Sandbox 2021: Vyzkoušejte posádku 2.0!

Zdravíme vás, velitelé!

Posádka je jedním z nejdůležitějších herních prvků ve World of Tanks. Pro mnoho z vás jsou zkušenosti jejích členů zdrojem hrdosti, protože jejich výcvik představuje dlouhou cestu, která se neobejde bez odhodlání.

Vzhledem k vysoké hodnotě, kterou mají posádky pro všechny velitele, jsme se do jejich současného systému rozhodli zavést komplexní sadu vylepšení. Tato vylepšení umožní každému veliteli cvičit posádky dle jeho potřeb a na základě jeho vlastních herních preferencí a zpříjemní používání funkcí souvisejících s posádkami.

Počínaje 23. únorem zahájíme na serveru Sandbox otevřený test globálního přepracování posádek. Všichni hráči budou mít šanci vyzkoušet posádku 2.0, přepracovaný systém schopností a mnoho jiných důležitých změn, včetně systému na konverzi starých členů posádky na nové.

Vaše komentáře a dojmy rozhodnou, v jaké podobě bude posádka 2.0 v budoucnu implementována do hry.

Připojte se k testování, vyzkoušejte nově přepracovanou mechaniku a podělte se s námi o svou zpětnou vazbu!

Test posádky 2.0 na serveru Sandbox

23. února, 13:00 CET, až 1. března, 07:00 CET (UTC+1)

O Sandboxu

Ještě jednou bychom vám rádi připomněli, co je účelem serveru Sandbox. Jedná se o testovací prostředí, ve kterém sledujeme, zda jsou naše nápady uskutečnitelné, a zkoušíme společně s vámi nové mechaniky a potenciální změny ve hře. Všechny testy na serveru Sandbox by měly být brány jako experiment. Jejich výsledek nikdy nemůže být předem známý.

Vaše komentáře a návrhy jsou naprosto nezbytné. Pomáhají nám zjistit, zda postupuje tím správným směrem, a které z námi navrhovaných prvků vyžadují další vylepšení, než budou skutečně připraveny k přidání do hry. To je hlavním přínosem Sandboxu — spolupráce mezi hráči a vývojáři!

Závěrečná podoba a datum vydání posádek 2.0 ještě nejsou známy. Vše bude záviset na úspěchu tohoto sandboxového testu. Nové prvky nebudou na živé servery přidány, dokud nebudeme přesvědčeni o tom, že jsme skutečně vytvořili intuitivní a snadno přizpůsobitelný systém.

Vývojářské cíle

Nejprve si nastíníme hlavní cíle při vývoji systému posádek.

 1. Vylepšení uživatelského zážitku při používání systému posádek v garáži. V současné verzi hry má každé vozidlo posádku o 2 až 6 členech. Tento počet se liší dokonce i v rámci stejné větve vozidel. Tanky Tiger II a E 75 mají například pět členů posádky, zatímco v posádce stroje E 100 je šest osob. Pokud chcete do tanku E 100 přesadit posádku z E 75, musíte naverbovat dalšího nabíječe, který však bude mít méně zkušeností než ostatní členové. Pokud navíc vaše sbírka v garáži sestává z velkého množství vozidel, může počet členů posádky, které musíte spravovat, dosahovat tuctů nebo dokonce stovek. Chtěli bychom snížit množství „nadbytečných“ činností a vylepšit uživatelský zážitek při interakci s posádkami v garáži.
 2. Větší škála schopností a specializací. Schopnosti a specializace jsou v současném systému univerzální pro všechny typy vozidel. Výsledkem toho je, že si hráči vybírají ty samé kombinace nejoblíbenějších schopností, často dokonce i ve stejném pořadí. Chtěli bychom, abyste posádku mohli přizpůsobit svému individuálnímu hernímu stylu a také z ní v bitvě dostali maximum.
 3. Vytvoření intuitivního systému postupu s jasnými a dosažitelnými cíli. Aby výcvik nebo vylepšování nových schopností představovaly dosažitelný cíl s jasnými výhodami, vylepšíme současný systém tak, aby byl jednodušší a snadněji pochopitelný. Po přidání každého bodu schopností bude okamžitě viditelný jeho účinek.
 4. Vylepšení a zjednodušení rozhraní a nástrojů ke správě posádek. Za tímto účelem jsme vyzkoušeli různá řešení. Nakonec jsme se rozhodli, že je současný systém posádek potřeba úplně přepracovat. Pojďme se blíže podívat na klíčové změny, které můžete na serveru Sandbox otestovat a sdělit nám na ně své komentáře.

