[Aktualizace] Sandbox 2021: Vyzkoušejte přepracované HE granáty!

[Aktualizováno 15/02] Tento test na Sandboxu nyní skončil. Žetony jsou nyní přesouvány na hlavní server a vy je budete moci utratit za odměny ve speciální sekci herního obchodu. Nezapomeňte si své žetony vyzvednout ve skladu předtím, než do obchodu zamíříte. Nezapomeňte také své žetony utratit před zahájením nového testu. Pokud tak neučiníte, žetony budou převedeny na kredity ve směnném kurzu 1 žeton = 10 000.

Zdravíme vás, velitelé!

Minule jsme oznámili sérii sandboxových testů, jejichž výsledky ovlivní celou hru i každého velitele. Společně rozhodneme o některých skutečně důležitých změnách, které významně ovlivní World of Tanks a další vývoj hry.

První test začíná dnes a poběží do 15. února. Jeho hlavním cílem bude otestovat přepracované mechaniky poškození způsobovaného HE granáty.

Nasaďte si proto své testovací přilby a zjistěte, o kolik snadnější bude přežít útok HE granátem při hraní s těžce obrněnými vozidly a o kolik efektivnějšími se staly HE granáty nižších a středních ráží. Hrajte v různých vozidlech, vyplňte dotazník a podělte se o svou zpětnou vazbu! Jako důkaz našeho vděku obdrží všichni aktivní hráči, kteří se zúčastní testu, hodnotné odměny za svůj přínos a vynaložený čas.

Sandbox: testování přepracovaných HE granátů

8. února, 14:00 CET, až 15. února, 10:00 CET (UTC+1)

Předchozí testy HE granátů

Předchozí testy HE granátů na serveru Sandbox byly nesmírně užitečné. Důraz v nich byl kladen na hodnoty HE granátů. Tyto testy určily směr pro další přepracování tohoto typu granátu. Výsledky dotazníkového šetření, zpětná vazba i statistiky nám poskytly nezbytné informace o tom, jak změnit mechaniky poškození udělovaného HE granáty. Díky testům jsme také pochopili, že navrhované změny nebyly v souladu s vašimi očekáváními, a to především v případě hráčů, kteří HE granáty používali a aktivně hráli s vozidly vybavenými houfnicemi.

Dnes vás proto zveme k testování aktualizovaných HE granátů a rozhodnutí o tom, zda bude komunita WoT s tímto konceptem spokojená. Nezapomeňte, že v této verzi můžou HE granáty probít pancíř. Změněna byla mechanika poškození při zásazích bez probití pancíře. Zvažte prosím tyto změny z různých úhlů pohledu, vyplňte dotazník a podělte se přímo o svou zpětnou vazbu.

Naším hlavním cílem je ponechat vlastnosti HE granátů, které máte nejraději:

 • Zábavnou a vzrušující hratelnost
 • Jednoduchost použití
 • Vysokou šanci na způsobení poškození

Zároveň však chceme vylepšit jejich chování v následujících nepříznivých případech:

 • Způsobení vysokého bezprostředního poškození dobře obrněným vozidlům, a to bez ohledu na to, která část jejich pancíře byla zasažena.
 • Nedostatečná poptávka po HE granátech pro děla malých a středních ráží.
 • A několik dalších nepříjemných aspektů současné mechaniky. Například se jedná o situaci, kdy vám nepřítel zapálí motor poté, co zasáhl vaši velitelskou kupoli.

HE granáty: výhody a nevýhody

Pojďme si však ještě předtím, než detailně probereme navrhované změny, zopakovat, co se vám líbí a nelíbí na HE granátech.

Výhody

 • Zábavná, vzrušující a jedinečná hratelnost: HE granáty jsou bez pochyby těmi nejzábavnějšími granáty ve hře. Při probití, které je však vzácné, způsobují vysoké poškození. Někdy i mnohem vyšší, než se očekáválo. Výsledkem je, že si takové pamětihodné a uspokojivé střely pamatujete po zbytek bitvy nebo i po zbytek celé doby hraní.
 • Snadné způsobení poškození: Při vypálení HE granátu nemusíte znát sílu nepřátelského pancíře, ani mířit na jeho slabá místa. V bezprostředních situacích vám HE granát umožní bez nutnosti zaměření rychle vypálit na slabá místa tanku, proti kterému právě bojujete. Poškození můžete udělit dokonce i bez probití pancíře.

