Vozidla VIII. úrovně nyní mohou do velkých bitev!

Aktualizace 29/05: Testujeme Velké bitvy na VIII. úrovni ve skutečných podmínkách. Na základě vaší zpětné vazby budeme mít dvě možnosti: integrovat Velké bitvy na VIII. úrovni do hry nebo vrátit vše zpátky do normálního stavu. O průběhu vás budeme samozřejmě informovat!

Dobrá zpráva pro všechny, kteří mají rádi rozsáhlé bitvy! Právě jsme přidali možnost hraní velkých bitev se stroji VIII. úrovně, a také s vozidly X. úrovně. To je skvělá příležitost ke zdokonalení vašich schopností, získání epických medailí a hraní na obrovských mapách s rozmanitou krajinou. Zapojte se do hrdinských soubojů, získejte ještě více zkušeností a kreditů a dokažte svým protivníkům, že jste na bojišti nejlepší!

Rychlá rekapitulace hlavních vlastností velkých bitev:

 • Kdy: počínaje od 30. května pro stroje VIII. úrovně, a stále pro vozidla X. úrovně!
 • Režim: náhodné bitvy (velké bitvy jsou dostupné spolu s režimy standardní bitvy, střetnutí a útoku)
 • Týmy: až 30 hráčů na každé straně
 • Vozidla: pouze stroje VIII. a X. úrovně. Všechny bitvy jsou pouze jednoúrovňové (stroje VIII. úrovně hrají pouze proti protivníkům VIII. úrovně, a vozidla X. úrovně čelí pouze tankům úrovně X)
 • Mapy: Klondike, Nebelburg a Vnitrozemí
 • Omezení: Maximálně 3 samohybná děla a 7 stíhačů tanků na tým
 • Cíle: obsaďte nepřátelskou základnu nebo zničte všechna nepřátelská vozidla

Chcete-li být zařazení do velkých bitev, zatrhněte v nastavení svého herního klienta níže zobrazené políčko.

Abychom vám úspěch na bojišti usnadnili, připravili jsme pro vás recenzi všech tří map, na nichž se velké bitvy hrají. Tyto herní typy vám pomohou s výběrem správné taktiky a s využitím terénu ve svůj prospěch.

Klondike

Zimní mapa, která vás vtáhne do atmosféry zasněžených hor Kanady a Aljašky. Boje v této oblasti probíhají na těchto místech:

 • Most uprostřed mapy;
 • Důl na severozápadě;
 • Ostrov na jihovýchodě.

Díky mnoha budovám a hojnosti krytů, které na této mapě jsou, se většina vozidel cítí v této lokalitě jako doma.

Zde mohou těžké tanky odrážet útoky nepřátelského týmu a rychlá střední vozidla se budou snažit o průlom nepřátelské obrany, nebo se budou pokoušet o obchvat svých protivníků.

Tato zóna je místem, kde budou dobře obrněné těžké tanky a útočné stíhače tanků bojovat o nejlepší pozici. Kryty v této oblasti těmto vozidlům umožňují, aby efektivně využívala svůj pancíř.

Tato pozice je vhodná pro střední a těžké tanky. Těžké tanky mohou odrážet útoky nepřátelského týmu a rychlá střední vozidla se budou snažit o průlom nepřátelské obrany, nebo se budou pokoušet o obchvat svých protivníků. Lehké tanky by se měly pokusit o ovládnutí otevřené oblasti, aby zajistily spojeneckým stíhačům tanků a dělostřelectvu průzkumné informace.

V této zóně těžké tanky vedou útok a střední tanky mohou naplno využít svůj potenciál. Díky velké hojnosti krytů a drsnému terénu mohou střední stroje hrát v prvním sledu po boku těžkých tanků.

Stíhače tanků a ostatní stroje mohou zabrat pozice s dobrým výhledem na kopcích, aby bránily základnu a zajistily svým spojencům palebnou podporu ve třech hlavních směrech (důl, most, ostrov)

Stíhače tanků a ostatní stroje mohou zabrat pozice s dobrým výhledem na kopcích, aby bránily základnu a zajistily svým spojencům palebnou podporu ve třech hlavních směrech (důl, most, ostrov)

Stíhače tanků se budou cítit jako doma v druhém sledu, kde budou moci svůj tým podpořit a bránit jakýmkoliv průlomům směrem k základně.