Jeden velitel

Posádka bude v garáži namísto oddělených členů posádky reprezentována jedním velitelem. Můžete změnit jeho jméno, příjmení i vzhled. Ostatní členové budou pod svými jmény stále členy posádky a jejich funkce bude hlavně reprezentativní. To zjednoduší správu posádek a výrazně sníží počet velitelů v kasárnách.

V bitvě však budou vozidla stále ovládána všemi členy posádky a jejich počet zůstane v každém stroji stejný. Pokud mělo vozidlo původně dva nabíječe, bude je mít i v novém systému. Stejně jako dříve mohou být členové posádky zraněni nebo ochromeni, což snižuje výkonnost vozidla v bitvě.

Přepracovaný systém schopností

Jednou z nejdůležitějších navrhovaných změn je úplné přepracování systému schopností. V průběhu testu bude mít každá posádka svůj vlastní výcvikový plán, který se skládá z pěti kurzů:

 • Taktický výcvik
 • Střelecký výcvik
 • Technický výcvik
 • Operační výcvik
 • Řidičský výcvik

Každý kurz sestává z pěti schopností a dvou talentů (bližší informace se o nich dočtete níže). Některé schopnosti (například Maskování nebo Plynulé otáčení věže) vám budou známy již ze současného systému, většina z nich je však úplně nová. Koncentrace je například schopnost snižující rozptyl poškození vzhledem k jeho základní hodnotě. Lze tak změnit faktor náhody a snížit běžnou hodnotu +/-25 % používanou k výpočtu rozptylu poškození, které může vaše vozidlo způsobit. Nová schopnost Přídělový systém snižuje dobu obnovení spotřebních doplňků po jejich použití.

Schopnost Šestý smysl bude standardně fungovat pro všechny členy posádky, a to bez výjimky. Nebude už proto nadále potřeba ji vycvičit.

Spolu se získáváním zkušeností v bitvách bude stoupat úroveň vaší posádky. Na každé úrovni získáte bod schopností. V rámci výcvikového plánu jsou všechny schopnosti odemčeny už od začátku a vy si dle libosti můžete vybrat, do kterých své body investujete.

Během testu budou nové posádky začínat na 1. úrovni s jedním bodem schopností. Do každé schopnosti je možné investovat maximálně 10 bodů. Bojová výkonnost vozidla se bude zlepšovat s tím, jak poroste úroveň schopností a počet investovaných bodů jeho posádky. Posádka však může získat nanejvýš 75 bodů schopností.

Herní funkce jako instruktor nebo směrnice mohou ke schopnostem přidat bonusové body, které přesahují horní limit 10 bodů.

Body dostupné v rámci výcvikového plánu bude možné rozdělit v jakémkoliv pořadí, abyste si schopnosti mohli vybírat a vylepšovat podle svého herního stylu. Všechny schopnosti budou po vycvičení (tj. po investici alespoň jednoho bodu) okamžitě účinné. Pokud chcete, můžete jich vylepšit hned několik najednou.

Interaktivní obrázek. Rozdělte body schopností v tabulce, abyste viděli výsledné bonusy k technickým parametrům. Můžete si také vybrat až čtyři instruktory, abyste zvýšili úroveň určitých schopností.

