Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Nová kampaň klanových válek – odhalení první fáze

Bojovníci klanových válek,

jak již možná víte, mapa nových klanových válek se bude skládat z více fází. První fáze se bude nazývat „Landlords“. Dnes vám prozradíme vše, co potřebujete vědět o způsobu, jakým bude tato fáze probíhat, a kdy začne. Všechny informace naleznete níže!

První fáze: „Landlords“: 10. – 20. června

1. Na začátku této první fáze kampaně bude globální mapa dočasně uzamčena, a to během 10. června od 08:50 SELČ do 13:00 SELČ.

 2. Během této doby proběhne kompletní promazání (wipe) globální mapy:

 • všechny provincie se změní na neutrální,
 • všechny naplánované bitvy budou zrušeny,
 • všechny žetony budou vráceny do klanových rezerv a budou znovu dostupné,
 • všichni špióni a kontrarozvědčíci budou odstraněni z mapy,
 • možnost povstání bude vypnuta, to platí i pro povstání, která již začala,
 • možnost vyplenění bude vypnuta,
 • bude obnoven příjem z vypleněných provincií.

3. Bude zapnut stav „Přerozdělování světa“. Všechny provincie dostupné pro klanové války získají status invazní provincie a budou k dispozici pro vylodění.

4. Všechny bitvy během „Přerozdělování světa“ budou probíhat na vozidlech 1. úrovně.

5. Během „Přerozdělování světa“ bude maximální počet možných zájemců o vylodění v každém turnaji omezen na 64. Každou hodinu zamíchá systém zájemce o vylodění z minulého kola a přidá je na konec přijatých zájemců pro další kolo. Jakmile je limit překročen, všichni zájemci nad počet 64 budou vyřazeni. Všechny žetony těchto zájemců budou zaslány zpět do klanových rezerv bez dalších penalizací.

Vlastníci neutrálních provincií (NPC) v případě, že dojde k remíze v závěrečné bitvě, prohrají a vyhraje klan provádějící invazi.

6. Barva pozadí provincie byla změněna ze šedivé na růžovou, která postupně tmavne až na červenou, jakmile jsou všechna místa zaplněna. To znamená, že čím více klanů se přihlásí do turnaje o danou provincii, tím temněji červená bude barva provincie.

7. Globální mapa bude 11. června pro hráče uzamčena po dobu jedné hodiny, aby se mohla aktivovat další fáze.

8. Bude vypnut stav „Přerozdělení světa“. Všechny standardní provincie ztratí svůj status invazní provincie a všechny žetony, které se neúčastnily turnajů o vylodění, budou vráceny do klanových rezerv bez dalších poplatků.

9. Vítězné body budou uděleny všem klanům, kterým se během „Přerozdělování světa“ podařilo ovládnout alespoň jednu provincii. Klany získají 1 000 vítězných bodů za každou vlastněnou provincii.

10. Vítězné body budou uděleny všem klanům, které vlastní provincie během toho, co je stav „Přerozdělování světa“ vypnutý. Všechny klíčové provincie obdrží denně 6 000 zlaťáků a speciální ikonu:

 • 5 000 vítězných bodů za každou běžnou provincii,
 • 15 000 vítězných bodů za každou klíčovou provincii.

Zde je seznam tzv. klíčových provincií:

 • Archangelská oblast (východ)
 • Tatarstán
 • Stalingrad
 • Nadžaf
 • Jižní Finsko
 • Kyjevská oblast
 • Transylvánie
 • Thrákie
 • El-Alamein
 • Finnmark
 • Stockholm
 • Mazovsko
 • Braniborsko
 • Střední Anglie
 • Švýcarsko
 • Lazio
 • Kastilie-La Mancha
 • Mascara
 • An Nuqat al Khams
 • Západní Al Wáhát
 • El Ajún
 • Louga
 • Oblast Centre-Quest
 • Bauchi
 • Severní Agadez
 • Fada
 • Východní Kamerun

11. V každém kroku až do konce fáze bude probíhat automatické udělování vítězných bodů. Pravidla jsou následující:

 • obsazením běžné provincie získáte 5 000 vítězných bodů,
 • obsazením klíčové provincie získáte 15 000 vítězných bodů,
 • ztrátou běžné provincie přijdete o 5 000 vítězných bodů,
 • ztrátou klíčové provincie přijdete o 15 000 vítězných bodů.

12. Během první fáze bude omezení úrovní vozidel začínat na 1. úrovni a postupně se bude zvyšovat. Plán zvyšování limitů úrovní je následující:

 • 10. června. „Přerozdělování světa“ limitované 1. úrovní
 • 11. června. Omezení na 2. úroveň.
 • 12. – 13. června. Omezení na 3. úroveň.
 • 14. – 16. června. Omezení na 4. úroveň.
 • 17. – 18. června. Omezení na 5. úroveň.
 • 19. – 20. června. Omezení na 6. úroveň.

13. Jakmile 1. fáze skončí, klanové války budou uzamčeny, aby bylo možné provést přípravu na 2. fázi.

14. Všechny klany, které během 1. fáze získaly alespoň jednu provincii, obdrží 500 vítězných bodů. Tento počet nezávisí na množství provincií nebo času jejich držení/vlastnictví.

15. Hráč určitého klanu, který získá nejvíce vítězných bodů do konce 1. fáze, získá ocenění „Ocelí a krví“. Aby mohl hráč tuto medaili získat, musí se během 1. fáze kampaně zúčastnit alespoň 5 vítězných bitev.

16. Pět nejlepších klanových účastníků první fáze s nejvíce vítěznými body získá speciální klanový tank (M60). Aby mohl hráč tento tank získat, musí se během 1. fáze kampaně zúčastnit alespoň 5 bitev.

Upozorňujeme, že všechny speciální klanové tanky budou uděleny až po skončení kampaně.

17. Hráčům a klanům, kteří budou ke konci fáze „Landlords“ vlastnit určitá specifická teritoria, budou udělena zvláštní ocenění. Aby mohl hráč toto ocenění získat, musí se během 1. fáze kampaně zúčastnit alespoň 5 vítězných bitev.

Seznam speciálních medailí pro fázi „Landlords“:

Medaile:

Udělena za:

Donský kozák

Vlastnictví provincie „Rostov“ na konci první fáze

Severní Palmira

Vlastnictví provincie „Leningrad“ na konci první fáze

Lutecie

Vlastnictví provincie „Il-de-France“ na konci první fáze

Země poctivých lidí

Vlastnictví provincie „West-Central“ na konci první fáze

 

Jak vidíte, nové klanové války toho mají pro vás připraveno opravdu hodně.

 

Uvidíme se na bojišti!

Zavřít