Vzkříšeno z archivů: podrobný pohled

Od prvních kroků World of Tanks v rané alfě v roce 2009 se do řad vozidel ve hře připojilo 11 národů a každý z nich mohl počítat alespoň s několika tanky, které se proslavily ve skutečném boji. Když se tedy v dalším kroku mělo do bojů zapojit Polsko i s plnohodnotným technologickým stromem své země, začali jsme zkoumat vozidla tohoto národa. Dostali jsme se však do problémů. Žádná hvězda celého představení se neobjevila — Německo má svůj Tiger, Británie se chlubí strojem Conqueror, Ameriku zase proslavil Pershing, ale Polsko žádný kultovní tank nemělo.

Tahle konkrétní překážka si žádala změnu přístupu. Namísto produkování kopií sovětských tanků, které by do stávající hry nepřinesly žádnou rozmanitost, jsme se tedy ponořili do archivů s jedním úkolem na zřeteli: najít nejvíce vzrušující inženýrské experimenty a přivést je k životu. Chtěli jsme určit podobu autentické skupiny strojů, které by definovaly podstatu konstrukce polských tanků i s jejich vlastními rysy, silnými stránkami a nedostatky.

Možná si povšimnete, že níže uvedená čísla nemají finální hodnotu. Například alfa děla může být 300 – 320 bodů. To je proto, že se právě blížíme k úplně první testovací fázi, kde budou všechny specifikace opakovaně revidovány. Tyto hrubé hodnoty uvádíme proto, abyste získali povšechný přehled o tom, čím se budou polské tanky od ostatních strojů v bitvě lišit.

Nízké úrovně

Počáteční polské stroje si toho hodně vypůjčily z tanků vyrobených zeměmi, které byly ve 30. a 40. letech na vedoucích místech ve výrobě tanků, takže na první pohled jsou jejich rysy podobné strojům ostatních národů — rychlá a dynamická vozidla se slabým pancířem. Avšak stejně, jako má každý národ na nízkých úrovních své charakteristické rysy, tak i Poláci se mohou v porovnání s protivníky stejné úrovně pochlubit nepatrně zvýšenou alfou.

Začínáme strojem 4TP, který vychází ze slavného Vickers Carden Loyd. S váhou něco málo přes 4 tuny a vybavený motorem o výkonu 95 koňských sil je tento drobný „traktor“ skutečným sprinterem, který dosahuje rychlosti až 55 km/h (34 mph).

Britský vliv následuje na II. úrovni i lehký tank 7TP, jenž je evolucí konstrukce stanovené strojem Vickers Mk. E. Na rozdíl od svého „malého brášky“ se 7TP dostal na výrobní linku a z továrny vyjelo necelých 150 tanků.

Úrovně III a IV obsazují dva podobné modely. Prototyp křižníkového tanku 10TP je pozoruhodný využitím slavného Christieho podvozku, ale stejně jako u jeho sourozence, stroje 14TP, byl vývoj tanku ukončen krátce po vypuknutí 2. světové války.

Střední úrovně

Stroje středních úrovní, které značí přechod k těžkým a výkonným tankům úrovní vysokých, se liší zejména z hlediska stylu hry, protože zavádí celou sadu bojových úloh a chování. Budete začínat s hybridem lehkého/středního tanku, postupovat přes střední tanky, které skutečně chtějí jednat jako „velcí kluci“, a nakonec se vyvinou do podoby nefalšovaného těžkého tanku.

Na V. úrovni sídlí KSUST I, což je koncept tanku vyvinutého v rámci výběrového řízení, které bylo zahájeno v roce 1937. Na jeden z nejžádanějších modelů, „20/25TP“, čekala polská komunita velmi dlouho, takže ho s radostí zavádíme jako součást připravované linie. Z hlediska specifikací se model vyvíjí v trendu, který započal na vozidlech nízkých úrovní. Má 75mm dělo s alfou 140 HP. V porovnání s průměrnými 115 body poškození, které můžeme vidět u středních tanků V. úrovně, je to působivé číslo.

