Posádka 2.0: Zapojte se do nového testu na Sandboxu!

Zdravíme vás, velitelé!

S vaší pomocí jsme před několika měsíci otestovali na serveru Sandbox posádku 2.0. V té době jsme dostali obrovské množství dotazů a připomínek. Po ukončení testování jsme pečlivě zanalyzovali vaši zpětnou vazbu a získané statistiky. Zvláštní pozornost jsme přitom věnovali nejkontroverznějším otázkám této mechaniky, jež vyvolaly ty nejbouřlivější diskuse.

Nyní vás zveme, abyste se zapojili do nového testu na serveru Sandbox a posoudili zrevidovaný koncept posádky 2.0! Test začíná 20. července. Každý z vás bude mít příležitost vyzkoušet nové nápady a řešení, které vyplynuly z vaší zpětné vazby k první iteraci. Zapojte se do testu, hrajte a podělte se o své dojmy – společně rozhodneme o budoucnosti nové posádky ve World of Tanks!

Sandbox
Posádka 2.0 – druhá iterace

20. července, 14:00 CEST (UTC+2), až 26. července, 08:00 CEST (UTC+2)

Posádka 2.0: Co se změnilo?

Podívejme se na hlavní změny v posádce 2.0 v porovnání s prvním testem a zjistěme, jak jsme se vypořádali s největšími problémy předchozí iterace.

 • Během prvního testu se hráči domnívali, že z podrobného srovnání vyplyne, že je skutečná bojová výkonnost nové posádky horší než výkonnost posádek starých. Do nového systému jsme přidali bonusové efekty všech starých schopností a zkombinovali je tak, aby nová posádka s určitou úrovní pokroku nikdy nebyla horší než posádka stará.

Co se týká bojové výkonnosti, po konverzi tak hráči získají posádku, která není v žádném případě horší (často je dokonce i lepší) než její starý protějšek.

 • Při konverzi posádky systém automaticky investuje body do schopností výcvikového plánu, který odpovídá starým schopnostem.

Rychlá připomínka: Po konverzi v předchozím systému si hráč musel body schopností rozdělit sám a investovat je do různých schopností výcvikového plánu. Nyní systém udělá tuto práci za vás, abyste se mohli rychleji vrhnout do boje. Po konverzi obdržíte posádku, která z hlediska celkové efektivity odpovídá posádce předchozí. Pokud vám po rozdělení schopností v novém systému několik volných bodů zbývá, můžete je investovat dle vlastního uvážení a dále tak svou novou posádku posílit.

Po konverzi se všechny efekty a bonusy staré posádky automaticky přenesou na novou a vy budete moci vstoupit do bitvy. Pokud však budete chtít nový systém využít naplno, budete moci poprvé po konverzi zdarma upravit výcvikový plán každé posádky nebo zcela vynulovat všechny body schopností. Po vynulování můžete body schopností znovu rozdělit podle vlastního uvážení. Díky tomu budete moci efektivněji v novém systému rozdělovat body schopností posádek a odemykat talenty.

Struktura samotného výcvikového plánu se nezměnila, upravili jsme však obsah některých schopností tak, aby se co nejvíce podobaly současnému systému. Nová schopnost „Bezpečnostní opatření“ tak například nyní kombinuje efekty několika starých schopností najednou. Posádka s novými schopnostmi tedy neztratí ve srovnání se starou posádkou svou bojovou výkonnost – mnohdy bude efektivnější.

 • Během předchozího testu mnozí z vás poukázali na to, že neexistuje velitelský bonus. Proto jsme jej vrátili v rámci schopnosti „Profesor“, která je ve výchozím nastavení dostupná všem posádkám.

Stejně jako dříve přidá 1 % k hlavní kvalifikaci všech členů posádky (s výjimkou velitele) za každých 10 % zběhlosti v řízení vozidla a zaokrouhluje se nahoru.

 • Po konverzi bude mít také každá posádka, i ta nově naverbovaná a bez ohledu na svou úroveň, dvě další výchozí schopnosti: „Šestý smysl“ a „Triangulace“ (v současnosti známá jako „Zvuková detekce“).

Specializace „Šestý smysl“ bude nadále fungovat pro všechny posádky a nemusíte se již učit ani schopnost „Triangulace“ (Zvuková detekce), která vás varuje před příchozí palbou nepřátelského dělostřelectva. „Triangulace“ se spustí po výstřelu nepřátelského dělostřelectva a pomůže vám určit směr přilétajících granátů.

Všechny nové posádky tak budou mít ve výchozím nastavení tři základní schopnosti: „Profesor“ (aktuální bonus velitele), „Šestý smysl“ a „Triangulace“.

