Revize munice: blíží se test na serveru Sandbox!

Vloni v prosinci jsme oznámili náš záměr snížit poškození udělované speciální municí o 25–30 % při zachování jejích hodnot probíjení pancíře. Vzhledem k tomu, že takové revize vyžadují důkladné testování, bylo na jejich implementaci zapotřebí více času. Nyní, když je toto kolo změn dokončené, bychom vás chtěli pozvat k jejich otestování na serveru Sandbox.

Jak se do testu zapojit

Test začíná dnes na serveru Sandbox a všichni se ho můžou zúčastnit a posoudit úpravy, které navrhujeme: stačí jen podat žádost na této stránce. Jakmile bude vaše žádost schválena, objeví se ve vašem spouštěči WGC nový titul: World of Tanks Sandbox. Pro přístup na server Sandbox ho budete muset nainstalovat.

Důležité: Test bude probíhat od 4. června do 10. června.

Důvody úprav

Zde jsou důvody, proč tyto revize provádíme:

 1. V současné době si značná část hráčů vybírá typ munice čistě s ohledem na její průbojnost pancíře. Tento parametr je pro ně tím, co tvoří rozdíl mezi základním a speciálním granátem. Ostatní statistiky (jako normalizace, probíjení objektů prostředí, úhel automatického odražení a rychlost) jsou často ignorovány.
 2. Při rozhodování o použití speciální munice berou tito hráči v úvahu svou aktuální taktickou situaci. Při palbě speciálními granáty získá hráč okamžitou výhodu, která není na bojišti samotném ničím kompenzována. Cena za používání speciálních granátů se však ozřejmí teprve po skončení boje a hráč si uvědomí, že utratil více kreditů, než očekával.

Jedním z hlavních cílů změny vyvážení munice je povzbuzení hráče k jejímu odpovědnějšímu a promyšlenějšímu výběru v bitvě, a to s ohledem na možné následky této volby. Chceme, aby hráčovo rozhodování bylo ovlivněno nejen průbojností pancíře, ale také celou řadou dalších faktorů.

Změny v postupu navyšování HP u vozidel úrovní I–VI

Společně s úpravami mechanik munice se chystáme také k úpravě postupu navyšování HP u vozidel nízkých až středních úrovní.

Už jsme vám říkali o Supertestu, který se z toho důvodu konal. Výsledky byly uspokojivé (stejně jako vaše připomínky), a proto integrujeme renovovaný postup navyšování HP pro všechna vozidla úrovní I–VI po celou dobu trvání tohoto testu na serveru Sandbox.

Revize munice: nejnovější iterace

A nyní k hlavním změnám, které se budou na serveru Sandbox testovat. Po dlouhém Supertestu s prvním kolem úprav mechaniky munice, důkladném prozkoumání všech kladů a záporů a posouzení různých hledisek jsme se rozhodli, že přijdeme s alternativním konceptem změny vyvážení granátů. Nové řešení je komplexní a skládá se ze dvou velkých částí:

Navýšení množství HP u všech vozidel ve hře. Relativní navýšení nebude pro každý tank stejné a bude se odvíjet od dvou faktorů:

 • Jeho stávajícího množství HP (vzhledem k ostatním vozidlům).
 • Parametru odolnosti vozidla, který je určen takovými statistikami, jako jsou jeho pancéřová ochrana a HP.

Například při navýšení HP strojů Maus a Leopard 1 ve stejném poměru by měl Maus ze změny mnohem větší prospěch. Přesný nárůst pro každé vozidlo závisí na tom, jak efektivně toto vozidlo využívá své množství HP ve stávajícím taktickém prostředí. Dobře obrněné tanky, které dokáží díky vysoké odolnosti velké poškození snížit, získají ve srovnání s jejich méně chráněnými bratranci úměrně menší navýšení HP. To je nezbytné, aby se relativní odolnost vozidel udržela na stejné úrovni. Navýšení množství HP se bude pohybovat od 15 % u těžce obrněných vozidel (v závislosti na úrovni) až po 30 % pro lehce obrněná (v průměru to bude 26 %). Výše zmíněné stroje Maus a Leopard 1 dostanou 18 % a 29 % v uvedeném pořadí. Jedná se o testovací hodnoty a na základě výsledků testu na serveru Sandbox se v případě potřeby mohou změnit.

Zvýšení poškození na jeden výstřel u základních granátů. To se zvýší o různé hodnoty v závislosti na dvou faktorech:

 • Ráže děla (primární faktor). Čím větší je ráže, tím vyšší bude nárůst poškození. Například aktuální střední hodnota pro 90mm dělo VIII. úrovně činí 240 bodů. Po vyvážení vzroste na 315 bodů (navýšení o 31,25 %). Průměrné 150mm dělo má v současné době alfa poškození 750 bodů; po uplatnění změn se tato hodnota zvýší na 1 060 bodů (navýšení o 41,33 %).
 • Úroveň vozidla (sekundární faktor). Tento faktor nebude mít tak velký dopad jako ráže, ale stále povede k určitým drobným rozdílům v hodnotách. Zachováme souvztažnost mezi hodnotou alfa poškození děl stejné ráže a úrovní vozidla. Například 105mm dělo na tanku V. úrovně uděluje v současné době v průměru 300 bodů jednorázového poškození. Změna vyvážení granátů tuto hodnotu zvýší na 400 bodů (navýšení o 33,33 %). Na X. úrovni má v současné době nejběžněji udělované poškození 105mm děla hodnotu 390 bodů; jakmile bude vyvážení hotové, zvýší se tato hodnota na 525 bodů (o 34,62 %). Rozdíl v relativním nárůstu mezi úrovněmi V a X činí jen něco málo přes 1 %, ale stále existuje.