Jak vyrazíme směrem k úrovni VI a VII, ožívají před námi dvě inkarnace konceptu od Edwarda Habicha. Nadaný polský inženýr spojil nejúspěšnější myšlenky z tehdejších německých a sovětských konstrukcí. „Východní“ vliv se projevil ve zkosených plátech pancíře, zatímco „západní“ přístup s sebou přinesl kompaktní věže a vysokou palebnou sílu. Druhé jmenované se stane charakteristickým rysem obou modelů. Můžete očekávat, že alfa stroje na VI. úrovni se bude pohybovat mezi masivními 220 až 240 body.

Jelikož Habich vyvinul pouze koncept tanku, neměli jsme hned na místě připravené řešení, které bychom vložili na úroveň VII. Historicky měly polské tanky tendenci k nabývání hmotnosti a velikosti, čímž inklinovaly k těžkým strojům. Z tohoto důvodu úroveň VII přivítá těžší a silnější verzi tanku, který ztvárňuje naši vizi toho, čím by se mohl stát „Habichův tank Mk. II“. S přesunem mezi těžké tanky dostane stroj 105mm dělo, které bude mít alfu mezi 300 a 320 body, ale jeho slabší pancíř znamená, že s ním v bitvě budete muset hrát opatrně.

Nejvyšší úrovně

Jak jsme již zmínili v předchozím článku, tak poválečný arzenál polských tanků nezahrnoval nic jiného, než sovětská vozidla či jejich upravené verze. Neměli jsme však v úmyslu pouze omílat staré modely. Místo toho bylo naším cílem vytvoření nekonvenční sady strojů nejvyšších úrovní. Po rychlé prohlídce archivů jsme odhalili tři disertační práce promujících inženýrů té doby — práce, které mohly jít do výroby a stvořit odlišný vzhled polských vozidel.

Jelikož poznámky, na něž jsme narazili, neměly pro své koncepty žádné názvy, byli jsme trochu kreativní a tanky pojmenovali podle jejich autorů.

Na VIII. úrovni sídlí Czołg Markowskiego, což je poměrně těžké a relativně rozměrné vozidlo, jehož rychlost dosahuje maxima na průměrných 25 km/h. Pro tento model budeme testovat širokou škálu modifikací děl, přičemž začneme tradičními 105mm a 122mm hlavněmi a skončíme nikdy dříve nespatřeným 120mm HE dělem. Z hlediska pancíře tank nejspíše získá robustní věž namontovanou na slabší korbě, což by mohlo nakonec určovat jeho styl hry.

Na IX. úrovni bude Czołg Tyszkiewicza, který bude hrdě nosit 130mm dělo s alfou dosahující 490 – 560 BV. Hlavními rysy tanku budou jeho působivá ničivá síla, skvělý celkový pancíř a nízká rychlost.

Technologický strom bude na vrcholu korunovat Czołg Lewandoskiego, což je konečné zhmotnění konceptu navrženého pro polské stroje nejvyšších úrovní. Z hlediska velikosti a vzhledu se dá porovnat se svými sovětskými protějšky. V návrhu stroje v současné době zvažujeme dvě možnosti pro dělo, kterými jsou ráže 130 mm a 152 mm, přičemž druhá jmenovaná je favoritem. Jeho palebná síla vám umožní sebrat nepříteli 750 HP, ale hodnoty jeho průbojnosti se budou pohybovat okolo 250 mm. Z hlediska hratelnosti bude vozidlo stát někde mezi IS-4 a E-100. Stejně jako tyto dva stroje bude mít tank nízkou pohyblivost, přičemž od Němců si vypůjčí odolnost a palebnou sílu, které doprovodí sovětský tvar a velikost. To, co dostanete jako výsledek, bude těžce obrněný ranař s nízkou rychlostí, určený k důslednému rozdrcení nepřátelské obrany. Co však tomuto vozidlu umožní doopravdy vyniknout, bude jeho sklápění děla, které bude dosahovat hodnoty -8 stupňů, což bude mít značný dopad na rozmanitost v jeho stylu hry.

Jelikož testování začíná, mohou změny na základě vašich připomínek ovlivnit specifikace, rysy a dokonce i názvy tanků. Jediná věc, která zůstane beze změny, je jejich hlavní úkol na bojišti, jenž začíná od vozidel středních úrovní: spolehnutí na působivou palebnou sílu doplněnou relativně rychlým dobíjením, při snaze o ukrytí slabin v pancíři či pohyblivosti. A jako vždy zůstaňte s námi a těšte se na další novinky.

Zavřít