 • Při konverzi posádek se zohlední ZK nultých specializací.

Toto bylo jedním z nejdiskutovanějších témat předchozí iterace Sandboxu, proto jsme vzali v úvahu vaše připomínky a přišli s následujícím řešením: Při konverzi staré posádky na novou nebude pro výpočet ZK brán ohled na rozdíl mezi vycvičenými a nultými schopnostmi. Díky tomu získáte instruktora a posádku, kteří se bojovou výkonností vyrovnají svým současným protějškům.

 • Maximální počet bodů schopností v rámci hlavního postupu posádky byl zvýšen ze 75 na 80.

Ve výsledku tak budete moci vycvičit osm schopností, které zvýší bojovou výkonnost posádky. Počet zkušeností potřebných k dosažení nejvyšší úrovně výcviku se nezměnil a odpovídá pěti schopnostem současného systému. Bonusy postupu posádky (slevy na výcvik, slot na instruktora atd.) jsou nyní vázány na další úrovně.

V novém systému získá jednočlenná posádka s jednou nultou schopností a čtyřmi dalšími plně vycvičenými schopnostmi po konverzi nejvyšší, 80. úroveň. Jednočlenná posádka se dvěma nultými schopnostmi a třemi dalšími plně vycvičenými schopnostmi získá po konverzi také nejvyšší úroveň.

 • Jakmile posádka dosáhne 80. (tedy té nejvyšší) úrovně hlavního postupu, nebude nadále možné ji cvičit pomocí knih posádky.

Tento krok staví všechny hráče na stejnou úroveň – ty, kteří si dříve mohli urychlit výcvik v elitním postupu (odborné kvalifikaci) pomocí knih posádky, s těmi, kteří tuto možnost neměli. V rámci hlavního postupu však i nadále budete moci knihy posádky k výcviku využívat.

Poté, co posádka dosáhne nejvyšší úrovně hlavního postupu, budou navíc hráči moci posádku cvičit i nadále, a to pomocí volných ZK. Jedná se o hodnotný herní zdroj, jehož získání vyžaduje spoustu práce v bitvách, a my chceme, abyste jej mohli využívat dle svého uvážení.

 • Maximální bonus k řízení vozidla z elitního postupu byl snížen z 21 % na 15 %.

Učinili jsme tak proto, abychom vyvážili zvýšení výkonnosti posádky po celou dobu jejího výcviku.

 • Koncept instruktora byl dále vylepšen.

Za prvé, od prvního testu byli instruktoři přejmenovaní:

Předchozí jméno Nové jméno
Instruktor III. třídy Běžný instruktor
Instruktor II. třídy Hodnotný instruktor
Instruktor I. třídy Jedinečný instruktor

Po dokončení první iterace testování si hráči povšimli, že instruktoři obdrželi náhodnou sadu certifikací, které nebyly pro konkrétní posádku vždy potřebné a neumožňovaly výrazné zlepšení ani jedné schopnosti. Nyní si budete po konverzi a přiřazení běžného či hodnotného instruktora k posádce moci vybrat certifikaci a národ (pokud není předem určen) a také schopnosti vybraného výcvikového kurzu. Dokud nekliknete na tlačítko „Použít“, můžete výběr libovolně měnit, kolikrát jen budete chtít.

Budete si moci vybrat schopnost, ke které vám instruktoři v rámci jedné vybrané větve výcviku posádky přidají bonus. Pokud pro instruktora například zvolíte certifikaci „Technický výcvik“, bude možné vybrat bonusové schopnosti pouze z tohoto výcvikového kurzu, tedy „Maskování“, „Rychlá oprava“ atd.

Přidáni budou také jedineční instruktoři (kteří během prvního testu nebyli ve hře k dispozici). Do této kategorie budou patřit posádky vytvořené v rámci spoluprací s našimi partnery (např. Sabaton, The Offspring, postavy z The Boys atd.). Jejich certifikace a schopnosti budou i nadále vybírány automaticky společně s bonusy, které jsou pro jejich vozidla nejžádanější.

Změnil se také systém získávání bonusových bodů schopností (poskytovaných instruktory v rámci vybrané certifikace). Nyní instruktoři buď přidávají dodatečné body k určité schopnosti (pokud není vycvičena na 10 bodů), nebo zvyšují její maximální úroveň (pokud je vycvičena na 10. či vyšší úroveň).

V novém systému bude běžný instruktor zabírat jeden slot a kromě bonusových bodů schopností bude o 10 % zvyšovat množství ZK získávaných posádkou.

Hodnotný instruktor bude vyžadovat dva sloty. Zkušenosti získávané posádkou však bude zvyšovat o 40 %.

