Test na Sandboxu: Přepracované mechaniky dělostřelectva – časté dotazy

Velitelé!

Právě začala třetí iterace série testů na serveru Sandbox. Tentokrát testujeme přepracované mechaniky dělostřelectva.

Pokud byste se chtěli zúčastnit, stáhněte si klienta pro testovací server Sandbox a začněte experimentovat s přepracovaným poškozením i systémem granátů dělostřelectva. K tomu, aby byl test úspěšný, potřebujeme vaši podporu a zpětnou vazbu.

Ještě než naskočíte do tanku, rádi bychom vyjasnili několik podrobností, rozehnali jakékoliv pochyby a zodpověděli několik často kladených dotazů.


Přepracované mechaniky dělostřelectva a s tím spojené změny

1. Jaký je rozdíl mezi novými typy granátů a pro jaké situace se nejlépe hodí?

HE granáty s ochromením (standardní): Průbojnost se nezměnila, poškození bylo sníženo o 10 %. Pokud neprobijí pancíř, nemohou způsobit kritické poškození modulů ani zranění posádky. Mají nejnižší rychlost, ale jejich trajektorie je lepší. Tento typ granátu je užitečný v situacích, kdy potřebujete zasáhnout a ochromit několik cílů najednou.

HE granáty bez ochromení (alternativní): Tyto granáty jsou užitečné při palbě na lehká a střední opancéřovaná vozidla. Jejich poloměr výbuchu je poloviční v porovnání se standardními granáty a oblast jejich efektu je čtvrtinová.

Zároveň je však jejich průbojnost pancíře o 50 % větší v porovnání se současnou hodnotou a poškození o 10 % vyšší. Na rozdíl od standardní munice budou moci alternativní granáty poškodit také vnitřní moduly a zranit členy posádky. Navíc mají vyšší rychlost než standardní granáty, ovšem horší trajektorii.

Průbojné (AP) granáty: Tento typ granátu je zamýšlen pro vzácné bojové situace. Efektivní je proti pomalým a dobře obrněným vozidlům, která HE granáty nemohou příliš dobře poškodit. Průbojné granáty nebudou mít poloměr výbuchu ani ochromení a budou moci zasáhnout pouze jeden cíl, a to při vypálení na krátkou vzdálenost. Zároveň však při probití, které je 4–6krát pravděpodobnější, mohou způsobit mnohem vyšší poškození než HE granáty Průbojné granáty budou mít tu nejvyšší rychlost ze všech tří typů. Hráč bude muset vzít v úvahu, že trajektorie tohoto typu granátu je při vypálení nejplošší, tzn. že má ten nejnižší úhel letu. Tento typ granátu má vysokou průbojnost a dobré poškození. Pokud však bude situace vyžadovat přepnutí z AP granátu na jiný typ či naopak, dobu pro výměnu granátů významně sníží schopnost „Intuice", což vám umožní flexibilně a pohotově reagovat na bojovou situaci.

Standardní
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Ochromuje posádku. Má velký poloměr výbuchu a může poškodit několik cílů najednou. Způsobuje nízké poškození. Když neprobije, tak nepoškodí moduly / nezraní členy posádky. Má nízkou rychlost granátu, ale vysoký úhel trajektorie.
Alternativní
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Neochromuje posádku. Má slušnou průbojnost a malý poloměr výbuchu. Způsobuje vyšší poškození. Při probití poškodí moduly / zraní členy posádky. Má vyšší rychlost granátu, ale nižší úhel trajektorie.
Taktický
 • Průbojnost
 • Poškození
 • Poloměr výbuchu
 • Poškození modulů
 • Ochromení
Nemá žádný poloměr výbuchu či efekt ochromení. Při probití způsobuje nejvyšší poškození. Může poškodit pouze jeden cíl. Má nejvyšší průbojnost a rychlost granátu, ale nejnižší oblouk trajektorie.

2. Ovlivní změny HE granátů z předchozích sandboxových testů granáty dělostřelectva?

Ne. Mechaniky udělování poškození dělostřeleckých HE granátů a standardních HE granátů ostatních vozidel se budou lišit.

3. Jak přidání nového typu granátu vyřeší problém s ochromením?

V současné době mají hráči se samohybnými děly k dispozici dva téměř totožné typy granátů. V novém systému je možné dosáhnout maximální efektivity pouze využíváním různých typů granátů. Nyní budou pro různé bojové situace k dispozici tři typy granátů. Pouze jeden z těchto typů má přitom schopnost ochromení, což zásadně sníží množství případů ochromení ve hře.

Již v loňském sandboxovém testu jsme viděli, že větší možnost volby mezi různými typy granátů snížila množství případů ochromení v bitvě až o 50 %.

4. Jaká je odhadovaná efektivita AP granátů?

Bude se jednat o zcela situační granát (mělo by jít o 10–15 % všech vypálených střel). Pokud jej využijete moudře, bude v porovnání s HE granáty efektivní proti pomalým a dobře opancéřovaným vozidlům.

5. Jak vysoké je poškození modulů udělované AP granáty?

Stejné jako u AP granátů běžných vozidel.

