Vzkříšeny z archivů: Polské tanky

Velitelé!

Rok 2018 s sebou nese punc dvou nových národů ve World of Tanks. Už jste si přečetli o italských tancích, které vyrážejí do boje — v současné době jsou na veřejném testu a dorazí s další aktualizací — takže nyní nastal čas zaměřit se na nováčky ze střední Evropy.

Nyní vám přinášíme náhled na tanky polského národa a jejich zvláštnosti, včetně předběžné soupisky strojů a prvního polského prémiového tanku zkonstruovaného v této zemi.

Přivítejte prosím Poláky!

Přehled

Polská linie bude obsahovat 10 strojů různých tříd. Abychom vás uvedli do obrazu, začneme s lehkými tanky, projdeme si sadu středních tanků a pak se přesuneme k větším těžkým strojům.

Proč Polsko? Zaprvé se jedná o historickou úlohu této země. Polsko se ocitlo uprostřed dvou světových válek a nemůžeme ignorovat odvahu, zdatnost a přínos jeho obyvatel během těchto konfliktů. Zadruhé, polská komunita je jedna z největších ve hře, a proto chceme těmto oddaným a nadšeným tankistům vzdát hold.

Historické okénko

Do polské tankové historie jsme už zabrousili. Německý Panther Ausf. G, zajatý polskými jednotkami během varšavského povstání v roce 1944, dostal přezdívku Pudel („pudl“), byl vyzdoben speciálním značením a byl využíván v městských bojích. Tank dorazil do World of Tanks v srpnu 2017 jako střední stroj VI. úrovně.

Jelikož se Polsko tolik nesoustředilo na vybudování svého vlastního tankového vozového parku, tvořily jeho hlavní arzenál zahraniční stroje. První tanky, které byly do služby v polské armádě zařazeny okamžitě po 1. světové válce, byly kompaktní a extrémně efektivní stroje Renault FT z Francie. K těm se později připojila britská vozidla, zatímco tanky navržené v Polsku si hodně vypůjčily z úspěšných konstrukcí německých, sovětských a amerických strojů.

Stručně řečeno, většina „originálních“ polských tanků byla silně inspirována tanky z okolních zemí, nebo byla jejich úplnými kopiemi. Zavedení těchto strojů by z celého technologického stromu odstranilo jakoukoliv identitu a charakteristické vlastnosti. Rozhodli jsme se tedy, že zajdeme o krok dále. Naši historici vyrazili do archivů z poloviny 20. století a vydolovali informace o jakýchkoliv originálních a neortodoxních polských konstrukcích. Prozkoumali jsme všechny autentické projekty vytvořené rodilými polskými konstruktéry, ať už se jednalo o předvýrobní prototypy nebo absolventské disertační práce.

Stejně jako Italové, i Poláci ostatní národy doháněli. Historie výroby tanků v této zemi se rozděluje na tři fáze: předválečná fáze s různými prototypy ve vývoji; experimentální fáze, kdy inženýři začali své nápady opírat o skutečné bojové zkušenosti; a poválečná fáze, kdy si toho konstrukce tanků hodně vypůjčovaly od úspěšných výrobních modelů vytvořených dominantními tankovými mocnostmi.


V polském technologickém stromě je toto rozdělení ještě znatelnější, jelikož každé období přesně odpovídá příslušným třídám vozidel:

  • 1. fáze Úrovně I až IV jsou počáteční lehké tanky, které představují léta formování vývoje polské výroby tanků. Polský stroj, inspirovaný britským komerčním lehkým tankem Vickers Carden Loyd a Vickers Mk. E, byl dále zdokonalen a započal svou existenci jako lehký tank 4TP, jenž hrdě zabírá I. úroveň v celé linii. Tento lehce obrněný a hbitý protipěchotní tank vybavený automatickým dělem udává charakter celé linie polských lehkých tanků. II. fáze.
  • 2. fáze Na V. úrovni začíná linie středních tanků přechodovým modelem, který v sobě kombinuje vlastnosti obou tříd. Úrovně VI a VII jsou zastoupeny ryze experimentálními modely, které jsou silně ovlivněny německými a sovětskými stroji. Právě zde se poprvé testoval zkosený pancíř a podvozky s vinutými pružinami.
  • 3. fáze Skutečné poválečné těžké tanky, kterými disponovaly polské ozbrojené síly, nebyly ničím jiným, než nepatrně upravenými sovětskými stroji. Vypravili jsme se tedy do archivů a hledali jsme historické reference. Narazili jsme na tři disertační práce od promujících inženýrů a ideje z těchto prací jsme začlenili do hry na úrovně VIII, IX a X. Jedná se o kompaktní a vysoce dynamické těžké tanky s originálními zbraněmi, které se chlubí slušnou rovnováhou mezi alfa poškozením a rychlostí palby.

Nově uvedený tank

Vydání národa bude předcházet prémiový tank — hrubý prototyp Projektu 51 z počátku 50. let. Bude to těžký tank VIII. úrovně s tradičním tvarem, dobrým čelním pancířem (oceníte pancíř věže a horního plátu korby), působivou alfou ve výši 440 bodů a -8 stupni sklápění děla, což znamená, že stroj bude efektivní na nerovném terénu. Tank bude většinou těžit z bojů na střední a krátkou vzdálenost, kde bude sebejistě drtit obranu. Možní konkurenti? Jen stěží najdete nějaké srovnání, takže tank má všechny šance, aby z něho byl neotřelý přírůstek do hry.

Jedná se o první balíček informací o druhém ze svou nadcházejících národů ve World of Tanks, a jsme rádi, že se s vámi o ně můžeme podělit. I když jsme toho ještě neodhalili příliš mnoho, můžeme vás ujistit, že linie bude obsahovat nekonvenční vozidla, která vám zajistí originální bojový zážitek.

 

Více článků je již na cestě, protože polskou linie ještě stále navrhujeme a upravujeme, takže zůstaňte s námi!

Diskutovat na Discordu

Zavřít