Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Sandbox Server: První verze

Testovací Sandbox server je nyní v provozu! Pokud jste zažádali o účast, zkontrolujte svoji e-mailovou schránku. Přijatí hráči dostali pokyny, jak se k testování připojit.

 

Důležité: Přístup na testovací server může být kdykoli přerušen či omezen, dopustí-li se hráč přestupku v souladu s LSKU a Smluvními podmínkami. Důležitý je zejména paragraf 17, "Betaverze hry, včetně informací o vlastnostech a fungování, které mají být nabízeny jako součást her, jsou důvěrné".*

*Sdílení jakékoli informace z testovacího serveru, např. ve formě videa, živého vysílání, apod., bez kooperace se zástupcí společnosti Wargaming, je zakázáno. Získat souhlas k publikování materiálů tohoto druhu, můžete ve speciálním vlákně na Sandbox fóru. (obsah odkazu k dispozici pouze v anglickém jazyce)

O Sandboxu

Sandbox je server s omezeným přístupem určený k testování vyvážení prototypů vozidel ve hře World of Tanks. S jeho pomocí plánujeme testovat varianty nového vyvážení a vybírat nejefektivnější přístupy, které splňují všechny určené požadavky a jsou odsouhlaseny herní komunitou. Primární cíl je vyvážení vozidel nejvyšší úrovně. Během této první fáze budou testována pouze vozidla X. úrovně. Poté budou odsouhlasená řešení aplikována na vozidla nižších úrovní.

Více podrobností
Sbalit

Vozidla dostupná hráčům budou omezena na X. úroveň, ale k dispozici budou též lehké tanky VIII. úrovně. Každé vozidlo bude mít posádku se 100% hlavní kvalifikací a dostatkem zkušeností posádky pro získání 3 extra schopností/specializací. Na začátku testování dostanou hráči jednorázový bonus 5 000 000 a každý den dostanou po přihlášení dalších 500. Rychlost získávání kreditů bude navíc oproti běžnému serveru zvýšena o 200 %. Možnost nakoupit prémiové granáty za kredity bude vypnuta.

Seznam dostupných tanků:

Ru251, T49, Т-54 ltwt., Bat.-Châtillon 155 58, G.W. E 100, Conqueror Gun Carriage, T92, Object 261, 121, 113, TVP T 50/51, AMX 30 B, Bat.-Châtillon 25 t, AMX 50 B, E 100, Leopard 1, Grille 15, Jagdpanzer E 100, E 50 Ausf. M, Maus, STB-1, Type 5 Heavy, T110E4, T110E3, T110E5, M48A1, T57 Heavy Tank, FV4005 Stage II, FV215b (183), Centurion Action X, IS-7, Object 140, Object 268, IS-4, Т-62A, Object 430.

Sbalit Rozbalit

Důležité: Změny testované v této fázi nejsou finální, takže nemusejí být ve své současné formě aplikovány na běžné hrací servery. Změny, které budou nakonec zavedeny, budou záviset na informacích shromážděných a analyzovaných během všech fází.

Cíle nového vyvážení vozidel
  • Zvýšení důležitosti pancíře ve hře. Momentálně je pancíř výrazně méně důležitý než rychlost nebo palebná síla. Rádi bychom z pancíře znovu udělali důležitý prvek v soubojích.
  • Zmenšení dopadu chyb hráče v bitvě. Budeme podporovat hráče v aktivním boji. Zvýšením role pancíře umožníme hráčům bojovat, aniž by se museli obávat toho, že půjdou zpět do garáže hned po svém odhalení. Prorazit pancíř tanku z dálky bude totiž daleko obtížnější.
  • Snížení rizika, že se hráč stane cílem soustředěné palby. Zvýšená důležitost pancíře by měla zvýšit schopnost přežití hráče v boji na dálku, i když se stane cílem soustředěné palby několika nepřátel. Pokyny k pokrytí a soustředění se na odhalená vozidla budou méně efektivní, protože bude obtížnější probít pancíř na dlouhou vzdálenost.
  • Snížení vzdálenosti bojů. Souboje na dálku by již neměly být pro většinu vozidel hlavním způsobem, jak vyhrát bitvu. Vozidla by měla hrát určité role: krytí nepřátel, absorpce palby, prorážení obrany atd.
  • Zvýšení různorodosti hraní. Role různých typů vozidel by měly být rozlišitelné a jejich plnění by mělo pomoci zvýšit různorodost bitev. Když si vyberete jinou třídu vozidla, mělo by to také pro vás znamenat nový a odlišný styl hraní.
  • Lepší zážitek ze hry. Změny v průbojnosti pancíře na delší vzdálenost budou motivovat hráče k tomu, aby se více snažili o vítězství.

 

První verze: Hlavní změny

Na Sandbox serveru budou změněny některé hlavní herní mechaniky tak, aby bylo dosaženo cílů vyvážení, které jsou uvedeny výše.

