Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Nová kampaň klanových válek – odhalení druhé fáze

První fáze první kampaně klanových válek bude brzy u konce. Nadešel čas oznámit další krok a datum zahájení druhé fáze kampaně „Vzestup a pád“. Všechny informace naleznete níže.

 

Druhá fáze: „Vzestup a pád“ 22. června až 1. července

Během této fáze dojde k rozšíření herní mechaniky z první fáze, ale také zahrnutí dalších funkcí, například možnosti „Drancování“!

1. Na začátku druhé fáze kampaně budou klanům rozděleny body za vítězství za jejich provincie během první fáze.

2. Budou zavedena nová omezení úrovní vozidel:

 • 22. až 26. června: vozidla budou omezena 7. úrovní
 • 27. června až 1. července: vozidla budou omezena 8. úrovní

3. Dojde k aktivaci herní mechaniky „Drancování“. To znamená, že během této fáze budou mít klany možnost vyplenit dobytá území.

 • Drancování provincie přinese klanu třídenní příjem zlaťáků z dané provincie. Následujících pět dní ale provincie nebude klanu, který ji vlastní, přinášet žádný příjem.
 • Možnost vyplenění bude dostupná pouze u provincií obsazených nejpozději v minulém kole.
 • Vyplenění nelze provést, pokud již byla provincie během posledních pěti dní vydrancována.
 • Provincii nelze vydrancovat, pokud není propojena s vaším velitelstvím.
 • Klan, který obdrží největší množství zlaťáků díky drancování provincií, obdrží medaili „Vyhnání a vyplenění“.

4. Dojde k aktivaci funkce „Povstání“:

V kterékoli provincii (s výjimkou vyloďovacích) na Světové mapě může dojít k povstání. Provincie se tak dočasně změní na vyloďovací zónu, kterou sice nemohou napadnout její sousedé, ale ve které může na Světové mapě přistát kterýkoli klan. 

Takováto provincie je označena speciálním symbolem: 

Pravděpodobnost povstání 

Pravděpodobnost, že v provincii dojde k povstání se počítá každé kolo a je definována procentuální hodnotou. Aktuální stav pravděpodobnosti povstání konkrétní provincie lze zobrazit umístěním kurzoru myši nad symbol povstání.

 - Pravděpodobnost povstání se od minulého kola nezměnila

 - Pravděpodobnost povstání se od minulého kola snížila

 - Pravděpodobnost povstání se od minulého kola zvýšila

 

Faktory ovlivňující pravděpodobnost povstání:

Pravděpodobnost se zvyšuje u:

konkrétní provincie, která patří klanu, když:
 • byla vydrancována
 • byly vydrancovány sousední provincie
 • není propojena s velitelstvím klanu
 • došlo k přesunutí velitelství na jinou provincii
 • byla provincie získána od klanu, který ji vlastnil alespoň 7 dní

všech provincií, které patří klanu, když:
 • v důsledku povstání dojde ke ztrátě provincie
 • dojde ke ztrátě velitelství klanu
 • došlo ke ztrátě provincie

Pravděpodobnost se snižuje u:

konkrétní provincie, která patří klanu, když:
 • obsahuje velitelství klanu
 • je do ní přidělen příslušník kontra rozvědky
 • jsou v ní uloženy klanové žetony

všech provincií, které patří klanu, když:
 • bylo v některé z provincií potlačeno povstání
 • dojde k úspěšné obraně některé z provincií před útokem nepřátelského klanu

Po vypuknutí povstání

K povstání může u každé provincie dojít pouze jednou za herní den. Kontrola povstání se provádí 8 hodin před začátkem hlavního času. V této době dojde k automatickému vyhodnocení, zda k povstání dojde nebo ne, na základě aktuálního procenta pravděpodobnosti povstání konkrétní provincie.

Pokud v provincii dojde k povstání, ale u daného území jsou naplánovány bitvy, bude povstání pozdrženo do dalšího hlavního času.

Pokud na dvou z vašich provincií probíhá povstání nebo mají odložené povstání až do dalšího hlavního času, bude u zbylých provincií kontrola povstání deaktivována, dokud alespoň u jedné z rebelujících provincií nedojde k ukončení bitev.

Pokud o vylodění v rebelující provincii nepožádal žádný klan, povstání skončí po ukončení hlavní doby.

 

Potlačení povstání

Poté, co povstání začne, mohou se na Světové mapě do provincie vylodit ostatní klany. Po zahájení Hlavního času proběhne vyloďovací turnaj těchto klanů. Vítěz se utká s aktuálním držitelem provincie.

Aby bylo povstání potlačeno, musí vlastník provincie porazit vítěze vyloďovacího turnaje.

5. Dojde k úpravě příjmů provincií 

Během kampaně budou mít provincie dva stavy příjmů, které budou záviset na fázi, ve které se kampaň nachází:

 • Statický příjem, který zůstává stále stejný (zaveden během první fáze)
 • Dynamický příjem, který se mění každé kolo (zaveden v aktuální fázi)

Změny dynamického příjmu budou fungovat na regionálním základě. To znamená, že příjem ze všech provincií se bude v jednom regionu průběžně zvyšovat, zatímco v jiném bude klesat.

Během první poloviny druhé fáze dojde k průběžnému zvýšení příjmů v oblasti západní Afriky. A naopak dojde k průběžnému snížení příjmů u regionů Středozemí a severní Evropy.

Během druhé poloviny dojde u všech provincií, jejichž příjem se zvýšil, k postupnému poklesu příjmů, dokud nedosáhnou počáteční hodnoty. A stejně tak u provincií, jejichž příjem se snížil, dojde k postupnému obnovení jejich počáteční hodnoty.

Pokud příjem z provincie dosáhne nulové hodnoty, pak se v dalším kole začne zase rovnoměrně zvyšovat, dokud nedosáhne počáteční hodnoty. Pokud by příjem provincie dosáhl počáteční hodnoty před ukončením fáze, začne se znovu rovnoměrně snižovat. Proto by se měl příjem z provincie nacházet v rozsahu od počáteční hodnoty po nulu, bez překračování těchto hodnot.

Příjmy provincií budou upravovány v následujících intervalech:

 • 22. až 26. června: zvýšení/snížení příjmů provincií
 • 27. června až 1. července: zvrácení procesu

6. Každé kolo během celé druhé fáze budou připisovány body za vítězství.

Množství připsaných bodů za vítězství bude odpovídat hodnotě příjmu klanu v jednom kole (1/24 denního příjmu provincie) znásobené dvěma.

7. Se začátkem druhé fáze a do konce prvního tažení bude funkce uzamčení tanků deaktivována. To znamená, že všechny tanky zničené v klanových válkách během této a dalších fází nebudou uzamčeny a budou okamžitě přístupné ve vaší garáži. 

Pravidla připisování bodů za vítězství platná v předchozí fázi můžete najít zde.

 

Seznam odměn pro fázi „Vzestup a pád“:

Medaile

Udělena za

Vyhnání a vyplenění

Získání nejvyššího množství zlaťáků pomocí drancování během druhé fáze.

Magnát

Získání nejvyššího množství bodů za vítězství během druhé fáze.

Klanový tank

Udělen

M60

Nejlepším pěti klanům s nejvyššími počty bodů za vítězství v druhé fázi.

 

Prosím, mějte na paměti, že 17. a 18. června dojde k dalšímu omezení úrovní klanových válek a to na 5. úroveň.

Buďte ve střehu, bitva pokračuje! 

Uvidíme se na bojišti, tankisté!

Zavřít