[AKTUALIZACE] Sandbox 2021: Blíží se kombinovaný test HE granátů a dělostřelectva!

[Aktualizace 26/03] Nová mise přidána na Sandbox server. Odehrajte bitvu a umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu dle základních ZK, abyste získali 2 a více žetonů za odměnu. Mise jsou pouze pro Tier VIII střední a těžké tanky a mohou být splněny na jednom účtu až 10x. Mise je dostupná od 26. Března 16:00 CET (UTC +1) až do konce testu.

Zdravíme vás, velitelé!

Nejprve bychom chtěli poděkovat všem zapáleným a odhodlaným hráčům, kteří se zúčastnili testování přepracovaných HE granátů a komplexních změn vozidel a dělostřelectva. Děkujeme za váš zájem, odhodlání, komentáře a zpětnou vazbu. Odvedli jste ohromnou práci a my si toho velice vážíme!

Nyní je ale čas připravit se na konečné rozhodnutí, v jakém formátu budou přepracované HE granáty a změny vozidel a dělostřelectva přidány do hry. Dostáváme se do závěrečné fáze a zahajujeme ten nejdůležitější kombinovaný test před samotným vydáním. V této fázi budou propojeny všechny naše předchozí návrhy a získají svou téměř finální formu. Jedná se o rozhodující moment, velitelé. Počítáme s vaší pomocí a zapojením!

Sandbox
Kombinovaný test: Přepracování HE granátů a změny vozidel a dělostřelectva

23. března, 14:00 CET (UTC+1), až 29. března, 11:00 CEST (UTC+2)

Pokud na konci našeho společného testu vyvodíme závěr, že změny mohou být vydány, budete je nejspíš moci okolo května vidět na Společném testu. Do hry budou přidány společně ve formě jedné aktualizace. Nyní je vaše šance se ozvat a ovlivnit, jakým směrem se nové mechaniky budou ubírat!

Jako vždy obdrží aktivní účastníci testu hodnotné odměny, které jsou znakem našeho vděku za jejich přínos. Více se o nich dozvíte níže.

Přepracování HE granátů: Začíná závěrečný test!

Po zpracování dotazníků z předchozích dvou testů můžeme bezpečně říct, že obě iterace Sandboxu ukázaly dobré výsledky. To potvrzují i naše statistiky: po testování přepracovaných HE granátů bylo například více než 70 % hodnocení od hráčů, kteří se zúčastnili Sandboxu, pozitivních.

Účastníci testu utvořili velmi rozmanité publikum. Řada z nich hrála i v jiných vozidlech než v těch specializovaných na HE munici, včetně oblíbených těžkých tanků. Tito hráči přišli s několika důležitými dotazy, a to nejen ohledně nových mechanik, ale i výkonnosti konkrétních vozidel. Pokusíme se zodpovědět ty nejčastěji kladené dotazy.

DŮLEŽITÉ

Data ze Sandboxu nám poskytují jen obecný pohled na výkonnost vozidel. Z tohoto důvodu vidíme, že nové mechaniky nezpůsobují žádné závažné problémy. To však ještě neznamená, že jsou bezchybné nebo že přechod na nový systém bude z hlediska vyváženosti hry dokonalý. Pokud budou změny vydány na hlavním serveru, budeme i nadále výkonnost vozidel aktivně monitorovat, a to včetně těch zmíněných níže.

Přepracovaný systém posádek 2.0 nebude součástí nadcházejícího testu – po obdržení vaší zpětné vazby na něm stále ještě pracujeme.

Žádné detailní parametry vozidel a granátů a číselné hodnoty v tomto testu nejsou finální. Budeme na nich pracovat v závislosti na výsledcích testu a vašich komentářích.

Statistická výkonnost vozidel využívajících HE granáty jako standardní munici

Množství negativních hodnocení se během testu vztahovalo k výkonnosti konkrétních vozidel. Někteří hráči nás na fórech a v dotaznících informovali, že došlo ke zhoršení hratelnosti vozidel využívajících HE granáty jako standardní munici. Co na to říkají statistiky ze Sandboxu?

Sdílíme s vámi tyto důvodné obavy a abychom je ověřili, prohlédli jsme si testovací data týkající se těch nejoblíbenějších tanků s primární HE municí (Type 5 Heavy, FV4005/FV215b (183), KV-2/KV-2 (R), Sheridan, T49) a pečlivě analyzovali jejich výkonnost na Sandboxu. Pojďme se na každé z nich podívat blíže.