A konečně: Posádky, které byly vytvořené v rámci spoluprací s našimi partnery, budou považovány za jeden celek: jedinečného instruktora. Tento instruktor bude zabírat 4 sloty a ZK získávané posádkou zvýší o 100 %.

 • Byly upraveny mechaniky toho, jakým způsobem směrnice ovlivňují schopnosti výcvikového plánu.

Stejně jako instruktoři, i směrnice budou poskytovat dodatečné body schopností, a to v závislosti na úrovni schopnosti. Pokud je vaše stávající úroveň schopnosti nižší než 10, pak směrnice přidá +5 bodů. Pokud je rovna 10 nebo je vyšší, zvýšíte maximální hodnotu schopnosti o +1.

Seznam schopností posádky, pro které budou směrnice k dispozici:

 1. Průvodce dělostřeleckého pozorovatele: Zlepšuje schopnost „Seřízení palby“
 2. Průvodce pro střelce: Zlepšuje schopnost „Expert na slabá místa“
 3. Přirozené krytí: Zlepšuje schopnost „Maskování“
 4. Průvodce bezpečnostními opatřeními: Zlepšuje schopnost „Bezpečnostní opatření“
 5. Pevná ruka: Zlepšuje schopnost „Klidná jízda“
 6. Bojový kurz: Zlepšuje schopnost „Profík“
 7. Základy přežití: Zlepšují schopnost „Práh bolesti“

Maximální úroveň schopnosti, které lze dosáhnout s bonusy instruktora a směrnic, bude činit 15 bodů. Všechny dodatečné body, které vaše posádka získá, poskytují stejné zvýšení schopnosti.

 • Bylo sníženo množství zkušeností, které nová posádka ztrácí za přeškolení na jiné vozidlo zdarma nebo za kredity.

V porovnání s prvním testem zůstávají náklady na přeškolení posádky za zlaťáky a kredity stejné. Zohlednili jsme však vaši zpětnou vazbu, proto nyní při přeškolení posádky za kredity nebo zdarma ztratí posádka méně ZK:

 • Při bezplatném přeškolení posádka ztrácí 200 % ze ZK potřebných na výcvik od začátku aktuální úrovně schopností do začátku následující (nebo 300 % ze ZK, pokud se mění typ vozidla). V tomto případě jsou schopnosti výcvikového plánu vynulovány zdarma.
 • Při přeškolení za 500 000 kreditů posádka ztrácí 150 % ze ZK potřebných na výcvik od začátku aktuální úrovně schopností do začátku následující (nebo 200 % ze ZK, pokud se změní typ vozidla). V tomto případě jsou schopnosti výcvikového plánu vynulovány zdarma.
 • Při přeškolení za 750 zlaťáků je posádka vycvičena k řízení nového vozidla bez ztráty ZK. Pokud chcete, můžete také zdarma vynulovat schopnosti výcvikového plánu.

Příklad: Posádka 60. úrovně je přeškolena na jiné vozidlo za kredity a beze změny typu vozidla. Podle upraveného hlavního postupu činí množství zkušeností potřebných k vycvičení posádky ze 60. na 61. úroveň 112 032 ZK. Posádka tedy za tuto operaci ztratí 168 048 ZK.

Zapojte se do testu a podělte se o svůj názor na navrhovaná vylepšení! Nyní se krátce podíváme na ostatní mechaniky posádky 2.0, které se od prvního testu nezměnily. Povíme si také o nových prvcích, které na vás čekají ve druhém testu. Začněme tím, co hráče zajímá nejvíc: konverzí starých posádek na nové.

