Stav systému tvorby týmů

O vylepšeném systému tvorby týmů (matchmakeru) jsme obšírně mluvili v oznámení veřejného testu. Dnes si posvítíme na způsob, jakým matchmaker funguje, a provedeme vás každým krokem sestavení týmu. Připraveni? Tak jdeme na to.

Jak to funguje

Vylepšený matchmaker bere při sestavování dvou týmů v úvahu několik klíčových kritérií. Jeho cílem je, aby vás dostal do bitvy rychle, a zajistil, že dva týmy, které sestavuje, jsou:

  • Srovnatelné v úhrnu svých bojových parametrů
  • Rozmanité v typech vozidel, a dostatečně všestranné, aby vám poskytli poutavý zážitek ze hry
  • Vyvážené takovým způsobem, který dává oběma stranám šanci zvítězit

Aby to systém mohl provést, analyzuje vozidla ve frontě a vybírá jednu ze sady šablon; serverových algoritmů se sestavami týmů, které určují rozptyl úrovní a rozdělení vozidel na vrchol, doprostřed a do spodní části seznamu. Matchmaker začíná tím, že se pokusí vytvořit bitvu s ±2 úrovněmi pomocí šablony 3/5/7 (tři vozidla na vrcholu, pět uprostřed a sedm ve spodní části), nebo jedné z jejích variant (např. 3/4/8, 3/3/9, atp.). Varianta, kterou dostanete, závisí na složení fronty, ale ať už dostanete jakoukoliv variantu, nebudou existovat žádné bitvy, kde by vozidla uprostřed seznamu byla přečíslena těmi na jeho vrcholu. A stejně tak systém neumožní, aby bylo uprostřed seznamu více vozidel, než je jich v jeho dolní části. Vždy bude platit:

  • Ne méně vozidel uprostřed seznamu, než jich je na jeho vrcholu
  • Ne méně vozidel ve spodní části seznamu, než jich je uprostřed

Tímto způsobem matchmaker zajistí, že bez ohledu na vaši pozici na seznamu bude ve vašem týmu na stejné pozici vždy dostatek hráčů na to, abyste v bitvě měli reálnou šanci.

Obsah je dostupný ve větším záběru okna prohlížeče.

Pokud vás sestavování dvou týmů ve formátu 3/5/7 nechá ve frontě čekat příliš dlouho, matchmaker trochu uvolní svá omezení, aby zajistil, že se do zápasu dostanete rychleji. V takovém případě můžete dostat dvouúrovňovou nebo jednoúrovňovou bitvu. Jedná se však o vzácné případy. Většina bitev bude mít rozptyl o ±2 úrovně.

Poté, co odehrajete několik bitev ve spodní části seznamu, pokusí se vám matchmaker najít tým, kde se dostanete doprostřed či na vrchol seznamu, bez ohledu na to, zda hrajete se stejným vozidlem, nebo si během této relace vyberete nové. Pokud systém vidí, že byste museli čekat příliš dlouho, přidělí vás do bitvy s vhodnějším rozdělením úrovní. Výsledkem je to, že vás nikdy neunaví čekání, a vždy skončíte v sestavě, která bude optimální pro stávající situaci na serveru.

Vytváření bitvy

Krok 1: Určení rozptylu úrovní bitvy a režimu hry. Matchmaker nejprve určuje počet tankistů a čet, vhodných pro každou úroveň bitvy a režim hry. Analyzuje režimy hry, které si každý tankista pro bojovou relaci vybral, vozidla, která si zvolil do bitvy, jejich úroveň a to, zda spadají do běžných či speciálních pravidel tvorby týmů.