Je třeba poznamenat, že tanky se základní HE municí se také dočkají nárůstu alfa poškození, ačkoliv menšího: přibližně 22 %, přičemž přesná hodnota závisí na modelu děla. I když je navýšení poškození jedním výstřelem u HE granátů nižší, uchovají jim specifika jejich mechaniky udělovaní poškození stejnou účinnost ve srovnání s ostatními typy základních granátů.

DůležitéBěhem testu na serveru Sandbox budeme v případě nutnosti navýšení množství HP vozidel a alfa poškození základních granátů průběžně dolaďovat, abychom určili optimální poměr. Jednorázové poškození u speciální munice zůstane stejné, neboť změna vyvážení se týká pouze munice základní.

Tato opatření mají zvýšit podíl poškození uděleného základními granáty ve vztahu k ostatním typům granátů. Také chceme pro hráče vytvořit větší variabilitu při výběru typu granátů a posuzování stávající taktické situace.

Chystáme se otestovat následující logiku používání granátů:

 • Potenciální jednorázové poškození základní munice bude vyšší než u všech ostatních typů granátů, a stále budete muset mířit na slabá místa. Základní munice se stane v kombinaci s probíjením pancíře, poškozením a cenou nejlákavějším typem granátů.
 • Speciální munice si uchová nejvyšší průbojnost pancíře ze všech typů granátů a také vysokou pravděpodobnost na udělení poškození. S těmito revizemi bude její poškození nejspíše nižší než u základních granátů, a jejich cena bude vyšší. Speciální munice zůstane optimálním granátem pro palbu na těžce obrněný cíl.
 • Poškozování protivníků na serveru Sandbox bude nejpravděpodobnější při využití HE munice (jak je tomu v současné době na hlavních serverech). Skutečné průměrně udělené poškození však bude kvůli nízké šanci na probití nejnižší ze všech typů granátů. HE granáty budou mít s ohledem na situaci mnoho využití, stejně jako je tomu nyní: zabraňování obsazení základny, dorážení protivníků s nízkými HP, udělování většího poškození slabě obrněným cílům nebo zvýšení šance na odebrání malého množství HP dobře chráněnému protivníkovi.

V testu na serveru Sandbox bude každý typ granátu v boji vysoce efektivní (při správném využití s ohledem na situaci). Potřeba výběru správného typu munice přidá sama o sobě taktickou variabilitu, bude mít větší dopad na situaci na bojišti a zvýší vaši efektivitu.

DůležitéChtěli bychom zdůraznit, že stávající testy nebudou obsahovat žádné změny v parametrech HE granátů (s výjimkou základních). Změny v jejich bojové efektivitě určitě vezmeme v úvahu později. Po získání výsledků testu na serveru Sandbox může úpravami statistik projít také HE munice, která není základní.

Sada pravidel serveru Sandbox

Výše popsané změny ovlivní každé vozidlo ve hře, a chtěli bychom, abyste je otestovali s vozidly všech úrovní. Během testu na serveru Sandbox bude dostupný postup úrovněmi I–X, přičemž jeho rychlost bude značně navýšena. Naši vážení testeři získají následující výhody:

 • Neomezenou zásobu kreditů a zlaťáků; stačí vám jen bojovat a získávat ZK na vyzkoumání vozidel, která chcete!
 • Možnost okamžitého výzkumu vozidel jakékoliv třídy a úrovně.
 • Možnost využívání různých typů granátů a prémiových spotřebních doplňků bez omezení.
 • Bojování s boty na úrovních I–V (aby se systému tvorby týmů usnadnil proces sestavení týmu).

S ohledem na to, že Sandbox je testovací server, bude k dispozici jen 5 národů a jejich výzkumy budou zjednodušeny.

V herní ekonomice udržujeme ceny granátů a náklady na opravy po celou dobu konání testu na serveru Sandbox na stejné úrovni. Po zpracování výsledků vyřešíme i tyto velmi důležité aspekty hry. Je velmi pravděpodobné, že budou také vyžadovat úpravy a zdokonalení.

Vaše připomínky jsou důležité!

Testy na serveru Sandbox jsou nezbytné pro posouzení proveditelnosti našich nápadů a proto, abychom se ujistili, že naše výpočty pro určité modifikátory úprav jsou správné. Stále jsme se nerozhodli, zda implementujeme celou sadu úprav vyjmenovaných v tomto článku, neboť čekáme na výsledky testu na serveru Sandbox, takže počítáme s vaší aktivní účastí! Nejdůležitější však je, že bychom chtěli, abyste vedle čtení článků o změnách na portálu všechny tyto změny sami vyzkoušeli v bitvě a sdělili nám k nim své připomínky.

Důležité: Stále jsme se nerozhodli, zda implementujeme celou sadu úprav vyjmenovaných v tomto článku, neboť čekáme na výsledky testu na serveru Sandbox, takže počítáme s vaší aktivní účastí! Vše výše popsané je pracovním konceptem celého vyvážení, které sestává z našich nápadů a doporučení. Potřebujeme slyšet vaše názory na všechny navrhované inovace, abychom se ujistili, že děláme krok správným směrem.

Zapojte se do otevřeného testu na serveru Sandbox a podělte se s námi o své názory. Pojďme naši hru vylepšit společně!

Diskutovat na Discordu

Zavřít