Změny ve hře pro rok 2020: Pohled do budoucnosti

Jaro je tady a nová sezóna válčení s tanky započala, velitelé!

Podělit se s vámi o naše plány budoucího vývoje World of Tanks se pro nás stalo již tradicí. Čtěte proto dál a zjistěte vše o prvcích i našich plánech pro hru připravovaných na tento rok!

Nové vyvážení: další kroky

Podrobnostmi prvků nového vyvážení, které přijdou spolu s aktualizací 1.9, jsme se zabývali již ve včerejším článku. Ujistěte se proto, že vám nic neuteklo!

Budou hráči, kteří si zakoupili a vyzkoumali vozidlo, ze kterého se stalo vozidlo sběratelské, kompenzováni za utracené zkušenosti?
Ne. Pokud hráč takové vozidlo již vyzkoumal, bude si jej nebo možnost jej zakoupit moci ponechat, což znamená, že tím, že se z vozidla stalo sběratelské vozidlo, o nic přišel. Proto nebudou k dispozici žádné kompenzace. Zjistěte o tom více zde.

 

Plány

Plány jsou oblíbeným novým prvkem hry a mnoho hráčů je používá. Jsou nicméně stále přítomny problémy, které potřebujeme vyřešit. Pokud je například technologický strom určitého národa již vyzkoumán, ale stále u sebe máte fragmenty národních plánů, nemáte pro ně žádné využití. To je jeden z problémů, na kterých pracujeme. Snažíme se ho vyřešit takovým způsobem, aby z něj měl výhody každý. V každém případě se bude koncept plánů i nadále vyvíjet.

Speciální granáty

V současnosti mají speciální granáty zásadní výhodu. Ve hře máme celé podskupiny vozidel s dobrou dynamikou a ovládáním děla, které nejvíce těží právě z prémiových granátů. Kvůli těmto granátům však trpí vozidla s dobrým pancířem a hypoteticky dobrou odolností, což znamená, že dopad těchto dobře obrněných vozidel na bojišti je redukován. Momentálně je naším hlavním cílem poskytnout těmto vozidlům větší váhu na bojišti a pomoci jim hrát důležitější roli právě díky jejich odolnosti.

Na serveru Sandbox jsme zkusili snížit poškození za minutu u speciálních granátů, což bylo poměrně dobře přijato za předpokladu, že tuto konkrétní změnu vyčleníme zvlášť od zbytku změn nového vyvážení. Co se týká granátů, stále máme na čem dělat – stále například potřebujeme pracovat na HE granátech. Dosud jsme se ale nerozhodli, zda zvýšit základní poškození pro standardní granáty. Abychom mohli přijít se systematickým řešením, snažíme se na nové vyvážení granátů dívat jako na celistvý problém.

Nemáme v plánu ani znovu zavést možnost zakoupení speciálních granátů za zlaťáky, protože chceme, aby měl každý hráč stejné podmínky.

Více o HE granátech

Plán, jak přepracovat HE granáty, nevyšel přesně podle našich představ. Chceme tento typ granátů udělat předvídatelnějším a pochopitelnějším. Hráči musí rozumět tomu, kolik poškození způsobí nebo dostanou, ať už granát pancíř probije nebo ne. Pokud granát pancíř probije, jeho logika se musí blížit logice průbojných granátů. Právě tímto směrem se chceme vydat.

Dělostřelectvo

Nemáme v plánu zrušit ochromení spojenci, ale chceme se podívat na nastavení celého systému ochromení. Ochromení jako mechanika nezmizí. Nemůžeme se ale vrátit k mechanice průbojných granátů, kterou si pamatujete ze starých dobrých časů. Nebude žádné prémiové dělostřelectvo, ale na samohybných dělech budeme pracovat i nadále.

Posádka 2.0

Posádka 2.0 představuje komplexní systém a my stále pracujeme na vývoji různých konceptů pro jeho zavedení do hry. Jakmile přijdeme s řešením, které bude přijatelné jak pro hráče, tak i pro náš tým, budete mít rozhodně možnost vyzkoušet všechny zvažované změny na otevřeném serveru Sandbox.

Spustit testování plánujeme zhruba v létě 2020. Budete během něj mít příležitost vyzkoušet přepracovaný systém posádky, a pokud se vám bude líbit, začneme pracovat na vhodných mechanikách konverze a kompenzace, stejně jako i na dalších aspektech tohoto herního prvku.

Verze posádky 2.0, kterou budete moci testovat na serveru Sandbox, ovšem není nic víc než experiment, který má vyzkoušet naše nápady. Nezapomeňte proto prosím, že jakékoliv z navrhovaných změn se nemusejí dostat až do závěrečné iterace nebo mohou být zveřejněny ve zcela přepracovaném formátu.