Konverze posádky: Zohlednění změn

 • Konverzi pro každé konkrétní vozidlo provede hráč manuálně. Díky tomu se budete moci rozhodnout, jak tak cenný zdroj, jakým ZK posádky jsou, využít.
 • Všichni členové posádky, kteří ještě nebyli naverbováni, budou čekat ve vaší garáži, aby mohli být zkonvertováni a přiděleni k vozidlům dle vašeho výběru.
 • Při konverzi staré posádky na novou se její body schopností automaticky přerozdělí tak, aby v maximální míře kopírovaly efektivitu předchozí posádky – nebo ji dokonce mírně vylepšily.
 • Staré členy posádky budete moci přeškolit za běžných podmínek na jakoukoliv kvalifikaci kteréhokoliv vozidla stejného národa, a to zdarma, za kredity nebo za zlaťáky. Při přeškolování posádky zdarma nebo za kredity ztratí posádka méně ZK hlavní kvalifikace než při prvním testu. Po přeškolení může být tato posádka zkonvertována na novou.
 • Při konverzi posádek budou zohledněny ZK nultých specializací.
 • Ihned po přihlášení do hry budou na váš účet automaticky připsáni běžní a hodnotní instruktoři. Jedineční instruktoři jsou připsáni poté, co je zkonvertován velitel skupinové posádky (například skupiny The Offspring) a je vytvořena nová jedinečná posádka. Některým běžným a hodnotným instruktorům budou hráči moci přiřadit národ a certifikaci, která poskytuje bonus k vybraným schopnostem.
 • V novém systému budou směrnice automaticky zkonvertovány na nové v poměru jedna ku jedné. Celkový počet směrnic pro posádku byl však snížen na sedm typů. Směrnice budou poskytovat další body schopností, a to v závislosti na úrovni schopnosti. Bonusové body směrnic a instruktorů se při odemykání talentů nezapočítávají.
 • Všichni členové posádky v kasárnách, jejichž zkušenosti nestačí na výcvik alespoň jedné schopnosti, budou automaticky zkonvertováni na knihy posádky příslušného národa, které lze použít k vylepšení nových posádek během jejich hlavního postupu.
 • Celkové množství zkušeností z knih posádek se bude odvíjet od celkových zkušeností všech členů posádky v kasárnách, kteří mají méně než jednu schopnost. Pro každý národ provedeme oddělený výpočet a výsledek zaokrouhlíme ve prospěch hráče.
 • Osobní výcvikové manuály na účtech hráčů budou převedeny na univerzální výcvikové manuály.
 • Všichni členové posádky s dostatkem zkušeností na výcvik alespoň jedné schopnosti zůstanou v kasárnách. Je možné je poslat do libovolného vozidla a zkonvertovat je na novou posádku. Lůžka v kasárnách budou převedena na příkazy k přeškolení, a to v následujícím poměru: 16 lůžek za 1 příkaz k přeškolení.
 • Každé stání v garáži automaticky přinese i pokoj pro posádku daného vozidla. V případě potřeby lze další pokoje dokoupit.

Velitel: Tvář posádky

V bitvě bude vozidlo stále ovládáno všemi členy posádky, kteří k dané posádce patří. V novém systému budou všichni členové posádky, kteří si zachovají svou osobnost, vizuálně zastoupeni jediným velitelem. Můžete změnit jeho jméno, příjmení i vzhled.

Systém schopností posádky

Každá posádka bude mít svůj vlastní výcvikový plán, který se skládá z pěti kurzů:

 • Taktický výcvik
 • Střelecký výcvik
 • Technický výcvik
 • Operační výcvik
 • Řidičský výcvik

Každý kurz bude sestávat z pěti schopností a dvou talentů. Spolu se získáváním zkušeností v bitvách bude stoupat úroveň vaší posádky, která na každé úrovni obdrží jeden bod schopností. Hráči budou moci tyto body bezplatně investovat do kterékoli schopnosti v rámci výcvikového plánu. Do každé schopnosti je možné investovat nejvýše 10 bodů. Každá schopnost začne fungovat po svém vycvičení (tedy poté, co do ní investujete alespoň jeden bod).

Maximální úroveň hlavního postupu, které může posádka dosáhnout, je 80. Bojová výkonnost posádky vozidla se bude zlepšovat s tím, jak poroste úroveň schopností a počet investovaných bodů. Posádka však může získat nanejvýš 80 bodů schopností.

Instruktoři a směrnice mohou ke cvičené schopnosti přidávat bonusové body, a to v závislosti na úrovni schopnosti.

Chcete-li zjistit úroveň schopností posádky po její konverzi, zadejte pro každého člena stávající počet schopností/specializací a úroveň hlavní kvalifikace, a klikněte na tlačítko „ZKONVERTOVAT POSÁDKU“.

Interaktivní obrázek. Chcete-li zjistit úroveň posádky po její konverzi, zadejte pro každého člena stávající počet schopností/specializací a úroveň hlavní kvalifikace, a klikněte na tlačítko „ZKONVERTOVAT POSÁDKU“.
Velitel
-
+
Počet plně vycvičených schopností/specializací
-
+
Úroveň aktuální schopnosti/specializace
-
+
Úroveň hlavní kvalifikace
ŘIDIČ
-
+
Počet plně vycvičených schopností/specializací
-
+
Úroveň aktuální schopnosti/specializace
-
+
Úroveň hlavní kvalifikace
STŘELEC
-
+
Počet plně vycvičených schopností/specializací
-
+
Úroveň aktuální schopnosti/specializace
-
+
Úroveň hlavní kvalifikace
NABÍJEČ
-
+
Počet plně vycvičených schopností/specializací
-
+
Úroveň aktuální schopnosti/specializace
-
+
Úroveň hlavní kvalifikace
Zkonvertovat posádku
Úroveň posádky
Body schopností
Hodnost: „Mladshiy Serzhant“
Sleva na přeškolení
Nové specializace: 1

Po dosažení 80. úrovně nebudete nadále dostávat body schopností a veliteli se odemkne elitní postup (odborná kvalifikace). Za každou novou úroveň odborné kvalifikace obdrží posádka drobné vylepšení řízení vozidla. Maximální hodnota činí 15 %.

