Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Nová funkce: Informační zdroje v profilu klanu

Klanová nástěnka je již k dispozici v profilu klanu!

Efektivní komunikace je klíčem k vybudování úspěšného klanu. Společnost Wargaming vám proto chce pomoci s klanovou komunikací vylepšením funkcí klanového portálu. Jedná se o užitečný nástroj, který poskytuje důležité informace všem klanovým kolegům nebo je svolává do akce.

Nástěnka zpráv klanu představuje interní komunikační nástroj. Znamená to, že hráči bez oprávnění a hráči, kteří nejsou ve vašem klanu, ji neuvidí.

 

Kdo může na nástěnku psát příspěvky?

Zprávy mohou vytvářet pouze členové klanu v určitých pozicích. Jedná se o velitele rot, náboráře, zástupce velitele a velitele klanu. V tabulce níže naleznete podrobnosti různých oprávnění, které role mají.

Tabulka oprávnění
Sbalit

 

Pravidla

Role

Hosté klanu

Všichni členové klanu

Bojový důstojník

Náborář a vyšší

Zástupce velitele a vyšší

Přístup do panelu zpráv klanu, možnost procházet oznámení

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Psaní, úpravy a mazání zpráv

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Přístup do archivu, prohlížení zpráv v archivu, zálohování, mazání a obnovování archivovaných zpráv.

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Změna pořadí zpráv

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Sbalit Rozbalit

 

Procházení nástěnek se zprávami klanu

Při vstupu na stránku klanu návštěvníci uvidí speciální vývěsku, na které se zobrazí tři poslední zprávy.

Pokud má klan více než tři publikované zprávy, lze jejich zbytek zobrazit kliknutím na příslušná pole (jako na obrázku níže). Barva pole informuje čtenáře, zda se na stránce nachází nepřečtené zprávy.

 

Všichni členové klanu mají příležitost přejít na stránku nástěnky se zprávami kliknutím na položku „Všechny zprávy“, a také zobrazením dostupných informačních zdrojů kliknutím na zprávy levým tlačítkem myši. Nepřečtené zprávy mají zlatohnědé pozadí a žlutý trojúhelníček v levém horním rohu. Po otevření a zavření zprávy se její stav změní na „Přečteno“ a barva pozadí se změní na šedou.

 

Psaní příspěvků na nástěnky

Pro odeslání nové zprávy na nástěnku klikněte na žlutou ikonu znaménka plus. Můžete také odeslat zprávu do části „Zprávy“ a na stránku „Všechny zprávy“.

Rozhraní „Nová zpráva“ obsahuje následující prvky:

  • Textové pole (maximální délka zprávy činí 1 000 znaků).
  • Volbu data, jak dlouho bude informační zdroj zobrazen. Ve výchozím nastavení činí tato doba 30 dní.
  • Komu je tato zpráva dostupná:

                  Všichni členové klanu;
                  Pouze velicí struktura (bojový důstojník, náborář, zástupce velitele a velitel klanu)

  • Při psaní zprávy můžete pomocí tlačítek vpravo nahoře formátovat text a zvolit tučné písmo nebo kurzívu. Můžete také vkládat hypertextové odkazy.
  • Klan nesmí mít více než 15 aktivních zpráv zobrazených najednou. Zprávy mohou archivovat členové klanu s příslušným oprávněním (viz. níže).

 

Jak upravovat zprávy

Postup při upravování zpráv se velmi podobá odesílání nových zpráv. Upravená zpráva zůstane na stejném místě na seznamu, ale bude „nepřečtená“.

 

Jak mazat zprávy

Člen klanu s příslušným oprávněním může zprávy trvale smazat nebo je přesunout do archivu (viz. další informace níže).

 

Seznam zpráv

Zástupce velitele a velitel klanu mají možnost změnit pořadí zpráv přetažením a vložením pro vytvoření konkrétního pořadí. Tuto funkci lze použít k přitažení pozornosti členů klanu k určitým informacím.

 

Oznámení

Po odeslání nových zpráv obdrží cíloví členové klanu (všichni nebo část klanu) speciální upozornění. Zpráva se zobrazí ve speciálním rozhraní, které bude zároveň implementováno na všech oficiálních webových stránkách s informačními zdroji klanu. Kliknutím na odkaz v upozornění může příjemce přejít přímo na zprávu.

 

Archiv

Zprávy, jejichž platnost vypršela, budou automaticky odeslány do archivu. Hráči mohou vždy zobrazit datum, kdy bude konkrétní zpráva přesunuta do archivu.

Na jedné stránce archivu lze zobrazit maximálně 20 zpráv, ale maximální počet stránek je neomezený.

Pokud má hráč odpovídající oprávnění, může archivovat libovolnou zprávu. Archivace může být užitečná například v případě, kdy máte 15 aktivních zpráv a chcete přidat novou. Navíc lze archiv použít jako úložiště vzorů zpráv, které lze obnovit a znovu použít později.

Archivované zprávy mohou být trvale odstraněny hráčem s odpovídajícím oprávněním.

Hráči, kteří nemají odpovídající oprávnění, nemohou prohlížet archiv.

 

 

 Vpřed!

Zavřít