Co očekávat na Sandboxu

  • Zavedeme novou entitu – jednotku. Ta bude sestávat ze čtyř členů. Každý velitel bude vycvičen na konkrétní vozidlo. Všichni členové v rámci jednotky budou jednotní národností a typem vozidla (např. sovětské střední tanky). Jednotky budou mít úrovně, které určí, kolik specializací se velitelé jednotky budou moci naučit. Každý velitel bude mít vlastní sadu schopností a specializací. Posádku bude možné přiřadit ke čtyřem vozidlům (a navíc ke všem prémiovým vozidlům náležejícím ke stejnému národu a typu).
  • Budou zde takzvané speciální posádky – sestávající z poradců, kteří budou posilovat velitele.
  • Systém specializací bude významně přepracován tak, aby zahrnoval více specializací, z nichž každá bude mít určitou úroveň. Specializace budou rozděleny do pěti větví (podle členů posádky) a každá z těchto větví bude zakončena dvěma ultimátními specializacemi, ze kterých si budete moci vybrat. Aby se je hráč mohl naučit, bude na větvi muset tvrdě pracovat.
  • Tento systém bude integrován do velitele, který tak v podstatě bude reprezentovat celou posádku.

Celý systém budeme testovat na Sandboxu. Některé z nových specializací budou připomínat ty staré a budou také zavedeny situační specializace, které budou odrážet hráčovo chování (např. specializace, která urychlí nabíjení, pokud je výdrž vozidla nízká). V plánu je celkem 35 specializací, z nichž 10 bude ultimátních.

Hlavní pravidlo: posádky dělají hru zábavnější, ale neposkytují značné výhody. Posílí se různorodost a silnější specializace budou využívány situačně.

Vybavení 2.0

Chceme rozrůznit používání vybavení a ustoupit od identických standardních sestav. Chceme přidat nové typy vybavení, které budou mít nově vliv na ty vlastnosti, jež dříve nijak ovlivňovány nebyly. Chceme také zjednodušit systém typů vybavení a jejich ceny.

Momentálně počítáme s tím, že vozidla budou mít sloty na konkrétní typy vybavení. Například: jeden pro ovládání děla, další pro maskování nebo pro obranné vybavení. To by mělo vést k tomu, že každá role a každý typ vozidla bude mít konkrétní bonusy, které na ně budete moci aplikovat, což vám pomůže lépe využít těchto rolí i různých herních stylů.

Vlastnosti slotů na vybavení budou založeny na rolích. Pro sestavy nebudou platit žádná omezení, ale některé vybavení bude dostupné pouze pro některé typy vozidel. Nebudou přítomny žádné postihy, pouze vylepšení. Bonusy nebudou příliš silné – rádi bychom, abyste se porozhlédli po správné kombinaci vybavení vhodné pro váš herní styl s konkrétním vozidlem.

To vše bude testováno na serveru Sandbox.

Je tu problém s vysokou cenou za odmontování vylepšeného vybavení – 200 bonů za jednotku takového vybavení. Plánujete nějaké změny?
Cena za odmontování je nastavena tak, jak je, aby nesnížila hodnotu vybavení, znemožnila hráčům přesouvat hydraulický nabiják děla z jednoho vozidla na druhé a donutila je šetřit bony na zakoupení nového vybavení.
Přesto se po přidání trofejního vybavení k problematice odmontování vrátíme, a to včetně odmontování vylepšeného vybavení. Řešení bude rozhodně zohledňovat hráče — možná zvýšením získávaných bonů.
Odměna za zásluhy byla zrušena a už není možné získat demontážní sady. Budete s tím něco dělat?
Přidáme možnost získat demontážní sady. V současnosti testujeme, jak fungují denní mise a zda je s nimi vše v pořádku. Demontážní sady můžeme přidat jako odměnu. Jednu lze také získat za dokončení bonusové denní mise.

Hodnocené bitvy 2020–2021

V období 2020–2021 se hodnocené bitvy vrátí do World of Tanks ve 3 poutavých sezónách. V závislosti na vašich výsledcích napříč všemi třemi sezónami můžete získat prvotřídní odměnu — tank IX. úrovně. Jeho jméno, třída, národ a vlastnosti jsou přísně střeženým tajemstvím a budou odhaleny později.

Na základě vaší zpětné vazby jsme mírně přepracovali některé herní mechaniky tak, abyste se více zapojili do hraní v ligách. Abychom toho docílili, budou pro ty, kteří se do lig kvalifikují, dostupné speciální denní mise. Přepracujeme také mechaniky získávání bonusových bitev a zkrátíme vaši cestu každou divizí.

Jednou z možností je, že do hodnocených bitev budou povolena pouze vyzkoumatelná vozidla (vozidla za odměnu z aktivit na globální mapě a z osobních misí povolena nebudou).
V současnosti na tento problém nemáme jednotný názor. Jedním z možných řešení je využít za tímto účelem tvorbu týmů, i to je ovšem diskutabilní. Jakékoliv nové pravidlo pro tvorbu týmů prodlužuje dobu čekání ve frontě. Zároveň jsou už hráči hodnocených bitev limitování počtem hráčů, servery a hlavním časem. Řada hráčů není ochotna čekat na bitvu 5 minut nebo i déle.
Prozatím potřebují vývojáři i hráči dojít ke společnému řešení tohoto problému. Zatím je vše ve fázi debat.

