Zásady poctivé hry: aktualizovaný seznam zakázaných módů

Neustále studujeme vaše připomínky, abychom udrželi krok s nejvíce diskutovaným tématem komunity – módy. Jednou z vašich největších obav je poctivá hra a používání takzvaných „podvodných módů“. Tyto neschválené modifikace třetích stran dávají těm, kteří je využívají, nespravedlivou výhodu a kazí vaši zábavu v bitvách.

V průběhu uplynulých tří let jsme pečlivě monitorovali využívání nesportovních modifikací World of Tanks a podvodníky jsme trestali během masivních vln blokací. Zajištění poctivé hry bude vždy naší nejvyšší prioritou a dnes jsme připraveni podniknout nová opatření, abychom udrželi dynamiku hry co nejférovější.

Aktualizujeme seznam zakázaného softwaru

Díky vašim připomínkám a neustálému monitorování jsme identifikovali několik nových modifikací, které dávají jejich uživatelům jisté výhody nad ostatními. To je zjevně nespravedlivé, takže jsme se rozhodli, že následující typy módů zařadíme na seznam zakázaného softwaru:

1. Zobrazovaní směrů děl na minimapě

2. Zobrazování šipek k nejbližším protivníkům

3. Označování protivníků za hranicí vzdálenosti vykreslování (pomocí červených sloupů, sfér atd.)

Dosud tyto modifikace ještě zakázané nejsou – nové zásady poctivé hry vstoupí v platnost 1. června. Využíváme však této příležitosti, abychom vás informovali s předstihem, takže pokud v současné době tyto módy používáte, tak je prosím odstraňte.

Poznámka: V blízké budoucnosti spustíme další masivní vlnu blokací, která bude vycházet ze stávající (neaktualizované) verze našich Zásad poctivé hry. Následná vlna blokací však již bude brát v úvahu aktualizovaný seznam podvodů, a rozhodně potrestáme ty, kteří navzdory varování budou v používání výše zmíněných neférových módů pokračovat.  

Které modifikace budou potrestány? Nové znění

Také jsme se rozhodli vyjasnit jistá kritéria, podle kterých považujeme módy za podvodné, škodlivé a nevítané. Za tímto účelem jsme přeformulovali znění našich Zásad poctivé hry tak, aby byly přesnější a preciznější. Všichni to potřebujeme, abychom zajistili, že podvodníci nedostanou žádnou šanci k tomu, aby vám kazili náladu a aby naše hra nebyla pro zodpovědné velitele méně zábavná.

Zde je tedy aktualizovaný seznam kritérií pro zakázané modifikace. Hráči budou potrestáni za používání modifikací, které (upravené znění je vyznačeno tučným písmem):

  • Odhalují pozici nepřátel způsobem, jenž není zahrnut v běžném herním klientovi. Označují objekty zničené na bojišti, upravují zobrazení trasírek letu granátů nebo vypočítávají a zobrazují pozice nepřátelského dělostřelectva pomocí trasírek, a také ty, které udržují odhalená vozidla zobrazená dokonce i tehdy, když na ně hráč nemíří a není v jejich přímém dohledu
  • Usnadňují odražení nepřátelského granátu vyznačením jeho přesného záměrného bodu (například laserovým paprskem)
  • Upozorňují vás, že odhalená vozidla nabíjí, nebo ukazují časomíru nabíjení nepřátelských vozidel
  • Automaticky míří – takzvané „aimboty“ – a poskytují více funkcí než jen „uzamčení cíle“ v běžném klientovi, a to včetně těch, které míří na slabá místa nepřátel, nebo na slabě obrněná vozidla/nepřátelská vozidla obecně, a také usazují zaměřovač na cíl za překážkou nebo vypočítávají předsazení před cíl místo hráče 
  • Umožňují automatické použití neprémiových spotřebních doplňků před oznámením výsledků bitvy
  • Pomáhají najít nepřítele tak, že vám dovolí upravit průhlednost objektů na mapě
  • Zanechávají na bojišti jakékoliv značky či ukazatele tam, kde byl nepřítel odhalen někým z hráčova týmu
  • Jakkoliv skutečně mění fyzické vlastnosti, charakteristiky výkonu, nebo mají vliv na jakékoliv vozidlo, nebo objekt ve hře, nebo jinak podkopávají pravidla hry 

Berme hru vážně a hrajme poctivě! Hlavně si pamatujte: hráči, kteří jsou u používání zakázaných módu přistiženi poprvé, dostanou varování a suspendaci na 7 dní. Hráči, u nichž je jejich používání zjištěno podruhé, budou trvale zablokováni.

RESPEKT A POCTIVÁ HRA

Řekněte „Ne“ podvádění a zaslužte si frčky dovednostmi a týmovou prací.

7 DENNÍ SUSPENDACE

Za první porušení bude uděleno varování a blokace účtu na sedm dní.

TRVALÁ BLOKACE

Účty, které budou podvádět podruhé, budou ve hře zablokovány nadobro.

Poznámka: Centrum módů je stále jediným místem pro stahování různých modifikací, oficiálně schválených společností Wargaming, bez obav z porušení zásad. Pokud tedy máte pochyby, zda je vaše modifikace podvodná či nikoliv, stačí navštívit Centrum módů a prozkoumat všechny ověřené a nejnovější módy pro World of Tanks.

V tomto boji proti podvodníkům se spoléháme na vaši podporu, takže neváhejte a zanechte nám své připomínky a doporučení. Buďte zodpovědní a hrajte poctivě!

Zavřít