[Sandbox] Revize výbušných granátů: Přidejte se k testování!

Velitelé!

Nové testy na vybalancování granátů už jsou za rohem a World of Tanks opět potřebuje vaši pomoc! Tentokrát máte příležitost vyzkoušet zásadní změny v mechanikách, v závislosti na kterých výbušné granáty udělují poškození. Test bude opět otevřen všem tankovým velitelům a bude se odehrávat na sandboxovém serveru — připojte se a pošlete nám své komentáře!

Proč je třeba vybalancovat výbušné granáty?

V předchozích dvou verzích Sandboxu jsme testovali změny v mechanikách dvou hlavních typů granátů v naší hře — standardních a speciálních. Po přepracování parametrů standardních granátů se změnily i požadavky na ty speciální. Hlavním cílem těchto změn při předchozím testování v Sandboxu bylo učinit standardní granáty oblíbenějšími než speciální granáty, u kterých se také částečně snížila účinnost.

Tyto změny dobře fungovaly a my jsme tak nyní připraveni provést další krok ke kompletnímu vybalancování granátů ve World of Tanks, kterým je přepracování HE granátů. Nemohli jsme je nechat jen tak být, protože výrazné změny v mechanikách standardních a speciálních granátů nevyhnutelně ovlivnily i ty výbušné.

Krok vpřed

Vylepšení z předchozích verzí Sandboxu (revize standardních granátů a změny v množství HP všech vozidel ve hře) fungovaly dobře, proto budou obsaženy i v této verzi, ve které můžete vyzkoušet i nové změny.

V současnosti testujeme mechaniky udělování poškození s HE granáty pouze pro běžné tanky. Toto se netýká munice pro dělostřelectvo ani typ HESH. Ty budeme testovat samostatně, ale pouze pokud získáme pozitivní výsledky ze současných sandboxových testů.

Mechaniky udělování poškození s HE granáty jsou dost možná tím nejsložitějším aspektem naší hry na pochopení. Skládají se z velkého množství fází a při výpočtu berou v potaz nespočet parametrů. Pojďme se na vše podívat blíže.

 1. Když HE granát zasáhne pancíř, vypočítává se jeho průbojnost v závislosti na tom, zda byl pancíř probit nebo ne.
 2. Pokud došlo k probití pancíře, je poškození vypočítáno z celkového nominálního poškození.
 3. Pokud k probití nedošlo, poškození se vypočítá také, ale pouze z poloviny nominální hodnoty poškození.
 4. Dále je vypočteno místo způsobeného poškození. Jednoduše řečeno, v okruhu oblasti, která byla poškozena, se vybere slabé místo.
 5. Hodnota poloviny nominálního poškození je snížena úměrně k tloušťce pancíře a na základě ostatních faktorů v místě způsobeného poškození.
 6. Navíc je výpočet poškození ovlivněn i tím, jestli je vozidlo vybaveno protistřepinovou vložkou nebo ne.
 7. Po všech těchto kalkulacích se dostáváme k celkové hodnotě poškození.

Když se ovšem bavíme o výpočtech této mechaniky, většina jejích aspektů už je zastaralá a neodpovídá současné situaci ve hře. Kvůli tomu zatím nemůžeme detailně vyladit účinnost HE granátů pro konkrétní děla, což je přesně to, co bychom chtěli změnit.

Jaké jsou současné problémy HE granátů?

Naši hráči využívají vysoce výbušné granáty jako standardní munici na spolehlivé udílení poškození jen výjimečně. Dochází k tomu především při hraní s vozidly, která mají ráži 150 mm a vyšší. U nižších a středních ráží se HE granáty používají hlavně na:

 • Resetování postupu při obsazování základny
 • Doražení nepřítele s nízkým množstvím HP
 • Udělení poškození v situacích, kdy to není možné s jinými typy granátů

Účinnost HE granátů u středních a malých ráží je ovšem velmi nízká a jejich používání ve výše uvedených situacích nezaručuje pozitivní výsledek. Zároveň můžou HE granáty způsobit velké poškození málo pancéřovaným vozidlům, k čemuž často dochází náhodně, když vystřelíte bez předchozího zaměření slabých míst nepřítele. Hodnota poškození je vždy rozdílná a ani zkušení hráči ji nejsou v každém konkrétním případě schopni předvídat.

S přihlédnutím k výše uvedenému bylo hlavním cílem změn vybalancování účinnosti výbušných granátů pro všechny typy děl a ráží, které jsou ve hře. Chceme v konkrétních situacích snížit množství celkového a alfa poškození u velkých ráží 150 mm a více a vylepšit účinnost HE granátů u nižších a středních ráží. Jak toho dosáhneme? Pojďme se na vše podívat blíže.

