Halloween 2021: Závěrečné hlášení

Velitelé!

Na začátku operace „Mirny: naděje“ ředitelství vojenské rozvědky vyšetřovalo nález nepřátelského vozidla Objekt 000-I (kódové označení Nesmrtelný) a jeho slabin. Podle předběžných zjištění to byla jednotka č. 36, která v nové fázi poprvé na tohoto nepřítele narazila. Během tohoto střetnutí jsme došli k závěru, že by Nesmrtelný přece jen mohl mít nějaké slabiny.

Nyní, po 15 dnech nelítostných bojů a vyšetřování, jsou naši agenti připraveni podělit se o svá zjištění. Přečtěte si klíčové body a závěry níže!

Výsledky vyšetřování a seznam shromážděných dokumentů

Agentovi M (kódové označení „Vědec“) se podařilo získat osm cívek, z nichž každá obsahuje část této děsivé skládačky. Po prostudování záznamů na cívkách jsme došli k následujícím závěrům:

  • Ve vztahu mezi profesorkou Hope a plukovníkem Gromovem panuje jisté napětí. Nashromážděné Mirium údajně pro aktivní výzkum nestačilo. Profesorka Hope se proto pokusila odůvodnit nutnost získat větší množství Miria, plukovník ji však odmítl s ohledem na nepřiměřené riziko, které kvůli tomu tankové posádky podstupují. Potřeba získat Mirium byla však tak ohromná, že profesorka Hope požádala o pomoc profesora Merkulova z Centrálního výzkumného institutu. Zvýšení množství dostupného Miria pro ni bylo očividně kritické, protože se rozhodla plukovníka zcela obejít.
  • Plukovník Gromov si vyžádal dodatečné informace o předchozích neznámých událostech. Pravděpodobně k tomu dospěl po nálezu aktivního stroje King Tiger (Captured) v oblasti Mirny. Vyšší vedení navíc považovalo ztrátu mužů a žen v tomto konfliktu za neúnosnou. Z tohoto důvodu plukovník údajně nepovolil zvýšit počet misí do oblasti Mirny.
  • Podle svého deníku se profesorka Hope úmyslně rozhodla změnit nastavení Goliášova kolektoru. Goliášova posádka ji zahlédla v garáži, když připravovala vozidlo pro svou další misi. Podle štábního rozpisu tam však profesorka v tu chvíli vůbec neměla být.
  • Nemáme žádný důkaz o tom, že by jednání profesorky Hope mělo vliv na situaci s Goliášem a Nesmrtelným. Její zjištění a praktická uplatnění výzkumu jí však umožnila problém s Nesmrtelným vyřešit.

Závěry hlášení

Operace „Mirny: naděje“ skončila úspěchem. Teoretické výpočty výzkumné skupiny vše potvrdily: Nyní máme efektivní nástroj k boji s Nesmrtelným, který navíc není aktuálně v oblasti Mirny aktivní. Prohlédněte si slabá místa na nepřítelově pancíři níže.

Vojenská operace byla ukončena. Ve městě zůstává malá skupina vojáků, kteří mají asistovat vědecké skupině. Projekt byl převeden na vedoucí výzkumné skupiny, profesorku Hope. Dohled v oblasti přetrvává.


Buďte však připraveni na další možné komplikace, velitelé. Do té doby, vpřed!

Zavřít