Sváteční operace 2020 — Ať vypuknou sváteční speciály!


Veselé Vánoce, velitelé!

Doufám, že se nemusím představovat! Jsem ten, kdo vám nosí vánoční dárky, naplňuje vaše srdce sváteční radostí a každoročně mění vaše garáže na zasněžený dvorek. Sněhové dívky, mé věrné pomocnice, vás spolu se mnou budou provázet tou nejnádhernější akcí ve World of Tanks!

Sváteční operace 2020

13. prosinec 2019, 07:00 CET, až 14. leden 2020, 08:00 CET (UTC+1)

Doufám, že jste letos byli hodní, protože pro vás všechny máme pod stromkem spoustu pěkných dárků. Oslavme svátky společně!

Základní informace a velké ozdoby

Pokud 13. prosince otevřete svou garáž, naleznete v ní speciální dárky ode mě a sněhových dívek:

 • Tři malé krabičky po přihlášení
 • Vzácný prémiový francouzský lehký tank II. úrovně AMR 35 se 100% posádkou a stáním v garáži
 • Jedno nabití — speciální měnu této akce (detaily viz níže)

Uvidíte také tradiční sváteční scénu s interaktivním vánočním stromkem, hostinou, instalací a dvorkem. Vše vypadá vskutku kouzelně, ovšem chybí tomu výzdoba, proto můžete ozdobit prakticky vše, co vidíte.

Vše zůstalo při starém:

 • Plňte bojové mise a získávejte krabičky s ozdobami a hodnotnými herními předměty.
 • A ozdoby potom vyvěste!

Kromě klasické sváteční výzdoby můžete svou garáž vybavit také kouzelnými velkými ozdobami. Budete mít příležitost získat čtyři velké ozdoby, přičemž každá z nich musí být umístěna na příslušné místo v interaktivním prvku výzdoby (vánoční stromek, polní kuchyně apod.). Velké ozdoby můžete získat z krabiček nebo je vytvořit ve Velkém svátečním dekorátoru — o něm si více povíme níže.

Každá velká ozdoba vám pomůže získat o 2,5 % více kreditů v náhodných bitvách. Bonus začne být aktivní, jakmile umístíte velkou ozdobu na příslušné místo.

Během Sváteční operace 2020 se seznámíte s mými čtyřmi pracovitými pomocnicemi: sněhovými dívkami, bez kterých bych letošní oslavy nezvládal.

Proto teď dám slovo svým asistentkám, aby vám řekly více o celé akci.


Vítejte, velitelé!

Budeme vašimi průvodkyněmi během Sváteční operace 2020.

Pozvěte sněhové dívky do vaší garáže

Zvyšte úroveň sváteční atmosféry a budete nás moci pozvat do své garáže! Poté budeme okamžitě připraveny stát se navždy členkami vaší posádky. Každá z nás navštíví vaši garáž, jakmile dosáhnete určité úrovně sváteční atmosféry.

A když už je řeč o sváteční atmosféře, nabízíme vám pomocnou ruku. Stejně jako v případě adventního kalendáře můžete každodenně získat odměnu. Přihlaste se každý den do hry a dostanete náhodnou ozdobu z určité kolekce a osobní mise na 5x ZK.

Teď se pojďme pobavit o celé akci detailněji.

Zdobení

Můžete ozdobit prakticky vše, co vidíte v táboře vaší garáže: hostinu, dvorek a (samozřejmě!) stromek. Najeďte kurzorem na prvky, které mohou být ozdobeny, a klikněte na ně, abyste si je prohlédli zblízka. V pohledu zblízka pak na panelu vlevo můžete vybírat mezi interaktivními prvky.

Nezapomeňte, veliteli: nemůžete zdobit nahodile! Interaktivní prvky mají přiřazena místa pro každý typ předmětu. Abyste začali, klikněte v garáži na prvek, který chcete vyzdobit. Poté klikněte na místo, které může být ozdobeno, a otevře se okno se všemi vhodnými ozdobami, ze kterých si jednu vyberte.