Stíhače tanků se budou cítit jako doma v druhém sledu, kde budou moci svůj tým podpořit a bránit jakýmkoliv průlomům směrem k základně.

Most (centrální oblast)

Tato zóna je místem pozičních bojů. Zde mohou těžké tanky odrážet útoky nepřátelského týmu a rychlá střední vozidla se budou snažit o průlom nepřátelské obrany, nebo se budou pokoušet o obchvat svých protivníků. Také zde najdete spoustu úkrytů pro dělostřelectvo a stíhače tanků, které se dokonale hodí k vedení palby bez toho, aby vás odhalili.

Důl (severozápad)

Klíčovým rysem této oblasti je mnoho úzkých průjezdů mezi budovami. Těžké tanky je dokáží překonat, zatímco střední a lehká vozidla budou nucena hledat způsoby pro útok z boku. Stíhače tanků a dělostřelectva mohou zaujmout obranné pozice na vyvýšenině podél kraje mapy, podporovat svůj tým a potenciálně způsobit nepřátelům masivní škody.

Ostrov (jihovýchod)

V této zóně těžká vozidla vedou útok a střední tanky mohou naplno využít svůj potenciál. Díky hojnosti krytů a drsnému terénu mohou střední stroje hrát v prvním sledu spolu s těžkými tanky. Stíhače tanků se budou cítit jako doma v druhém sledu, kde budou moci svůj tým podpořit a bránit jakýmkoliv průlomům v tomto směru.

Nebelburg

Letní mapa, která nabízí rozmanité krajiny. Dá se rozdělit do tří hlavních oblastí:

 • Hrad v centru;
 • Město se strážními věžemi na kopci na severozápadě;
 • Zvlněné pláně na jihovýchodě.

Stejně jako na většině map může ztráta byť jen jedné z výše zmíněných oblastí vést k porážce, takže váš tým by měl své síly rozdělit rovnoměrně a pokusit se získat kontrolu nad celou lokalitou.

Zde vypukne mezi středními tanky hlavní bitva o kopec. Po dosažení průlomu v tomto směru budou moci střední tanky kontrolovat celé město a postupovat směrem k nepřátelské základně, nebo střílet na vozidla poblíž hradu v centru.

Tato obranná pozice je dokonalá pro přepadové stíhače tanků. Dobře se hodí pro vozidla ustupující z města.

Městská zóna mapy Nebelburg se dobře hodí pro těžce obrněné těžké tanky a stíhače tanků. Budovy vám umožní palbu zpoza krytu a využívání věží k odrážení nepřátelských granátů, a spletité ulice vám dovolí nepřítele obejít a zaútočit z boků.

Tato obranná pozice je dokonalá pro přepadové stíhače tanků. Dobře se hodí pro vozidla ustupující z města.

Tato zóna je dobrá pro vozidla všech tříd. Lehké a střední tanky se do ní mohou dostat na samém začátku bitvy, a stejně tak i některé všestranné těžké tanky. Pokud se tedy týmu podaří tuto oblast obsadit, dovolí vám to kontrolovat okolí hradu a obě základny.

Stíhače tanků mohou obsadit výhodné pozice na kopcích, aby bránily základny a zajistily svým spojencům palebnou podporu ve třech hlavních směrech.

Stíhače tanků mohou obsadit výhodné pozice na kopcích, aby bránily základny a zajistily svým spojencům palebnou podporu ve třech hlavních směrech.

Vozidla palebné podpory se budou cítit jako doma v této pozici, kde budou moci střílet na protivníky poblíž hradu v centru, nebo na kopce na jihovýchodě.

Vozidla palebné podpory se budou cítit jako doma v této pozici, kde budou moci střílet na protivníky poblíž hradu v centru, nebo na kopce na jihovýchodě.

Toto je skvělé místo na hru s vozidly s dobrými úhly náměru a pevnými věžemi. Tanky s průměrnými úhly náměru a sklápění děla mohou obsadit úpatí, kde je dostatek křovin a velkých kamenů k zajištění krytu.

Centrum (hrad)

Tato zóna je dobrá pro vozidla všech tříd. Lehké a střední tanky se do ní mohou dostat na samém začátku bitvy, a stejně tak i některé všestranné těžké tanky. Stíhače tanků mohou zabrat pozice s dobrým výhledem na kopcích (balkónech) poblíž základen a zajistit svým spojencům palebnou podporu. Pokud se tedy týmu podaří tuto oblast obsadit, dovolí vám to kontrolovat okolí hradu a obě základny.

