopit, kam přesně dané samohybné dělo během bitvy střílí
 • vás upozorní, pokud na vás samohybné dělo vystřelí
 • vám pomůžou lépe pochopit, odkud samohybné dělo střílí a kde se před jeho palbou nejlépe ukrýt.

Pojďme začít od začátku.

Jasnější trasírky granátů

V současné době mohou hráči nehrající za dělostřelectvo jen těžko odhadnout směr blížící se dělostřelecké palby. Je to jeden z důvodů, proč mají omezené možnosti k vyhledání úkrytu – není jasné, jakou pozici zaujmout.

Během tohoto sandboxového testu budou trasírky granátů dělostřelectva podstatně výraznější. Budou mnohem viditelnější a jasnější tak, aby mohly být snadno zpozorovány a identifikovány i na dálku. Takové trasírky vám umožní lépe odhadnout přibližnou pozici samohybného děla a stejně tak i směr, kterým pálí. Proto bude snadnější najít si bezpečnou pozici, jež není vystavena dělostřelecké palbě.

Jasnější a zřetelnější trasírky granátů se tak stanou důležitým taktickým nástrojem hráčů, kteří nehrají se samohybnými děly. Tato informace navíc nejenže umožní hráčům se chránit, ale i zaútočit nebo naplánovat svou akci proti danému dělu.

Šestý smysl na dělostřelectvo

Pokud samohybné dělo vystřelí, hráčům, jejichž vozidla se nacházejí v zóně poškození, se zobrazí speciální ukazatel. Objeví se v případě, že se jejich vozidla nacházejí v oblasti, která bude zasažena. Velikost této oblasti se bude odvíjet od poloměru výbuchu granátu daného samohybného děla.

 • Pokud je vozidlo v okamžiku, kdy dělostřelectvo vypálí střelu, mimo potenciálně nebezpečnou zónu, ale vjede do ní v okamžiku, kdy je granát ve vzduchu, pak se ukazatel nezobrazí.
 • Co když dvě či více samohybných děl vypálí zároveň? V takovém případě se ukazatel zobrazí postupně a bude hráče informovat o výstřelu každého děla.

V závislosti na rychlosti granátů a uražené vzdálenosti budete mít krátký čas zareagovat. Tyto vteřiny však mohou být dost na to, abyste změnili bojovou situaci nebo snížili množství poškození uděleného granátem daného dělostřelectva.

Palebné značky na minimapě

Jasnější trasírky granátů a nový ukazatel odhalení poskytnou vizuální informaci. K dispozici však budete mít také taktický nástroj. Tento třetí nový prvek je čistě taktický.

Jakmile dělostřelecký granát dopadne na zem, vozidlo či jakýkoliv jiný objekt, zobrazí se na témže místě na minimapě palebná značka. Ta bude viditelná po dobu 10 vteřin a poté zmizí.

Palebné značky vám mohou poskytnout řadu užitečných informací, jako například:

 • Přibližnou oblast nepřátelské palby: Na všech mapách není zrovna mnoho pozic vhodných pro dělostřelectvo. V kombinaci s jasnějšími trasírkami granátů tak budete mít mnohem jasnější představu o pozicích i cílech nepřátelského samohybného děla.
 • Nepřítelovu přibližnou dobu nabíjení: Jakmile se palebná značka objeví, můžete si být jistí, že v následujících 10–20 vteřinách další poškození neobdržíte, což vám poskytne čas na nalezení lepšího krytu nebo naplánování vašich dalších kroků. Můžete pokračovat v útoku, změnit pozici nebo dokonce nepřítele objet a najít si úkryt ještě předtím, než samohybné dělo znovu vypálí.

Varování znamená lepší přípravu!

Společně umožní hráčům tyto tři prvky postavit se v bitvě dělostřelectvu aktivněji a s úspěšněji. Získáte důležité zdroje taktických a vizuálních informací, které vám umožní:

 • lépe plánovat vaše akce
 • snížit poškození obdržené od dělostřelectva i dobu trvání ochromení
 • podniknout proti dělostřelectvu vhodné kroky

To ale není všechno! Navrhujeme další důležité změny, které poskytnou hráčům se samohybnými děly více taktických možností a sníží celkové trvání ochromení ve hře. Současně se zvýší odolnost ostatních typů vozidel v bitvách, kterých se dělostřelectvo účastní.