Talenty

Poté, co do jednoho z výcvikových kurzů investujete 30 bodů, získáte možnost vybrat si jeden ze dvou talentů, které jsou v jeho rámci dostupné. Jedná se o speciální schopnosti, které se aktivují v určitých bojových situacích. Na rozdíl od schopností se talent zpřístupní okamžitě po odemknutí a není do něj potřeba investovat žádné body schopností. Body schopností od instruktorů a ze směrnic se do odemykání talentů nezapočítávají!

V případě potřeby můžete všechny body schopností vynulovat nebo část z nich znovu rozdělit, aniž byste přišli o ZK, které již tato posádka získala. Hráči k tomu musí použít příkaz k přeškolení a zaplatit určité množství kreditů. Tento systém vám umožní volně experimentovat s různými kombinacemi schopností a talentů a upravovat posádku tak, aby odpovídala vašemu stylu hry a vybranému vozidlu.

Všechny číselné hodnoty bonusů ve výcvikovém plánu nejsou finální a procházejí procesem testování a úprav. Pracujeme na vyhodnocování optimálních hodnot, zejména s ohledem na propojení s dalšími herními mechanikami. Na vyvážení, které zatím stále probíhá, klademe velký důraz a v případě nutnosti v budoucnu určité hodnoty upravíme.

Interaktivní obrázek. Rozdělte body schopností v tabulce, abyste viděli výsledné bonusy k technickým parametrům. Můžete si také vybrat až tři instruktory, abyste zvýšili úroveň určitých schopností.

 

Jevgenij Semaško
Velitel
Učení schopností. Dostupné body schopností: 80
Vynulovat
Výsledné bonusy
Trvalý
Situační
Čas zaměření: 0 %
Dohled: 0 %
Dosah rádia: 0 %
Ovládání vozidla: 0 %0 %
Viditelnost cíle, když už není odhalen: 0 s
Dosah signálu spojenecké komunikace: 0 %
Znovunačtení spotřebních doplňků: 0 %
Šance na poškození modulů nebo zranění členů posádky nepřátelských vozidel: 0 %
Odhalení kriticky poškozených modulů zaměřených vozidel: 0 s
Rozptyl při otáčení věže nebo děla: 0 %
Rozptyl při otáčení korby a věže za pohybu: 0 %
Horní limit rozptylu poškození: 0 %
Spodní limit rozptylu poškození: 0 %0 %
Horní limit rozptylu průbojnosti: 0 %
Spodní limit rozptylu průbojnosti: 0 %0 %
Doba nabíjení: 0 %
Doba znovunačtení lékárniček: 0 s
Maskování: 0 %
Základní maskování vozidla: 0 %
Rychlost oprav poškozených modulů: 0 %
Rozptyl poškozeného děla: 0 %
Šance na zranění člena posádky: 0 %
Negativní efekt zranění posádky: 0 %
Doba, po kterou zůstává nepřítel odhalen po zničení vašeho vozidla: 0 s
Riziko vznícení motoru: 0 %
Doba hašení požáru: 0 %
Počet bodů výdrže vnitřních modulů: 0 %
Negativní efekt vnitřních modulů, které obdržely kritické poškození: 0 %
Negativní efekt ochromení: 0 %
Rozptyl děla: 0 %
Rychlost otáčení korby a rychlost zatáčení kol: 0 %0 %
Efektivita zachovávání rychlosti při přejíždění měkkého a středně měkkého terénu: 0 %
Maskování nepřátelských vozidel, která se pohybují nebo jsou za listovím: 0 %
Rozptyl děla za pohybu a při otáčení korby: 0 %
Rychlost změny typu granátu: 0 %
Doba ochromení posádky ve vašem vozidle: 0 %
Poškození způsobené nárazem: 0 %
Poškození obdržené při nárazu: 0 %
Poškození podvozku obdržené při nárazu: 0 %
Poškození obdržené při dopadu: 0 %
Poškození obdržené od HE granátů: 0 %
Výkon motoru: 0 %
Doba znovunačtení sad nářadí: 0 s
Doba, po kterou vše vozidlo zůstává odhaleno: 0 s
Efekt maskování vašeho vozidla za listovím a po výstřelu: 0 %
Taktický výcvik
Soudržnost
Pokud se v okruhu 75 m od vás nachází alespoň jedno spojenecké vozidlo stejného typu, zvýší se úroveň řízení vozidla o 0,25 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Soudržnost
Prostorová představivost
Dohled se zvýší o 0,5 % za každý přidaný bod schopností. Dosah rádia se zvýší o 2 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Prostorová představivost
Bratři ve zbrani
Řízení vozidla se zvýší o 0,5 % za každý přidaný bod schopností. Efekt přestává být aktivní, pokud je alespoň jeden člen posádky ochromen nebo zraněn.
0/10
+0
+
Bratři ve zbrani
Seřízení palby
Když poškodíte cíl v dosahu vašeho dohledu, zůstane odhalen po dobu dalších 0,2 s za každý přidaný bod schopností, a poté se efekt vynuluje. Dosah signálu spojenecké komunikace v rámci rádiového pokrytí vozidla se prodlouží o 2 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Seřízení palby
Tajné pozorování
Při prvním nebo opakovaném odhalení nepřátelského vozidla se vaše maskování zvýší o 1 % za každý přidaný bod schopností. Efekt trvá 10 s. Odpočet se obnoví pokaždé, když odhalíte nového nepřítele.
0/10
+0
+
Tajné pozorování
0/30
 
