Polní vylepšení: Výsledky Sandboxu

Velitelé!

Rádi bychom vám poděkovali za aktivní účast na Sandboxu při zkoušení polního vylepšení. Díky vašemu nekonečnému nadšení a angažovanosti se nám podařilo shromáždit cenné herní statistiky a pochopit, jak s touto novou herní mechanikou interagujete. Zpětná vazba, o kterou jste se s námi podělili prostřednictvím průzkumu, fór a sociálních médií, nám pomohla pochopit, jak se vám funkce líbí a které oblasti je třeba zlepšit. Nyní, když se prach na bojištích Sandboxu usadil, je čas nastínit naše další kroky. 

Předběžné výsledky 

Předběžné výsledky průzkumu ze Sandboxu ukazují, že více než 75 % účastníků si klíčové mechaniky polních vylepšení oblíbilo a tento doplněk hlavní hry hodnotilo kladně. Hráči obecně ocenili zejména novou možnost k vyladění svých oblíbených vozidel podle vlastního stylu hry. Hráči potvrdili, že nový systém úloh použitý u polního vylepšení v podstatě odpovídá hlavním funkcím vozidel a že založení bonusů z vylepšení na úlohách vozidel bylo z naší strany správnou volbou. Tankisté navíc projevili velký zájem o možnost přidání druhé konfigurace spotřebních doplňků, granátů, vybavení a směrnic a přepínání mezi konfiguracemi před začátkem bitvy, aby se jí lépe přizpůsobili. 

Předběžné údaje, které vidíme, vzbuzují velký optimismus, protože ukazují, že hráči pochopili základní mechaniky polního vylepšení a považují je za užitečné pro svá vozidla. 

Hlavní témata diskuze 

Identifikovali jsme hlavní témata, na která se soustředí pozornost mnoha hráčů. Patří mezi ně: 

  • Obavy ohledně vyšších bonusů ze standardních modifikací pro vozidla IX. a X. úrovně, které zvyšují rozdíly ve výkonu mezi jednotlivými úrovněmi vozidel. 
  • Zlepšení parametrů, které jsou u některých vozidel, jako je dělostřelectvo, některé těžké tanky, kolová vozidla a některá další, vnímány jako neúměrné. 
  • Dojem z nevyvážené volby u některých duálních modifikací.
  • Obavy z nákladů na zvyšování úrovní polního vylepšení a nákupu duálních modifikací napříč vozidly různými úrovní. 
  • Otázky týkající se omezení výběru kategorie pro druhý slot na vybavení. 
  • Obavy z toho, že výběr výzbroje je omezen na 30sekundové odpočítávání před zahájením bitvy. 

Co bude dál? 

Nyní máme před sebou jasný úkol – pečlivě prozkoumat všechny aspekty polního vylepšení na základě údajů získaných ze Sandboxu a vyvinout pro naše hráče optimální řešení. Analýza čísel a jejich porovnání s vaší zpětnou vazbou nám zabere nějaký ten čas. Zaměříme se na výše uvedená témata a slibujeme, že vás o dalším vývoji v oblasti polního vylepšení budeme informovat. 

Děkujeme vám za odhodlání a ochotu věnovat své úsilí tomu, abychom z World of Tanks udělali lepší hru. Vaše zpětná vazba je pro nás v tomto úsilí neocenitelná. 

Diskutovat na Discordu

Zavřít