Čtěte dál, abyste zjistili, jak toho chceme dosáhnout!

Více typů granátů pro dělostřelectvo

Už v loňském roce jsme během testu nového vyvážení na serveru Sandbox zkoušeli experimentovat s větším množstvím typů granátů pro dělostřelectvo. V té době jsme k existujícím typům přidali průbojné (AP) granáty.

Nový systém fungoval dobře, měl však i svá slabá místa. Hráči si konkrétně stěžovali na neefektivnost AP granátů a jejich vysokou cenu. Doba, jíž zabrala výměna typů granátů, byla také příliš dlouhá. Tato hypotéza tedy potřebovala vylepšit, a tak jsme na ní dál pracovali, protože jedním z jejích výsledků bylo snížení celkového trvání ochromení ve hře o více než polovinu.

V současném systému mají hráči s dělostřelectvem velmi omezenou možnost volby granátů. Samohybná děla mají standardní a speciální munici, které se vzájemně liší cenou a poloměrem výbuchu. Poloměr výbuchu speciálních granátů je jen o trochu větší než u granátů standardních, jejich cena je však značně vyšší. Hráči tak často nerozumí tomu, proč by měli platit více, když je efektivita obou granátů téměř stejná.

V tomto kole testů dělostřelectvo opět obdrží třetí typ granátů – průbojné (AP) granáty. Upravíme také parametry stávajících dělostřeleckých HE granátů.

Přepracování HE granátů, které momentálně společně testujeme, nebude mít na ty dělostřelecké žádný vliv. Ponechají si tak své současné mechaniky probíjení pancíře a způsobování poškození v nejzranitelnějším bodě, ovšem některé z jejich parametrů můžou být změněny.

Každý z dostupných typů granátů bude mít svou vlastní trajektorii a rychlost. Pojďme se na to podívat blíže.

1. HE granáty s ochromením (standardní granáty): Tento typ granátů se nejsnadněji používá, působí nízké poškození a ochromuje posádky několika cílů na jediný výstřel. Jejich hodnota průbojnosti zůstane beze změny, ovšem základní hodnota poškození bude snížena o 10 % v porovnání se současnými parametry. Granáty, které neprobijí, však nadále nebudou způsobovat poškození vnitřním modulům ani zranění posádce. Ze všech tří typů granátů budou mít také nejnižší rychlost, ovšem přívětivější trajektorii s vyšším úhlem. Výsledkem je, že hráči se samohybnými děly budou moci zasáhnout cíle za malými kopci a dalšími překážkami.

2. HE granáty bez ochromení (alternativní granáty): Ideální volba při střelbě na lehká a střední obrněná vozidla. Jejich poloměr výbuchu bude oproti standardním granátům poloviční a oblast účinku bude o 75 % menší. Zároveň však bude jejich průbojnost pancíře o 50 % větší v porovnání se současnou hodnotou a poškození bude o 10 % vyšší. Na rozdíl od standardní munice budou alternativní granáty schopné poškodit vnitřní moduly a zranit posádku, budou mít vyšší rychlost a menší úhel trajektorie. Zde je pár případů porovnání hodnot průbojnosti pancíře pro standardní a alternativní granáty:

Vozidlo Průbojnost pancíře standardních granátů (mm) Průbojnost pancíře alternativních granátů (mm)
Objekt 261 45 68
G.W. E 100 53 80
T92 HMC 60 90
Bat.-Châtillon 155 58 48 78
Conqueror Gun Carriage 59 89
G.W. Panther (v nejlepší konfiguraci) 39 59

3. AP granáty (taktické granáty): Tyto granáty jsou efektivní proti pomalým a dobře obrněným vozidlům, která je obtížné poškodit HE granáty. Nebudou mít ani poloměr výbuchu, ani ochromení. AP granáty budou moci zasáhnout pouze jeden cíl a jsou navrženy tak, aby mohly být vypáleny na krátkou vzdálenost. Zároveň bude jejich hodnota průbojnosti 4–6krát vyšší než v případě HE granátů a jejich rychlost bude nejvyšší ze všech tří typů, abyste s nimi mohli působit vážné poškození. Při volbě tohoto typu granátu však budou muset mít hráči na paměti, že trajektorie tohoto typu granátu je nejplošší (letí k zemi tím nejmenším úhlem).