 

Yevgeniy Semashko
Velitel
Učení schopností. Dostupné body schopností: 75
Vynulovat
Výsledné bonusy
Trvalý
Situační
Čas zaměření: 0 %
Dohled: 0 % 0 %
Ovládání vozidla: 0 % 0 %
Viditelnost cíle, když není nadále odhalen: 0 s
Znovunačtení spotřebních doplňků: 0 %
Šance na poškození modulů / zranění členů posádky nepřátelských vozidel: 0 %
Doba nabíjení: 0 %
Rozptyl poškození: 0 %
Rozptyl při otáčení věže a děla: 0 %
Rozptyl za pohybu a při otáčení korby a věže: 0 %
Spodní limit rozptylu poškození: 0 %
Spodní limit probíjení pancíře: 0 %
Maskování: 0 %
Zrychluje opravy poškozených modulů: 0 %
Šance na zranění člena posádky: 0 % 0 %
Negativní efekt zranění posádky: 0 %
Riziko vznícení motoru: 0 %
Zrychluje hašení požáru: 0 %
Počet bodů výdrže vnitřních modulů: 0 %
Negativní efekt kritického poškození vnitřních modulů: 0 %
Doba ochromení: 0 %
Rozptyl: 0 %
Míra akcelerace vozidla: 0 %
Odpor všech typů terénu: 0 %
Rychlost otáčení korby: 0 %
Rozptyl za pohybu a při otáčení korby: 0 % 0 %
Doba nabíjení děla: 0 %
Akcelerace vozidla a rychlost otáčení korby: 0 %
Šance na obdržení poškození vnitřních modulů či zranění členů posádky: 0 %
Rychlost změny typu granátu: 0 %
Poškození způsobené nárazem: 0 %
Poškození obdržené při nárazu: 0 %
Akcelerace při couvání: 0 %
Doba znovunačtení lékárniček: 0 %
Doba znovunačtení sad nářadí: 0 %
Taktický výcvik
Rychlá reakce
Čas zaměření hráče je na 10 sekund po odhalení nepřítele snížen o 0,75 % za každý investovaný bod schopností. Odpočet se obnoví při každém odhalení nového nepřítele.
0/10
-
+
Rychlá reakce
Oči dokořán
Maximální dohled je zvýšen o +0,4 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Oči dokořán
Soudržnost
Řízení vozidla je zvýšeno o +0,5 % za každý investovaný bod schopností. Efekt je zrušen, pokud je jakýkoliv člen posádky ochromen či zraněn.
0/10
-
+
Soudržnost
Sledování cíle
Každý nepřítel, kterého hráč poškodí a který během 30 sekund od obdržení poškození opustí pole jeho dohledu, zůstává viditelný o 0,2 sekundy déle za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Sledování cíle
Přídělový systém
Doba znovunačtení jakéhokoliv spotřebního doplňku po jeho prvním použití je snížena o 3 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Přídělový systém
0/30
 
Bojový duch
Pokud množství poškození způsobeného nepřátelskému týmu přesahuje 50 % základních bodů výdrže vašeho vozidla, je ovladatelnost vozidla zvýšena o 2,5 % za každého nepřítele, kterého zničíte. Efekt se sčítá až 3krát (7,5 %).
 
Bojový duch
NEBO
 
Týmový duch
Pokud množství poškození uděleného s vaší asistencí přesahuje 75 % z celkových bodů výdrže vašeho vozidla, je ovladatelnost vozidla zvýšena o 2,5 %. Efekt se sčítá až 3krát (7,5 %).
 
Týmový duch
Střelecký výcvik
Expert na zranitelnost
Při používání průbojných, podkaliberních a kumulativních granátů je šance na udělení poškození modulům či posádce nepřátelského vozidla zvýšena o 1 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Expert na zranitelnost
Rychlé míření
Čas zaměření nehybného vozidla je snížen o 0,25 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Rychlé míření
Zoufalství
Doba nabíjení je snížena o 7 %, pokud je výdrž vašeho vozidla snížena na X %, kde X je zvýšeno o 5 % za každý investovaný bod schopností. Pokud jsou například investovány 2 body schopností, pak se X rovná 10 % z celkových bodů výdrže vozidla.
0/10
-
+
Zoufalství
Koncentrace
Rozptyl poškození je vzhledem ke své základní hodnotě snížen o 0,5 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Koncentrace
Plynulé otáčení věže
Rozptyl při otáčení věže či děla je snížen o 0,75 % za každý investovaný bod schopností. Neovlivňuje rozptyl za pohybu či při otáčení korby.
0/10
-
+
Plynulé otáčení věže
0/30
 
Rapidní palba
Po poškození nepřítele střelbou (včetně kritického poškození) je čas zaměření a rozptyl za pohybu a při otáčení korby a věže snížen o 10 %. Efekt skončí 5 sekund po dokončení nabíjení.
 
