Halloween 2021: Problémy v oblasti Mirny pokračují

Ředitelství vojenské rozvědky

Zpravodajské hlášení od rozvědky

Bezpečnostní úroveň: Přísně tajné

Místo: Mirny

Incident nahlásil: Agent M, v utajení. Volací značka: „Vědec“

Odpovědná osoba: Plukovník N., ředitel vojenské rozvědky

Chtěl bych vás informovat, že skupina vědců, kterou jsem úspěšně infiltroval, učinila zásadní pokrok ve studiu anomální oblasti Mirny i obrněných nadpřirozených objektů, které ji obývají.

Tento úspěch stojí především na vytrvalosti a výjimečných analytických schopnostech vedoucí výzkumnice našeho vědeckého týmu, Hope. Přestože se s plukovníkem Gromovem, velitelem vojenské operace v oblasti Mirny, na některých věcech neshodnou, začíná být čím dál tím jasnější, že jsme již blízko odpovědi na naléhavou otázku, jak zneškodnit Nesmrtelného.

Momentálně vědci pracují přímo s Miriem a informacemi získanými z výsledků expedic do anomální oblasti Mirny. Nedávno jsme například objevili efekt, který má Mirium na tankové posádky. Více informací o tomto fenoménu poskytnu později.

Co je však nejdůležitější, důsledkem doposud nejasných okolností byla Hope schopna učinit průlom ve studiu slabých stránek Nesmrtelného a potenciálních způsobů jeho zneškodnění. Důležité informace obdržela po misi průzkumné jednotky č. 36, která bohužel skončila tragicky. Skupině se však podařilo nahrát video záznamy toho, co se v oblasti Mirny odehrává. Tento materiál posloužil Hope jako základ pro další výzkum.

V tuto chvíli jsme si jisti, že výzkumný tým dokáže Nesmrtelného „vtáhnout“ do nové fáze, v níž budou jeho obranné mechanismy kolabovat. Brzy do oblasti zamíří další skupina průzkumníků, aby, jak doufáme, potvrdila naši hypotézu a pomohla nám získat další informace.

K hlášení přikládám spis s informacemi o Hope i samotném plukovníkovi, který jsem připravil během své práce v utajení. Pomůže vám vytvořit si objektivní názor na motivy každého z nich i na cíle, které sledují.

Plukovník Gromov
Hope

Velí vojenské operaci v Mirny-13.

Cílevědomý a kompetentní důstojník s vysokými nároky. Má bojové zkušenosti. Nemá ve zvyku riskovat a dává přednost postupu podle osvědčených metod.

Je disciplinovaný a efektivní, umí v pravou chvíli správně posoudit situaci a provádět promyšlená rozhodnutí. Snaží se chránit personál i vozidla, pokud si ovšem situace žádá rozhodnou akci, dosáhne cíle za použití všech nezbytných prostředků a síly.

Během incidentu v Mirny-13 se osvědčil jako nezlomný a rozhodný důstojník. Bez zaváhání zorganizoval průzkum a hlídkování v Mirny-13 za pomoci skupin tanků. Zřídil spolupráci se skupinou vědců.

Přísně tajné

Vedoucí výzkumnice Centra pro výzkum situace v Mirny-13. Informace o její minulosti jsou utajené a doposud se k nim nepodařilo získat přístup.

Zodpovídá za výzkum nové hmoty zvané „Mirium“, včetně praktických řešení – vývoj vozidel ke studiu anomálního prostoru v Mirny-13 a vylepšování kolektoru Magnus. Respektuje ji jak vědecký tým, tak i vojenský a technický personál.

Přísně tajné

Díky průzkumům prováděným v oblasti Mirny jsme získali aktualizovaná data o obrněných nadpřirozených objektech, se kterými jsme se zde setkali. Podařilo se nám identifikovat další, doposud neznámý typ nepřítele. Přikládám proto k hlášení druhý spis s popisem všech doposud objevených nepřátelských objektů.

