Dvouhlavňová vozidla: Dvojitá hrozba pro vaše nepřátele

Veteráni World of Tanks si mohou pamatovat skvělý MTLS-1G14, prémiový americký lehký tank III. úrovně, který byl představen v roce 2011. Šlo o první vozidlo s dvojitým dělem v naší hře a mezi hráči vyvolalo velký zájem, protože nabízelo neobvyklou a vzrušující hratelnost.

Mnoho z vás se při různých příležitostech dožadovalo, abychom do hry přidali více podobných dvouhlavňových tanků, a nyní jsou tato vozidla konečně na cestě!

Stále pracujeme na jejich hratelnosti, prvcích a vlastnostech, ale už teď s vámi můžeme sdílet některé z nápadů pro jejich mechaniky. Začněme ale stručným historickým přehledem.

Pohled do minulosti

První návrhy tanků s vícehlavňovými děly se poprvé objevily v roce 1941. Sovětští inženýři pracovali na tříhlavňové verzi T-34 nazývané T-34-3 a dvou- a tříhlavňových verzích KV-7, ale žádný z těchto prototypů nikdy neopustil rýsovací prkno. Jedním z nejslavnějších projektů tohoto druhu je dvouhlavňová verze ST-1, pojmenovaná ST-2. Tato úprava je hráčům nejznámější, přestože nebyla nikdy přivedena k životu v kovové formě.

Implementovat tuto mechaniku do World of Tanks nám bránilo několik faktorů. Prvním z nich je její historické pozadí, protože ve skutečnosti dvouhlavňové tanky jen výjimečně dosáhly byť jen fáze prototypu. Bylo by proto náročné sestavit celou větev z existujících historických vozidel.

Dalším faktorem jsou problémy spojené s herním designem. Chtěli jsme zavést možnost střílet z obou děl rovnoměrně, a to bez narušení existujících mechanik.

A nakonec jsme museli vzít v potaz také technickou stránku věci — nemohli jsme tyto mechaniky implementovat, dokud nebylo vydáno automatické nabíjení pro italské tanky. Takže na tento den jsme čekali opravdu dlouho.

Prototyp 1: První a jediný

Protože se jedná o zcela nové mechaniky, začneme je brzy zkoušet v Supertestu na vozidlech VIII. úrovně. Namísto testování konkrétních vozidel jsme vytvořili speciální testovací tank: Prototyp 1.

Tento tank bude mít dvě děla stejné ráže a bude moci střílet třemi různými způsoby:

 1. Cyklická (běžná) palba, při které pálíte z jednoho děla, jež se dobíjí po vypálení každé střely.

Vystřelíte z prvního (aktivního) děla. Okamžitě poté se začne toto dělo dobíjet a aktivuje se druhé dělo. Po krátké pauze můžete vystřelit z druhého děla. Tato pauza je hráčům lépe známá z dobíjení granátů v nabíjecím automatu. Pokud jste někdy hráli s italskými tanky s automatickým dobíjením, tato mechanika by vám měla být dobře známá.

 1.  
 2. Sekvenční palba, při které pálíte střídavě z obou děl.

Střelba v tomto režimu může fungovat dvěma způsoby.

 • Po pauze vystřelíte z druhého děla, zatímco první dělo se nabíjí. V tomto případě bude dobíjení prvního děla vynulováno a začne se načítat znovu. Tank se automaticky přepne zpět k prvnímu dělu. Druhé dělo, ze kterého jste právě vystřelili, se nedobije dokud je nabité první dělo, protože se obě děla v dobíjení střídají.
 • Počkáte, až se zcela dobije první dělo, a teprve potom vystřelíte z druhého. V tomto případě se jedná o klasický režim „střely za střelou“, pouze ze dvou různých děl.
 1.  
 2.  
 3. Dvojitá palba, při které pálíte současně ze dvou děl.

Ten nejzábavnější způsob palby. Abyste mohli pálit ze dvou děl současně, je potřeba podržet levé tlačítko myši. Tím započnou přípravy pro vypálení, které zaberou několik vteřin. Průběh dobíjení se zobrazí v oblasti kurzoru myši. Až budou přípravy kompletní, automaticky dojde ke dvojité střele. Pokud uvolníte levé tlačítko před skončením příprav, střely se vynulují. Nevypálíte ani jednu, ani dvě střely.

Po vypálení dvojitého výstřelu jsou obě děla zablokována a po nějakou dobu nejsou schopna se dobít. Po odblokování se začnou obě děla střídavě dobíjet.

Probíjení, poškození a změna granátů

Probíjení a alfa poškození pro každý ze dvou granátů budou vypočítány odděleně. Proto může jeden z granátů probít pancíř a udělit poškození, zatímco druhý se může odrazit nebo pancíř neprobít. Může se také stát, že oba granáty probijí pancíř, ale každý z nich udělí jiné množství poškození.

Prvky herního stylu

 • Při hře s Prototypem 1 se budete muset podle situace rozhodovat o tom, z jakého děla vypálíte.

Bude potřeba vzít v úvahu specifika konkrétní herní situace a podle nich zvolit, kdy vypálíte obyčejnou střelu a kdy dvojitou. Pokud například budete chtít dorazit nepřítele s pouze malým množstvím bodů výdrže, bude logické vypálit jednu střelu. Jestliže ale čelíte nepřátelskému tanku jedoucímu z boku, dává smysl vypálit dvojitou střelu a schovat se v úkrytu pro potřebný čas na dobití. Pokuste se odhadnout dopředu, co bude v nastalé situaci nejefektivnější.

 • Hlavními režimy palby by měly být cyklická a sekvenční.

Soustředit se přespříliš na dvojité střely není dobrý nápad. Tank se dvěma děly je všestranným vozidlem, takže byste se neměli soustředit pouze na jednu z jeho funkcí.

 • Pro možnost střílet ze dvou děl budete muset obětovat něco ze svého herního pohodlí.

Tento koncept dvouhlavňových vozidel ještě není konečný. Je nicméně pravděpodobné, že tyto stroje budou mít průměrnou mobilitu, vysokou rychlost otáčení atd. Potřebujeme otestovat proveditelnost našeho konceptu a vypilovat jeho mechaniky, abychom si byli jistí, že se tento typ tanku dobře začlení do ekosystému World of Tanks. Rozhodnutí, zda jej představíme ve hře, ještě není finální a bude záviset na výsledcích testu.

Naše práce na této slibné třídě s unikátní hratelností stále pokračuje. Zůstaňte s námi — budeme vás udržovat v obraze s tím, jak budou přicházet nové informace.

Zavřít