Sváteční atmosféra

Spolu s radostí, kterou proces zdobení přináší, vaše ozdoby také určují úroveň sváteční atmosféry: čím veselejší a prozářenější je vaše garáž, tím vyšší je úroveň její sváteční atmosféry.

Propracujte se výše a užijte si ještě více odměn! Vylepšení úrovně atmosféry ve vaší garáži vám přinese bednu s všemožnými dobrotami: směrnicemi, kredity, spotřebními doplňky apod. Po dosažení určité úrovně můžete také pozvat jednu z nás, aby vás navštívila. Kompletní seznam odměn si můžete prohlédnout v následující tabulce:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Francouzské vozidlo II. úrovně AMR 35 + 100% posádka
Stání v garáži
Malá krabička
Nabití Antiduplikátoru
Medaile Sněhová jízda, III. třídy
Osobní záloha +300 % ke zkušenostem posádky na 1 h
Osobní záloha +300 % k volným zkušenostem na 1 h
Nabití Antiduplikátoru
Osobní záloha +50 % k bojovým zkušenostem na 2 h
20×
Univerzální plán
60×
Národní plán (Polsko)
Nabití Antiduplikátoru
Sněhová dívka (vyberte si jednu)
Osobní záloha +50 % ke kreditům na 2 h
20×
Univerzální plán
60×
Národní plán (Československo)
Nabití Antiduplikátoru
Osobní záloha +300 % ke zkušenostem posádky na 1 h
Osobní záloha +300 % k volným zkušenostem na 1 h
20×
Univerzální plán
60×
Národní plán (Čína)
Nabití Antiduplikátoru
Stání pro vozidla Sváteční operace úrovně V
Osobní záloha +50 % k bojovým zkušenostem na 2 h
Sněhová dívka (vyberte si jednu)
Medaile Sněhová jízda, II. třídy
40×
Univerzální plán
60×
Národní plán (Japonsko)
Nabití Antiduplikátoru
Stání pro vozidla Sváteční operace úrovně VI
Osobní záloha +50 % ke kreditům na 2 h
40×
Univerzální plán
60×
Národní plán (Švédsko)
Nabití Antiduplikátoru
Stání pro vozidla Sváteční operace úrovně VII
Sněhová dívka (vyberte si jednu)
10×
Osobní záloha +300 % ke zkušenostem posádky na 1 h
10×
Osobní záloha +300 % k volným zkušenostem na 1 h
40×
Univerzální plán
60×
Národní plán (Itálie)
60×
Národní plán (Francie)
Nabití Antiduplikátoru
Stání pro vozidla Sváteční operace úrovně VIII
Osobní záloha +50 % k bojovým zkušenostem na 2 h
Osobní záloha +50 % ke kreditům na 2 h
Průvodce výcvikem (všechny národy)
80×
Univerzální plán
60×
Národní plán (Německo)
60×
Národní plán (Británie)
Nabití Antiduplikátoru
Stání pro vozidla Sváteční operace úrovně IX
Malá krabička
Osobní výcvikový manuál
Medaile Sněhová jízda, I. třídy
Odznak generála Sněha
Sněhová dívka (vyberte si jednu)
100×
Univerzální plán
60×
Národní plán (USA)
60×
Národní plán (SSSR)
Styl Sváteèní operace
Nabití Antiduplikátoru
Stání pro vozidla Sváteční operace úrovně X

Snad jsem vám v tom udělala jasno! Teď dávám prostor své kolegyni, která vám také řekne něco důležitého.

Zdravím, velitelé!

Přebírám štafetu od své sestry, abych vám vysvětlila detaily ohledně sladkých bonusů, které můžete získat navíc k odměnám za dosažení úrovní sváteční atmosféry.

Bonusy Sváteční operace

Pokud jste se zúčastnili Sváteční operace 2019, možná si pamatujete, že bonusy ke kreditům, volným ZK, bojovým ZK a ZK posádky byly vázány na jednu z kolekcí.