Rapidní palba
NEBO
 
Čistý zásah
Po dobu 5 sekund po nabití děla jsou spodní limit rozptylu poškození a spodní limit probíjení pancíře zvýšeny o 10 %. Efekt se obnovuje po každém výstřelu.
 
Čistý zásah
Technický výcvik
Maskování
Snižuje celkovou viditelnost vozidla o 8 % za každý investovaný bod schopností. Nefunguje, když vozidlo hoří.
0/10
-
+
Maskování
Rychlá oprava
Snižuje dobu oprav poškozených modulů o 8 % za každý investovaný bod schopností. Nefunguje, když vozidlo hoří.
0/10
-
+
Rychlá oprava
Práh bolesti
Šance na zranění člena posádky je snížena o 1 % a negativní efekt zranění je snížen o 5 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Práh bolesti
Hašení
Snižuje šanci na vznícení motoru o 3 % a dobu hašení požárů o 8 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Hašení
Bezpečnostní opatření
Množství bodů výdrže vnitřních modulů je zvýšeno o 3 % a negativní efekt jejich kritického poškození je snížen o 5 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Bezpečnostní opatření
0/30
 
Poplašný signál
Doba ochromení je na 10 sekund po aktivaci schopnosti „Šestý smysl“ snížena o 10 % a šance na zranění členů posádky je snížena o 50 %.
 
Poplašný signál
NEBO
 
Nervy z oceli
Úspěšné zablokování poškození pomocí pancíře snižuje rozptyl vozidla na 10 sekund o 15 %.
 
Nervy z oceli
Řidičský výcvik
Plný plyn
Míra akcelerace vozidla při pohybu vpřed či vzad v přímé linii je zvýšeno o 0,5 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Plný plyn
Král bažin
Snižuje odpor na všech typech terénu o 0,5 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Král bažin
Profík
Rychlost otáčení korby je zvýšena o +0,5 % za každý investovaný bod schopností. U kolových vozidel se zvyšuje rychlost otáčení kol.
0/10
-
+
Profík
Klidná jízda
Rozptyl za pohybu či při otáčení korby je snížen o 0,4 % za každý investovaný bod schopností. Neovlivňuje rozptyl při otáčení věže či děla.
0/10
-
+
Klidná jízda
Touha po rychlosti
Dosažení rychlosti 40 km/h snižuje rozptyl za pohybu a při otáčení korby o 1 % za každý investovaný bod schopností. Neovlivňuje rozptyl při otáčení věže či děla.
0/10
-
+
Touha po rychlosti
0/30
 
Aktivní průzkum
Po dobu 5 sekund po zahájení pohybu je doba nabíjení snížena o 3 % a maximální dohled je zvýšen o 3 %. Efekt se vynuluje při zastavení.
 
Aktivní průzkum
NEBO
 
Rychlý start
Akcelerace vozidla a rychlost otáčení korby jsou zvýšeny o 10 %. Efekt je zrušen při obdržení poškození.
 
Rychlý start
Operační výcvik
Stará garda
Každý případ běžného nebo kritického poškození vnitřních modulů nebo zranění členů posádky vašeho vozidla snižuje následnou šanci na jejich opakované poškození o 0,5 % za každý investovaný bod schopností. Efekt se sčítá až 3krát.
0/10
-
+
Stará garda
Intuice
Mění typ granátu nabitého děla o 6 % rychleji za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Intuice
Skupinová taktika
Pokud je alespoň jedno spojenecké vozidlo stejného typu méně než 50 metrů od vás, ovladatelnost je zvýšena o 0,25 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Skupinová taktika
Boj zblízka
Je-li v okruhu 50 metrů od vašeho vozidla fungující nepřátelské vozidlo, ovladatelnost je zvýšena o 0,25 % za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Boj zblízka
Taktika nárazů
Zvyšuje poškození způsobené nepřátelskému vozidlu nárazem o 2 % a snižuje poškození obdržené vaším vozidlem při nárazu o 2 % za každý investovaný bod schopností. Když vaše vozidlo způsobí poškození nárazem, je akcelerace při couvání zvýšena o 2 % na dalších 10 sekund za každý investovaný bod schopností.
0/10
-
+
Taktika nárazů
0/30
 
Aplikovaná medicína
Použití lékárničky zvyšuje řízení vozidla na 20 sekund o 10 %. Doba znovunačtení lékárniček je zvýšena o 30 %. K použití lékárničky nemusíte mít zraněné členy posádky.
 
