Aktualizace stavu – opravy preferenční tvorby týmů

POZNÁMKA: níže popsané opravy nejsou finální. Jedná se o návrh řešení, který budeme brzy testovat. Budeme velmi pečlivě sledovat jakékoliv potíže a v případě potřeby přijmeme další opatření k provedení dalších změn, přičemž vás zároveň také budeme informovat o stávajícím postupu.

Letos v květnu jsme testovali změny u KV-5. Kdyby se ukázaly jako přijatelné, použili bychom je i u ostatních preferenčních tanků. Výsledky však neodpovídaly zamýšlenému závěru a většina připomínek hráčů, které jsme obdrželi, byla negativní. Jak připomínky i testování ukázalo, důvodem, proč si tyto tanky berete do bitvy či pořizujete do své garáže, je jejich preferenční status a jedinečné vlastnosti. V reakci na vaše komentáře jsme se vrátili k rýsovacímu prknu, abychom pracovali na dalším kole úprav.

Pojďme se podívat na to, kde aktuální nastavení zaostává a jak připravované změny tyto oblasti řeší.

Základy

 • Problém: tanky s preferenčním statusem se zpravidla dostanou do dvojúrovňových či jednoúrovňových bitev, kde jejich status v kombinaci s bojovými parametry napáchá více škody než užitku. V určitých bitvách se nemohou měřit s vozidly IX. úrovně a cítí se méněcenné oproti běžným tankům VIII. úrovně.
 • Cíl: zlepšit zážitek ze hry pro preferenční tanky a zároveň zachovat parametr preferenční tvorby týmů a jejich jedinečné vlastností netknuté.
 • Řešení: celkové nové vyvážení vozidel tank od tanku v kombinaci s revizí pravidel systému tvorby týmů. Druhá jmenovaná úprava si klade za cíl omezit případy zařazení na stejnou pozici (vrch/střed/spodek) na seznamu v několika bitvách v řadě.
Jako vedlejší poznámku je třeba uvést, že běžná vozidla VIII. úrovně se potýkají s podobným problémem, ještě znásobeným o skutečnost, že mohou stát proti tankům X. úrovně. Revize pravidel systému tvorby týmů je určena ke zlepšení zážitku ze hry i pro ně.

Změny vyvážení vozidel

Revizi preferenčních tanků zahájíme úpravou jejich bojových parametrů. Původně jsme tyto parametry nastavili tak, aby mohly tyto tanky komfortně hrát v bitvách VIII. – IX. úrovně, kde jsou vzhledem ke svým statistikám slabší než ostatní stroje. S tímto na paměti by byly tyto tanky na X. úrovni neefektivní, a proto mají preferenční tvorbu týmů. Rozhodně se podíváme na jejich statistiky, aby byla jejich efektivita srovnatelná s výkonem strojů VIII. úrovně a zůstaly v těchto bitvách konkurenceschopné.

Žádné plošné řešení tohoto problému neexistuje, takže ho budeme řešit tank po tanku, počínaje vozidly VIII. úrovně. Bojové parametry se zlepší tak, aby lépe vyhovovaly rozptylu úrovní vozidel, zatímco vlastnosti určující jejich hratelnost zůstanou beze změny.

 • KV-5
 • IS-6
 • FCM 50 t
 • 112
 • WZ-111
 • M6A2E1
 • T-34-3
 • Type 59
 • T26E4 SuperPershing
 • 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger
VIII KV-5 Doporučená zdokonalení Popis

• Zvýšit hodnotu průbojnosti standardního granátu ze 167 na 182 mm.

• Zlepšit čelní pancéřování velitelské kupole (+40 mm, 150 -> 190); zlepšit pancéřování kupole radisty (+20 mm).

• Zlepšit čas zaměření ze 2,9 na 2,3 s.

Relativně malé vylepšení kupole radisty by stále mělo umožnit vozidlům nižších úrovní probít pancíř vozidla.

Vylepšení velitelské kupole na úroveň čelního pancíře věže umožní vozidlu využívat výhodu jeho pancíře na věži.

Celkové zlepšení hodnoty průbojnosti a parametrů ovládání děla.

VIII IS-6 DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zvýšit průbojnost ze 175 na 182 mm pro standardní granát a z 217 na 225 mm pro prémiový granát.

• Zlepšit čas zaměření ze 3,4 na 2,8 s.

• Zlepšit čelní pancéřování věže (až na 190 mm na bocích mantletu děla).

Zvýšená hodnota průbojnosti a vylepšené parametry ovládání děla. Drobná zdokonalení v pancéřování věže.

Vozidlo zůstává víceúčelovým těžkým tankem.

VIII FCM 50 t DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zlepšit měrný výkon z 19,5 na 23 h.p./t.

• Zvýšit poškození za minutu o 10 % (z 1 920 na 2 100).

Zachoval si svou úlohu dynamického těžkého tanku; zvýšené výkony v bitvě.