Nevýhody

 • Dobře obrněná vozidla obdrží vysoké čelní poškození od HE granátů velkých ráží (130+ mm): HE granáty se zpravidla z důvodu jejich nízkých hodnot probití nepoužívají proti dobře obrněným vozidlům. Výjimku tvoří určitá vozidla s HE granáty velkých ráží (130+ mm), která nemají příliš mnoho jiných možností. V některých situacích může HE granát uštědřit extrémně vysoké poškození, což je frustrující především pro vozidla, jejichž čelní pancíř by měl takové rány snadno ustát.
 • Není možné předvídat, kolik poškození způsobíte nebo obdržíte: V současném systému jsou HE granáty tím nejnepředvídatelnějším typem granátů, a to vlivem jejich široké škály hodnot poškození a nejasné mechaniky výpočtu poškození. Příliš mnoho závisí na náhodných faktorech, které nemůžete nijak ovlivnit. Ti z vás, kteří vypálí HE granát, nemají jistotu kolik poškození bude uděleno, nebo zda vůbec k nějakému dojde. Vozidla, na něž takové střely míří, se pak poškození můžou velmi těžko vyhnout nebo jej alespoň zmírnit. Jak bylo zmíněno výše, v některých vzácných případech může HE granát, který probil velitelskou kupoli, dokonce zapálit motor.
 • Nízká obliba HE granátů pro děla malých a středních ráží: Vlivem nepředvídatelného množství poškození jsou HE granáty jen zřídkakdy používány pro děla ráží pod 130 mm. Samozřejmě, občas způsobí slušné množství poškození. To se však nestává příliš často.

Naším cílem je v těchto třech případech vylepšit chování HE granátů. Zároveň bychom rádi ponechali všechny výhody hraní s HE granáty: zábavnou a vzrušující hratelnost, snadné použití a vysoké šance na způsobení poškození. Pojďme se podívat na řešení, která navrhujeme.

Změny v mechanikách udělování poškození

1. Přechod z poškození v poloměru výbuchu na poškození v místě dopadu.

Nejprve se podívejme, jak fungují současné mechaniky poškození udělovaného HE granáty jak v případě zásahů, které probijí pancíř, tak i těch bez probití.

V současné mechanice způsobuje HE granát poškození v rámci svého poloměru výbuchu. Tento poloměr se odvíjí od ráže děla. Při probití HE granát pronikne do vozidla, vybuchne a detonuje šrapnely. Způsobí maximální poškození, zničí vnitřní moduly a zraní členy posádky v oblasti poloměru výbuchu.

Pokud střela neprobije pancíř, pak HE granát vybuchne v místě, kde zasáhl vozidlo. V rámci sférického poloměru výbuchu v tomto bodě granát uštědří poškození tam, kde je pancíř nejslabší (toto místo obdrží nejvyšší poškození). Vzhledem k tomu, že ten nejzranitelnější bod nemusí být nutně v místě původního zásahu HE granátem, jsou výsledky takového zásahu nepředvídatelné.

Pojďme se podívat na příklady těchto mechanik v akci.

FV 4005 vypálí HE granát do strany čelního pancíře věže stroje Maus (který je silný 260 mm). Granát pancíř neprobije, vybuchne a způsobí výbušné poškození. Mechanika vyhledá to nejzranitelnější místo k udělení poškození v rámci sférického poloměru výbuchu a zjistí, že vrchní část korby je silná 50 mm. Následně může tento zásah, dokonce i bez probití, způsobit dobře obrněnému stroji Maus 570–850 bodů poškození.

V novém systému budou moci HE granáty i nadále probít pancíř, poškození však způsobí pouze v bodě dopadu namísto celého poloměru výbuchu.

Výsledkem je, že budou HE granáty méně efektivní v lépe pancéřovaných oblastech nepřátelského vozidla. Nebude už nadále možné způsobit takové množství poškození jako dříve. Abyste způsobili vysoké poškození, budete muset zamířit na zranitelná místa a chvíli počkat, podobně jako při používání průbojných (AP) granátů.

Při probití nepřátelského pancíře se nic nemění. Pokud se granát dostane dovnitř do vozidla, pak budete stále moci způsobit maximální poškození. Pokud však střela neprobije pancíř, výsledek bude jiný.

