Vylepšený systém tvorby týmů už je téměř tady!

Velitelé!

Po obrovském množství uzavřených i otevřených testů, a zejména po úspěšném otevřeném testu v evropském regionu, jsme připraveni ke globálnímu spuštění nového systému tvorby týmů. 3. dubna 2019 budete moci naplno ocenit, jak vylepšený systém tvorby týmů mění kvalitu bitev k lepšímu a hra World of Tanks je díky němu zábavnější než kdy dříve!

Nový systém tvorby týmů: co bude jiné?

Pojďme si stručně připomenout, jak nyní vylepšený systém tvorby týmů sestavuje bitvy. Naše hlavní cíle:

  • Snížení počtu bitev se stroji o 2 úrovně vyššími (zejména pro vozidla VI. a VIII. úrovně) a jejich přerozdělení do bitev s tanky stejné úrovně a o jednu úroveň nižšími
  • Zajištění zábavnějších bitev pro prémiová vozidla s preferenční tvorbou týmů. Nyní se ti z vás, kteří máte tyto stroje ve své garáži, méně často dostanete do bojů s vozidly o jednu úroveň vyššími, a naopak se častěji dostanete do bitev s protivníky stejné úrovně a o jednu úroveň nižšími

Těchto cílů dosáhneme přidáním dynamických šablon, které se dokáží rychle přizpůsobit vývoji fronty na bitvu, a to jak pro dvouúrovňové, tak i pro tříúrovňové bitvy. Zde je předběžný seznam dynamických šablon, které zavádíme:

  • 7–8, 6–9 a 4–11 pro dvouúrovňové bitvy
  • 4–5–6 a 4–4–7 pro tříúrovňové bitvy

Systémy 3–5–7 a 5–10 jsou také možné, ale setkáte se s nimi méně často – například při nestandardní struktuře fronty. K tomu může dojít, pokud je ve frontě příliš mnoho vozidel stejné třídy, nebo přímo specifických strojů. Například, pokud jsou některé bojové mise specificky pro stíhače tanků, a stíhače tanků tvoří více než 50 % všech vozidel ve frontě.

Co se stane s dobou čekání?

Jak jsme již zmínili dříve, může se doba čekání pro samostatné hráče nepatrně zvýšit a bude záviset na stávající situaci ve frontě. Doba čekání pro čety se může zvýšit trochu více, ale zábavnost v každé bitvě by se měla zvýšit také.Nejspíše si ve srovnání s předchozími verzemi systému tvorby týmů žádných výrazných změn doby čekání ve frontě nevšimnete.

Jsme si jistí, že díky novým dynamickým šablonám budou bitvy zábavnější pro všechny z vás. Vyrazte do bitvy a podělte se s námi o své připomínky, neboť je to zásadní pro další zdokonalování systému tvorby týmů!

Zavřít