Bojový duch
Pokud množství poškození, které jste způsobili, přesáhne vaši počáteční výdrž, úroveň řízení vozidla se zvýší o 2,5 %. Efekt se sčítá až třikrát (+7,5 %).
 
Bojový duch
NEBO
 
Týmový duch
Pokud množství poškození způsobeného s vaší asistencí přesáhne vaši počáteční výdrž, úroveň řízení vozidla se zvýší o 2,5 %. Efekt se sčítá až třikrát (+7,5 %).
 
Týmový duch
Střelecký výcvik
Expert na slabá místa
Šance na poškození nepřátelských modulů a členů posádky se zvyšuje o 3 % za každý přidaný bod schopností. Efekt: Umožňuje odhalit kriticky poškozené moduly na vozidlech, která zůstanou v zaměřovači po dobu 0,15 s za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Expert na slabá místa
Příprava pozice
Rozptyl děla nehybného vozidla se sníží o 0,5 % za každý přidaný bod schopností. Efekt se aktivuje 3 s po zastavení vozidla a vynuluje se při rozjezdu.
0/10
+0
+
Příprava pozice
Boj zblízka
Pokud se v okruhu 50 m od vás nachází alespoň jedno nepřátelské vozidlo, zvýší se úroveň řízení vozidla o 0,25 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Boj zblízka
Koncentrace
Rozptyl poškození a průbojnosti se sníží na +/- 20 % (místo standardních +/- 25 %).
0/10
+0
+
Koncentrace
Zoufalství
Doba nabíjení děla se sníží o 0,8 % za každý přidaný bod schopností, pokud je výdrž vašeho vozidla snížena na 20 % nebo méně (včetně namontovaného vybavení).
0/10
+0
+
Zoufalství
0/30
 
Rapidní palba
Když způsobíte nepřátelskému vozidlu poškození střelbou, čas zaměření a rozptyl děla za pohybu a při otáčení korby a věže se po dobu 5 s sníží o 10 %.
 
Rapidní palba
NEBO
 
Čistý zásah
Hodnota minimálního potenciálního poškození a minimální potenciální průbojnosti se po nabití děla na 5 s zvýší o 10 %. Efekt trvá, dokud nevystřelíte.
 
Čistý zásah
Technický výcvik
Polní opravy
Rychlost oprav poškozených modulů se zvyšuje o 10 % za každý přidaný bod schopností. Rozptyl poškozeného děla se sníží o 5 % za každý přidaný bod schopností. Efekt není aktivní, pokud vaše vozidlo hoří.
0/10
+0
+
Polní opravy
Maskování
Základní maskování se zvyšuje o 10 % za každý přidaný bod schopností. Efekt není aktivní, pokud vaše vozidlo hoří.
0/10
+0
+
Maskování
Intuice
Přepínání mezi typy granátů u nabitého děla (nebo zásobníku) se zrychluje o 6 % za každý přidaný bod schopností. Minimální doba na změnu typu granátu činí 1 s. Pro zásobníky je to 2,5 s.
0/10
+0
+
Intuice
Přídělový systém
Doba znovunačtení spotřebních doplňků se snižuje o 2 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Přídělový systém
Bezpečnostní opatření
Výdrž vnitřních modulů se zvyšuje o 2 % za každý přidaný bod schopností. Pokud vnitřní modul obdrží kritické poškození, sníží se jeho negativní efekt o 5 % za každý přidaný bod schopností. Riziko vznícení motoru se snižuje o 3 % a schopnosti hašení požáru se zlepšují o 8 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Bezpečnostní opatření
0/30
 
Vzrušení z lovu
Za každé nepřátelské vozidlo, které poškodíte střelbou, se rozptyl děla a čas zaměření sníží o 2 %. Efekt se sčítá až pětkrát a trvá až do konce bitvy (−10 %).
 
