Úpravy systému tvorby týmů: další kroky

V prosinci loňského roku jsme uvedli, že 2019 bude pro systém tvorby týmů „velkým“ rokem. To je rozhodně pravda, protože máme nachystané velké změny jeho stávající architektury. Abyste však měli celkovou představu, dovolte nám zrekapitulovat vývoj systému tvorby týmů a jeho stávající zásadní potíže.

Stručný přehled

Rozbalit

Systém tvorby týmů je jednou z nejdůležitějších součástí naší hry a existuje od vytvoření World of Tanks. Pracuje s vozidly, která si hráči vyberou, a sestavuje z nich týmy. Systém tvorby týmů plné také další důležité úlohy, mezi které patří:

 • Výběr srovnatelných a konkurenceschopných týmů
 • Výběr různých typů vozidel pro každou bitvu
 • Udržování rozmanitosti map

Hlavním úkolem systému tvorby týmů je to, aby vás co nejrychleji dostal do bitvy. V roce 2010 byl tento úkol mnohem snazší, než je to nyní. V té době bylo mnohem méně hráčů, zejména s vozidly IX. a X. úrovně, a pouze 3 národy. Také ve hře bylo mnohem méně tanků než dnes. Aby dokázal systém snížit dobu čekání, mohl posílat do bitvy vozidla s rozdílem pěti úrovní, takže tanky VI. a X. úrovně se mohly často ocitnout v jedné bitvě. V dnešní době vám to přirozeně může připadat poněkud divné.

V průběhu času jsme narazili na jisté otravné problémy, které nedokázal systém tvorby týmů vyřešit, jelikož používané nástroje nebyly ve své současné podobě k dispozici. Šlo o tyto problémy:

 • Žádná omezení počtu vozidel na jeden tým s ohledem na jejich třídu
 • Takzvané „nevyhovující čety“, sestávající z vozidel, která se lišila o více než tři úrovně
 • Jen pár protivníků vaší úrovně v bitvě. Například mohlo být v nepřátelském týmu 13 strojů X. úrovně, ale jen 2 vozidla VIII. úrovně. Jednoduše řečeno jsme nemuseli mít žádné skutečné protivníky, do nichž byste se mohli reálně pustit.

K vyřešení těchto problémů byla nezbytná zásadní změna systému tvorby týmů a vytvoření zcela nové architektury.

Aktualizace 9.18 a systém šablon

V roce 2017 byla s cílem vyřešit tyto problémy a zvýšit komfort hráčů v bitvě vydána aktualizace 9.18.  Zavedli jsme jistá omezení: čety se mohly skládat pouze z vozidel stejné úrovně, a také jsme snížili počet dělostřelectev na tři na tým. Hlavní však bylo, že aktualizace 9.18 s sebou přinesla systém šablon. Tyto šablony (hlavní jsou 3-5-7 a 5-10) se využívají dodnes.

Celkově vzato je hra nyní zcela odlišná. Na druhou stranu jsme po vydání aktualizace 9.18 přehlíželi jiný zásadní aspekt naší hry – frontu na bitvu.

Co je to fronta na bitvu?

Fronta představuje seznam vozidel, který je sestavený v souladu s volbou hráčů. Jakmile si vyberete tank, s nímž vyrazíte do boje, okamžitě se na tomto seznamu ocitnete.

Jednoduše řečeno, představte si frontu jako jednu velkou čekárnu. Shromažďují se v ní vozidla, která čekají, až je systém tvorby týmů pošle do bitvy. K tomu dojde, když je sestaven dostatečný počet vozidel vhodných úrovní.

Doba čekání ve frontě se odvíjí od počtu čekajících hráčů a úrovní vozidel, která si vybrali. Systém tvorby týmů si také vybírá šablonu, příslušným způsobem rozděluje různé třídy vozidel a vybírá náhodnou mapu.

Důležitý bod

Před vydáním aktualizace 9.18 byla vozidla X. úrovně 4krát méně častá než tanky VIII. úrovně. Proto se klasická šablona 3-5-7, kterou všichni dobře známe, prokázala jako efektivní a pomohla s rychlým roztříděním fronty.
Sbalit

Nové výzvy

V průběhu posledních dvou let se však poměr vozidel značně změnil. Nyní jsou vozidla X. úrovně pouze dvakrát méně častá než vozidla VIII. úrovně – počet tanků IX. úrovně se také znatelně navýšil.