Krok 2: Rovnoměrně sestavené týmy. Jakmile má systém určenou úroveň bitvy a režim, pokusí se sestavit hráče do týmů na základě požadavků a omezení na vyvážení týmů:

  • Šablony. Oba týmy by měly odpovídat šabloně: měly by mít stejný počet vozidel na vrcholu, uprostřed a ve spodní části seznamu.
  • Dělostřelectvo. Počet dělostřelectva je omezený na maximálně tři na každou stranu.
  • Čety. Matchmaker povoluje v náhodných bitvách pouze čety stejné úrovně. Rozdíl v počtu hráčů v četách by měl mezi oběma týmy činit nanejvýše tři hráče. 
  • Typy vozidel. Rozdíl v počtu dělostřelectva, lehkých tanků a stíhačů tanků by v každé části seznamu měl činit nanejvýše jedno vozidlo.

Zároveň nebere matchmaker v úvahu národ vozidel, jejich konfiguraci, vybavení či spotřební doplňky, a ani úroveň výcviku posádek a statistiky hráčů, s jedinou výjimkou, kterou tvoří počet bitev. Ten se bere v úvahu pro vytváření samostatných bitev pro nováčky.

Přidání dovedností hráčů do rovnice by narušilo samotnou myšlenku náhodných bitev. Ačkoliv má tento režim svá pravidla, je v každé bitvě prvek nahodilosti, a vzrušení, které s ním přichází, je přesně to, co máme na náhodných bitvách rádi. Každý má šanci stát se hrdinou a prokázat svou hodnotu při hře proti lidem s různou bojovou historií. To by při použití matchmakeru, který by byl založený na úrovni dovedností, nebylo možné. Pokud se chcete postavit hráčům, kteří mají podobnou úroveň, tak již poměrně brzy budete mít příležitost k vyzkoušení své odvahy ve zcela novém režimu hry, zaměřeném na individuální přínos a dovednosti: v Hodnocených bitvách. Hodnocené bitvy:


Pokud jste se k nám přidali ve veřejnémm testu verze 9.18, možná jste byli v ±2 bitvě s dělostřelectvem na vrcholku seznamu. Z technického hlediska taková sestava žádné požadavky na vyvážení týmu nenarušuje, a takovéto bitvy se budou v budoucnu vytvářet. My se však ujistíme, že k tomu bude docházet jen zřídka. Matchmaker se pokusí dělostřelectvo umístit uprostřed či ve spodní části seznamu. A i když se rozhodne pro sestavení týmu s dělostřelectvem na vrcholu seznamu, aby zabránil vašemu dlouhému čekání ve frontě, ujistí se, že druhý tým má na vrcholu seznamu také dělostřelectvo.

Krok 3: Výběr mapy. Jakmile matchmaker najde šablonu, která splňuje všechny požadavky, tak podle ní sestaví dva týmy, vybere mapu a vytvoří bitvu. Mapy pro bitvy 1. – 3. úrovně se náhodně vybírají ze skupiny lokací, které jsou dostupné pro střetnutí nízkých úrovní. V ostatních případech systém vytvoří výběr map, které jsou vhodné pro daný režim hry a rozptyl úrovní bitvy, jež oba týmy mají. Pak zanalyzuje mapy, na kterých tankisté ze dvou nově vytvořených týmů v nedávné době hráli, a umístí je na mapu, kterou v posledních několika relacích vidělo jen málo z nich.

Vylepšený matchmaker, společně s revizí dělostřelectva, zabral týmu měsíce vývoje, a je stěžejním krokem k vytvoření spravedlivějšího a vyváženějšího herního zážitku. Pokusili jsme se o vytvoření algoritmu, který bude do budoucna všem sloužit co nejlépe, doladili jsme ho během veřejného testu a konečně ho zavádíme na živé servery. Zde se však rozhodně nezastavíme. Pokud jsme na vylepšení tohoto ústředního prvku odvedli dobrou práci, očekáváme, že nám to řeknete, a stejně tak nám dáte vědět i v případě, kdy budete mít pocit, že některé prvky by potřebovali ještě nějakou tu práci navíc. Zkombinujeme vaše názory se statistikami bitev, což nám dá dobrou představu o tom, jak můžeme matchmaker dále zlepšovat.

Diskutovat na Discordu

Zavřít