Type 5 Heavy

Hodnota průměrného poškození způsobeného standardními HE granáty tohoto tanku trochu poklesla, naopak se však nepatrně zvýšilo poškození způsobené jeho alternativními HE granáty. Tyto hodnoty ukazují, že se změnil způsob, jakým Type 5 poškození uděluje: způsoboval méně poškození ranami bez probití, zároveň se však zvýšil počet probití. Pokud vezmeme souhrnně v potaz oba typy jeho HE munice — standardní i alternativní — tak průměrné poškození zůstává stejné. Nedošlo k žádným výrazných změnám.

Díky novým mechanikám se naopak zvýšila doba, po kterou tento impozantní, ale pomalý tank vydrží na bojišti. I když má Type 5 Heavy problémy se zasažením slabých míst nepřátel, je nyní schopný své HE granáty častěji vystřelit a probít cíl, stejně jako ostatní vozidla. To ve výsledku vede k malému navýšení poškození způsobeného jeho alternativními granáty.

Celkově bojová výkonnost tohoto vozidla zůstává stejná. Za této situace není žádný důvod ke změnám jeho vyvážení.

FV4005

Průměrné poškození způsobené standardními HE granáty tohoto vozidla zůstalo prakticky beze změny, zároveň se však nepatrně zvýšilo průměrné poškození na výstřel při použití jeho alternativních HE granátů. Vyšší hodnota jejich průbojnosti také vedla k častějšímu probití.

Přestože se trochu snížila doba, po kterou FV4005 vydrží na bojišti, jeho celková bojová výkonnost je beze změny. To znamená, že není potřeba provádět žádné neodkladné změny.

Sheridan a T49

Díky své dobré dynamice a schopnosti lépe využívat potenciál nových HE granátů se tato vozidla dočkala značného zvýšení hodnot průbojnosti standardní i alternativní HE munice. Došlo ovšem ke snížení poškození způsobeného při neprobití granátů, což je stejný případ jako u ostatních tanků. Průměrné poškození na výstřel je vyšší, zároveň se však o něco snížila doba, po kterou tyto stroje vydrží na bojišti. Celkově se však nedá říct, že by se bojová výkonnost těchto dvou vozidel nějak zásadně změnila.

KV-2/KV-2 (R)

Statistiky těchto tanků vykazovaly malé snížení poškození způsobeného zásahy bez probití. Lze si povšimnout i celkového snížení průměrného poškození na výstřel, které je ovšem méně výrazné než v případě ostatních vozidel. Podobně jako Type 5 Heavy se nyní KV-2 může pochlubit delší dobou, po kterou vydrží v bitvě. Následkem toho tyto tanky dokážou v rámci bitvy vypálit více střel, což kompenzuje nižší poškození jejich zásahů bez probití. Ve výsledku zůstávají hodnoty jejich průměrného poškození převážně beze změny.

Panhard EBR 105

Panhard EBR 105 nyní HE granáty uděluje více poškození na výstřel, zároveň však i více tohoto poškození obdrží. Doba, po kterou tento kolový tank vydrží na bojišti, se zkrátila, to je ovšem částečně dáno i obecnou povahou sandboxových bitev a ne pouze specifiky nových mechanik HE granátů. Celková bojová výkonnost stroje Panhard EBR 105 se ovšem také výrazně nezměnila.

Získají vozidla s dobrými úhly sklápění/náměru děla a odolnými věžemi výhodu, pokud budou nové mechaniky zavedeny do hry?

Toto je další rozšířený názor, který hráči sdíleli. Někteří tankisté vznesli obavy, že nové mechaniky zhorší výkonnost lehce obrněných vozidel a stroje s dobře pancéřovanými věžemi a solidními úhly náměru/sklápění děla získají výhodu. Při boji s nepřítelem v pozici se skrytou korbou jste ho mohli poškodit alespoň HE granáty, což s novými mechanikami bude obtížněji proveditelné.