Standardní
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Ochromuje posádku. Má velký poloměr výbuchu a může poškodit několik cílů najednou. Způsobuje nízké poškození. Když neprobije, tak nepoškodí moduly/nezraní členy posádky. Má nízkou rychlost granátu, ale vysoký úhel trajektorie.
Alternativní
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Neochromuje posádku. Má slušnou průbojnost a malý poloměr výbuchu. Způsobuje vyšší poškození. Při probití poškodí moduly/zraní členy posádky. Má vyšší rychlost granátu, ale nižší úhel trajektorie.
Taktický
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Nemá žádný poloměr výbuchu či efekt ochromení. Při probití způsobuje nejvyšší poškození. Může poškodit pouze jeden cíl. Má nejvyšší průbojnost a rychlost granátu, ale nejnižší oblouk trajektorie.

Očekáváme, že hráči se samohybnými děly nebudou AP granáty používat příliš často – zhruba v 10–15 % všech případů, ovšem v určitých bojových situacích je budou využívat pravidelně. Na tak specifický typ granátu, který byl navržen pro velmi konkrétní úkoly, je to poměrně široké využití.

Ve výsledku tak nový systém jednoduše nebude mít nic jako „speciální granáty“. Namísto toho budou mít hráči se samohybnými děly k dispozici tři typy granátů pro různé účely. Přepínání mezi nimi bude relativně rychlé, což hráčům umožní lépe se přizpůsobovat bojové situaci. Použití správného granátu ve správnou chvíli bude k úspěchu v bitvě klíčové.

Ceny všech tří typů granátů bychom rádi nastavili na zhruba stejnou úroveň tak, aby stály o něco méně než současné speciální granáty a o něco více než současné standardní granáty. Díky tomu budou náklady na granáty dělostřelectva zhruba na stejné úrovni jako nyní.

DŮLEŽITÉ!

V novém systému bude nemožné hrát efektivně při používání pouze jednoho typu granátu. Takový přístup však nebude nutný. Hráč se samohybným dělem bude mít nyní k dispozici tři různé typy munice, každý z nich s konkrétním účelem. Naučte se je využívat správně a zajistěte si své vítězství!

Změny v rozhraní dělostřelecké munice

Po rozšíření sady typů granátů dostupných dělostřelectvu jsme se rozhodli také vylepšit rozhraní dělostřelecké munice tak, abyste je rychleji ovládli.

Nyní se tak budete lépe orientovat v tom, jaký typ granátu je momentálně nabitý. Každý typ bude mít barevný indikátor, který vás bude informovat o tom, zda s ním můžete zasáhnout vybraný cíl:

 • Pokud je indikátor zelený, pak v cestě granátu neleží žádné překážky.
 • Pokud je červený, pak granát cíl nezasáhne.

V rozhraní bude navíc zobrazena míra přiblížení. Otáčením kolečka myši tak budete moci přepínat mezi běžným pohledem z ptačí perspektivy dělostřeleckého režimu na náhled trajektorie. Nadále můžete používat i klávesu G, pokud vám vyhovuje více.

Protože rychlost a trajektorie těchto tří typů granátů je v novém systému různá, rozhodli jsme se do rozhraní vedle zaměřovače přidat ještě jeden prvek, který hráčům se samohybnými děly usnadní život: ukazatel odhadovaného času letu granátu. Ten pomůže hráčům lépe pochopit, kdy vypálit, aby zvýšili své šance na zasažení pohybujícího se cíle.

To však nejsou všechny změny v rozhraní. V novém herním menu nastavení můžete veškerá vylepšení rozhraní najít a změnit či dokonce deaktivovat.

Rychlá změna typů granátů

Rozšířená sada typů granátů nabízí nové taktické příležitosti. Co byste však měli při dlouhé době nabíjení samohybných děl dělat, pokud se situace na bojišti náhle změní a vámi nabitý granát již nadále neodpovídá konkrétnímu cíli?

