[Sandbox] Změna vyvážení dělostřelectva a jeho granátů

Velitelé, aby pokračovalo testování globálních změn vyvážení granátů, bude 25. listopadu spuštěn server Sandbox a poběží do 9. prosince.

V předchozích verzích jsme vyhodnotili změny všech typů granátů pro vozidla mimo dělostřelectvo. Nyní nastal čas se posunout dál. V nadcházející verzi zachováme všechny změny z těch předchozích. Můžete si o nich více přečíst tady, tady, a tady. Tento test totiž ovlivní dělostřelectvo, další důležitý aspekt hry, který v předchozích verzích doposud zůstával nedotčen.

Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčastnili přechozího testu. Data, která jsme získali, a vaše postřehy se ukázaly být nesmírně cenné.

Nová verze testu bude zahrnovat i změny dělostřelectva.

V této verzi Sandboxu nebudeme měnit parametry herní ekonomiky, osobní mise ani zobrazení hráčských statistik. K těm se dostaneme až po dokončení prací na vyvážení granátů.

Naše plány pro test

Za podmínek, které byly v Sandboxu otestovány dříve, se parametry dělostřelectva staly zcela irelevantními. Výsledky předchozích testů tento závěr potvrzují. Proto jsou potřeba změny. Hlavními cíly těchto změn jsou:

 • Upravení tohoto typu vozidel v souladu s celkovým vyvážením granátů. Po všech změnách u ostatních vozidel se parametry dělostřelectva staly úplně irelevantními a vyžadují pořádné vybalancování.
 • Přidání více možností v hratelnosti tohoto typu vozidel. Současné granáty pro dělostřelectvo se vlastně navzájem kopírují, a když si mezi nimi vybíráte, neposkytují žádné nové taktické možnosti. Tuto situaci bychom rádi napravili.
 • Snížení celkové doby trvání ochromení.
 • Snížení podílu poškození způsobeného dělostřelectvem.

Plánované změny dělostřelectva

Abychom dosáhli uvedených cílů, je nutné granáty dělostřelectva vybalancovat. Při testování budou k dispozici tři typy granátů a změny se budou zkoušet u dělostřelectva VI. a vyšší úrovně. Každý typ granátu bude mít svůj vlastní účel: ochromení, vysoké poškození nebo vysokou hodnotu průbojnosti.

 • Standardní granáty: HE granáty, které ochromují a způsobují relativně nízké poškození. Hodnoty poškození jsou převzaty ze živého serveru. Zvýšené množství HP vozidel není na serveru Sandbox bráno v potaz. To znamená, že co se týče procentního podílu z celkového množství HP, budou tyto granáty udělovat nízké poškození.
 • Speciální granáty: HE granáty, které mají ve srovnání se standardními granáty zvýšené poškození na střelu, ale bez ochromujícího efektu. Mají vyšší hodnoty průbojnosti a větší okruh výbuchu. Nominální poškození na výstřel je ve srovnání se standardními granáty zvýšeno o zhruba 15 %. Procentní podíl poškození způsobeného těmito granáty by měl být stejný jako podíl způsobený dělostřelectvem na živém serveru.
 • Alternativní granáty: Tyto granáty mají vysoké hodnoty průbojnosti a výrazně nižší, ovšem předvídatelné, poškození, pokud dojde k probití. V zásadě budou podobné AP granátům, ale malá část z nich můžou být typu HEAT. Tyto granáty nebudou ochromovat.
Tentokrát budeme vyhodnocovat statistické výsledky a také vaši zpětnou vazbu ohledně změn vybalancování dělostřelectva, které navrhujeme v této verzi. Proto pro nás budou vaše komentáře nesmírně důležité. Byli bychom rádi, kdybyste hráli a osobně toto vybalancování vyhodnocovali s ohledem na všechny změny, které jsou na serveru Sandbox testovány.

Naše očekávání

Chceme dát hráčům možnost volby. V závislosti na situaci na bojišti by si tak měli být schopni vybírat mezi schopností ochromit, způsobit poškození nebo probít nepřátelský pancíř. Možnost volby mezi granátem, který způsobuje nižší poškození a ochromuje, nebo tím, který způsobení poškození vyšší, ovšem bez ochromení, by měla snížit celkový podíl obou parametrů: ochromení a poškození. Hráčův výkon při používání dělostřelectva bude přímo záviset na schopnostech vybrat si typ granátů, který nejlépe vyhovuje aktuální herní situaci.

Ve zkratce: Podíl poškození způsobeného dělostřelectvem by se měl snížit nebo zůstat stejný, ale celková délka ochromení by měla být výrazně nižší.