Po dopadu na pancíř se HE granát bude i nadále snažit probít, pokud však jeho hodnota probití není dostatečná, poškození bude vypočítané pro místo kontaktu s pancířem. Po výbuchu budou také uvnitř vozidla rozptýleny malé úlomky šrapnelu (střepiny). Roztříštěním uvnitř korby způsobí střepiny poškození modulům, členům posádky i samotnému pancíři. Jejich dosah bude stejný jako poloměr výbuchu granátu v současném systému.

Poškození pancíře bude nyní záviset na jeho síle* pouze v místě dopadu. Ostatní oblasti nebudou brány v potaz. Čím silnější bude pancíř v místě dopadu, tím méně poškození udělí granát, který ho neprobije. A naopak, čím slabší pancíř, tím nižší je jeho nominální hodnota a tím vyšší obdrží poškození.

S novými mechanikami bude brán při výpočtech průbojnosti HE granátů v úvahu efektivní pancíř (podobně jako v případě ostatní typů granátů). Při výpočtech poškození bude brána v úvahu nominální hodnota pancíře.

Pojďme se podívat, jak to bude fungovat v našem příkladu s tanky FV 4005 a Maus.

S novou mechanikou FV 4005 vypálí HE granát do strany čelního pancíře věže stroje Maus (který je silný 260 mm). Granát zasáhne pancíř, vlivem nedostatečné hodnoty probití jím ovšem nepronikne. Namísto toho granát vybuchne na jeho povrchu. Uvnitř vozidla se rozptýlí střepiny, které stroj Maus poškodí, hodnota poškození však bude znatelně nižší (250–350 bodů poškození) než s předchozí mechanikou.

Je to způsobeno tím, že nová mechanika HE granátů nebude hledat nejzranitelnější místo, aby způsobila maximální poškození. Mechanika HE granátu nebude interagovat s vrchní částí korby (která je 50 mm silná), ale s místem dopadu (konkrétně čelním pancířem věže), které je 260 mm silné.

Eliminací poškození v rámci poloměru výbuchu omezíme situace, ve kterých je poškození při zasažení tohoto konkrétního místa uděleno nepředvídatelným způsobem.

2. Probití clon, pásů (kol) a malých překážek.

Chceme, aby s novou mechanikou byly HE granáty schopné v místě dopadu probít clony a také pásy a kola kolových vozidel. Dále chceme, aby mohly probíjet nevýznamné anebo zničitelné překážky (ploty, zničitelné stavby atd.).

Princip jejich fungování bude stejný jako ten, na kterém fungují AP granáty. Pokud však po probití clony AP granát zasáhne pancíř, který je slabší než zbývající hodnota probití, není způsobeno žádné poškození. V případě HE granátů v této situaci bude uplatněna mechanika střepin, která způsobí předem zaručené množství poškození.

Pokud HE granát clonu neprobije, a tedy nedosáhne k pancíři, pak nezpůsobí vůbec žádné poškození. Abyste s HE granáty efektivně probili clony, budete muset zvážit jejich sílu a úhel zkosení.

Pojďme se znovu podívat na náš příklad se strojem Maus.

V současném systému vypálí FV 4005 HE granát na mantlet děla tanku Maus . Mechanika bude fungovat stejně jako v prvním příkladu při palbě na stranu věže stroje Maus. Granát neprobije pancíř. Namísto toho vybuchne na jeho povrchu a vzniklá sféra znovu nalezne vrchní část korby, která je 50 mm silná. Maus obdrží 570–850 HP poškození.

S novou mechanikou nemá jednoduše HE granát při střelbě na mantlet děla dostatečnou hodnotu probití na to, aby prorazil clonu a dosáhl k pancíři. Protože na pancíři není žádné místo dopadu, nevzniknou střepiny a nebude uděleno poškození – pancíři, vnitřním modulům nebo členům posádky.

Ke způsobení plného poškození po probití clony, pásů (kol) nebo překážky bude muset HE granát probít také pancíř. Proto se mohou vyskytnout situace, kdy HE granát způsobí plné poškození i v případě palby skrze pásy.

Vylepšen bude také ukazatel šance prostřelení pancíře. V odstřelovacím režimu budete k odhadnutí dopadu vaší střely moci využít barvu ukazatele.