Zároveň je fronta velmi dynamická a mění se doslova každou sekundu. Není tomu tak jen kvůli přirozenému vývoji hry – fronta je ovlivněna některými dodatečnými herními faktory, které zvyšují její zatížení. Například:

 • Probíhající akce
 • Výzvy
 • Speciální nabídky

Přirozená evoluce fronty vedla ke dvěma novým závažným problémům, se kterými se momentálně potýkáme.

 1. Tanky jsou často ve spodní části seznamu a musí bojovat s protivníky vyšších úrovní, což nemusí být vždy příjemné. To platí zejména pro vozidla VI. a VIII. úrovně.
 2. Hráči s preferenčními prémiovými vozidly hrají většinu svých bitev podle šablony 5-10 proti strojům o jednu úroveň vyšším a jen zřídka jsou přiřazeni do týmu s vozidly své úrovně a o jednu úroveň nižšími. Ve výsledku taková situace eliminuje výhody preferenční tvorby týmů.

Šablony ve stávající architektuře systému tvorby týmů jsou však přesně vymezené, takže se nemohou rychle přizpůsobit vývoji fronty. Nyní je tedy ve spodní části seznamu mnoho hráčů mnohem častěji, a to je ta nejzásadnější věc, kterou chceme změnit.

Také bychom rádi: Snížili počet bitev s vozidly vyšších úrovní a zvýšili počet bitev s tanky stejné úrovně a o jednu úroveň nižšími.

Jak toho chceme dosáhnout?

Pro dosažení těchto plánů chceme zavést dynamické šablony pro dvouúrovňové i tříúrovňové bitvy. V budoucnosti se mohou objevit následující šablony:

 • 7-8, 6-9, 5-10 a 4-11 pro dvouúrovňové bitvy
 • 4-5-6, 4-4-7 a dokonce 5-5-5 pro tříúrovňové bitvy
 • možné jsou i jiné šablony

Mějte na paměti: Upozornění: bitva ve formátu 5-5-5 nemusí být optimální pro ty z vás, kteří se ocitnou ve spodní části seznamu. Zavedením této šablony však budou mít všichni hráči nižší pravděpodobnost, že se na spodku seznamu ocitnou. Také to sníží počet bitev, v nichž narazíte na protivníky o dvě úrovně vyšší.

Nový systém tvorby týmů bude moci vybírat různé šablony pro vozidla odlišných úrovní, aby vždy zachoval optimální vyvážení celého systému. Zároveň se dokáže rychle přizpůsobit stávající situaci ve frontě a bude při tom brát v úvahu mnoho faktorů. Volba ve prospěch konkrétní šablony bude provedena v závislosti na počtu tanků ve frontě a na jejich úrovni. Podívejte se na to!

Systém tvorby týmů


11. 12.
Mechaniky tvorby týmů na základě bitev odehraných 11. prosince 2018.
I-X
X
IX
VIII
VII
VI
Šablona bitvy
Počet bitev
 
 
 
VIII
VII
VI
 
 
VIII
VII
 
 
IX
VIII
VII
 
 
 
VIII
 
 
 
IX
VIII
 
 
X
IX
VIII
 
 
Jednoúrovňové bitvy
Dvouúrovňové bitvy
Tříúrovňové bitvy

*Upozornění: všechny údaje uvedené ve widgetu představují průřez za konkrétní den (11. prosinec 2018). V jakýkoliv jiný den může být situace s ohledem na strukturu fronty odlišná.

 Po vydání aktualizovaného systému tvorby týmů se může nepatrně zvýšit doba čekání, ale zároveň se zvýší i komfort v každé bitvě. Doba čekání se bude odvíjet od stávající situace ve frontě.

Plány v blízké budoucnosti

Technická část architektury je připravena a úspěšně prošla testováním. V blízké budoucnosti spustíme po dalších vylepšeních a technických úpravách nový systém tvorby týmů na jednom z „živých“ serverů.

Nejprve bude potřeba ověřit stabilitu a přizpůsobivost nového systému v prostředí skutečného serveru, a dále nasbírat skutečné údaje ohledně přidělení tanků do bitev. Samozřejmě také provedeme nějaké ty dodělávky v nastavení šablony.

Po dokončení testování pečlivě zanalyzujeme výsledky a vaše připomínky. Až se ujistíme, že nový systém skutečně mění kvalitu bitev k lepšímu, spustíme ho i na ostatních serverech na světě.

Sledujte novinky a zapojte se do testování systému tvorby týmů! Díky našemu spojenému úsilí může být hra ještě zajímavější a zábavnější. Také se s námi podělte o své připomínky ohledně šablon, na které se těšíte nejvíce.

Zavřít