Úprava vyvážení vozidel

I letos budeme pokračovat ve snahách přepracovat vyvážení, se kterým jsme začali na některých oblíbených vozidlech v minulém roce. Už nyní jsme upravili vlastnosti strojů Leopard 1, STB-1 a dalších skvělých tanků. Nyní je čas na další krok, ve kterém upravíme vlastnosti výkonu dalších vozidel, mimo jiné i tanků E 100 nebo legendárního IS-4.

V německé větvi plánujeme přepracovat nejen již zmíněný E 100, ale také stroje VK 36.01 (H), E 75, Tiger I a Tiger II.

U vozidel sovětské národnosti budeme kromě tanku IS-4 věnovat důkladnou pozornost také strojům KV-3, KV-4 a ST-I.

V americké větvi se předmětem nového vyvážení stanou stroje T32, M103 a T110E5.

Tento seznam ještě není kompletní a je možné, že do něj v budoucnu budou zařazeny další tanky.

Přemýšlíme také o možných změnách vyvážení kolových vozidel. Hráči mají problémy se zasažením kolových vozidel, což by mělo být opraveno v první řadě. Vliv poškozených kol je minimální — celkovou obratnost a pohyblivost zasaženého vozidla ovlivňují nedostatečně. Je nutné toto opravit a letos se o to postaráme.

10. výročí World of Tanks

Rok 2020 značí 10. výročí naší hry a my chceme tento milník oslavit ve velkém a společně s vámi všemi! Velké oslavy vypuknou v dubnu 2020 a slavit se bude až do konce roku.

Připravili jsme si pro vás spoustu poutavých akcí a obrovské množství dalšího herního obsahu. Výročí bude sestávat z pěti tematických fází, z nichž každá bude odpovídat jednomu z konkrétních milníků World of Tanks, které se vryly do srdcí našich hráčů. Veteráni se budou usmívat při vzpomínání na staré dobré časy a nováčky určitě překvapí některá kuriózní fakta, která se o našem projektu dozví.

Všech pět fází výročí bude společně demonstrovat, jak moc se hra World of Tanks za posledních 10 let změnila a povyrostla. Oslavy budou vrcholit v srpnu 2020. Tento měsíc tak bude jistě plný spousty příjemných překvapení! Hromada speciálních dárků a hojnost odměn čeká na každého hráče, proto s námi nezapomeňte pořádně slavit!

Plánujete u příležitosti 10. výročí World of Tanks „odpustit trest“ hráčům s banem?
Ano, plánujeme. Nejsme ovšem ještě připraveni podělit se o detaily, kterých hráčů a kterých trestů se bude toto „odpouštění“ týkat.

Ostatní

Formát bitev. Plánujete do hry vrátit odstraněné formáty bitev nebo zavést ty, které se vyskytují v akcích jako „Souboj týmů“?

Formát 7/54 byl odstraněn natrvalo a do hry už se nevrátí. Souboj týmů nám ukázal, že hráče formát 7/70 bavil, proto ho chceme spustit znovu, aniž bychom ho vázali na konkrétní herní akci. Chceme zjistit, jak na hráče působí samotná hratelnost tohoto formátu a jestli si užívají všechny jeho aspekty. Pokud vše bude fungovat, zvážíme možnosti jeho použití, odměny a další aspekty. V případě potřeby formát spustíme pouze po zavedení všech těchto vylepšení.

Formát 7/70 nebude novou kategorií e-sportů, spíše WoT-sportů pro amatéry.

Herní akce, které se překrývají

Nedávné DDoS útoky závažně ovlivnily termíny herních akcí, proto jsme pro dobro hráčů museli některé z nich přesunout. Volba byla jednoduchá — buď některé akce zrušit, nebo je nechat překrývat se. Rozhodli jsme se pro druhou možnost. V budoucnu už se nic podobného nebude opakovat.

Plánujeme také nové aktivity pro hráče k klanech, především co se týče náhodných bitev.

Položky za bony. Budou tyto položky aktualizovány?

Položky za bony v herním obchodě budou aktualizovány přibližně jednou za 6 měsíců. Obchod plánujeme letos aktualizovat a jako referenční bod využijeme začátek nové sezóny hodnocených bitev.

Problémy s uživatelským rozhraním. Jak a kdy plánujete opravit průhledné textury, které nelze prostřelit, a „kluzké“ předměty?

Jedná se o systematický problém, který souvisí s používáním technologií třetí strany v našem herním enginu. K problémům dochází, když spolu interagují různé technologie — ve hře byly už před aktualizací 1.0, ale tehdy byly méně obvyklé. Na opravě pracujeme, ale tyto problémy vyžadují i spoluúčast vlastníků těchto technologií, a proto budou nějakou dobu trvat.

Ještě jednou děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Zůstaňte s námi — jakmile budou připravena nová řešení, určitě vás pozveme k jejich testování na serveru Sandbox.

Zavřít