1. Žádné probití pancíře u výbušných granátů

Je to tak — chceme u HE granátů úplně odstranit možnost probití pancíř. Pokud budou testy úspěšné, nebudou HE granáty nadále mít parametr „probití pancíře“. Výbušné granáty původně tuto charakteristiku měly, aby realističtěji simulovaly mechaniky HE poškození, ale jak bylo již zmíněno výše, ve World of Tanks nejsou skoro nikdy používány na spolehlivé udělování poškození. I při zdatném míření není zaručeno probití nebo způsobení velkého množství poškození. Chceme se vyhnout velkým rozdílům ve výsledných hodnotách poškození, kdy hráči nejsou schopni předvídat, jestli způsobí nominální hodnotu poškození, její třetinu nebo vůbec nějaké poškození.

2. Změna mechanik na rozložení poškození v poloměru výbuchu

Pokud HE granát neprobil pancíř, začal systém výpočet poškození na základě formule od 0,5 ve středu po 0,05 na okrajích výbuchu. Jednoduše řečeno, pokud výbušný granát při současné hratelnosti neprobije pancíř, je okamžitě odečtena polovina nominálního poškození granátu a poškození je poté sníženo v závislosti na vzdálenosti od středu výbuchu. S novými mechanikami HE granáty pancíř vůbec neprobijí, což znamená, že tento způsob výpočtu už není relevantní. Po vybalancování bude poškození rozloženo napříč poloměrem výbuchu, v hodnotách od 1 ve středu až po 0,1 na okrajích. K výpočtu bude použita celková nominální hodnota poškození HE granátu.

3. Snížení nominálního poškození

V závislosti na výše uvedeném už není u HE granátů takto vysoká nominální hodnota poškození potřeba, proto ji výrazně snížíme podle ráže děla.

Poměr mezi poškozením a konkrétní ráží bude také změněn. Dříve bylo základní poškození u velkých ráží (150 mm a více) skutečně vysoké. Nyní bude nárůst poškození se stoupajícími rážemi nižší a konzistentnější.

Níže je uvedena tabulka porovnávající staré a nové hodnoty poškození hlavních ráží ve hře (parametry se mohou lišit v závislosti na individuálních nastaveních tanků nebo granátů).

Ráže Staré hodnoty Nové hodnoty
76 mm 156–260 55–95
90 mm 270–370 95–115
105 mm 360–510 130–180
120 mm 440–530 180–190
122 mm 450–560 180–190
130 mm 580–750 210–270
150 mm 890–950 320–330
183 mm 1 750 480

 

4. Snižování poškození od středu výbuchu

V novém systému se bude poškození počítat v hodnotách od 1 ve středu až po 0,1 na okrajích. Zásadním rozdílem mezi novým a starým systémem je, že výbuch má menší hustotu: dokonce i v malé vzdálenosti od jeho středu je poškození značně sníženo. Zároveň je stále možné způsobit na okrajích výbuchu slabé poškození. Účinnost výbuchu bude celkově snížena, zejména v oblasti blíže ke středu výbuchu. V souladu s tím budou HE granáty způsobovat nižší poškození vnitřním a vnějším modulům a také členům posádky.

5. Změny sledovacího algoritmu a minimálního poškození

Udělené poškození bude možné lépe předpovídat, a to nejen díky zrušenému probíjení, ale i pomocí dalších dvou složek:

1. Změny sledovacího algoritmu — vyhledávání míst ke způsobení poškození u různých skupin pancíře, modulů a posádek. Současný algoritmus často „nenajde“ zjevné slabiny a HE granáty tak nemusí způsobit vůbec žádné poškození. Nový algoritmus „nachází“ podobná místa častěji a přesněji než ten současný. Jednoduše řečeno, šance „najít“ v nepřítelově pancíři slabinu je vyšší a je vypočítávána s větší přesností, ale množství uděleného poškození se snížilo. Nový algoritmus ještě není doladěn a bude upraven v závislosti na výsledcích nadcházejících testů na sandboxovém serveru.

2. Možnost udělit minimální poškození díky mechanikám výbuchu (více viz níže). Poškození udělené tímto způsobem nebude vysoké, ale v kritických situacích se zvyšuje možnost způsobit alespoň minimální poškození (například abyste zabránili obsazení základny) na skoro 100 % (pokud zasáhnete pancíř nebo modul a tím pádem ho poškodíte).

Po rozkliknutí uvidíte níže bližší informace o tom, jak budou tyto nové mechaniky fungovat.

Mechaniky výbuchu

Rozbalit

Mechaniky výbuchu budou mít tři složky:

 • Šrapnel z výbuchu granátu
 • Střepiny na vnějším povrchu pancíře
 • Poloměr výbuchu

Nyní si povíme více o každé z nich.