VIII 112 DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zvýšit hodnotu průbojnosti standardního granátu ze 175 na 182 mm.

• Zvýšit rychlost prémiového granátu (HEAT granátu) ze 640 na 720 m/s.

• Zvýšit poškození za minutu z 1 775 na 1 850.

Celkové zdokonalení technických vlastností.

VIII WZ-111 DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zvýšit hodnotu průbojnosti standardního granátu ze 175 na 182 mm.

• Zvýšit rychlost prémiového granátu (HEAT granátu) ze 640 na 720 m/s.

Drobná zdokonalení vozidla, které nevyžaduje zásadní úpravy.

VIII M6A2E1 DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zvýšit hodnotu průbojnosti standardního granátu ze 198 na 204 mm.

• Zrevidovat pancéřování vozidla; provést drobné zdokonalení celkového pancéřování.

• Zlepšit rychlost otáčení korby ze 24° na 28°

• Snížit rozptyl při rotaci věže z 0,18 na 0,16

Vylepšená obratnost a stabilizace při zachování pancéřování a úlohy vozidla na bojišti.

VIII T-34-3 DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zvýšit hodnotu průbojnosti standardního granátu ze 175 na 182 mm.

• Zlepšit úhel sklápění děla z -5° na -6,5°

• Zvýšit rychlost prémiového granátu (HEAT granátu) ze 640 na 720 m/s.

Celkové zdokonalení technických vlastností.

VIII Type 59 DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zvýšit dynamiku a měrný výkon ze 14 na 15,5 h.p./t.

• Zlepšit čas zaměření ze 2,3 na 2,1 s.

• Zvýšit poškození za minutu z 1.725 na 1.775.

• Zrevidovat pancéřování vozidla; provést drobné zdokonalení celkového pancéřování (možná).

Technické vlastnosti vozidla vylepšené na úroveň ostatních středních tanků.

Celkové zdokonalení technických vlastností. Vylepšené parametry ovládání děla.

VIII T26E4 SuperPershing DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zvýšit hodnotu průbojnosti standardního granátu ze 192 na 202 mm.

• Zvýšit poškození za minutu z 1 750 na 1 800.

• Zvýšit dynamiku a měrný výkon z 9,9 na 12 h.p./t.

Hráči toto vozidlo vnímají spíše negativně.

Bylo dosaženo drobného zlepšení dynamiky při zachování nízké pohyblivosti vozidla v porovnání s ostatními středními tanky. Vylepšené parametry děla.

VIII 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger DOPORUČENÁ ZDOKONALENÍ Popis

• Zvýšit hodnotu průbojnosti standardního granátu ze 203 na 212 mm.

• Zvýšit výdrž vozidla z 1 300 na 1 400 НР.

• Zvýšit rychlost couvání z 12 na 14 km/h.

• Zlepšit čas zaměření ze 2 na 1,8 s.

Statisticky nejhorší vozidlo v seznamu.

Vozidlo se dočká značných zdokonalení ve všech vlastnostech, které jsou pro stíhač tanků klíčové.

Zdokonalení systému tvorby týmů

Ve stávajícím stavu systém tvorby týmů často selhává v zajištění řádné rotace mezi vrcholem/středem/spodkem seznamu. Dostat se na stejnou pozici v několika bitvách za sebou zpomaluje postup a degraduje celkový zážitek absolutně u všech vozidel. Naneštěstí, jednoduchá úprava stávajícího algoritmu to nevyřeší.

Pokoušeli jsme se uměle snížit pravděpodobnost zařazení preferenčních prémiových strojů do bitev úrovně +1 a bitev stejné úrovně. To však vytvořilo více problémů, a to zvýšením počtu jednoúrovňových bitev a doby čekání nejen pro vozidla VIII. a IX. úrovně, ale také pro tanky úrovní VI–X.

Zkoumáme tedy možnost přepracování základních pravidel systému tvorby týmů, abychom zlepšili distribuci podle šablon 3/5/7, 10/5 a 15. Cílem bude zabránit případům, kdy 80 % času ve hře strávíte na spodní části seznamu v bitvách 3/5/7.

Jistě chápete, že hledání optimálního řešení zabere nějaký čas (přibližně půl roku), a proto vás žádáme o trpělivost. Už jsme načrtli plán a práce na systému tvorby týmů probíhá. Jakmile budeme mít více informací, tak vám je přineseme v samostatném článku. Mějte tedy oči na stopkách.

Co bude dál?

Budeme velmi pečlivě sledovat údaje ze Supertestu, abychom se ujistili, že změny vyvážení vozidel fungují tak, jak bylo v plánu, a obecně jsou vámi, hráči, dobře přijímány, ať už se jedná o toto konkrétní řešení či něco jiného, k čemu dojdeme společně. Zaskočte na fórum, podělte se o své názory na doporučené změny a zůstaňte s námi pro bližšímu náhled na to, co jsme si pro systém tvorby týmů nachystali.

 

Vpřed!

Zavřít