Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Speciál: Samostatnost Polska

Tankisté,

tímto bychom chtěli oslavit samostatnost Polska s naší početnou polskou komunitou prostřednictvím speciální nabídky ve hře! Od 10. listopadu, 6:30 SEČ do 13. listopadu 6:00 SEČ budete moci ve hře využít následujících herních bonusů:

Zdvojnásobený příjem zkušeností pro vaši posádku za každou odehranou bitvu

20% sleva na veškeré vybavení

20% zvýšený příjem kreditů s následujícími vozidly:

  • T-34 – sovětský střední tank, 5. úroveň
  • T-34-85 – sovětský střední tank, 6. úroveň
  • M4 Sherman – americký střední tank, 5.úroveň

50% sleva na základní výcvik posádky a přeškolení posádky pomocí zlaťáků

50% sleva na rozšíření kasáren 

 


Tankisté, přečtěte si, proč je tento datum tak důležitý v historii Polska.

Na konci 18. století bylo Polsko předmětem takzvaného rozdělení Polska, kde byly Polsko-Litevské země rozděleny mezi Rusko, Rakousko a Prusko.

Polsko se na mapě neobjevilo do 11. listopadu 1918, avšak proces znovusjednocení Polska začal o dva roky dříve. Začal v roce 1916 uzákoněním v listině z 5. listopadu, kde vládce Rakouska a Německa potvrdil vytvoření Polského království.

11. listopadu byl Józef Piłduski  jmenován regentskou radou hlavou polské armády. V tento stejný den začala německá vojska ustupovat z polských území a vzhledem k těmto událostem je považován 11. listopad za počátek vzniku samostatného Polska. Znovuzískání samostatnosti nebylo bezprostředně schváleno všemi, Poláci se potýkali s odporem – například 27. prosince, kdy proběhlo povstání ve městě Poznaň.

11. listopad je oslavován v jiných evropských zemích jako Den Příměří. V tento den byla podepsána dohoda o příměří, a proto je tento den považován jako den konce první světové války.

Tankisté, užijte si víkendových bonusů a oslavte tento den jako jasný konec První světové války a obzvláště jako významný svátek pro naši polskou komunitu – jejich Den nezávislosti!

 Vzhůru do boje! 

Zavřít