Pojďme si jako příklad vzít Super Conqueror — dobře známý těžký tank s odolnou věží a dobrými úhly sklápění/náměru děla, které činí až –10°. Na hlavním serveru způsobují HE granáty 11 % z celkových zásahů, které tento tank obdrží. Změna mechanik HE granátů skutečně může ovlivnit výsledek určité bitvy, pokud toto vozidlo bude využívat terénních nerovností. Když ovšem zvážíme celkový dopad na vyvážení hry, pak celková výkonnost vozidla nebude výrazně ovlivněna. Ať už se poškození, které HE granáty způsobí tanku Super Conqueror, změní jakkoliv, neovlivní to nijak významně jeho hratelnost a bojovou výkonnost. Ve výsledku bude vliv na statistiky poškození obdrženého tímto tankem minimální a nebude představovat dostatečný důvod k potenciálním změnám. Stejně jako v případě tanků s HE granáty není potřeba v parametrech stroje Super Conqueror ani jiných podobných vozidel zavádět změny.

Proč byly na serveru Sandbox povoleny i jiné typy granátů a ne pouze HE munice?

Během testu pro nás bylo důležité vidět, jak bude určitý tank interagovat s konkrétním typem munice (HE), a neohlížet se přitom na ostatní faktory. Nezaměřovali jsme se tedy na parametry a hodnotu zablokovaného poškození konkrétních vozidel, ani na dobu, po kterou vydrží na bojišti, poměr výher konkrétních hráčů apod. Namísto toho jsme vyhodnocovali efektivitu nových mechanik a to, jak vozidla celkově interagují s přepracovanými HE granáty — probíjení clon, revize chování HE granátů aj.

Chtěli jsme, aby hráči sami rozhodli, které granáty budou používat v různých situacích. Proto se test snažil přiblížit reálným podmínkám, jak jen to bylo možné. Právě z toho důvodu jsme neomezili výběr munice, nesnížili kapacitu vozidel ani nezavedli žádné umělé změny v podmínkách na bojišti.

Proč nebyly v testu přítomny stroje T95/FV4201 Chieftain, Objekt 279 raný a další vzácné tanky?

Tato vozidla jsou opravdu velmi vzácná a každý velitel by je rád získal, proto je jejich dostupnost ve hře omezená. Nechtěli jsme odklánět pozornost od testování nových mechanik tím, že by se hráči museli začít učit jedinečnou hratelnost těchto vzácných strojů. Z toho důvodu jsme je do testu nepřidali. V nadcházejícím Sandboxu opět nebudou dostupná.

DŮLEŽITÉ

Ve výsledku můžeme potvrdit, že statistiky ze Sandboxu v nových mechanikách neodhalily žádné zásadní problémy ani nevykazovaly výrazné odchylky v bojové výkonnosti vozidel. Z toho důvodu není potřeba v nových mechanikách nebo parametrech zavádět žádné změny. Test nám dokázal, že ve stávajícím formátu vše funguje správně.

Zvážili jsme výsledky předchozího testu a máme v plánu zahájit závěrečnou iteraci, během které vyhodnotíme, jak budou nové mechaniky fungovat v jednom ekosystému se změnami dělostřelectva. Ve stejnou dobu bude probíhat i Supertest vozidel s HE granáty, abychom ještě detailněji prozkoumali jejich bojovou výkonnost. V případě potřeby upravíme parametry vybraných vozidel v závislosti na výsledcích Supertestu, není ovšem potřeba tak učinit před nadcházejícím Sandboxem.

Změny tanků a dělostřelectva v nadcházejícím testu

Většina z vás komplexní změny, které byly testovány na serveru Sandbox, přivítala. Pozitivní přijetí zároveň nezáviselo na tom, jestli jste hráli se samohybnými děly nebo jinými vozidly. Nejčastěji probíraným tématem byly změny dělostřeleckých granátů a jejich parametrů, výkonnost určitých samohybných děl a mechaniky Zvukové detekce.

Změny dělostřelectva

 • Předběžné statistiky nám ukázaly, že nápad na zavedení tří takticky rozmanitých typů munice funguje a hráči v samohybných dělech se naučili využívat všechny tři typy granátů.
Dělostřelectvo Standardní granát, % Alternativní granát, % Taktický granát, %
Objekt 261 45 36 19
G.W. E 100 49 37 14
T92 HMC 42 46 12
Bat.-Châtillon 155 58 46 35 19
Conqueror Gun Carriage 48 40 12
 • Všechny typy granátů byly žádané a aktivně využívané. Podle počátečních odhadů se doba ochromení v bitvách snížila o 60–65 %*. Přesná čísla pro konkrétní vozidla jsou zobrazena v tabulce níže.
Vozidlo Doba ochromení v aktualizaci 1.12 (sekundy) Doba ochromení v Sandboxu 2021: Testu přepracovaného dělostřelectva (sekundy)
Maus 22.8 5.9
T110E5 18.3 5.6
TVP T 50/51 8.8 3.0
STB-1 13.6 4.3
T-100 LT 6.9 2.2

Jedná se o průměrné hodnoty pro všechna vozidla a nikoliv pouze pro ty, která jsou zobrazena v tabulce. Statistiky jsou také ovlivněny o něco rychlejším průběhem sandboxových bitev.