6. V minulost byl pro některá samohybná děla taktickým granátem granát typu HEAT. Bude v novém systému taktickým granátem vždy AP granát?

Ne, pro některá samohybná děla budou taktickými granáty granáty typu HEAT.

7. Proč je model udělování poškození dělostřelectva HP granáty odlišný od nového sandboxového modelu udělování poškození HE granáty? Proč se liší?

Dělostřelectvo je zcela odlišná třída tanků, protože nemůže mířit tak přesně jako ostatní typy vozidel. Také dosah a mechanika zaměřování jsou odlišné.

8. Byla zvážena možnost zcela odstranit průbojnost dělostřelecké munice?

Ano, ovšem průbojnost je v současném systému dělostřelectva nízká a my ji nechceme odebrat úplně.

9. Musím novou schopnost „Intuice“ svou posádku naučit nebo bude „bezplatná“?

Ano, musíte ji vycvičit. Na Sandboxu však bude vycvičena pro všechna vozidla.

10. Plánujete úpravy jednotlivých samohybných děl?

Možná. Vše bude záviset na výsledcích testu.

11. Máte v plánu omezit počet samohybných děl na tým?

Ne.

12. Jak funguje Zvuková detekce?

Zvuková detekce funguje, pokud je vozidlo v oblasti poškození, ať už je odhaleno nebo ne. Pokud samohybné dělo vypálí s náskokem v okamžiku, kdy se vozidlo ještě nenachází v oblasti poškození, pak se ukazatel neobjeví. Oblast poškození se bude odvíjet od poloměru výbuchu daného dělostřeleckého granátu.

13. Bude Zvuková detekce fungovat i v případě, že jste nebyli odhaleni?

Ano.

14. Bude na minimapě ukazatel, který ukáže, odkud samohybné dělo vystřelilo?

Ne.

15. Proč jste zavedli Zvukovou detekci právě tímto způsobem?

Chceme poskytnout dodatečné informace o akcích dělostřelectva a snížit nepředvídatelnost jejich palby. Hráč, který obdrží varování o tom, že se na něj chystá někdo vystřelit, může podniknout kroky, kterými může poškození zabránit nebo jej zmírnit. Například může dojet blíže k budově či skále nebo opustit oblast, na kterou samohybné dělo útočí.

To, že budete vědět, že na vás pálí samohybné dělo, vám umožní rychleji porozumět dané situaci, zvolit si bezpečnější pozice a zefektivnit vaši ofenzívu. Zvuková detekce navíc představuje nástroj hráčů bez samohybných děl, jak předejít situacím, kdy je hráči s dělostřelectvem vyděsí tím, že na ně zamíří, ale nevypálí.

16. Pokud jsou v oblasti poškození dvě vozidla, bude Zvuková detekce fungovat pro oba hráče?

Ano, Zvuková detekce bude fungovat pro oba.

17. Popište nám detailněji vizualizaci zásahů samohybného děla. Co se stane s existující značkou v případě, že dělostřelectvo vypálí častěji než jednou za 10 sekund? Bude se zobrazovat na budovách a vodě?

Značka se objeví v okamžiku, kdy granát udeří, a zůstane na minimapě po dobu 10 sekund. Tento čas je stejný pro veškeré zásahy dělostřelectva a nezávisí ani na době nabíjení, ani na úrovni vozidla. Značka se zobrazí i v případech, kdy granát zasáhne budovu či vodu.

18. Jak užitečná je informace o místech dopadu dělostřeleckých zásahů?

Velmi užitečná. Tato zobrazená místa hráčům umožní pochopit, kolik samohybných děl vypálilo a před jakou dobou. Díky této informaci mohou hráči v bitvě reagovat efektivněji, protože budou vědět, kdy je bezpečné změnit pozici a na jakou oblast samohybné dělo vypálilo naposledy. To povede ke snížení množství HP, jež hráči ztratí následkem dělostřelecké palby.

19. Jasnější trasírky granátů nevypadají jako užitečný prvek. K čemu slouží?

Nové trasírky byste neměli podceňovat. Poskytují mnoho užitečných informací o akcích dělostřelectva. Umožní například hráčům odhadnout pozici samohybného děla a porozumět tomu, kdy a odkud pálí. To vše povede k novým příležitostem k útokům i plánování vašeho dalšího postupu proti dělostřelectvu. Ještě efektivněji můžete informace jasnějších trasírek využít v kombinaci se značkami zásahů dělostřelectva. Bude tak jednodušší odhalit, odkud dělostřelectvo pálí, kolik samohybných děl vypálilo a jak daleko budete v bezpečí před dalšími granáty.

20. Budou nějaké kompenzace za speciální granáty?

Na toto rozhodnutí je příliš brzy. Nyní testujeme mechaniky a nejprve chceme slyšet vaše názory.

21. Budou přepracovány i osobní mise a podmínky pro získání určitých odměn?

Pokud analýza získaných dat ukáže, že tyto změny silně ovlivní osobní mise, pak pro některé z nich zapracujeme na změně podmínek. To však platí pouze pro případ, že bude takto upravená mechanika schválena hráči a zveřejněna.

