Zapojte se do testů nové munice na serveru Sandbox!

Velitelé!

Po dokončení první iterace testů změněného vyvážení munice jsme pečlivě analyzovali vaše připomínky a získaná data. Došli jsme k potřebným závěrům, zrevidovali některá z našich předchozích rozhodnutí a nyní vás s nadšením zveme do dalšího kola testů!

Podle výsledků našich průzkumů, mnoho hráčů účastnících se testů změněného vyvážení munice na serveru Sandbox s doporučenými změnami souhlasilo. Většina jejich dotazů a doporučení souvisela s jednotlivými, ale nepochybně důležitými, aspekty implementace tohoto konceptu, na které se musíme podrobně zaměřit.

Tyto problémy jsme v této iteraci řešili, tak se vrhněte přímo do hry a dejte nám vědět, co si o tom myslíte! Testování bude opět probíhat v otevřeném formátu na otevřeném serveru Sandbox. 

Období testování: 5. – 15. července 2019

Jak se mohu zapojit?

Tentokrát mají k testování přístup všichni hráči – stačí si stáhnout a nainstalovat klienta z odkazu níže.

STÁHNOUT  

Vylepšení, která zůstanou beze změny 

Navrhované vylepšení HP pro vozidla nízkých úrovní se u hráčů dočkalo pozitivní odezvy, takže zůstane beze změny. Zbytek navrhovaných změn však bude nepatrně upraven. Podívejte se sami! 

Speciální munice versus standardní munice

Během testů si standardní granáty vedly mnohem lépe než granáty speciální. Ve výsledku využívali naši testeři speciální munici jen zřídka, ačkoliv měli neomezené zdroje. Chtěli bychom, aby efektivita speciálních granátů byla srovnatelná s efektivitou granátů standardních, a aby tak hráči oba typy granátů využívali s ohledem na situaci ve hře. 

Zároveň se však snažíme vyhnout scénářům, v nichž by speciální munice zůstala nevyužitá. Během předchozí iterace používání speciální munice nepatrně pokleslo pod očekávanou prahovou hodnotu. Proto chceme v druhé iteraci serveru Sandbox upravit poměr efektivity standardních a speciálních granátů tím, že omezíme navýšení poškození u granátů standardních.

Standardní poškození granátu 

Mnoho hráčů poukázalo na značně navýšenou efektivitu vozidel s velkorážnými děly (od 150 mm a vyšší). Jako nejživější znázornění použijeme příklad větvě německých stíhačů tanků, na jejímž vrcholu sídlí Grille 15. Děla velké ráže v této větvi obdržela příliš velké navýšení poškození a prokázala zvýšenou efektivitu.

V další iteraci zajistíme lineárnější rozložení poškození a omezíme nárůst poškození pro děla s velkou ráží ze 40–43 % na přibližně 25 %. Nárůst poškození pro vozidla VIII. – X. úrovně nebude tedy tak značný.

Většina ostatních tanků ze svého zvýšeného poškození také něco ztratí, ale tato ztráta bude méně výrazná. Pro ujasnění se v níže uvedené tabulce podívejte na hodnoty alfa poškození pro některé tanky ve srovnání s první iterací testů:

 

Vozidlo

Ráže (v mm)

Současné poškození 

Sandbox test #1

Navýšení (%) na Sandbox testu #1

Sandbox test #2

Navýšení (%) na Sandbox testu #2

МS-1

45

47

57

21 %

55

17 %

Т-34

76

115

145

26 %

140

22 %

M26 Pershing

90

240

315

31 %

290

21 %

IS

122

390

525

35 %

480

23 %

IS-7

130

490

670

37 %

600

22 %

Objekt 268

152

750

1060

41 %

930

24 %

Grille 15

150

750

1060

41 %

930

24 %

Tyto úpravy nám pomohou s vyrovnáním efektivity všech vozidel vůči sobě navzájem.