 • Průměrné poškození za bitvu zůstává téměř stejné. Při výpočtu poškození jsme brali v potaz, že sandboxové bitvy probíhají o něco rychleji než ty na hlavním serveru, takže hráči s dělostřelectvem neměli čas plně rozvinout svůj potenciál. Vliv rovněž měly nástroje, které umožňují reagovat na dělostřelectvo.

Hraní proti dělostřelectvu

 • Na základě vaší zpětné vazby a výsledků dotazníku získaly námi navrhované nástroje, které umožňují lépe reagovat na útoky dělostřelectva, celkovou podporu komunity. Účinnost těchto změn bude muset být vyhodnocena během delšího testovacího období, než je pouhých 7 dní sandboxového testu.
 • Pozitivního přijetí se dočkala i upravená specializace „Intuice", a to nejen mezi hráči se samohybnými děly. Podle našich statistik jste mnohem častěji měnili typy granátů, především při hraní s dělostřelectvem.
 • Prvek Zvuková detekce se stal předmětem vyostřených diskuzí a v komunitě vyvolal řadu otázek. Jedná se totiž o novou a neobvyklou mechaniku, na kterou je potřeba si v bitvách chvíli zvykat. Musíte ji využívat promyšleně a efektivně. Vaše zpětná vazba nám přesto ukázala, že tato mechanika ovlivňuje množství poškození obdrženého od dělostřeleckých ran a nápad samotný se setkal s celkovým přijetím.
 • Jasnější trasírky granátů byly také hodnoceny pozitivně. Podle vašich komentářů lépe pomáhají určit směr dělostřelecké palby a naplánovat si díky této informaci další akce. Zároveň jsme nezaznamenali žádné změny v chování dělostřelectva a nevšimli jsme si ani zvýšené účinnosti protibaterijní palby.

Po zvážení všech zmíněných informací jsme se rozhodli před začátkem závěrečné iterace testů provést následující změny:

 • Standardní granáty jsou díky své schopnosti ochromit a způsobit poškození určeny k podpoře spojenců a zadržování skupin nepřátelských vozidel. Zároveň však během první iterace Sandboxu vykazovalo jejich poškození účinnost podobnou účinnosti alternativní munice. Abychom zdůraznili taktický prvek standardních granátů v porovnání s těmi alternativními, nepatrně u některých samohybných děl snížíme jejich poškození.
Dělostřelectvo Poškození standardních granátů na Sandboxu: Testu přepracovaného dělostřelectva (HP) Poškození standardních granátů na Sandboxu: Kombinovaném testu HE granátů a dělostřelectva (HP)
Objekt 261 810 800
G.W. E 100 990 900
T92 HMC 1 170 1 100
Bat.-Châtillon 155 58 680 680
Conqueror Gun Carriage 1 080 1 000
 • Trajektorie alternativních granátů měla vliv na jejich poptávku. Často jste neměli tu správnou příležitost na jejich vystřelení, a to ani v příznivých bojových situacích. Abychom to napravili, jejich trajektorie se bude více blížit trajektorii standardních granátů a snížíme jejich rychlost, aniž bychom změnili účinnost při úspěšném zásahu. Podle výsledků testu tento granát vykazoval různé úrovně účinnosti v závislosti na používaném samohybném dělu. Granát se proto dočká menších změn v poškození (±5 %) a snížení průbojnosti pancíře o zhruba 17 %, aby byla jejich účinnost vyváženější.
Dělostřelectvo Rychlost alternativních granátů na Sandboxu: Testu přepracovaného dělostřelectva (m/s) Rychlost alternativních granátů na Sandboxu: Kombinovaném testu HE granátů a dělostřelectva (m/s)
Objekt 261 612 546
G.W. E 100 522 465
T92 HMC 552 492
Bat.-Châtillon 155 58 588 524
Conqueror Gun Carriage 432 385
 • Taktické AP granáty vykazovaly i při správném používání účinnost, která byla nižší než naše očekávání, a to jak podle našich statistik, tak i podle vaší zpětné vazby. Hlavním důvodem byla jejich plochá trajektorie a nedostatečné poškození při probití pancíře. Chtěli bychom, aby byly používány spíše vzácně a podle situace, ale byly hodnotné při správném využití. Za tím účelem plánujeme v porovnání s předchozím Sandboxem zvýšit jejich poškození zhruba o 10 %. Kromě toho bude jejich trajektorie praktičtější při střelbě, dočkají se však snížené rychlosti.
Dělostřelectvo Poškození taktických AP granátů na Sandboxu: Testu přepracovaného dělostřelectva (HP) Poškození taktických AP granátů na Sandboxu: Kombinovaném testu HE granátů a dělostřelectva (HP)
Objekt 261 470 520
G.W. E 100 525 570
T92 HMC 580 650
Bat.-Châtillon 155 58 415 450
Conqueror Gun Carriage 565 620