Další prvky vybalancovaného dělostřelectva

 • Budou vybalancovány granáty pro dělostřelectvo VI. a vyšší úrovně.
 • Pokud dělo není používáno u dělostřelectva vyšší než V. úrovně nebo nevyužívá standardní ochromující HE granáty, vybalancováno nebude (nebudou přidávány žádné granáty).
 • Pokud dělo používá speciální HE granáty, pak jednoduše přijdou o ochromující efekt. Všechny další parametry takových granátů zůstanou beze změny, současně bude ale průměrné poškození na výstřel navýšeno o zhruba 15 % ve srovnání se stejnou hodnotou u běžných granátů. Jinými slovy, přechozí speciální HE granáty budou nyní odpovídat novému konceptu (bez ochromení a obdržení zvýšeného poškození na výstřel).
 • Speciální munice prémiového dělostřelectva je reprezentována granáty HEAT (pro 105 leFH18B2) a AP (pro Sexton I). Parametry těchto granátů zůstanou beze změny.
Ostatní parametry (hodnota průbojnosti, poloměr výbuchu, rychlost granátu) nebudou změněny. Dělostřelectvo si zachová současné mechaniky způsobování poškození s HE granáty.

V této verzi Sandboxu bychom rádi ponechali současné mechaniky HE granátů. Proč? Testování HE granátů pro ostatní typy vozidel stále probíhá a změna těchto parametrů u dělostřelectva určitě ovlivní celou fázi testování, protože přinese značné rozdíly mezi HE granáty dělostřelectva a těmi u ostatních typů vozidel.

Naším okamžitým cílem je ověřit, jak různé varianty granátů ovlivní statistiky dělostřelectva, aniž bychom změnili mechaniky HE granátů. Předpokládáme, že taková změna nemůže být provedena společně s již existujícími změnami u ostatních vozidel. Poloměr výbuchu HE granátů používaných dělostřelectvem je mnohem vyšší, proto se nezaměřujeme na poškození, které udělují.

V této fázi testování by tak nové mechaniky HE granátů pro dělostřelectvo nebylo vhodné zařadit. Přesto je ale možné, že budou do hry implementovány. To si ale v budoucnu vyžádá další testování.

Testovací formát

Test bude probíhat na samostatném serveru Sandbox. Můžou se ho zúčastnit všichni hráči. Musíte si jen pomocí tohoto odkazu nebo ve WGC stáhnout testovacího klienta.

Na serveru bude zrychlený postup a speciální mise, které dále urychlí váš postup výzkumem.

Závěrečná fáze vybalancování granátů bude testována, až tyto komplexní změny vyhodnotíme, a zahrne všechny typy vozidel. Vaše účast a zpětná vazba budou nesmírně důležité pro budoucnost World of Tanks. Prosíme vás, abyste si stáhli klienta a osobně ověřili přepracované statistiky vozidel, především s důrazem na vybalancování dělostřelectva. Také bychom rádi věděli, co si myslíte o novém rozhraní výsledků bitvy.

Výsledky bitvy

Na serveru Sandbox bude také dostupné přepracované rozhraní výsledků bitvy.

Seznam změn

 • Výsledky bitvy se zobrazují na celé obrazovce.
 • Záložka s osobním skóre byla přejmenována na „Výsledky bitvy“ a byla přidána sekce „Osobní skóre“. Ta obsahuje celkové hodnoty následujících parametrů:
  • Poškození způsobené s vaší asistencí
  • Poškození způsobeno
  • Poškození zastavené pancířem
  • Nepřátelských vozidel zničeno
 • Sekce „Výkony v bitvě“ byla ze záložky „Osobní skóre“ přesunuta pod „Týmové skóre“. Když nyní otevřete záložku „Týmové skóre“, zobrazí se výchozí obrazovka se dvěma sekcemi ( „Spojenci“ a „Výsledky bitvy“).
 • Sekce „Statistiky“ a „Čas“ byly ze záložky „Podrobná zpráva“ odstraněny. Samotná záložka byla přejmenována na „Finanční zprávu“ a bude obsahovat pouze informace spojené s financemi. Obsah sekcí „Statistiky“ a „Čas“ je nyní dostupný v sekci „Statistiky“ pod záložkou „Týmové skóre“.
 • Rozhraní pro využití kontrolovatelného bonusu bylo změněno.
 • Rozhraní pro postup odměny za zásluhy bylo změněno.
 • Týmové skóre lze nyní seřadit podle následujících parametrů:
  • Poškození způsobeno
  • Nepřátelských vozidel zničeno
  • Zkušenosti

 

Zamiřte na server Sandbox a testujte poslední verzi, jak jen se vás zlíbí, velitelé!

Zavřít