22. Ovlivní tyto změny prémiová samohybná děla?

Prémiová samohybná děla si ponechají své staré granáty. Pokud vaše dělostřelectvo nyní nedisponuje granáty s ochromením, vše zůstane při starém.

23. Popište detailněji rychlé přepínání mezi granáty.

To je práce pro přepracovanou specializaci „Intuice". Stane se z ní schopnost, díky které budete moci po jejím vycvičení měnit typy granátů v nabitém děle rychleji. Při plném vycvičení urychlí dobu nabíjení o 60 %. Bonusy Bratrů ve zbrani, Vylepšené ventilace a Zvláštního přídělu potravy navíc můžou tuto hodnotu dále vylepšit až na 83,16 %.

24. Bude bonus k opětovnému nabíjení fungovat i v případě, že změním typ granátu během nabíjení?

Ne. Tato schopnost funguje pouze v případě, že je granát nebo zásobník plně nabitý.

25. Proč nebyla schopnost „Intuice" zahrnuta v sandboxovém testu posádky 2.0? Bude zveřejněna spolu s posádkou 2.0 nebo aktualizací dělostřelectva?

Jedná se o nezávislou schopnost. Pokud budou změny dělostřelectva zveřejněny dříve než posádka 2.0, pak tuto schopnost zveřejníme do současného systému posádky.


Server Sandbox

1. Jak se zúčastním?

 1. Stáhněte si spouštěč Sandboxu.
 2. Spuštěním staženého souboru nainstalujte klienta pro server Sandbox. Pokud Game Center spouštíte poprvé, budete instalační soubor nejprve muset autorizovat a poté opětovně spustit.
 3. Počkejte, až se klient stáhne a nainstaluje.
 4. Otevřete záložku World of Tanks, vyberte volbu World of Tanks Sandbox a klikněte na Hrát.

2. Co jsou to speciální mise a žetony? Co musím udělat, abych získal odměny za účast v sandboxovém testu?

Je to velmi jednoduché. Na serveru Sandbox bude k dispozici šest bojových misí. Pět z nich je možné dokončit současně a odemknout si tím přístup k šesté. Tuto sekvenci je možné splnit třikrát.

Detailní přehled podmínek jednotlivých misí je dostupný v hlavním průvodci.

Když je řetězec splněn, mise se opět zpřístupní, ovšem nejdříve následujícího dne.

Krátce po konci sandboxového testu budou žetony převedeny na hlavní server a hráči je budou moci v příslušné části herního obchodu vyměnit za odměny. Nezapomeňte své žetony využít ještě před začátkem dalšího testu, jinak budou převedeny na kredity v kurzu 1 žeton : 10 000.

3. Kdy budou nasbírané žetony převedeny na hlavní server?

24 až 48 hodin po ukončení testu. Pokusíme se převod žetonů na hlavní server provést tak rychle, jak jen to bude možné, a budeme vás poté informovat.

4. Počítají se žetony za každou iteraci testu samostatně, nebo je možné je nasbírat a využít všechny najednou na odměny za poslední iteraci?

Všechny žetony získané během testu musí být použity ještě před zahájením další fáze Sandboxu. Žetony není možné hromadit, nezapomeňte si proto odměny vybrat v čase mezi testy.

5. Kdy budeme moci vidět 2D styl a obtisky?

Na novém stylu a dodatečných obtiscích právě teď pracujeme. Vše je zatím ve fázi kreslení, testování a pečlivých příprav na veřejné představení. Už nyní vám ovšem můžeme ukázat obtisk s motivem testování mechaniky dělostřelectva:

Na ostatní úpravy vzhledu si budete ještě muset chvíli počkat.

6. Kdy a kde dostanu dotazník?

Dotazník se objeví v hlavním herním klientovi. Někteří hráči, kteří už odehráli určité množství bitev, ho obdrží během testovací fáze. Ostatní ho dostanou v poslední den testování nebo okamžitě po skončení testu, a to v případě, že odehráli více než pět bitev. Pokud nedostanete dotazník okamžitě, buďte prosím trpěliví. Aby byla technická zátěž co nejnižší, budeme ho rozesílat po skupinách.

7. Proč si pokaždé musíme stahovat celého sandboxového klienta?

Je to dáno podstatou celého testovacího serveru Sandbox. Každá iterace probíhá v samostatném klientovi, který byl pro nové prvky vytvořen bez ostatních mechanik. Výrobní proces bohužel vyžaduje tento přístup.

8. Co se bude testovat během závěrečné fáze Sandboxu?

Vše bude záviset na výsledcích testování HE granátů a změn dělostřelectva. Bude potřeba udělat další vylepšení? Budeme je schopni uskutečnit v tak krátkém termínu? Jaká bude reakce komunity?


Odměny

Dokončete speciální mise na serveru Sandbox, abyste nasbírali žetony a odemkli si různé úrovně odměn.

Sandbox 2021: Změny dělostřelectva  

Pokud máte nějaké otázky, které zde nebyly zodpovězeny, zamiřte prosím na naše fórum, kde vám bude k dispozici náš komunitní tým. Odkaz naleznete níže.

Vpřed!

Diskutovat na Discordu

Zavřít