První náhled na 11. sezónu na globální mapě.

Velitelé!

Připravte se na epické boje, protože globální mapa se brzy znovu otevře i s novými funkcemi, které si můžete užít. Níže se na ně podívejte.

Klíčové body

11. sezóna na globální mapě bude probíhat od 4. dubna do 20. května, 09:00 SELČ (UTC+2). Důležité: posledním dnem bojů je 19. květen.

Systém aliancí se v 10. sezóně osvědčil a my pokračujeme v jeho dalším dolaďování. 10. sezóna dokázala, že mechanika aliancí je zábavná. Díky aliancím dokázaly nejsilnější klany udržet desítky provincií a mohly zastupovat své spojence díky tomu, že ti jim přenechávali své bitvy, čímž se objevily v pravý čas na pravém místě. Zjevně se ukázalo, že tento systém by měl být nějak omezen, ale zároveň by měl získat jistou strategickou hloubku a flexibilitu. Kromě toho by měl být vliv, jakožto měna globální mapy, doplněn o nové možnosti, aby se rozšířil strategický prvek hry.

Proto byly aliance v 11. sezóně zrevidovány: maximální počet vedlejších mocností se zvýšil na 5, a strategické akce klanu byly omezeny s pomocí nového prvku – administračních bodů.

Administrační body (AB) jsou novým zdrojem, který si klany kupují za vliv a investují ho do strategických možností: ovládání provincií, vytváření aliancí s vedlejšími mocnostmi a přenechávání bitev. S ohledem na hlavní změny v předpisech sezóny budou všechny aliance vytvořené v 10. sezóně rozpuštěny, a všechny klany získají 1 500 vlivu a 6 administračních bodů. Při jejich utrácení však buďte opatrní, protože v důsledku přehlédnutí v plánování akcí se může snížit váš příjem.

Hlavní vlastnosti Jedenácté sezóny:

Globální mapa se rozšíří a bude obsahovat oblasti bez příjmů, což slabším klanům pomůže, aby se seznámily s hratelností na globální mapě.

Cena divizí se bude dynamicky zvyšovat, přičemž každá následující divize bude vyžadovat více vlivu.

Mechanika aliancí, zavedená ve výroční sezóně, bude doplněna o nové funkce, které ovlivní strategické možnosti klanu, a to včetně možnosti přenechávání bitev.

Konvoje budou fungovat od začátku sezóny, a mezitím ovlivní zlaťáky získané příjemci konvojů, nebo těmi, kdo je vyplení, vítězné body v sezónním hodnocení.

Klany dostanou historii aliancí, jichž byly součástí.

Získávání příjmů z mnoha provincií se také změní – když nyní klan vlastní více než 10 provincií, budou se do jeho pokladnice připisovat zlaťáky z 10 provincií, které mají nejmenší příjem.

Speciální pokladnice, v níž se střádají daně pro odeslání pomocí konvoje, je omezena na 20 000 zlaťáků a 20 000 vlivu.

Konečně v rámci finále našeho turnaje „Vojáci štěstěny“ postoupil do čtvrtfinále finský klan [-PJ-] a vystoupil do popředí jako jediný skandinávský klan mezi 16 nejlepšími týmy. Abychom tento výkon ocenili a motivovali více skandinávských hráčů k účasti v bojích na globální mapě o jejich vlastní území a ochranu domovských provincií, přesunuli jsme na tuto sezónu frontu VIII. úrovně do regionu Švédka, Norska a Finska.

A nyní podrobnosti:

1. Administrační body

V 11. sezóně se objeví nový klanový zdroj, který se dá zakoupit za vliv a investovat do strategických možností klanů a aliancí.

Administrační body budou sloužit k ovládání provincií, vytváření spojenectví s vedlejšími mocnostmi a k přenechávání bitev.

Každý klan dostane na začátku sezóny 6 administračních bodů a může si administrační body koupit za vliv.

Maximální počet administračních bodů klanu činí 16 bodů.

