Aktualizace 1.0.1: Redesign Kampánie

Velitelé!

Vzpomínáte si na mapu Kampánie, která měla výchozí body a rozvržení uspořádané tak, že „kempování“ představovalo efektivní taktiku? Tyto systémové potíže jsme vyřešili před vydáním italského technologického stromu! Mapa byla značně přepracována, aby se oživilo tempo hry, a zároveň jsme zvětšili její rozměry. A protože se vrací pro vozidla IV. – X. úrovně, zveme vás k prozkoumání tohoto bojiště.

Klíčová zdokonalení

Větší velikost: nová Kampánie má dost prostoru, aby mohla hostit tanky X. úrovně, zatímco si uchovává své charakteristické rysy: oblasti pro palbu z dálky podél centrálního údolí. Východní a západní hřebeny jsou od sebe navzájem vzdáleny přibližně 560 m, což oběma týmům umožňuje sledování pohybů nepřátel za pomoci průzkumníků.

Rozdělená pěšina na východním křídle: horské hřebeny na východním křídle bývaly pro tým, který začínal na jihu, smrtící pastí. Ti, kteří zkusili své štěstí a dostali se vzhůru po klikaté cestě, skončili přemoženi severním týmem. Opravili jsme to rozdělením cesty z hory na dvě části: jedna je pro útočníky a druhá pro obránce. Pokud jste v jižním táboře, pošlete nějaké rázné spojence na protilehlou stezku a potom seberte pár spoluhráčů a vyrazte vzhůru do kopce. Tato protilehlá cesta nabízí čistý výhled na nově přidanou otevřenou oblast přímo mezi dvěma hřebeny. Spoluhráči, které jste tam poslali, mohou držet seveřany na uzdě a pečlivě drtit jejich pokusy o převzetí oblasti.

Nové kryté pozice: když se severní tým připravoval k obsazení nepřátelské základny, často se setkal s přívalem granátů od tankistů, kteří se nacházeli na horských stezkách. Nyní mohou seveřané najít úkryt za nově přidanými budovami, což by mělo jižní tým donutit ke sjezdu dolů z kopce a k čelnímu utkání s protivníky.

Shrnutí hratelnosti

Přepracovaná Kampánie se hraje do kruhu. Každý tým se rozdělí na dvě části: jedna skupina brání svůj hřeben a nabízí podporu, zatímco druhá se pokouší o překonání klikatých cest a o útok na hřeben ovládaný protivníky. I když tato taktika může týmy vystavit nepřátelským průzkumníkům, tak riziko se vyplatí, když převezmou protilehlý hřeben a zřídí si na něm útočné pozice. Je to jen jeden z mnoha způsobů, jak tuto mapu hrát. Dobrý nápad také představuje zajištění krytých pozic u nepřátelského hřebene a vystrnadění nepřítele do strže. Nebo se můžete vydat dlouhou a klikatou cestou a vyřídit si to s nepřáteli v přímém souboji. Ať už zvolíte jakoukoli taktiku, nebudete pouze bezcílně kempovat do vypršení časomíry.

Víme, že je zde spousta lidí, co se už nemohou dočkat, až se na přepracovanou Kampánii vrhnou a řádně si ji omrknou! Můžete to udělat hned teď. Neplýtvejte tedy časem, a potom se zapojte do diskuze na fóru.

Zavřít