Aplikovaná medicína
NEBO
 
Aplikovaná mechanika
Použití sady nářadí snižuje dobu nabíjení na následujících 20 sekund o 7,5 %. Doba znovunačtení sad nářadí je zvýšena o 30 %. K použití sady nářadí nemusíte mít kriticky poškozené moduly.
 
Aplikovaná mechanika

Všeobecně řečeno, v rámci nového systému získají posádky zřetelné výhody na základě toho, kolik zkušenostních bodů nasbíraly, a výcvik jejich schopností bude mnohem rychlejší. Ve srovnání se současným systémem budou mít schopnosti výrazně větší vliv na bojovou výkonnost vozidla.

K rychlejšímu zvýšení úrovně posádky (tj. získání bodů schopností) budete moci využít knihy posádky a volné zkušenosti. Po dosažení 75. úrovně nebudete nadále získávat body schopností a veliteli se odemkne elitní postup (odborná kvalifikace).

Za každou novou úroveň kvalifikace obdrží posádka drobné vylepšení ovladatelnosti vozidla. To je známka dobře vycvičené posádky.

Posádka dostane také postupový odznak, který může být použit jako každý jiný. Není přiřazený k žádnému národu, ale pokaždé, když posádka dosáhne nové úrovně vývoje, změní vzhled.

Talenty

Poté, co do jednoho z výcvikových kurzů investujete 30 bodů schopností, získáte možnost vybrat si jeden ze dvou talentů, které jsou v jeho rámci dostupné. Jedná se o speciální schopnosti, které se aktivují v určitých bojových situacích a mohou výrazně ovlivnit výsledek bitvy.

Talent Aktivní průzkum například na 5 sekund po zahájení pohybu o 3 % sníží dobu nabíjení a o další 3 % zvýší dohled. Efekt se vynuluje při zastavení. Rychlý start je talent, který zvýší akceleraci vozidla a rychlost otáčení podvozku o 10 %. Efekt je zrušen při obdržení poškození.

Talent je dostupný okamžitě po jeho odemknutí a není do něj potřeba investovat žádné body schopností.

Jedna posádka se nebude schopna naučit úplně všechny schopnosti a talenty ve výcvikovém plánu. Pro každé vozidlo budete muset vybrat ty, které nejlépe vyhovují vašemu hernímu stylu. Během tohoto sandboxového testu budete pro jednu posádku moci odemknout maximálně 75 bodů schopností a 2 talenty.

Pokud chcete, investujte body do všech dostupných schopností a postupně vylepšujte každou z nich. Tato strategie ovšem není příliš efektivní, a to z následujících důvodů:

 • Schopnosti, do kterých jste investovali pouze pár bodů, poskytují jen nepatrný bonus k výkonu v boji.
 • Poté, co do jednoho z výcvikových kurzů investujete 30 bodů, získáte možnost vybrat si jeden ze dvou talentů, které jsou v jeho rámci dostupné.

V případě potřeby můžete všechny body posádky vynulovat nebo některé přerozdělit, aniž byste přišli o získané zkušenosti. Hráči k tomu musí použít příkaz k přeškolení (více informací se dozvíte níže) a zaplatit určité množství kreditů. Tento systém vám umožní volně experimentovat s různými kombinacemi schopností a talentů a upravovat výkony posádky v každém vozidle podle vašeho herního stylu.

Specializace posádky jsou v garáži zobrazeny jako „radar schopností“. Ten vám umožní rychle zjistit, v jaké fázi postupu se nachází každá z vašich posádek.

Výcvik posádky

V rámci nového systému budou posádky s 50 % nebo 75 % výcviku nahrazeny posádkami se 100% výcvikem (pro vozidlo, do nějž byly naverbovány). Všechny nové posádky budou bez jakýchkoliv nákladů od začátku plně vycvičeny na jim přiřazená vozidla. Jakmile dosáhnou 10. úrovně, můžete je dále cvičit za zkušenosti nebo herní měnu.

