Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Nové československé tanky!

Hlavní novinky
V ostatních jazycích: en pl de fr es tr

Československo bylo po dobu zhruba šesti let okupováno Německem. Během této doby musel špičkový vojenský průmysl této země pracovat pro Třetí říši. Po porážce Německa zdědili Čechoslováci většinu výrobních znalostí, včetně neuvěřitelného množství technické dokumentace (německých i vlastních projektů vyvíjených během okupace), což mělo vliv na výrobu pozdějších vozidel.

První poválečná dekáda byla velmi bouřlivá a Československo se během ní snažilo získat zpět svůj věhlas mocnosti ve výrobě tanků. Z ekonomických a politických důvodů většina tehdejších projektů nedosáhla stádia prototypu, o masové výrobě ani nemluvě. Je také zřejmé, že si českoslovenští inženýři hráli se sovětskými konstrukčními principy. Ovšem prohlásit, že pouze kopírovali, by nebylo zcela přesné. Přestože se Československo inspirovalo v německé, sovětské a do jisté míry i britské tankové konstrukční škole, jeho poválečné výtvory se nakonec staly samostatnými, originálními tankovými konstrukcemi.

Zavřít