Vaše účast je nyní ještě důležitější než kdy dříve, proto tyto změny prosím otestujte a vyplňte příslušné dotazníky! Čím více hráčů se testu zúčastní a podělí se o svou zpětnou vazbu, tím vyšší jsou naše šance na úspěch. Skutečně si vážíme vašeho času a odhodlání, proto budou moci všichni aktivní účastníci testu obdržet odměny, včetně 4 jedinečných obtisků a speciálního 2D stylu s tématikou Sandboxu.

Odměny za účast v testu

Během testu budete mít přístup k sérii 5 jednoduchých denních misí. Dokončení každé z nich vás odmění 2 žetony. Po splnění všech 5 misí v sérii se vám zpřístupní závěrečná šestá mise. K jejímu dokončení a získání odměny ve formě 20 žetonů vám stačí pouze odehrát jednu bitvu. Celou sérii misí můžete během testu dokončit celkem třikrát. Odměny za splněné mise vám budou připsány společně, pokud budou splněny všechny jejich podmínky a omezení.

 • Hrajte s LT/ST/TT/ST VI. úrovně
 • Hrajte s LT/ST/TT/ST VII. úrovně
 • Hrajte s LT/ST/TT/ST VIII. úrovně
 • Hrajte s LT/ST/TT/ST IX. úrovně
 • Hrajte s LT/ST/TT/ST X. úrovně
 • Závěrečná mise pro LT/ST/TT/ST
Hrajte s LT/ST/TT/ST VI. úrovně

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro střední, lehké a těžké tanky a stíhače tanků na VI. úrovni
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 2 žetony
Hrajte s LT/ST/TT/ST VII. úrovně

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro střední, lehké a těžké tanky a stíhače tanků na VII. úrovni
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 2 žetony
Hrajte s LT/ST/TT/ST VIII. úrovně

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro střední, lehké a těžké tanky a stíhače tanků na VIII. úrovni
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Hrajte s LT/ST/TT/ST IX. úrovně

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro střední, lehké a těžké tanky a stíhače tanků na IX. úrovni
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 2 žetony
Hrajte s LT/ST/TT/ST X. úrovně

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro střední, lehké a těžké tanky a stíhače tanků na X. úrovni
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 2 žetony
Závěrečná mise pro LT/ST/TT/ST

Podmínka:

 • Dokončete mise pro LT/ST/TT/ST na VI.–X. úrovni
 • Odehrajte bitvu

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 20 žetonů

Žetony budou na živé servery převedeny krátce po skončení testu. Všechny nepoužité žetony vám budou kompenzovány ve směnném kurzu 10 000 za žeton.

Infografika ukazuje odměny za jednu fázi testování.

Jak se zúčastnit

Testu se může účastnit každý!

 • Stáhněte si spouštěč Sandboxu.
 • Spuštěním staženého souboru nainstalujte klienta pro server Sandbox. Pokud Game Center spouštíte poprvé, budete instalační soubor nejprve muset autorizovat a poté opětovně spustit.
 • Počkejte, až se klient stáhne a nainstaluje.
 • Otevřete záložku World of Tanks, vyberte volbu World of Tanks Sandbox a klikněte na Hrát.

Je čas ještě jednou zabrat, velitelé! Zapojte se do závěrečného testu a podělte se o své názory na tyto změny. Vaše připomínky jsou důležité!

Diskutovat na Discordu

Zavřít