Sandbox: Přepracované HE granáty – časté dotazy

Velitelé!

Právě začala první iterace nadcházející série testů na serveru Sandbox. Tentokrát budeme testovat přepracovaný systém poškození způsobeného HE granáty.

Pokud byste se chtěli zúčastnit, stáhněte si klienta pro testovací server Sandbox a začněte s novými prvky experimentovat. K tomu, aby byl test úspěšný, potřebujeme vaši podporu a zpětnou vazbu.

Ještě než však naskočíte do tanku, rádi bychom vyjasnili několik podrobností, rozehnali jakékoliv pochyby a zodpověděli několik často kladených dotazů.


Změny HE granátů

1. Můžete stručně shrnout rozdíly mezi starými a novými mechanikami HE granátů?

Metodu výpočtu poškození uděleného granátem v nejzranitelnějším místě sférického poloměru výbuchu nahrazujeme novým modelem, který závisí na místě dopadu. Výbušné (HE) granáty budou nyní schopny probít clony, pásy a malé překážky.

2. Jaký je obecně rozdíl mezi granáty typu HE a HESH?

Mechaniky protipancéřových granátů s plastickou hlavou (HESH) a standardních HE granátů zůstávají stejné. Jediným rozdílem mezi nimi jsou vyšší hodnoty průbojnosti granátů typu HESH v porovnání s HE granáty stejného kalibru.

3. Změní se frekvence, s jakou HE granáty udělují kritické zásahy vnitřním modulům a posádkám?

Na běžných serverech by měly statistiky pro množství kritického poškození uděleného vnitřním modulům a členům posádky zůstat beze změny. Může se zdát, že během testování HE granátů na serveru Sandbox ke kritickým zásahům dochází častěji. To bude však způsobeno pouze častějším využíváním HE munice.

Budeme podrobně monitorovat, do jaké míry způsobují HE granáty kritické poškození a analyzovat data získaná z testů. Konečné nastavení upravíme tak, aby šance na způsobení kritického zásahu zůstaly na stejné úrovni.

4. Co budete dělat se známou situací, kdy je motor zapálen po probití velitelské kupole?

V rámci přepracovaných mechanik poškození plánujeme zamezit i situacím, při kterých může dojít k nelogickému kritickému zásahu vnitřních modulů. Nemělo by k nim už nadále docházet.

5. Můžete nám povědět něco o tom, jak bude s novými mechanikami poškození fungovat efektivní a nominální pancíř? Jak to funguje? Bude toto normalizování fungovat i v případě HE granátů? A co odražené střely?

Je to velmi jednoduché. HE granáty nejsou normalizovány a nemůžou se odrážet. Efektivní pancíř se používá k výpočtu poškození při probití pancíře nebo clony, podobně jako tomu je u průbojných (AP) granátů. Nominální pancíř slouží k výpočtu poškození způsobeného granátem, který pancíř nedokázal probít.

Čím tenčí je nominální pancíř, tím vyšší poškození může být na daném místě způsobeno v případě, že nedojde k probití.

6. Řekněte nám prosím něco o prémiových vozidlech! Byl KV-2 (R) nerfován? Ať vás k vítězství provází císařův hněv!

Dobře víme, jak moc jsou pro hráče prémiové tanky důležité, a proto nechceme měnit jejich technické parametry. Nemáme v plánu úpravy parametrů žádných vozidel nebo jejich granátů. Změna se dotkne pouze mechanik poškození způsobeného HE granáty. Přesto budeme sledovat indikátory bojové výkonnosti jednotlivých prémiových tanků a na základě výsledků testu v případě potřeby provedeme nezbytné úpravy.

7. Můžete podrobněji popsat probíjení clon? Jak moc bude při proražení clony nebo malé překážky snížena hodnota průbojnosti granátu? Jak se vypočítává poškození, pokud dojde k výbuchu HE granátu na cloně?

Princip, na kterém funguje snižování hodnoty průbojnosti HE granátů, je úplně stejný jako u AP granátů. Pokud střela prorazí clonu, poškození se sníží o hodnotu tloušťky probité clony nebo překážky.

8. Nové mechaniky zvyšují důležitost přesného zásahu, jak tomu ale bude v případě „pravých“ HE děl s přesností 0,4 nebo dokonce 0,6? S takovým rozptylem jsou přesné zásahy velmi obtížné.

Vozidla, která mohou být vybavena silnými HE granáty, ale nedisponují příliš přesnými děly, nemusí ke spolehlivému udělení poškození pečlivě mířit na zranitelná místa. Jejich efektivita spočívá ve střelbě na obecně slabé oblasti nepřátelských tanků. Abyste způsobili více poškození, snažte se vždy vypálit na zranitelné oblasti jako je spodní zkosený plát namísto odolné věže s mantletem děla.

9. Budou přepracovány i osobní mise a podmínky pro získání určitých odměn?

V rámci Sandboxu budeme testovat nejdůležitější aspekty mechanik poškození způsobeného HE granáty: jak systém způsobování poškození funguje v místě dopadu střely, jak je v něm rozložena hodnota uděleného výbušného poškození a jak vnímají nové změny hráči.

Po testu vyhodnotíme změny, které se týkají indikátorů výbušného poškození. Pokud se ukáže, že by tyto změny mohly výrazně ovlivnit plnění osobních misí, zvážíme revizi podmínek některých těchto misí. K tomu ovšem dojde pouze v případě, že budou změny schváleny hráči a implementovány do hry.

10. Změní se parametry HE granátů/vozidel se zaměřením na HE granáty?

V současnosti nejsou takové změny nutné, je však možné, že po skončení testů k nim bude potřeba přistoupit.

