[Sandbox] Test nového vyvážení vypukne 10. února

Zdravíme vás, velitelé!

Ještě před novým vyvážením se v průběhu roku 2019 konaly čtyři iterace sandboxových testů. Jsme opravdu vděční všem aktivním hráčům, kteří nás podporovali a zúčastnili se tohoto rozsáhlého testování.

Nyní je čas udělat závěrečný krok: nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kolo testů nového vyvážení vypukne 10. února. Bude zahrnovat nespočet potenciálních změn a aktivní účastníky odmění dny prémiového účtu WoT. Testování se může zúčastnit kdokoliv – stačí si jen stáhnout a nainstalovat speciálního klienta. Budete mít také možnost zanechat nám ve speciálním dotazníku komentáře ohledně navrhovaných změn.

Co nás tedy na testovacím serveru nového vyvážení očekává? Pojďme se na to podívat blíže.

Revize zavedeného systému granátů

Všechny navrhované změny byly původně koncipovány v rámci změn systému vyvážení granátů, jehož cílem bylo vyrovnat efektivitu mezi standardní a speciální municí. V naší hře byly vždy přítomny tři typy granátů, ale jeden z nich byl celou dobu absolutním vítězem, co se týče efektivity – speciální (nebo-li zlaté) granáty. Všem jsou dostupné za kredity a udělují stejné poškození jako standardní munice, ale jejich hodnoty probíjení pancíře jsou mnohem vyšší. To znamená, že byly vždy o něco efektivnější, protože při jejich použití se zvyšuje šance na způsobení poškození. Jedná se prostě o granáty, které v bitvě nemají žádnou nevýhodu.

Vzhledem k tomu, že speciální granáty mají vyšší hodnoty průbojnosti a další parametry jsou srovnatelné, jejich používání je efektivnější ve všech možných bojových situacích. Jedinou nevýhodou byla cena. Proto je naším hlavním úkolem v novém systému snížit efektivitu speciálních granátů a zvýšit ji u těch standardních, aby měly oba typy munice své výhody v různých herních situacích.

Časem bylo zjevné, že jsou zapotřebí nové přístupy a konzistentní systém, který mimo granáty beze v poraz i jiné aspekty hry. Proto jsme na těchto konceptech začali pracovat. S novým systémem budou granáty vyváženější a každý typ bude mít svou vlastní úlohu.

V novém formátu standardní granáty udělují nejvyšší poškození, dobře probíjejí pancíř a mají nízkou cenu. Speciální granáty mají naopak nejvyšší hodnoty probíjení pancíře, ale ve srovnání se standardními udělují menší poškození. Cena těchto granátů je několikanásobně vyšší oproti standardním.

Kdy by měli hráči používat jaký typ granátů?

 • Standardní granáty jsou nejlépe využity, pokud jste si jisti, že můžete přesně probít pancíř nepřítele a udělit nejvyšší možné poškození na výstřel.
 • Speciální granáty jsou potřeba v případech, kdy má smysl obětovat poškození za minutu a zvýšit šance na probití pancíře.
 • Výbušné granáty jsou užitečné, pokud potřebujete resetovat postup při obsazování základny, dorazit tank s nízkým množstvím HP nebo poškodit vnější modul (např. vyřadit pásy). Hodí se i v případech, kdy není možné způsobit poškození jinými typy granátů.

Změny HE granátů

HE granáty jsou nedílnou součástí současného systému munice ve World of Tanks. Hlavním prvkem, kterým se odlišují od ostatních typů granátů, je jejich unikátní mechanika způsobování poškození. Při vyvažování standardní a speciální munice jsme museli zapracovat také na nich. Chtěli jsme, aby byly efektivní v některých výše zmíněných taktických situacích.

S novým systémem budou tyto granáty efektivnější v případě kalibrů menších než 120 mm a jejich efektivita se bude ztrácet u kalibrů 150 mm a větších. Je také důležité zmínit, že byly vylepšeny mechaniky způsobování výbušného poškození, které je díky tomu lépe předvídatelné jak pro střílející, tak i pro zasažené vozidlo.

V případě tanků, které HE granáty využívají jako zásadní prvek své hratelnosti, jsme se snažili charakteristiky nového systému upravit takovým způsobem, aby byla zachována stejná průměrná efektivita. Téměř žádné granáty typu HE a HESH s novými mechanikami nedokážou probít pancíř. HE granáty, které se ve starém systému od těch ostatních odlišovaly svou vysokou průbojností, nyní v rámci kompenzace udělují více poškození. Jedinými výjimkami jsou KV-2 a KV-2 (R), které si stále uchovávají schopnost probít pancíř HE granáty.

Dělostřelectvo jako zásadní součást World of Tanks

Dělostřelectvo je také zásadní částí herního systému, ale vzhledem k radikálně odlišnému stylu hraní jsou všechny změny u samohybných děl trochu jiné povahy. Nechceme efektivitu dělostřelectva upravovat změnami poškození, namísto toho se změní přístup k jeho hratelnosti a budou provedeny změny, které jsou v principu podobné těm zmíněným výše při popisu vyvážení granátů.

