Jiskry zažehnou Války o kov na globální mapě

Předpisy  

Velitelé!

Akce „Války o kov“ se bude na globální mapě konat od 29. června, 08:00 (UTC), do 13. července, 08:00 (UTC).

Obecné informace

Hlavní odměnou této akce bude možnost vybrat si jedno ze šesti vozidel X. úrovně z následujícího seznamu:

Znovu bude také dostupná dílna, ve které budete moci využít zdroje získané v bitvách na globální mapě a vyrobit si jedno z následujících prémiových vozidel:

Vozidla v bitvách na globální mapě mohou být vybavena experimentálními moduly.

Nejlepší hráči akce získají zcela nový 3D styl „Strážce koruny“ pro stroj T95/FV4201 Chieftain.

Za osobní body slávy je však možné získat ještě více odměn: výcvikové manuály pro posádky, nové styly a kamufláže a množství již dříve dostupných odměn.

Více možností a odměn pro hráče

Hráči během této akce mohou získat ještě více odměn.

V bitvách je také možné si vysloužit body slávy. Po skončení celé akce budou hráči moci tyto body vyměnit za odměny, které zahrnují jedno z vozidel X. úrovně. Vliv na to, zda hráč obdrží 3D styl „Strážce koruny“, 2D styl „Damašková ocel“, bony nebo odznak „Legenda globální mapy“, bude mít také jeho umístění v osobním žebříčku.

Rychlost získávání bodů slávy je především v rukou hráčů. Stejně jako v předchozích akcích se totiž musí každý účastník rozhodnout, zda vymění osobní body slávy za bonusy v průběhu akce nebo je bude po celou dobu trvání akce hromadit, aby je mohl po jejím skončení vyměnit za pestré odměny.

Hráči můžou své osobní body slávy využít k pořízení bonusů, které zvyšují množství dalších bodů získaných v bitvách. Tuto mechaniku je však potřeba používat s rozumem.

Po každé bitvě v rámci akce obdrží hráči různé zdroje, které můžou být v dílně použity na vytvoření součástí a výrobu prémiových vozidel.

Hráči budou moci využít experimentální moduly, aby vylepšili výkon vozidel v bitvě.

Strategické možnosti a klanové odměny

Čím výše se klan umístí v Uličce slávy, tím více zlaťáků obdrží do své klanové pokladnice a jeho hráči budou moci získat násobitele na své odměny ve formě bonů.

Klany získávají body slávy jak v bitvách, tak i za strategická rozhodnutí, která jejich velitelé učiní. K získání co největšího množství bodů slávy by měli velitelé klanů rozhodnout, kde a jak bude klan bojovat. Velitelé klanů navíc rozhodují o tom, jak s klanovými body slávy naložit: je možné je střádat nebo je využít v laboratoři k získání různých bonusů, které klanu poskytnou strategické výhody nebo zvýší rychlost získávání dalších klanových bodů slávy.

Herní bojiště bude stejně jako v předchozích akcích rozděleno na tři fronty. Každá z nich bude mít vlastní velikost, bonusy i množství bodů slávy, které na ní lze získat. Úkolem velitele klanu je zvolit takovou strategii, která bude nejlepší pro dosažení cílů klanu.

Systém odměn

Systém odměn je podobný předchozím akcím. Všichni účastníci si můžou odměny vybrat v závislosti na své aktivitě během akce.

Navíc si účastníci budou schopni v dílně sestavit prémiová vozidla VII. nebo VIII. úrovně.

Po skončení akce bude možné vyměnit získané body slávy za odměny. Cena vozidla za odměnu bude rovna počtu osobních bodů slávy, které získal hráč, jenž se umístil na 8 000. místě. K těmto osobním bodům bude navíc hráč potřebovat 4 000 bonů. To znamená, že hráči na vyšších pozicích si k vozidlu budou moci vybrat další odměny. Hráči, kteří se umístí hůře než v 8 000 nejlepších, budou moci vyměnit své osobní body slávy za jiné odměny. Zároveň platí, že čím více bodů hráči během akce získají, tím více odměn si odnesou.