Získávání a investování administračních bodů

  Srážky AB Přírůstky AB
Vedlejší mocnosti Při získání nové vedlejší mocnosti ztratí hlavní mocnosti administrační body. Při ztrátě vedlejší mocnosti získají hlavní mocnosti administrační body.
Přenechávání bitev

Při přenechání bitev spojenci musí klany investovat administrační body.

Administrační body jsou klanům nahrazeny, pokud je spojenec odmítne zastoupit v bitvách.

Administrační body se klanům nahrazují po uplynutí 24 tahů od chvíle, kdy přenechali své bitvy.

Provincie

Když klany získají provincii, strhnou se jim administrační body.

Klanům se nahrazují administrační body při ztrátě provincie.

Důležité:

Pokud administrační body klanu klesnou do záporných hodnot, je klanu udělen ekonomický postih ve výši 10 % z jeho příjmů v jakékoliv klanové měně. Například pokud má klan -3 administrační body, pak trpí 30% postihem na všechny typy klanových příjmů (zlaťáky a vliv). Postih nemůže přesáhnout 100 %.

Funkce

Náklady

Pakt s vedlejší mocností

2

Province

1

Přenechání bitvy

1

 

Administrační bod (podle počtu)

Cena ve vlivu

1. místo

100

2. místo

500

3. místo

1000

4. místo

2500

5. místo

5000

6. místo

10000

7. místo

20000

8. místo

30 000

9. místo

50000

10. místo

75 000

2. Změny ve zdanění

Stejně jako v 10. sezóně se určité procento ze všech příjmů klanu z globální mapy (zlaťáky a vliv) střádá u vedlejších mocností jako daně, a při dosažení určitého obnosu měny je možné vyslat konvoj k hlavní mocnosti.

V 11. sezóně bude speciální pokladnice na střádání daní omezena na 20 000 jednotek, a to jak pro zlaťáky, tak i pro vliv. Nebudou-li vyslány konvoje, budou všechny zdroje uložené do již plné pokladnice ztraceny.

3. Dynamické zvyšování ceny divizí

Abychom dali v hratelnosti globální mapy větší význam prvku strategie, bude každá nová divize vyžadovat více vlivu. Zároveň systém nebere v úvahu, zda byly stávající divize zakoupeny za vliv či získány zdarma.

Například pokud klan vyhrál 4 divize ve vyloďovacích turnajích a další 2 zorganizoval, pak má celkem 6 divizí. Při zakoupení další – sedmé – divize bude klan muset utratit 2 000 vlivu.

 • VIII. úroveň
 • X. úroveň

Divize (podle počtu)

Cena ve vlivu

1

20

2

30

3

50

4

75

5

100

6

150

7

200

8

300

9

500

10

750

Divize (podle počtu)

Cena ve vlivu

1

200

2

300

3

500

4

750

5

1000

6

1500

7

2000

8

3000

9

5000

10

7500

4. Obecná pravidla

Data sezóny, dny volna

Sezón a začíná 04. dubna a trvá do 20. května, 09:00 SELČ (UTC+2).

Bojiště:

Na globální mapě budou k dispozici běžné, aukční a vyloďovací provincie. Bojiště je rozděleno do zón s různými úrovněmi příjmů, a to včetně provincií bez příjmů. Celkem zde bude 375 provincií na frontě X. úrovně, z toho ~16 % vyloďovacích a ~5 % aukčních provincií. Celkem zde bude 300 provincií na frontě VIII. úrovně, z toho ~25 % vyloďovacích a ~5 % aukčních provincií.

MAPY

Rozbalit
 • Karélie

 • Malinovka

 • Himmelsdorf

 • Prochorovka

 • Ensk

 • Lakeville

 • Ruinberg

 • Doly

 • Murovanka

 • Útesy

 • Opatství

 • Westfield

 • Pouštní řeka

 • El Halluf

 • Redshire

 • Step

 • Rybářský přístav

 • Dubový lesík

 • Klidné pobřeží

Sbalit

Hlavní časy: od 19:00 do 22:00 CEST.

V 50 % provincií je čas zahájení bitvy posunutý o 15 minut s ohledem na jejich hlavní čas.
Při vyplenění provincií klan dostane 2denní příjmy provincie. Když jsou provincie vypleněny, negenerují příjmy po 3 dny.