Po pročtení vaší zpětné vazby jsme si uvědomili, že máme stále prostor ke zlepšení. Kolekci jste si museli vybrat na základě přinášeného bonusu a ne podle svých preferencí. Výsledkem toho byla kolekce, která dávala bonus ke kreditům, tou nejoblíbenější, zatímco po zbylých třech byla menší poptávka a přinášely menší užitek.

O těchto svátcích jsme se rozhodli oddělit „bonus ke kreditům“ od těch ostatních. I nadále zůstane propojen s kolekcemi a o bližších detailech si povíme o něco později. Zavádíme nyní úplně novou mechaniku: vozidla Sváteční operace na získávání volných ZK, bojových ZK a ZK posádky. Pojďme se na ně podívat blíže!

Vozidla Sváteční operace

Během Sváteční operace 2020 budete mít možnost sestavit si vlastní vozidla Sváteční operace, skládající z až 6 vozidel od V. až po X. úroveň. Na volná stání této větve můžete umístit pouze vyzkoumatelné tanky nebo tanky za odměnu. Tyto stroje obdrží speciální bonus k volným ZK, bojovým ZK a ZK posádky získaným v náhodných bitvách. Druh bonusu závisí na typu vozidla.

Nezapomeňte: množství bonusu ke zkušenostem má své maximum a to je pevně dané bez ohledu na to, jestli jste kolekce dokončili nebo ne. Prostě svůj tank umístěte na volné stání a získávejte v každé bitvě více ZK!

 

Stání pro vaše vozidla Sváteční operace obdržíte za dosažení úrovní sváteční atmosféry. Celkem je k dispozici šest stání pro šest úrovní vozidel. První stání získáte po dosažení V. úrovně sváteční atmosféry. A dále budete odměněni jedním stáním za každou další úroveň.

Tanky ve sváteční větvi můžete vyměňovat každých 30 minut. Pokud tank po přiřazení na stání prodáte nebo odstraníte ze své garáže, bude stání sice automaticky uvolněno, ale zůstane zmrazené.

Nyní je čas povědět si o svátečních kolekcích. Seznamte se proto s další sněhovou dívkou!

Překonejte se a dokončete všechny čtyři kolekce, abyste získali všechny bonusy, velitelé!

Sestavte kolekce a získejte bonus ke kreditům!

Všechny ozdoby, které můžete obdržet, jsou uspořádány ve čtyřech tematických kolekcích:

 • Vánoční
 • Magická
 • Novoroční
 • Lunární

Sestavení každé kolekce vám poskytne bonus ke kreditům. Získaný bonus bude narůstat s každým dosaženým milníkem nasbíraných jedinečných ozdob.

Zvýšení sváteční atmosféry tento bonus dále navyšuje díky speciálnímu násobiteli, který je aplikován automaticky. Výsledkem toho můžete získat bonus ke kreditům ve výši až 40 %. Nezapomeňte také, že každá velká ozdoba přináší další 2,5 % k získaným kreditům. Váš celkový bonus ke kreditům při hraní v náhodných bitvách tak může dosáhnout až 50 %.

Sestavujte kolekce, zvyšujte úroveň sváteční atmosféry a sbírejte velké ozdoby k získání maximálního bonus ke kreditům.
Novoroční kolekce
Více ozdob, větší bonus ke kreditům
Vánoční kolekce
Více ozdob, větší bonus ke kreditům
Magická kolekce
Více ozdob, větší bonus ke kreditům
Lunární kolekce
Více ozdob, větší bonus ke kreditům
1
×
Sváteční atmosféra
Poskytuje násobitel k bonusu kolekce.
10
+
 
 
 
 
5
Velká ozdoba
Poskytuje fixní 2,5% bonus ke kreditům.
25
%

Bonus ke kreditům ovšem není vše, co vám kolekce můžou nabídnout. Sestavení celé kolekce vám přinese exkluzivní 2D styl a jedinečný obtisk. Navíc nikdo neřekl, že můžete mít pouze jednu kolekci! Dokončete všechny čtyři sady a získáte čtyři skvělé 2D styly spolu s obtisky dostupnými během „Sváteční operace 2020“.