Šrapnel z výbuchu granátu

Šrapnel vzniká z kovového pláště granátu, který výbuch roztříští na oddělené kusy. Ty se sféricky rozptýlí a zachytí se o překážky. Po vybalancování jsou střepiny rozptýleny pouze po první překážku v jejich cestě — což je klíčový rozdíl v porovnání s tím, jak se šrapnel chová podle současných mechanik. Výsledkem je, že šrapnel nemůže poškodit vnitřní moduly s výjimkou vozidel s otevřenou kabinou. Poškození pancíře je s touto mechanikou pohlcováno rovnoměrně — čím tlustší pancíř je, tím více ho je pohlceno. Pro hráče tato změna znamená, že nebude docházet k nelogickým případům poškození, kdy například po zásahu velitelského poklopu začne hořet motor uvnitř korby.

Střepiny na vnějším povrchu pancíře

Při explozi výbušného granátu se na vnějším povrchu pancíře tvoří střepiny. Ty se rozptýlí v „kuželu“ kolmém k pancíři. Nezáleží na tom, pod jakým úhlem granát zasáhl pancíř. Střepiny pancíř poškodí a můžou také způsobit škody vnitřním modulům a členům posádky. Stejně jako šrapnely nemohou střepiny prorazit překážky. Poškození je s touto mechanikou pohlcováno rovnoměrně — čím tlustší je pancíř, tím více střepin je pohlceno.

Pro většinu HE granátů fungují všechny tři mechaniky souběžně, mohou ale být jinak nastaveny. U každé skupiny pancíře, modulů a členů posádky je totiž poškození vypočítáno pro jednotlivé mechaniky zvlášť (pokud jsou mechaniky vůbec schopny poškození určitému objektu způsobit).

Poloměr výbuchu

Na rozdíl od šrapnelů a střepin není poloměr výbuchu přerušen překážkami. V takových případech je pouze sníženo poškození. Poloměr výbuchu také nezpůsobuje zranění členům posádky a pancíř ho nepohlcuje rovnoměrně (čím tlustší je pancíř, tím více je pohlceno, ale poškození z výbuchu není možné pohltit úplně). Proto HE granáty jakémukoliv pancíři způsobí alespoň minimální poškození.

Sbalit

Co se stane s HE granáty poté, co budou tyto změny zavedeny?

 1. HE granáty budou udělovat méně průměrného poškození na výstřel (až 66–75 % předchozí hodnoty poškození).
 2. HE granáty budou způsobovat menší kritické poškození vnitřním a vnějším modulům a členům posádky. Při zásahu velitelského poklopu nebude možné způsobit požár motoru.
 3. Nebude docházet k prakticky žádným případům, kdy není způsobeno žádné poškození poté, co HE granát zasáhne pancíř (s výjimkou vrstveného pancéřování). To pomůže vylepšit chování HE granátů, například když bráníte obsazení základny nebo pokud nepříteli zbývá pouze malé množství HP.
 4. HE granáty rozšíří své pole působnosti. Nyní budou účinné nejen u velkých, ale také u malých a středních ráží.
 5. Slabě obrněná vozidla nebudou už nadále obdržovat ohromné poškození z probití pancíře. Stále budou zasažena více než těžce obrněné tanky, ale už ne třikrát tolik.

Jak vidíme použitelnost přepracovaných HE granátů?

Chceme ještě zvýšit situační dopad používání výbušných granátů. Ve zkratce, při palbě pouze s HE granáty budete v nevýhodě. Namísto toho byste je měli používat pouze v určitých herních situacích, při kterých nyní budou užitečnější než dříve:

 1. Resetování postupu při obsazování základny. Nyní je šance na resetování obsazování mnohem vyšší.
 2. Doražení nepřátel s nízkým množstvím HP.
 3. Znehybnění nepřátelských vozidel. S přepracovanými HE granáty je šance na zasažení a poškození vnějšího modulu vyšší.

Přidejte se k testování — vaše komentáře jsou důležité!

Jakýkoliv postup z předchozích fází testování nebude v této verzi sandboxového serveru uložen.

Vše výše uvedené představuje náš pracovní koncept, nápady a návrhy. Závěrečné rozhodnutí o zavedení popsaných změn ještě nebylo provedeno. Čekáme na výsledky testu a těšíme se na vaši aktivní účast. Přihlaste se proto na otevřený sandboxový server a sdělte nám na fóru své komentáře. Společně uděláme zážitek z World of Tanks ještě více strhující!

PŘIDEJTE SE K TESTOVÁNÍ!

Diskutovat na Discordu

Zavřít