Vyloďovací turnaje a aukce

Počet žádostí o vyloďovací turnaje: 32.

Maximální počet aktivních žádostí, které může klan podat: 6 (pokud má klan alespoň 90 členů, kteří mají vozidlo X. úrovně)

Klany, které vlastní provincie, se nemohou na globální mapě vylodit.

Klany nemohou útočit na vyloďovací provincie po zemi.

Vlastník provincie se nezapojuje do turnajů ve vyloďovacích provinciích a do bitev v turnajích prostřednictvím aukcí, nebo do útoků na své vlastní provincie po zemi.

První den, přerozdělení světa

V první den sezóny budou všechny provincie globální mapy provinciemi vyloďovacími. Na konci hlavního času provincie přejdou do hlavního režimu podle pravidel sezóny.

Počet žádostí o vyloďovací turnaj v první den sezóny: 16.

Pokud bitva o vyloďovací provincii skončí remízou, bude se počítat jako porážka pro oba vyzyvatele.

Vliv a divize

Cena divize: 200 vlivu Cena divize se zvyšuje v závislosti na počtu klanových divizí.

Údržba divizí je zadarmo.

Moduly divizí jsou vypnuty. Inženýrský modul bude integrován standardně.

Obecné nastavení

Postihy jsou ZAPNUTY.

„Mlha války“ a zamrzání vozidel jsou zapnuty.

Aliance jsou ZAPNUTY.

Klanové operace jsou zapnuty.

Vzpoury jsou zapnuty.

Maximální počet vedlejších mocností klanu je 5.

Vyplenění jsou ZAPNUTA. Při vyplenění provincií klan dostane 2denní příjmy provincie. Když jsou provincie vypleněny, negenerují příjmy po 3 dny.

6. Odměny

V 11. sezóně mohou klany získat dvě sady odměn:

Sada 1: 1. sada: odměny za pozici klanu v Uličce slávy. Stejně jako dříve se za zlaťáky získané na globální mapě udělují vítězné body. S ohledem na pozici klanu dostanou jeho členové styl, emblémy účastníků, klanové odznaky a medaile.

Sada 2: 2. sada: odměny za pozici klanu v politickém žebříčku na konci sezóny. Čím vyšší je pozice, tím více bonů klan získá do své pokladnice.

6.1. Ulička slávy

 • Fronta VIII. úrovně
 • Fronta X. úrovně

Max. pozice

Min. pozice

Medaile

Styl/kamufláž

Emblém za účast a emblém

Obtisk

1

Klanová zimní kamufláž

Emblém za účast

Emblém

2

3

4

10%

10%

50%

 

 

Max. pozice

Min. pozice

Medaile

Styl/kamufláž

Emblém za účast a emblém

Obtisk

1

Styl „Klanový útok“, styl „Roztříštěný kámen“, klanová zimní kamufláž

Emblém za účastEmblém

2

3

4

10%

10%

50%

Styl „Roztříštěný kámen“, klanová zimní kamufláž

50%

75%

Klanová zimní kamufláž

 
Důležité: pokud byl styl použit na tank, můžete ho odstranit, ale další použití tohoto stylu bude omezeno na toto specifické vozidlo.

6.2 Politický žebříček

Klany dostanou do své klanové pokladnice bony v závislosti na své pozici na konci 11. sezóny.

Umístění Bony v pokladnici
1 60 000 
2 50 000 
3 40 000 
4 12 35 000 
13 21 30 000 
22 30 25 000 
31 39 20 000 
40 48 15 000 
49 57 10 000 
58 65 5 000 
66 130 2 500 
131 195 1 500 

K politickému žebříčku přispívají pouze provincie na frontě X. úrovně, které mají kladné (nenulové) příjmy.

Co bude dál?

Jakmile 11. sezóna skončí, bude globální mapa zmrazena, a jak vliv nastřádaný za sezónu, tak i speciální alianční pokladnice, se vynulují.

Další rozsáhlá akce na globální mapě proběhne v létě. Více informací vám přineseme později.

Hodně zdaru na bojišti!

Zavřít