Představujeme přepracovanou specializaci „Intuice". Nyní se z ní stane schopnost, díky které budete moci nabitý granát měnit rychleji s každou novou dosaženou úrovní! Při plném vycvičení urychlí dobu nabíjení o 70 %. Bonusy Bratrů ve zbrani, Vylepšené ventilace a Zvláštního přídělu potravy navíc můžou tuto hodnotu dále vylepšit až na 84 %.

Během tohoto testu na serveru Sandbox bude přepracovaná „Intuice" dostupná pro všechny typy vozidel ve hře (lehké/střední/těžké tanky a stíhače tanků), a nikoliv jen pro dělostřelectvo.

Specifika hratelnosti s novými podmínkami

Pokud budou nové prvky vydány, bitvy se zásadně promění pro dělostřelectvo i jeho protivníky s tím, jak budou mít obě strany více taktických možností.

Hráči se samohybnými děly budou muset pečlivě sledovat vývoj bitvy, odpovídat na změny na bojišti a nezapomínat na to, že nepřátelský tým o nich při každém útoku zjistí mnohem více informací, než je tomu nyní.

Velitelé čelící v bitvě dělostřelectvu získají mnohem více strategických informací než doposud a budou je tak moci aktivně využívat proti dělostřelectvu samotnému. Jasnější trasírky granátů, palebné značky na minimapě a nové výstražné ukazatele pomůžou hráčům lépe porozumět bojové situaci a snížit množství poškození obdrženého od dělostřelecké palby.

Odměny za účast v testu

Vzhledem k důležitosti testů na Sandboxu bychom rádi poděkovali všem hráčům, kteří se jich aktivně účastní. Opravdu si vážíme času, který World of Tanks věnujete.

Během testu budete mít přístup k sérii 5 jednoduchých denních misí. Dokončení každé z nich vás odmění 2 žetony. Po splnění všech 5 misí v sérii se vám zpřístupní závěrečná šestá mise. K jejímu dokončení a získání odměny ve formě 20 žetonů vám stačí pouze odehrát jednu bitvu. Celou sérii misí můžete během testu dokončit celkem třikrát. Odměny za splněné mise vám budou připsány společně, pokud budou splněny všechny jejich podmínky a omezení.

 • Krok za krokem, 1. část
 • Krok za krokem, 2. část
 • Krok za krokem, 3. část
 • Krok za krokem, 4. část
 • Krok za krokem, 5. část
 • Krok za krokem, 6. část
Krok za krokem, 1. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky a stíhače tanků VI. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 2. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky a stíhače tanků VII. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 3. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky a stíhače tanků VIII. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 4. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky a stíhače tanků IX. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 5. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky a stíhače tanků X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 6. část

Podmínka:

 • Dokončete 1.–5. část mise „Krok za krokem“
 • Odehrajte bitvu

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  20 žetonů

Žetony budou na živé servery převedeny krátce po skončení testu. Než začne další fáze Sandboxu, můžete je vyměnit za odměny. Všechny nepoužité žetony vám budou kompenzovány ve směnném kurzu 10 000 za žeton.

Infografika ukazuje odměny za jednu fázi testování.

Jak se zúčastnit

Testu se může účastnit každý!

 • Stáhněte si spouštěč Sandboxu.
 • Spuštěním staženého souboru nainstalujte klienta pro server Sandbox. Pokud Game Center spouštíte poprvé, budete instalační soubor nejprve muset autorizovat a poté opětovně spustit.
 • Počkejte, až se klient stáhne a nainstaluje.
 • Otevřete záložku World of Tanks, vyberte volbu World of Tanks Sandbox a klikněte na Hrát.
První spuštění testovacího klienta může na hůře vybavených počítačích zabrat delší dobu, než je obvyklé. Dochází k tomu vlivem masového připisování vozidel k hráčským účtům.

Připojte se k testu a podělte se o své myšlenky na přepracované mechaniky. Vaše zpětná vazba je pro vylepšování World of Tanks zásadní!

Diskutovat na Discordu

Zavřít