Logickou součástí těchto změn je nový typ munice, který bude do arzenálu samohybných děl přidán za účelem:

 • větší rozmanitosti při hraní s dělostřelectvem.
 • zvýšení vlivu volby granátu na celkovou výkonnost hráče ve specifických situacích.
 • snížení celkového poškození způsobeného výbušnými granáty.
 • snížení celkového uděleného ochromení.

Při hraní s dělostřelectvem budete mít nyní k dispozici následující typy granátů:

 • Standardní výbušné. Stále jsou schopné ochromit nepřítele a zůstávají beze změny.
 • Speciální výbušné. Jsou charakteristické zvýšeným poškozením, neumožňují ochromit a mají velký poloměr výbuchu.
 • Průbojné nebo kumulativní. Jsou příznačné vysokou průbojností pancíře a předvídatelným, avšak nízkým poškozením.

Podnikáme další krok vpřed

Během předchozích iterací jsme změnili formát granátů a přepracovali speciální a výbušnou munici. Kromě vyvážení granátů jsme také upravili HP všech vozidel, aby se zvýšila jejich průměrná životnost. HP navíc jsme přidali všem tankům na úrovních I.–VI. a vyrovnali tím postup HP z jedné úrovně na druhou. Tyto tanky mají nyní vyšší odolnost a snížila se tím cena za chybování.

S vyvažováním jsme skoro hotovi a komentáře od hráčů, kteří hráli na otevřeném sandboxovém serveru, dokládají, že jsme se vydali správným směrem. Ve výsledku jsou všechny tři typy granátů vhodné při odlišných herních situacích.

Únorové testy budou závěrečnou a nejrozsáhlejší iterací, ve které budou podobně jako stavebnice sestaveny všechny dřívější i budoucí změny nového vyvážení. Všechny dříve oznámené změny byly uloženy a přidají se k nim nové prvky. Změny, které nové vyvážení přinese, budete moci ohodnotit po všech stránkách.

Klíčové změny: Revize výzkumných větví vozidel

Jedná se o jednu z hlavních změn, které nové vyvážení přinese. Všichni dobře víme, že technologické stromy některých národů jsou rozsáhlé a matoucí, plné komplikovaných a nejasných přechodů. Tohle platí zejména pro hlavní národy: USA, Německo a SSSR. Pro hráče může být obtížné v nich se v nich orientovat a propočítat si nejvhodnější cestu výzkumem, proto je chceme vizuálně vylepšit.

Abychom toho docílili, navrhli jsme řadu změn v UX, mezi které patří:

 • Zjednodušení struktury technologického stromu.
 • Jasné a logické přechody.
 • Seskupení vozidel do tříd. Středová větev bude tou nejjasnější a nejjednodušší – bude to větev těžkých tanků. Z ní se bude přecházet ke středním tankům a stíhačům tanků a po okrajích budou technologické stromy lemovat samohybná děla a lehké tanky.
 • Snadnější orientace v prémiových vozidlech, která budou oddělená od vyzkoumatelných tanků.

Sami se podívejte, jak jednoduchá bude navigace výzkumnými větvemi, až budou všechny tyto změny provedeny.

Abychom výzkumné větve zjednodušili, museli jsme z technologických stromů přemístit 92 vozidel.

Tanky úrovní I.–V. budou přidány na oddělenou záložku „Sběratelská vozidla“ v herním obchodě. Tyto tanky nebudou ze hry odstraněny, pouze se přemístí pod novou záložku a budou rozděleny podle národů. Můžete se k nim dostat dvěma způsoby: v herním obchodě nebo v technologickém stromu. Abyste získali přístup ke sběratelským vozidlům určitého národa, musíte vyzkoumat alespoň jeden z jeho tanků VI. úrovně.

Na vyzkoumání sběratelských vozidel budou zapotřebí pouze kredity – ZK nebudou potřeba. Všechny tanky budou k dispozici ve výchozích verzích, takže jim stejně jako u běžných vozidel můžete po zakoupení začít vylepšovat moduly. Sběratelská vozidla se nebudou od předchozích verzí nijak lišit, budou pouze prodávána v obchodě.

Vozidla úrovní VI.–X. ze hry nezmizí – v budoucnu je stále budete moci získat, ale všechny příslušné detaily představíme až později. Pokud máte některé z těchto vozidel ve své garáži, zůstanou na svých místech. Navíc se přemístí do speciální kategorie a vy budete mít příležitost získat tank s nejlepší možnou konfigurací, aniž byste vyzkoumali jediný modul.

Pokud je z technologického stromu odstraněn tank, který jste už vyzkoumali a koupili, automaticky se odemkne následující vozidlo nebo vozidla umístěná výše ve výzkumné větvi.

Na testovacím serveru nebudou testovány všechny související prvky, chtěli jsme se ale podělit o informace o tom, jak se v případě úspěšného testu nového vyvážení tyto prvky změní.