Ti, kteří sice skončí v Uličce slávy, ale nezískají dostatečné množství bodů, se můžou zúčastnit bonové aukce a soupeřit o dalších 1 000 vozidel za odměnu.

Vedle možnosti zvolit si svou odměnu jsou za umístění v Uličce slávy stále udělovány tradiční odměny: bony. Osobní odměny budou záviset nejen na množství bodů slávy získaných hráči, ale i na úspěšných výkonech jejich klanů. Hráči za své umístění obdrží základní odměnu, na kterou bude aplikován násobitel odvíjející se od pozice klanu v žebříčku.

Systém odměn pro klany zůstává podobný jako v předchozích akcích. Klany do svých pokladnic obdrží zlaťáky a na jednotlivé členy bude uplatněn již zmíněný násobitel.

Nejlepších 10 % hráčů získá styl „Damašková ocel“. Hráči také za každou získanou odměnu nebo odznak obdrží obtisk, který může být nanesen na jejich vozidla.

Nejlepší 4 000 hráčů získají zcela nový 3D styl „Strážce koruny“ pro stroj T95/FV4201 Chieftain.

Důležité! Styl nezahrnuje samotný T95/FV4201 Chieftain. Bude udělen i těm hráčům, kteří zatím T95/FV4201 Chieftain ve své garáži nemají.

Odměny pro hráče, kteří dosáhnou umístění v Uličce slávy

 • 75 % hráčů, kteří překonají stanovený minimální počet odehraných bitev, získá bony.

Odměny můžou být navýšeny v závislosti na pozici klanu.

 • Odznak „Legenda globální mapy“

Umístěte se podle výsledků akce mezi 1 % nejlepších hráčů v osobním žebříčku a buďte členem klanu, který patří mezi 1 % nejlepších klanů.

 • Hrdina Válek o kov

Buďte členem klanu, který patří mezi 10 % nejlepších klanů podle výsledků akce.

 • 3D styl „Strážce koruny“ pro stroj T95/FV4201 Chieftain

4 000 nejlepších hráčů podle získaných bodů slávy získá 3D styl „Strážce koruny“ pro stroj T95/FV4201 Chieftain (nezahrnuje vozidlo samotné).

 • Styl „Damašková ocel“

10 % nejlepších hráčů podle získaných osobních bodů slávy získá jedinečný styl „Damašková ocel“.

 • Pamětní medaile

Tradiční sada medailí pro účastníky a vítěze odměn.

Epická výhra Nejlepší Nejlepší 10 Nejlepší 100 Účastník
 • Obtisky

Držitelé odznaku „Legenda globální mapy“ a medailí z akce také získají odpovídající obtisky, které můžou nanést na svá vozidla.

Vozidla, která můžete vyrobit v dílně

 • SU-122-44
 • Type 62
 • Lansen C
 • Caernarvon AX

Odměny dostupné výměnou za osobní body slávy

 • Jedno z následujících vozidel X. úrovně:
  • M60

  • VK 72.01 (К)

  • Objekt 907

  • T95E6

  • 121B

  • T95/FV4201 Chieftain

 • Styly

Grafit

 

Oheň

 

Blesk

 

Digitálně upravený

 

Dobyvatel

 

Přemožitel

 

Soumrak

 

Klanový městský

 

 
 • Kamufláž

Klanová digitální kamufláž

Letní

Zimní

Pouštní

 • Další odměny

 

              

Knihy posádky

 

 

 

 

5 členek posádky

 

 

 

 

3 000 bonů

 

3 350 000 kreditů

 

14 dní prémiového účtu WoT

 

 

Směrnice

 

Emblémy

Osobní zálohy

 

 

 

Klanové odměny

Klany do svých pokladnic získají celkem 8 415 000 zlaťáků. Navíc členové klanu obdrží násobitel (až 7x) ke svým osobním odměnám v podobě bonů, a to v závislosti na umístění klanu v Uličce slávy.

Seberte síly a tvrdě trénujte. Čekají vás líté boje!

Pro turnaj, který se bude konat krátce po akci 'Války o kov' není potřeba se akce účastnit, ale mějte na vědomí, že umístění mezi prvními 4 vám umožní přeskočit kvalifikaci.

Zavřít