 

Rozložení zásahů v zaměřovacím kruhu

Cílem je zkrátit efektivní palebnou vzdálenost, čímž se zvýší schopnost přežití vozidla, když bude cílem palby z velké vzdálenosti. Hráči budou nyní muset mířit daleko pečlivěji. Porovnání rozložení zásahů mezi verzí 9.15 a Sandboxem je zde:

Snížení schopnosti probití pancíře na delší vzdálenost

Schopnost probít pancíř se s narůstající vzdáleností bude zásadněji snižovat, čímž se zvýší důležitost pancíře ve hře. Střelba zdálky tak bude méně účinná, což bude hráče motivovat k bojům zblízka. Budou muset bojovat více aktivně a také více manévrovat, aby mohli způsobit poškození nepřátelským vozidlům.

Díky této nové vlastnosti bude šance probití čelního pancíře vozidla na dálku snížena. Těžce pancéřovaná vozidla tak budou schopna probít se po křídlech.

Hodnoty snížení průbojnosti vzhledem ke vzdálenosti jsou na Sandbox serveru následující. Uvedena je také vzdálenost, od které snižování průbojnosti začíná:

Přepracováno poškození způsobeného granáty

Původně bylo ve hře jen několik málo typů děl, ale během času se přidalo mnoho velkorážních děl. Proto je potřeba, abychom přepracovali děla. V rámci testování na Sandboxu plánujeme vyzkoušet nový systém rozvržení poškození jednou střelou u různých děl. Cílem nového systému je snížení rizika, že bude vozidlo zničeno jednou střelou, a zároveň zvýšení důležitosti množství poškození, které dokáže dělo způsobit za minutu.

 

Změna manévrovatelnosti vozidel

Protože plánem je zvýšit schopnost přežití a prodloužit čas strávený v bitvě, budou také vylepšena rychlá vozidla se špatným pancířem. Bylo rozhodnuto, že bude určen poměr mezi rychlostí podvozku a rychlostí otáčení věže pro každý typ vozidla uvnitř dané třídy a v systému rolí. Výsledkem je, že rychlá vozidla budou moci používat různé manévry, pomocí kterých budou provádět obchvaty pomalých, těžce pancéřovaných vozidel.

 

Role pro různé typy vozidel

V současné době mohou všechny typy vozidel provádět různé role. To znamená, že vozidla každého typu (s výjimkou dělostřelectva a některých lehkých tanků) mohou efektivně provádět více rolí. A proto hráči používají stejnou taktiku, i když jedou s jiným typem vozidla. Kvůli tomu je hraní občas monotónní. Vylepšení uvedená níže mají za cíl více odlišit vozidla ve hře podle jejich rolí a podle funkcí, které mají plnit. Na základě odborného hodnocení jsme stanovili sedm herních archetypů. Toto jsou role, které by měla vozidla ve hře plnit:

Obecně řečeno, když mluvíme o systémových změnách, nejvíce z toho vystupují obecné změny manévrovatelnosti a dohledu, což přispívá k hraní na základě rolí.

Pamatujte, že žádné navržené změny nejsou finální a mohou se změnit v závislosti na zpětné vazbě od komunity testerů a v souladu se shromážděnými statistikami.

 

Změna vyvážení dělostřelectva

Na Sandboxu bude role dělostřelectva změněna z vozidel způsobujících poškození na vozidla podpůrná. Kromě toho dostane dělostřelectvo několik nových vlastností:

  1. Tlaková vlna – nová vlastnost pro dělostřelectvo. Tlaková vlna probíhá společně s efekty explozivního poškození po výbuchu granátu. Tanky, které jsou v okruhu tlakové vlny, mají dočasně zhoršené vlastnosti. Poškození způsobené ochromeným tankům se počítá jako poškození způsobené s vaší pomocí.
  2. Označování cílových oblastí spojeneckého dělostřelectva: zobrazuje přibližné oblasti, kam míří spojenecká dělostřelectva. Jestliže dělostřelectvo nemíří na nějaké určité vozidlo, stisknutí tlačítka Požaduji podporu / Útok (výchozí klávesa T) zobrazí tuto speciální značku. V opačném případě je zobrazeno standardní oznámení o útoku na nepřátelské vozidlo. Značka se bude zobrazovat v odpovídající oblasti na minimapě a ve 3D pohledu. Kromě toho se zobrazí oznámení o stavu dělostřelectva (nabíjení / připraveno k palbě). Tato funkce by měla hráčům pomoci koordinovat své akce.
  3. Alternativní zaměřování pro dělostřelectvo. Nový režim zaměřování mění zobrazení zaměřovače dělostřelectva na takový, který je podobný režimu odstřelovače, a který činí zaměřování pohodlnější pro hráče.

Změny také proběhnou u explozivních granátů: ve většině případů bude množství poškození způsobené těmito granáty sníženo, ale zvýší se rozptyl (oblast explozivního poškození). Krátce shrnuto, dělostřelectvo bude způsobovat méně poškození jednotlivým cílům, ale jeho útoky budou mít větší šanci zasáhnout více cílů jednou ranou.

Zavřít