Vylepšené zobrazení herních statistik

Při změnách základních aspektů hry jako jsou poškození nebo HP tanku se mohou současné statistiky spojené s těmito parametry stát irelevantními. To ovšem neznamená, že veškerá historie vašich statistických dat bude ztracena – i po vydání nového vyvážení nepřestanou být aktualizovány.

Zároveň plánujeme zavést novou sekci se „současnými“ statistikami za určitý časový úsek (například 3 měsíce). Po uplynutí tohoto úseku bude zahájen nový se stejnou délkou trvání. V současnosti stále zvažujeme, jak dlouhý tento časový úsek bude.

Nové statistiky vám umožní pořádně sledovat svůj postup v proměnlivých podmínkách.

Úpravy osobních misí

Všechny tyto změny ovlivní osobní mise v obou kampaních. Naším cílem je upravit jejich podmínky tak, abychom vám po vydání nového vyvážení nabídli co nejlepší herní zážitek, proto bude možná potřeba některé mise dočasně pozastavit.

Vyladěné nastavení herní ekonomiky

Bitevní ekonomka, která přímo souvisí s parametry poškození vozidel a HP, bude také upravena. Ve zkratce budou všechny změny úměrné ke změnám herního vyvážení a výnosnost bitev zůstane zachována nebo se zvýší. Chtěli bychom zachovat současnou míru získávání kreditů a ukazatele zkušeností, zatímco upravíme ekonomické parametry tak, aby hráči se stejnou úrovní bojové efektivity mohli získávat stejně jako předtím.

Odměny za účast při testování

Jsme vděční všem, kteří se zúčastnili předchozích iterací Sandboxu a poskytli nám zpětnou vazbu. Nastal čas provést ty nejrozsáhlejší a nejkritičtější testy, abychom učinili finální rozhodnutí ohledně implementace všech oznámených změn.

Dlouhodobý dopad a podstatný vliv těchto testů na podobu hry znamenají, že angažovanost hráčů World of Tanks je nyní naprosto klíčová. Čím více velitelů, kteří otestovali nové vyvážení, nám poskytne své komentáře, tím lepší bude výsledek těchto testů. Jedná se o závěrečnou iteraci těchto testů a pokud budou výsledky pozitivní, chtěli bychom všechny tyto změny zavést ve hře.

Vzhledem k tomu, že tyto testy mají nejvyšší důležitost, bychom všechny zúčastněné testery rádi odměnili symbolem našeho vděku za jejich přínos pro nové vyvážení.

Během testů budou k dispozici speciální bojové mise s odměnami. Abyste tyto odměny získali, jednoduše splňte podmínky misí a vyplňte speciální dotazník, který vám po 19. únoru bude odeslán prostřednictvím herního klienta. Jakmile zodpovíte všechny otázky, budou vám připsány všechny odměny za splněné mise.

 • Mise 1
 • Mise 2
 • Mise 3
Mise 1

Podmínky

 • Odehrajte 10 bitev
 • Mezi 10 nejlepšími členy svého týmu podle ZK

Omezení

 • Všechna vozidla úrovní ll-lV
 • Jednou na každý účet
 • Všechny typy bitev

Odměny na hlavním serveru po skončení Sandboxu

 • 1 den prémiového účtu WoT 
 • 10 osobních záloh +300 % ZK posádky na 2 hodiny 
 • 10 automatických hasicích přístrojů 
Mise 2

Podmínky

 • Odehrajte 15 bitev
 • Mezi 10 nejlepšími členy svého týmu podle ZK

Omezení

 • Všechna vozidla úrovní V-Vll
 • Jednou na každý účet
 • Všechny typy bitev

Odměny na hlavním serveru po skončení Sandboxu

 • 1 den prémiového účtu WoT 
 • 10 osobních záloh +300 % volných ZK na 2 hodiny 
 • 10 velkých sad nářadí 
Mise 3

Podmínky

 • Odehrajte 30 bitev
 • Mezi 10 nejlepšími členy svého týmu podle ZK

Omezení

 • Všechna vozidla úrovní Vlll-X
 • Jednou na každý účet
 • Všechny typy bitev

Odměny na hlavním serveru po skončení Sandboxu

 • 3 dny prémiového účtu WoT 
 • 10 osobních záloh +100 % ZK na 2 hodiny 
 • 10 velkých lékárniček 

Testy nového vyvážení začínají 10. února a budou trvat zhruba 10 dní. Všechen získaný obsah testerů a statusy jejich účtů přesuneme na server s novým vyvážením, abychom testování změn zjednodušili a mohli sledovat jejich dopad na konkrétní tanky. Nenechte si ujít šanci být jedním z prvních, kdo vyzkouší oznámené změny a zanechá svou stopu ve World of Tanks!

Přidejte se k testům nového vyvážení a podělte se o své komentáře! Společně uděláme zážitek z World of Tanks ještě více strhující!

PŘIDEJTE SE K TESTOVÁNÍ!

Přidejte se k nám v pondělí večer a sledujte speciální živý stream, ve kterém tyto změny probereme a ukážeme je v akci.

Zavřít