11. Ovlivní tyto změny granáty dělostřelectva?

Ne, jedná se o dva oddělené vývoje, které nejsou nijak propojeny. Mechaniky poškození dělostřeleckých a standardních HE granátů se budou lišit.

12. Panují obavy, že tyto změny ovlivní zejména lehce pancéřovaná vozidla, tj. že dojde ke zhoršení jejich výdrže vlivem efektivnějšího a uváženějšího využívání HE granátů proti nim. Jak k tomu budete přistupovat?

Neměníme parametry HE granátů — ať už hodnoty jejich průbojnosti, nebo jejich nominální poškození na výstřel. Neočekáváme proto výrazné zvýšení poškození, které udělují lehce obrněným vozidlům.

13. Předpokládáte, že se v náhodných bitvách zvýší hojnost využívání HE granátů?

Pravděpodobnost využívání HE granátů při hraní s děly malých a středních kalibrů se nejspíš zvýší, ovšem pouze v určitých případech jako je resetování času při obsazování základny nebo doražení nepřítele.
Frekvence jejich používání pravděpodobně zůstane stejná pro velké kalibry. Bude ovšem snížena jejich efektivita při střelbě na těžce pancéřovaná vozidla.

14. Bude se poškození HE granátů v případě, že nedojde k probití, považovat za zastavené pancířem?

Ne, není to v našem plánu.

15. Bude díky novým mechanikám efektivnější protistřepinová vložka? Změní se principy, na kterých funguje?

Principy fungování protistřepinové vložky zůstanou beze změny. Je určitě užitečná, protože slouží jako „násobitel“ pancíře (jeho posílení) a poškození se nyní vypočítává na základě místa, kde střela zasáhla pancíř. To znamená, že vložka bude nyní fungovat správněji.


Server Sandbox

1. Jak se zúčastnit?

  1. Stáhněte si spouštěč Sandboxu.
  2. Spuštěním staženého souboru nainstalujte klienta pro server Sandbox. Pokud Game Center spouštíte poprvé, budete instalační soubor nejprve muset autorizovat a poté opětovně spustit.
  3. Počkejte, až se klient stáhne a nainstaluje.
  4. Otevřete záložku World of Tanks, vyberte volbu World of Tanks Sandbox a klikněte na Hrát.

2. Co jsou to speciální mise a žetony? Co musí hráč udělat, aby získal odměny za účast v sandboxovém testu?

Je to velmi jednoduché. Na serveru Sandbox bude k dispozici šest bojových misí. Pět z nich je možné dokončit současně a odemknout si tím přístup k šesté. Tuto sekvenci je možné splnit třikrát.

Detailní přehled podmínek jednotlivých misí je dostupný v hlavním průvodci.

Když je řetězec splněn, mise se opět zpřístupní, ovšem nejdříve následujícího dne.

Krátce po konci sandboxového testu budou žetony převedeny na hlavní server a hráči je budou moci v příslušné části herního obchodu vyměnit za odměny. Nezapomeňte své žetony využít ještě před začátkem dalšího testu, jinak budou převedeny na kredity v kurzu 1 žeton = 10 000.

3. Kdy budou nasbírané žetony převedeny na hlavní server?

24 až 48 hodin po ukončení testu. Pokusíme se převod žetonů na hlavní server provést tak rychle, jak jen to bude možné, a budeme vás poté informovat.

4. Počítají se žetony za každou iteraci testu samostatně, nebo je možné je nasbírat a využít všechny najednou na odměny za poslední iteraci?

Všechny žetony získané během testu musí být použity ještě před zahájením další fáze Sandboxu. Žetony není možné hromadit, nezapomeňte si proto odměny vybrat v čase mezi testy.

5. Kdy budeme moci vidět 2D styl a obtisky?

Na novém stylu a dodatečných obtiscích právě teď pracujeme. Vše je zatím ve fázi kreslení, testování a pečlivých příprav na veřejné představení. Už nyní vám ovšem můžeme ukázat obtisk s motivem testování HE granátů:

Na ostatní úpravy vzhledu si budete ještě muset chvíli počkat.

6. Kdy a kde dostanu dotazník?

Dotazník se objeví v hlavním herním klientovi. Někteří hráči, kteří už odehráli určité množství bitev, ho obdrží během testovací fáze. Ostatní ho dostanou v poslední den testování nebo okamžitě po skončení testu, a to v případě, že odehráli více než pět bitev. Pokud nedostanete dotazník okamžitě, buďte prosím trpěliví. Aby byla technická zátěž co nejnižší, budeme ho rozesílat po skupinách.

7. Proč si pokaždé musíme stahovat celého sandboxového klienta?

Je to dáno podstatou celého testovacího serveru Sandbox. Každá iterace probíhá v samostatném klientovi, který byl pro nové prvky vytvořen bez ostatních mechanik. Výrobní proces bohužel vyžaduje tento přístup.

8. Co se bude testovat během závěrečné fáze Sandboxu?

To závisí na výsledcích testů HE granátů a dělostřelectva. V případě potřeby zavedeme vylepšení a uvidíme, jak bude herní komunita reagovat. Proto budou bližší informace vydány až po počátečních iteracích a budou vycházet z výsledků testů.


Odměny

Dokončete speciální mise na serveru Sandbox, abyste nasbírali žetony a odemkli si různé úrovně odměn.


Pokud máte nějaké otázky, které zde nebyly zodpovězeny, zamiřte prosím na naše fórum, kde vám bude k dispozici náš komunitní tým. Odkaz naleznete níže.

Vpřed!

Zavřít