 • V případě bezplatného přeškolení přijde posádka o část nasbíraných zkušeností, ale ne o zkušenosti z hlavní kvalifikace, jak tomu bylo doposud.
 • Pomocí poplatku v kreditech lze množství odebraných zkušeností snížit. V případě zaplacení zlaťáky můžete odebrání zkušeností zamezit úplně. Pokud přeškolení platíte zlaťáky, můžete si také vybrat, jestli schopnosti vynulujete nebo si ponecháte jejich současné uspořádání.
 • Po dosažení 10. úrovně bude přeškolení posádky stát zkušenosti nebo herní měnu.

Hráči navíc budou moci posádku specializovat tak, aby mohla ovládat jakákoliv dvě vyzkoumatelná nebo sběratelská vozidla stejného typu a národa (ano, čtete správně — posádky konečně přestanou zapomínat svá vlastní vozidla!). Nové specializace se budou postupně odemykat s tím, jak poroste úroveň vaší posádky. Pokud hráči použijí zlaťáky, budou si tyto specializace moci odemknout rychleji.

Chceme také, aby posádky mohly ovládat jakékoliv prémiové vozidlo stejného typu a národa. Kromě odemykání a vylepšování schopností v této oblasti umožní posádce zvyšování úrovně také výcvik na několik vozidel najednou.

Instruktoři

Všichni současní speciální členové posádky (sněhové dívky, Chuck Norris, hrdinové z Battle Passu a jiní) budou převedeni na nové cenné postavy: instruktory. Ti budou posádce poskytovat dodatečné body schopností (nad rámec 10bodového limitu) a zvyšovat množství zkušeností získaných v každé bitvě. Instruktoři budou mít vedle svého obrázku v garáži speciální ikonu. Ke každé své posádce můžete přidělit až čtyři instruktory. Jejich funkce se bezplatně odemknou při dosažení 15., 30., 45. a 60. úrovně. Čím více instruktorů k určité posádce přiřadíte, tím více zkušeností bude po bitvách získávat.

Speciálním členům posádky bude přidělena instruktorská třída, která se bude odvíjet od poskytovaného bonusu:

 • Speciální členové s nultou specializací budou konvertováni na instruktory III. třídy.
 • Ze speciálních členů se dvěma nultými specializacemi se stanou instruktoři II. třídy.
 • Instruktoři I. třídy budou do hry přidáni později.

Každému instruktorovi můžete vybrat jednu z pěti certifikací, které odpovídají výcvikovým kurzům posádek (taktickou, střeleckou, technickou, operační, řidičskou), a jednu způsobilost, která poskytuje dodatečné body k jedné nebo dvěma schopnostem posádky nad rámec 10bodového limitu. Celkový počet těchto dodatečných bodů bude záviset na instruktorově třídě.

Kombinované posádky vytvořené ve spolupráci s našimi partnery (Sabaton, postavy ze série „The Boys“ aj.) obdrží čtyři instruktory z předchozí posádky/skupiny s předem vybranými certifikacemi.

Převod existujících posádek

Důležité:

V případě posádky s nultou specializací nenese sama nultá specializace žádné zkušenosti. Během konverze posádky proto nultá specializace nepřidá žádné zkušenosti a do procesu bude započítáno jen takové množství zkušeností, které bylo s danou posádkou skutečně získáno v boji.

Výměnou za nultou specializaci získáte velmi cenného instruktora. Nezapomeňte prosím, že tento přístup je platný pouze pro aktuální test na Sandboxu a na základě výsledků testu a hráčské zpětné vazby může být v budoucích iteracích upraven.

Jedním z našich nejobtížnějších úkolů bude nabídnout vám jasný a transparentní systém konverze stávajících posádek, proto se mu budeme obzvlášť pečlivě věnovat. Jakékoliv nejasné situace musí být rozhodnuty výhradně ve prospěch hráče a samotný proces konverze byl měl být hladký a pozvolný. Zde je náš plán, jak tento systém implementovat.