017-F
017-F bis
008-R
0019-s
0009-H
0010-M
000-I
Objekt 017-F s kódovým označením „Ježek“

Černé kulovité samohybné objekty, podobně jako námořní miny vybavené ostny. Vyznačují se nestabilním chováním a mohou útočit ve skupinách i samostatně. Nejsou vyzbrojené, ale při nárazu do vozidel vybuchují. Pohybují se vysokou rychlostí a snadno mění směr. Relativně inteligentní chování těchto černých koulí naznačuje, že je něco ovládá.

V případě odhalení doporučujeme zahájit palbu všemi dostupnými prostředky. Tyto objekty nejsou obrněné, a proto jsou mimořádně zranitelné.

Přísně tajné
Objekt 017-F bis s kódovým označením „Alfa ježek“

Velký samohybný kulovitý objekt. Základními parametry a chováním se podobá běžným Ježkům. Uděluje vyšší poškození. Po zničení se rozpadne na několik Ježků.

V případě odhalení doporučujeme, aby se na jeho zničení zaměřila celá jednotka.

Přísně tajné
Objekt 008-R s kódovým označením „Králík“

Lehká bojová vozidla, na nichž jsou stopy anomálního efektu. Nezapojují se do boje a raději ustoupí, pokud je to možné. Pravděpodobně plní funkci průzkumníků. Při pohybu za sebou zanechávají ohnivou stopu – pravděpodobně trpí závadami palivového či mazacího systému. Všechny pokusy o ukořistění fungujícího stroje selhaly – žádná z jednotek pověřená jeho zajetím se nevrátila. Předpokládáme, že tyto stroje jsou lehce obrněné a mají vysokou obratnost.

Přísně tajné
Objekt 0019-S s kódovým označením „Temný“

Střední a těžké tanky. V boji útočí ve skupinách – čím více jich je, tím agresivněji si počínají. Využívají poměrně primitivní taktiku, kterou lze v boji předvídat. Hrozbu představují tehdy, když jednají pod vedením velitelského vozidla neznámého typu.

Přísně tajné
Objekt 0009-H s kódovým označením „Lovec“

Extrémně nebezpečné nepřátelské bojové vozidlo, které vyniká svou velikostí a úžasnou odolností. Je dobře chráněné a má jen několik málo zranitelných míst, která lze poškodit.

Setkali jsme se s případy, kdy Lovci jednali ve skupinách po třech. Extrémně vytrvalý – pronásleduje svůj cíl, dokud není zničen.

Přísně tajné
Objekt 0010-M s kódovým označením „Komár“

Nepohyblivý, ale smrtící kolos, který je až po věž zahrabaný do země. Komáři okamžitě napadají pohyblivé cíle v jejich dohledu a pomocí svých neuvěřitelně přesných a výkonných děl udělují devastující poškození. Útok na tyto ničivé stroje se doporučuje vést z boku či zezadu, a to s maximální obezřetností.

Přísně tajné
Objekt 000-I s kódovým označením „Nesmrtelný“

Jen málo průzkumníků přežilo střetnutí s tímto... tankem? Jejich příběhy jsou nejasné a občas si protiřečí. Někteří říkají, že velikost tohoto vozidla si v ničem nezadá se čtyřpatrovou budovou, zatímco jiní hlásí, že je zahaleno rudým oparem, který brání v určení jeho velikosti. Někteří prohlašují, že tento tank má dvě děla.

Nesmrtelný má těžké pancéřování, které se dosud nikomu nepodařilo probít. Jeho děla udělují ohromné poškození – korby tanků, které se mu postavily, byly zničeny k nepoznání. Podle nepotvrzených informací se však vědcům podařilo najít potenciální slabé místo Nesmrtelného.

Přísně tajné

Jakmile získáme další informace, poskytnu vám aktuální hlášení.

Diskutovat na Discordu

Zavřít