Město se strážními věžemi na kopci (severozápad)

Městská zóna mapy Nebelburg se dobře hodí pro těžce obrněné těžké tanky a stíhače tanků. Budovy vám umožní palbu zpoza krytu a využívání věží k odrážení nepřátelských granátů, a spletité ulice vám dovolí nepřítele obejít a zaútočit z boků.

Hlavní bitva o kopec proběhne mezi středními tanky s podporou dělostřelectva. Po dosažení průlomu v tomto směru budou moci střední tanky kontrolovat celé město a střílet na vozidla poblíž hradu v centru.

Zvlněné pláně (jihovýchod)

V této části mapy Nebelburg je hodně kopců, takže je to skvělé místo na hru s vozidly s dobrými úhly náměru a pevnými věžemi. Tanky s průměrnými úhly náměru a sklápění děla mohou obsadit úpatí, kde je dostatek křovin a velkých kamenů k zajištění krytu.

Po zabrání této pozice budete moci střílet na nepřátelské tanky v centru a v oblasti okolo základen, a také budete moci zahájit ofenzívu ve směru nepřátelské základny.

Vnitrozemí

Další rozsáhlá letní mapa, na níž můžete vyzkoušet různé taktiky. Je rozdělena na tři hlavní oblasti:

 • Město s malým průmyslovým závodem v centru;
 • Vyschlé říční koryto na západě;
 • Les s roklí na východě.

Ve všech těchto oblastech najdete mnoho různých typů krytů (křoviny, kameny atd.), které vám dávají příležitost k zamaskování vaší pozice a vysílání precizních výstřelů směrem k nepříteli.

Toto je hlavní oblast střetů dobře obrněných vozidel. Velký počet průjezdů do města umožňuje spojeneckým i nepřátelským středním tankům provádění útoků z boků. Je to krátká cesta do nepřátelské základny.

Tato zóna se dobře hodí pro lehké tanky, které zajišťují průzkumné informace spojencům, a také pro vozidla s dobrými úhly sklápění/náměru děla. Vyschlé říční koryto a drsný terén napomáhají ofenzívě útočných vozidel, protože oblast poskytuje dostatek krytí před nepřátelskou palbou.

Palebné pozice pro odstřelování na dlouhou vzdálenost dovolí vozidlům druhého a třetího sledu naplno využít svůj potenciál, takže mohou jednat jako podpora.

Palebné pozice pro odstřelování na dlouhou vzdálenost dovolí vozidlům druhého a třetího sledu naplno využít svůj potenciál, takže mohou jednat jako podpora.

Vozidla s pevnými a odolnými věžemi si v této oblasti rokle povedou nejlépe. Tato oblast se dá využít k obchvatu protivníků v městské oblasti a k pomoci spojencům.

Stromy a keře okolo rokle dovolí stíhačům tanků efektivní podporu spojenců pod nimi a vedení palby z dlouhé vzdálenosti.

Stromy a keře okolo rokle dovolí stíhačům tanků efektivní podporu spojenců pod nimi a vedení palby z dlouhé vzdálenosti.

Město (centrum)

Toto je hlavní oblast střetů. Je to místo, kde se těžké tanky a útočné stíhače tanků utkávají s protivníky. Budovy a další kryty dovolují vozidlům efektivně využívat svůj pancíř. Velký počet průjezdů do města umožňuje spojeneckým i nepřátelským středním tankům provádění útoků z boků, takže se vždy mějte na pozoru!

Západ (vyschlé říční koryto)

Tento směr je typický velkým množstvím kopců a drsným terénem. Dobře se hodí pro lehké tanky, které zajišťují průzkumné informace spojencům, a také pro vozidla s dobrými úhly náměru děla. Palebné pozice pro odstřelování na dlouhou vzdálenost dovolí vozidlům druhého a třetího sledu naplno využít svůj potenciál, takže mohou jednat jako podpora.

Východ (rokle)

Vozidla s pevnými a odolnými věžemi si v této oblasti povedou nejlépe. Stromy a keře okolo rokle dovolí stíhačům tanků efektivní podporu spojenců pod nimi a vedení palby z dlouhé vzdálenosti.

 

Doufáme, že tyto informace můžete využít k tomu, abyste na bojišti uspěli. Uvidíme se ve velkých bitvách, velitelé!

Diskutovat na Discordu

Zavřít