 • Červená: žádné poškození (granát clonu/pás/kolo neprobije a nezpůsobí žádné poškození)
 • Žlutá: bude uděleno poškození, nikoliv však plné (granát clonu/pás/kolo probije a dosáhne k pancíři, který však neprobije)
 • Zelená: plné poškození (granát probije clonu/pás/kolo i pancíř)

Pravděpodobnost udělení poškození

Na základě těchto změn namísto toho udělí HE granáty, kterým se nepodaří probít, malé množství předem zaručeného poškození – pokud tedy zasáhnou nepřátelský pancíř. Výše tohoto poškození se bude odvíjet od základního poškození granátu a síly pancíře v místě dopadu.

Přestože je toto poškození poměrně nízké, v některých herních situacích může být velice užitečné. Obzvlášť v případě vozidel vybavených děly malé či střední ráže, která budou nyní moci HE granáty využít k restartování času při obsazování základny, poškození nepřátelských pásů nebo doražení vozidel s nízkým zůstatkem HP.

Co se týká prémiových vozidel, která spoléhají především na HE granáty, ta budou pečlivě vyvážena tak, aby si zachovala svou jedinečnou hratelnost a parametry.

Všichni účastníci testu budou mít příležitost vyplnit dotazník a podělit se s námi o své názory na výše nastíněné změny. Jakmile zhodnotíme, zda tato základní mechanika funguje, v dalších iteracích testu přejdeme k detailním parametrům a konkrétním číselným hodnotám založeným na vaší zpětné vazbě, proto je nezapomeňte později také vyzkoušet! Pokud výsledky testů nedopadnou uspokojivě, nebudou tyto změny přidány do hry.

Odměny za účast v testu

Vzhledem k důležitosti testů na Sandboxu bychom rádi poděkovali všem, kteří se jich zúčastní, za jejich přínos. Opravdu si vážíme času, který World of Tanks věnujete, obzvlášť pokud se jedná o další vývoj hry a diskuzi o tak důležitých prvcích, jako jsou HE granáty.

Během testovacího období budete mít na serveru Sandbox přístup ke speciálním misím. Jejich dokončením speciální žetony. Žetony získané za mise splněné v průběhu každého testu budete moci vyměnit za užitečné odměny dle své volby na živých serverech, a to do zahájení příštího testu na serveru Sandbox. Na další informace se můžete těšit později.

 • Krok za krokem, 1. část
 • Krok za krokem, 2. část
 • Krok za krokem, 3. část
 • Krok za krokem, 4. část
 • Krok za krokem, 5. část
 • Krok za krokem, 6. část
Krok za krokem, 1. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky VI. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 2. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky VII. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 3. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky VIII. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 4. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky IX. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 5. část

Podmínka:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Dostupné pouze pro lehké, střední a těžké tanky X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  2 žetony
Krok za krokem, 6. část

Podmínka:

 • Dokončete 1.–5. část mise „Krok za krokem“
 • Odehrajte bitvu

Omezení:

 • Jednou za den
 • 3x na účet
 • Náhodné bitvy

Odměna:

 •  20 žetonů

Jak se zúčastnit

DŮLEŽITÉ

Protože k hráčským účtům bude připisována většina vyzkoumatelných a prémiových vozidel, je možné, že se po svém prvním přihlášení do herního klienta budete potýkat s určitými problémy s výkonem a stabilitou.
K testování se může připojit každý hráč.
 1. Stáhněte si spouštěč Sandboxu.
 2. Spuštěním staženého souboru nainstalujte klienta pro server Sandbox. Pokud Game Center spouštíte poprvé, budete instalační soubor nejprve muset autorizovat a poté opětovně spustit.
 3. Počkejte, až se klient stáhne a nainstaluje.
 4. Otevřete záložku World of Tanks, vyberte volbu World of Tanks Sandbox a klikněte na Hrát.

Jak dobře znáte World of Tanks?

Na závěr pro vás máme malý interaktivní kvíz týkající se současných mechanik HE granátů i navrhovaných změn. U každé otázky si můžete vybrat z několika odpovědí, ovšem jen jedna z nich je správná. Zjistěte, jak dobře znáte naši hru!

1/10
 
 
Další

Připojte se k testování, osvojte si nově přepracovanou mechaniku a podělte se s námi o svou hodnotnou zpětnou vazbu!

Zavřít