 • Vánoční
 • Magický
 • Novoroční
 • Lunární

Všechny získané ozdoby jsou zobrazeny ve speciálních albech. Od vánočních hraček, závěsných ozdob a girland až po ozdobné špičky a blikající světýlka, letos najde něco podle svého vkusu opravdu každý! K dispozici jsou ozdoby všech tvarů a velikostí, přičemž jsou podle své vzácnosti seřazeny do pěti skupin.

Předměty na první úrovni lze získat nejsnadněji, ozdoby páté úrovně jsou naopak docela vzácné. Čím jsou ozdoby vzácnější, tím více bodů přidávají k vaší úrovni sváteční atmosféry a tím rychleji povýšíte na další úroveň.

Nyní se pojďme pobavit o získávání ozdob. Předávám křeslo své kolegyni — je tou jedinou osobou, která o tomto tématu ví naprosto všechno.

Zdravíme vás, Velitelé!

Získávání ozdob

Ozdoby můžete získat následujícími způsoby:

 • Splněním misí v náhodných bitvách a obdržením krabiček
 • Vytvořením ve Velkém svátečním dekorátoru
 • Jednou denně v podobě dárků od sněhových dívek
 • Zakoupením velkých krabiček

Podívejme se na vše blíže.

Splnění bojových misí

Splnění svátečních bojových misí vám přinese krabičky, které obsahují tři náhodné ozdoby a herní předměty (směrnice, spotřební doplňky, kredity apod.).

Když budete mít štěstí, můžete v nich dokonce najít i velké ozdoby. Čím větší výzvu bojová mise představuje, tím hodnotnější jsou odměny!

 • Novoroční shon 1
 • Novoroční shon 2
 • Novoroční shon 3
 • Novoroční shon 4
 • Novoroční shon 5
 • Novoroční shon 6
 • Novoroční shon 7
 • Novoroční shon 8
 • Novoroční shon 9
 • Novoroční shon 10
 • Novoroční shon 11
Novoroční shon 1

Podmínky 

 • Vyhrajte bitvu
 • Způsobte nepřátelským vozidlům minimálně 500 HP poškození

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Jednou denně

Odměna 

x1 

Novoroční shon 2

Podmínky 

 • Zničte v bitvě alespoň 2 nepřátelská vozidla

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Jednou denně

Odměna 

x1 

Novoroční shon 3

Podmínky 

 • Zničte v bitvě alespoň 2 nepřátelská vozidla různých typů

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Jednou denně

Odměna 

x2 

Novoroční shon 4

Podmínky 

 • Způsobte nepřátelským vozidlům minimálně 1 500 HP poškození

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Jednou denně

Odměna 

x2 

Novoroční shon 5

Podmínky 

 • Způsobte v bitvě poškození 4 různým vozidlům

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Jednou denně

Odměna 

x3 

Novoroční shon 6

Podmínky 

 • Zastavte pancířem v libovolném počtu bitev alespoň 2 500 HP poškození

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Jednou denně

Odměna 

x3 

Novoroční shon 7

Podmínky 

 • Vyhrajte 5 bitev
 • Dostaňte se v každé vítězné bitvě mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle způsobeného poškození

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Jednou denně

Odměna 

x4 

Novoroční shon 8

Podmínky 

 • Způsobte v libovolném počtu bitev 30 000 HP poškození

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Dvakrát týdně

Odměna 

x4 

Novoroční shon 9

Podmínky 

 • Vyhrajte 5 bitev
 • Počítají se pouze vítězství, při kterých jste mezi 5 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Dvakrát týdně