Vzrušení z lovu
NEBO
 
Odvetná palba
Při zablokování každého nepřátelského granátu pancířem se rozptyl děla sníží o 15 %, dokud nevystřelíte.
 
Odvetná palba
Řidičský výcvik
Rychlý start
Během prvních 5 s po rozjezdu se výkon motoru vašeho vozidla zvýší o 0,5 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Rychlý start
Klidná jízda
Rozptyl děla při otáčení věže či děla se sníží o 0,75 % za každý přidaný bod schopností. Rozptyl děla za pohybu či při otáčení korby se sníží o 0,4 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Klidná jízda
Profík
Rychlost otáčení korby a rychlost zatáčení kol se zvýší o 0,5 % za každý přidaný bod schopností. Efektivita zachovávání rychlosti při přejíždění měkkého a středně měkkého terénu se zvýší o 0,5 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Profík
Taktika nárazů
Poškození, které způsobíte nárazem, se zvýší o 2 %. Poškození, které obdržíte při nárazu, se sníží o 1 % za každý přidaný bod schopností. Poškození podvozku obdržené při nárazu se navíc sníží o 6 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Taktika nárazů
Touha po rychlosti
Doba nabíjení děla se sníží o 0,5 % za každý přidaný bod schopností, když jedete rychlostí vyšší než 40 km/h.
0/10
+0
+
Touha po rychlosti
0/30
 
Operační zpravodajství
Během prvních 5 s poté, co se rozjedete, se maskování nepřátelských vozidel, která jsou v pohybu nebo za listovím, sníží o 10 %. Efekt trvá, dokud nezastavíte.
 
Operační zpravodajství
NEBO
 
Krouticí moment
Výkon motoru, rychlost otáčení korby a rychlost zatáčení kol se zvýší o 10 %. Efekt trvá, dokud nedosáhnete rychlosti 40 km/h.
 
Krouticí moment
Operační výcvik
Znalost terénu
Doba, po kterou zůstane vaše vozidlo odhaleno poté, co opustí dosah dohledu nepřítele, se zkrátí o 0,3 s za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Znalost terénu
Nenápadnost
Efekt maskování vašeho vozidla za listovím a po výstřelu se zvýší o 1 % za každý přidaný bod schopností. Efekt není aktivní, pokud vaše vozidlo hoří.
0/10
+0
+
Nenápadnost
Práh bolesti
Šance na zranění člena posádky se sníží o 2,5 % a negativní efekty zranění se sníží o 5 % za každý přidaný bod schopností. Efekt: Nepřítel zůstane po zničení vašeho vozidla odhalen po další 0,3 s za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Práh bolesti
Stará garda
Negativní efekt ochromení se sníží o 2,5 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Stará garda
Houževnatost
Doba ochromení posádky a poškození obdržené od HE granátů se sníží o 0,75 % a poškození způsobené nárazem nebo dopadem se sníží o 1,5 % za každý přidaný bod schopností.
0/10
+0
+
Houževnatost
0/30
 
Aplikovaná medicína
Při použití lékárničky se úroveň řízení vozidla na 30 s zvýší o 7,5 %. Doba znovunačtení lékárničky se zvýší o 45 s. Lékárničku můžete použít, i když nejsou členové posádky zraněni.
 
Aplikovaná medicína
NEBO
 
Aplikovaná mechanika
Při použití sady nářadí se doba nabíjení děla na 20 s sníží o 7,5 %. Doba znovunačtení sady nářadí se zvýší o 45 s. Sadu nářadí můžete použít, i když nejsou poškozeny žádné moduly vozidla.
 
Aplikovaná mechanika

Instruktoři

Ze všech speciálních členů posádky (např. sněhové dívky či hrdinové z Battle Passu atd.) se stanou nové postavy: instruktoři. Ti budou posádce poskytovat dodatečné body schopností (nad rámec 10bodového limitu) a zvyšovat množství ZK získaných v každé bitvě. Instruktoři se v garáži zobrazí se speciální ikonou vedle obrázku posádky.

