Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Běsnění: Osobní mise

Jedinečná vozidla, ženské posádky, tuny kreditů, spotřebních doplňků a zkušeností – to vše lze získat jako odměnu za dokončení osobních misí. Až do dneška bylo možné tyto mise plnit pouze v režimu náhodných bitev. Po aktualizaci budou osobní mise dostupné také v režimu Běsnění.

 

Informace o osobních misích

Nové osobní mise pro režim Běsnění naleznete v části Mise (levý horní roh) v herním klientovi.

Osobní mise režimu Běsnění jsou představeny jako Druhá kampaň: Ohnivá bouře, která je dostupná na kartě Kampaně v herním klientovi.

K dispozici jsou dva řetězce osobních misí, jeden pro každý typ bitev: Drcení oceli a Nadvláda. Každý řetězec osobních misí obsahuje 10 základních misí a 5 konečných misí. Osobní mise obsahují dvě podmínky: primární a sekundární. Primární podmínky jsou povinné. Sekundární podmínky zvyšují odměnu za dokončenou misi, ale pouze v případě splnění primární podmínky. 

Poslední mise se zpřístupní po dokončení 10 základních misí s poctami nebo bez nich. Pokud osobní misi dokončíte bez poct, můžete se znovu pokusit vylepšit výsledek a získat dodatečnou odměnu.

Důležité upozornění! Zároveň může být aktivní pouze jedna mise od každého typu bitvy (Drcení oceli a Nadvláda). Osobní mise lze dokončit v libovolném typu vozidla příslušné úrovně.

Odměny

Dokončení osobních misí v režimu Běsnění vám také zajistí příležitost získat následující položky:

  • Jedinečné vozidlo: Dokončením obou finálových misí získají hráči jedinečné sovětské vozidlo X. úrovně, střední tank T-22. Toto soutěžní vozidlo nevyžaduje přeškolení posádky, pokud použijete členy posádky z jiného vozidla stejného národa a typu. Pro více informací o tomto tanku se podívejte na náš článek.
  • Ženské posádky: Hráči budou moci rekrutovat ženskou členku posádky za dokončení každého řetězce misí a vybrat její národnost, vozidlo a kvalifikaci. Navíc bude mít ve výchozím stavu každá ženská členka posádky vyzkoumanou specializaci Sesterstvo oceli. Upozorňujeme, že tato specializace funguje, pouze pokud celou posádku tvoří ženy.
  • Další bonusy: Dokončením primárních a sekundárních podmínek osobních misí mohou hráči získat značné množství kreditů (6 200 000 kreditů, pokud s poctami splní všech 30 osobních misí). Jako odměna budou také udělovány osobní rezervy pro další volné zkušenosti, zkušenosti posádky a bojové zkušenosti (celkem 56 osobních rezerv každého typu za dokončení všech osobních misí).

Berte prosím na vědomí, že veškeré informace uvedené v tomto článku se mohou změnit či zrušit po oficiálním spuštění.

 

Podaří se splnit úkol a dokončit všechny nové mise?

Zavřít