Odměna 

x5 

Novoroční shon 10

Podmínky 

 • Získejte v libovolném počtu bitev 15 000 bojových zkušeností
 • Počítají se pouze vítězství, při kterých jste mezi 10 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Dvakrát týdně

Odměna 

x6 

Novoroční shon 11

Podmínky 

 • Buďte ve vítězné bitvě nejlepším hráčem svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení 

 • Jakékoliv vozidlo IV. či vyšší úrovně
 • Náhodné bitvy, velké bitvy
 • Dvakrát týdně

Odměna 

x7 

Je důležité dodat, že letošní krabičky mají ještě větší přínos než dříve. Jakákoliv ozdoba z nich, ať už se jedná o náhodnou hračku do kolekce nebo velkou ozdobu, vám pomůže zvýšit bonus ke kreditům!

Výroba ozdob

Ozdoby, které nechcete použít, můžete rozbít a vytvořit girlandy, baňky a další jiné předměty do vaší sbírky. Vysvětlím vám, jak to funguje.

 1. Rozbijte ozdoby, které nepotřebujete, a úlomky vložte do Velkého svátečního dekorátoru, abyste získali ty, které vám v kolekci ještě chybí.
 2. Zadejte parametry (úroveň, typ ozdoby a kolekci) podle toho, jakou ozdobu si přejete.
 3. Zkontrolujte, zda máte dostatek úlomků, a stiskněte tlačítko Vyrobit ozdobu.

Nepřejete si zrovna nic konkrétního? Nechte se od dekorátoru překvapit — zvolte „náhodnou kolekci“ a pusťte se do výroby. Bude vás to stát o něco méně úlomků než výroba konkrétní ozdoby.

Antiduplikátor

Pokud chcete získat ozdobu, kterou nemáte ve své sbírce, se 100% pravděpodobností, použijte nabití. Jedná se o nový typ měny této akce, kterou můžete získat pouze jako odměnu za dosažení nových úrovní sváteční atmosféry.

Protože jsou nabití tím nejspolehlivějším způsobem, jak chybějící ozdoby získat, je lepší si je šetřit až na konec akce a použít je na vyplnění mezer ve vašich sbírkách. Nezapomínejte, že počet nabití je omezený, takže je využijte s rozumem a vytvářejte jen ty nejnutnější a nejvzácnější ozdoby.Umožňuje výběr kolekce standardní ozdoby nebo spoléhání na štěstí.
Umožňuje výběr úrovně standardní ozdoby nebo spoléhání na štěstí.
Umožňuje výběr specifického typu standardní ozdoby.
Umožňuje výběr náhodného typu standardní ozdoby.
Ukazatelé zobrazují počet velkých ozdob, které jsou k dispozici. Velká ozdoba se dá vyrobit, pokud ukazatel bliká.
Umožňuje výběr výroby standardní nebo velké ozdoby.
Využijte Antiduplikátor a jeho nabití k výrobě standardních ozdob bez duplikátů.
Ukazuje, kolik nabití je k dispozici. Počet nabití je omezený.
Při zapnutí aktivuje Antiduplikátor.
Ukazuje cenu výroby ozdob v úlomcích.
Kliknutím sem vyrobíte ozdobu podle zadaných parametrů.
Zobrazuje stávající nastavení Dekorátoru a tipy ohledně zacházení s ním.
Zobrazuje stávající nastavení Dekorátoru a tipy ohledně zacházení s ním.
Umožňuje výběr kolekce standardní ozdoby nebo spoléhání na štěstí.
Umožňuje výběr úrovně standardní ozdoby nebo spoléhání na štěstí.
Umožňuje výběr specifického typu standardní ozdoby.
Umožňuje výběr náhodného typu standardní ozdoby.
Ukazatelé zobrazují počet velkých ozdob, které jsou k dispozici. Velká ozdoba se dá vyrobit, pokud ukazatel bliká.
Umožňuje výběr výroby standardní nebo velké ozdoby.
Využijte Antiduplikátor a jeho nabití k výrobě standardních ozdob bez duplikátů.
Ukazuje, kolik nabití je k dispozici. Počet nabití je omezený.
Při zapnutí aktivuje Antiduplikátor.
Ukazuje cenu výroby ozdob v úlomcích.
Kliknutím sem vyrobíte ozdobu podle zadaných parametrů.