K jedné posádce lze přiřadit až čtyři instruktory. Tato funkce se odemyká postupně s tím, jak posádka dosahuje 20., 35., 50. a 65. úrovně. Čím více instruktorů k posádce přiřadíte, tím více ZK bude v bitvách získávat.

Instruktoři jsou rozděleni do tří tříd v závislosti na své hodnotě:

 • Pokud má speciální člen posádky jednu nultou specializaci, bude za něj hráči připsán jeden běžný instruktor.
 • Hodnotní instruktoři budou připsáni za všechny speciální členy posádky se dvěma nultými specializacemi.
 • Z posádek vytvořených v rámci partnerských programů se stanou jedineční instruktoři.

Odměny za účast v testu

Během testovacího období budete mít na serveru Sandbox přístup ke speciálním misím. Za jejich splnění získáte v hlavním herním klientovi užitečné odměny.

Mise 1. dne

 • Odehrajte 2 bitvy se středními tanky
 • Odehrajte 2 bitvy s těžkými tanky
 • Odehrajte 2 bitvy s lehkými tanky
 • Odehrajte 2 bitvy se stíhači tanků
 • Odehrajte 2 bitvy s dělostřelectvem
 • Splňte 4 z 5 misí
Odehrajte 2 bitvy se středními tanky

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro střední tanky VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Odehrajte 2 bitvy s těžkými tanky

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro těžké tanky VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Odehrajte 2 bitvy s lehkými tanky

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro lehké tanky VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Odehrajte 2 bitvy se stíhači tanků

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro stíhače tanků VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Odehrajte 2 bitvy s dělostřelectvem

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro dělostřelectvo VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Splňte 4 z 5 misí

Podmínky:

 • Splňte 4 z 5 misí 1. dne

Omezení:

 • Jednou na každý účet
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 20 žetonů

Mise 2. dne

 • Odehrajte 2 bitvy se středními tanky
 • Odehrajte 2 bitvy s těžkými tanky
 • Odehrajte 2 bitvy s lehkými tanky
 • Odehrajte 2 bitvy se stíhači tanků
 • Odehrajte 2 bitvy s dělostřelectvem
 • Splňte 4 z 5 misí
Odehrajte 2 bitvy se středními tanky

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Splňte 4 z 5 misí 1. dne
 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro střední tanky VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Odehrajte 2 bitvy s těžkými tanky

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Splňte 4 z 5 misí 1. dne
 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro těžké tanky VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Odehrajte 2 bitvy s lehkými tanky

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Splňte 4 z 5 misí 1. dne
 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro lehké tanky VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Odehrajte 2 bitvy se stíhači tanků

Podmínky:

 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Splňte 4 z 5 misí 1. dne
 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro stíhače tanků VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Odehrajte 2 bitvy s dělostřelectvem

Podmínky:

 • Splňte 4 z 5 misí 1. dne
 • Odehrajte 2 bitvy
 • Umístěte se mezi 12 nejlepšími hráči svého týmu podle získaných zkušeností

Omezení:

 • Jednou na každý účet
 • K dispozici pouze pro dělostřelectvo VI.–X. úrovně
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 5 žetonů
Splňte 4 z 5 misí

Podmínky:

 • Splňte 4 z 5 misí 2. dne

Omezení:

 • Splňte 4 z 5 misí 1. dne
 • Jednou na každý účet
 • Náhodné bitvy

Odměny:

 • 20 žetonů

Jak se zúčastnit

 • Stáhněte si spouštěč Sandboxu.
 • Spuštěním staženého souboru nainstalujte klienta pro server Sandbox. Pokud Game Center spouštíte poprvé, budete instalační soubor nejprve muset autorizovat a poté opětovně spustit.
 • Počkejte, až se klient stáhne a nainstaluje.
 • Otevřete záložku World of Tanks, vyberte volbu World of Tanks Sandbox a klikněte na tlačítko „Hrát“.

Testované prvky nového systému posádek, včetně jakýchkoliv číselných hodnot, nejsou finální a mohou se na základě výsledků změnit.

Uzávěrka (herního postupu, úspěchů apod.) byla stanovena na 4. červenec 2021, výjimkou jsou hodnoty herních měn, které jsou testovány.

Zapojte se do testu a podělte se o svůj názor

Všechna výše uvedená vylepšení představují nový pracovní koncept, který je třeba prověřit a důkladně otestovat hráči. Opravdu potřebujeme shromáždit co nejvíce připomínek, názorů a dojmů a doufáme, že se testování aktivně zúčastníte a přispějete k novému systému posádek a jeho implementaci do hry.

Zapojte se do testu a podělte se o své názory, velitelé! Společně World of Tanks ještě vylepšíme!

Zavřít