 • Po přihlášení do hry budou všichni členové posádky v prémiových vozidlech, kteří na své současné stroje nebyli vycvičeni, posláni do kasáren. Stejně tak tam budou poslány i neúplné posádky. Ostatní posádky zůstanou na svých místech a bude možné je i nadále vyslat do bitev. Nezískají v nich však žádné nové zkušenosti a jejich schopnosti a specializace (s výjimkou Šestého smyslu, který bude všem dostupný už od začátku) nebudou fungovat.
 • Abyste plně využili výhody nového systému a schopnosti a specializace svých členů posádky, budete ty, kteří zůstali ve vozidlech, muset manuálně přeškolit a znovu přiřadit. Namísto automatické konverze s všeobecnými pravidly pro všechny si myslíme, že bude nejlepší vám dát na výběr, jak nejlépe využít tak hodnotný a těžce nabývaný zdroj, jako jsou zkušenosti posádky.
 • Existující členy posádky budete moci přeškolit za běžných podmínek na jakoukoliv kvalifikaci jakéhokoliv vozidla stejného národa, a to zdarma, za kredity nebo za zlaťáky. Při přeškolování posádky zdarma nebo za kredity přijdete o velkou část kvalifikačních zkušeností. Po přeškolení lze posádku převést do nového systému.
 • Pokud ji konvertujete manuálně, bude celkové množství zkušeností všech členů ve vozidle rozděleno podle jejich počtu. Ve výsledku tak nová posádka obdrží průměrnou hodnotu všech zkušeností získaných tou starou. V závislosti na množství zkušeností bude nové posádce okamžitě přidělena určitá úroveň a všechny s ní související výhody. Díky tomuto procesu zůstanou zkušené posádky zkušenými i v novém systému.

Okamžitě po přihlášení do hry budou k vašemu účtu automaticky připsáni instruktoři. Za každého jedinečného člena posádky s jednou nebo více nultými specializacemi dostanete jednoho instruktora. V případě některých z nich jim hráči budou moci přiřadit národ a certifikaci, která poskytuje bonus ke schopnostem.

Směrnice budou také automaticky převedeny na nové, a to v poměru 1:1. Celkový počet směrnic pro posádky byl však snížen na 7 typů. Každá nová směrnice vám umožní investovat 2 body k jedné z příslušných schopností ve výcvikovém plánu. Bonusové body poskytované směrnicemi se nezapočítávají do odemykání talentů.

Interaktivní obrázek. Chcete-li zjistit úroveň posádky po její konverzi, zadejte pro každého člena stávající počet schopností/specializací a úroveň hlavní kvalifikace, a pak klikněte na tlačítko „ZKONVERTOVAT POSÁDKU“.
Velitel
-
+
Počet plně vycvičených schopností/specializací
-
+
Úroveň aktuální schopnosti/specializace
-
+
Úroveň hlavní kvalifikace
ŘIDIČ
-
+
Počet plně vycvičených schopností/specializací
-
+
Úroveň aktuální schopnosti/specializace
-
+
Úroveň hlavní kvalifikace
STŘELEC
-
+
Počet plně vycvičených schopností/specializací
-
+
Úroveň aktuální schopnosti/specializace
-
+
Úroveň hlavní kvalifikace
NABÍJEČ
-
+
Počet plně vycvičených schopností/specializací
-
+
Úroveň aktuální schopnosti/specializace
-
+
Úroveň hlavní kvalifikace
Zkonvertovat posádku
Úroveň posádky
Body schopností
Hodnost: „Mladshiy Serzhant“
Sleva na přeškolení
Nové specializace: 1

Všichni členové posádky v kasárnách, kteří nemají dostatek zkušeností k vycvičení alespoň jedné schopnosti, již nebudou zabírat dostupná lůžka. Budou automaticky převedeni na knihy posádky příslušného národa, které lze poté využít k vylepšení nových posádek. Obdržený počet knih posádky bude záviset na celkových zkušenostech všech členů v kasárnách s méně než jednou schopností. Pro každý národ provedeme oddělený výpočet a výsledek zaokrouhlíme ve prospěch hráče.

Všechny osobní výcvikové manuály na vašem účtě budou převedeny na univerzální výcvikové manuály.