Změny HP u stíhačů tanků a jednotlivých vozidel

U stíhačů tanků třetího sledu (tj. špatně obrněná vozidla jako je Grille 15) snížíme množství jejich HP přibližně o 5 % (s ohledem na zaokrouhlení). U některých tanků se tento parametr může velmi nepatrně snížit. K tomu dochází z důvodu úpravy vzorce pro zaokrouhlování.

Poškození HE granátů a odolnost dělostřelectva

Někteří hráči poukázali na to, že navýšení poškození u standardních granátů dělostřelectva o 22 % bylo příliš velké, což se díky výsledkům našich testů potvrdilo. Proto navýšíme poškození standardních granátů o přibližně 11 % namísto 22 %, jak bylo oznámeno původně.

Navíc nepatrně snížíme HP dělostřelectva, a to přibližně o 10 %.

Během první iterace testování zanechali mnozí z vás své připomínky nejen ke specifickým změnám v mechanice munice, ale také k souvisejícím oblastem, mezi něž patří herní ekonomika, osobní mise a statistiky.

Víme, že se jedná o velmi důležité aspekty naší hry, takže před implementací změn bude zcela jistě zapotřebí další testování. Pojďme se podívat na některé z vašich klíčových obav!

Osobní mise 

Většina osobních misí je tak či onak spojena s udělováním či blokováním poškození, takže hned po získání finálních hodnot těchto parametrů zrevidujeme podmínky misí. Očekávejte další podrobnosti!

Změny v ekonomice

Dokud nedokončíme finální poměr hodnot poškození a HP, nemůžeme určit optimální náklady na zakoupení a opravy vozidel. Zcela jistě si toto ponecháme k dalším revizím, společně s výnosností bitev. Naším hlavním cílem je neprovádět zásadní změny a pokusit se o udržení vyvážení výdajů a příjmů hráče na stejné úrovni jako teď.

Herní statistiky 

Někteří hráči vyjádřili obavy, že po zvýšení počtu bodů výdrže, nebudou herní statistiky (průměrné udělené poškození, průměrné zkušenosti získané za bitvu atd.) nadále relevantní. Jedná se o důležitý problém a pracujeme na řadě možných řešení, abychom se s ním vypořádali, což může ovlivnit hlavně způsob zobrazení statistik. Jakmile budeme mít připraven prototyp této funkce, zavedeme ji na server Sandbox.

Poškození HE granátů 

Změnu nastavení HE granátů tentokrát neplánujeme – budeme však pokračovat v pečlivém monitorování jejich efektivity. Chtěli bychom se ujistit, že se používají převážně při

  • palbě na špatně obrněná vozidla či cíle s nízkými HP
  • vynulování obsazování základny

Celkově by HE granáty měly udělovat nepatrně více poškození než AP granáty, přičemž druhé jmenované častěji probijí cíl. Naší stávající prioritou je úprava vyvážení standardních a speciálních granátů, zatímco revize HE granátů se bude zvažovat po této iteraci.

Kapacita bedny s municí

U vozidel I. – VII. úrovně byla kapacita bedny s municí proporcionálně navýšena, aby se vynahradil znatelnější nárůst odolnosti ve srovnání s jejich alfa poškozením.

U vozidel VIII. – X. úrovně se vylepšení výdrže a alfa poškození navzájem přibližně vyvažují, takže ještě navýšení kapacity bedny s municí nepotřebují. Jsme si samozřejmě vědomi, že při změně poměru používání standardních a speciálních granátů by mohlo být navýšení kapacity bedny s municí u jednotlivých tanků nezbytné, takže tuto otázku prozkoumáme v budoucích testech.

Zapojte se do dalšího testu munice! 

Pokud jste se účastnili prvního kola testů nově vyvážené munice na serveru Sandbox, budete moci v druhé iteraci pokračovat tam, kde jste přestali.

Připravte se na další kolo testů, velitelé! Tato hra je stejně vaše, jakož i naše, takže k účasti v testu na serveru Sandbox a sdílení podrobných připomínek důrazně vyzýváme co nejvíce hráčů.

Pojďme společně utvářet budoucnost!

Diskutovat na Discordu

Zavřít