Vytvořit můžete také velké ozdoby, ovšem musíte mít na paměti dvě věci:

 1. Velké ozdoby jsou vždy jedinečné — nemůžete vytvořit ty, které už máte.
 2. Vytvoření vaší první velké ozdoby bude stát méně než těch následujících. Díky tomu můžete na začátku akce získat dobrý bonus ke kreditům, aniž byste použili hodně úlomků.

Obdržení ozdob v podobě dárků od sněhových dívek

Dalším způsobem, jak získat ozdoby, je prostě s námi mluvit! Každá sněhová dívka je zodpovědná za jednu kolekci, proto na jednu z nás jednoduše klikněte a získejte od nás jednu náhodnou ozdobu z naší kolekce. Nezapomeňte ale, že vám můžeme pomáhat se sbíráním ozdob pouze jednou denně.

A rovněž nezapomeňte na denní mise na 5x ZK, které získáte také od nás. Klikněte na nás, abyste každodenně dostali náhodnou ozdobu, a okamžitě získáte i tolik misí na 5x ZK, kolik je ve vaší garáži sněhových dívek.

Velké krabičky

Nemáte čas sbírat ozdoby? Nebojte! Podívejte se na tyto velké krabičky, až po okraj naplněné ozdobami a hodnotnými herními předměty na obdarování tankistů!

Každá krabička obsahuje jednu ozdobu V. úrovně a jednu náhodnou ozdobu. Také jsme do nich zabalili plno různých dárků, od zlaťáků a dní prémiového účtu WoT až po vzácná prémiová vozidla a zbrusu nové 3D styly.

Tímto končím a znovu předávám slovo Santovi. Uvidíme se ve vašich garážích, velitelé!

Doufám, že jste si s mými drahými asistentkami rozuměli, tankisté!

Kolekce roků 20182019: Druhá šance

Pokud jste neměli příležitost dokončit své kolekce při Svátečních operacích 2018 nebo 2019, nyní můžete. Musíte nejdříve dosáhnout X. úrovně sváteční atmosféry. Poté budete moci používat úlomky na vytváření chybějících předmětů do vašich kolekcí a získat všech osm stylů za odměnu. Musíte si ale pospíšit — po 13. lednu tato příležitost zmizí!

Prodloužení akce

Nakonec, aby vaše svátky byly skutečným zážitkem, jsem se spolu s mými věrnými sněhovými dívkami rozhodl prodloužit efekty vozidel Sváteční operace od 14. ledna (07:00 CET) do 28. ledna (07:00 CET) a aplikovat je na maximální bonus ke kreditům, který získáte v průběhu této akce.

Nezapomínejte ale, že:

 • prodloužení se projeví, pouze pokud jste dosáhli V. či vyšší úrovně sváteční atmosféry.
 • bonus ke kreditům se vztahuje pouze na stroje, které jsou aktuálně umístěny na stáních pro vozidla Sváteční operace.
 • jednou denně můžete každý tank ve větvi zdarma vyměnit, ovšem následné změny budou vyžadovat investici pár kreditů.

 

A jsme hotovi, velitelé! Začněte pracovat na postupu Svátečních operací 2020 a propracujte se k odměnám! Přejeme vám veselé Vánoce...

... a šťastný nový rok!

Sváteční operace 2020 je dlouhodobá akce se spoustou mechanik a proměnných hodnot. Abychom během ní učinili váš herní zážitek co nejpříjemnějším, může dojít k několika změnám a úpravám, včetně těch, které se týkají regulací, dat, vybalancování a konkrétních hodnot. O všech případných důležitých změnách vás budeme předem informovat na portálu. Zůstaňte s námi!
Zavřít