Členové posádky, kteří mají dostatek zkušeností na výcvik alespoň jedné schopnosti, zůstanou v kasárnách. Můžete je přidělit na vozidlo dle svého výběru a konvertovat je na novou posádku.

Lůžka v kasárnách budou převedena na příkazy k přeškolení, a to v následujícím poměru: 16 lůžek = 1 příkaz k přeškolení. Tyto příkazy budete potřebovat k bezplatnému vynulování všech přidělených bodů schopností. Umožní vám volněji experimentovat s posádkami a přizpůsobovat si je tak, aby vyhovovaly vašemu hernímu stylu s každým vozidlem.

Protože v novém systému budou jednotlivá lůžka v kasárnách postrádat svůj smysl, nahradíme je pokoji. Každé stání v garáži automaticky přinese i pokoj pro posádku svého vozidla. V případě potřeby si můžete dokoupit dodatečné pokoje.

Zapojte se do testu a podělte se o své komentáře

Upozorňujeme, že všechny výše uvedené informace jsou pouze pracovní koncepty. Potřebujeme, abyste se aktivně zúčastnili testu a v podobě komentářů a názorů přispěli se svou troškou do nového systému posádek. Po skončení prvního testu si pečlivě projdeme vaši zpětnou vazbu a herní statistiky. Následně se o výsledky testu a naše závěry podělíme s vámi.

Všechny testované prvky nového systému posádek (včetně jakýchkoliv číselných hodnot) nejsou finální a mohou se na základě výsledků změnit.

Jak se zúčastnit

Testu se mohou zúčastnit všichni hráči!
 1. Stáhněte si spouštěč Sandboxu.
 2. Spuštěním staženého souboru nainstalujte klienta pro server Sandbox. Pokud Game Center spouštíte poprvé, budete instalační soubor nejprve muset autorizovat a poté opětovně spustit.
 3. Počkejte, až se klient stáhne a nainstaluje.
 4. Otevřete záložku World of Tanks, vyberte volbu World of Tanks Sandbox a klikněte na Hrát.

Odměny za účast v testu

Během testu posádky 2.0 budete mít přístup k sérii 5 jednoduchých misí. Splnění každé z nich vás odmění 2 žetony. Po splnění všech 5 misí v sérii se vám zpřístupní závěrečná šestá mise. K jejímu dokončení vám pouze stačí odehrát jednu bitvu, která vám za odměnu vynese 20 žetonů. V průběhu testu můžete celou sérii misí splnit třikrát a získat tak celkem 90 žetonů. Další série misí se zpřístupní následující herní den.

 • Krok za krokem, 1. část
 • Krok za krokem, 2. část
 • Krok za krokem, 3. část
 • Krok za krokem, 4. část
 • Krok za krokem, 5. část
 • Krok za krokem, 6. část
Krok za krokem, 1. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro vozidla VI. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 2 žetony
Krok za krokem, 2. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro vozidla VII. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 2 žetony
Krok za krokem, 3. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro vozidla VIII. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 4. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro vozidla IX. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 2 žetony
Krok za krokem, 5. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Dostupné pouze pro vozidla X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 2 žetony
Krok za krokem, 6. část

Podmínka:

 • Dokončete 1.–5. část mise „Krok za krokem“
 • Odehrajte bitvu

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3krát na účet
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 • 20 žetonů

Žetony budou na živé servery převedeny krátce po skončení testu posádek 2.0. Než začne další fáze Sandboxu, můžete je vyměnit za odměny. Všechny nepoužité žetony vám budou kompenzovány ve směnném kurzu 10 000 za žeton.

Po skončení každé iterace Sandboxu bude v obchodě výměnou za žetony dostupný jedinečný obtisk s tematikou dané testovací fáze. Všechny čtyři obtisky (za čtyři fáze testu) se zpřístupní po ukončení poslední iterace.

Za účast ve dvou či více iteracích Sandboxu budete také moci získat jedinečný 2D styl, a to po splnění řetězce misí v každé z nich.

Zapojte se do testu a podělte se o své komentáře, velitelé! Společně uděláme z World of Tanks ještě zábavnější hru!

Zavřít