Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Třešňové květy a ocel

Hlavní novinky
V ostatních jazycích: en pl de fr es tr

Přidání japonského technologického stromu do hry představuje rozhodně jeden z velkých okamžiků konce tohoto roku. Tyto působivé stroje mají opravdu jedinečnou konstrukci a herní styl a bezpochyby trochu okoření bojiště.

Abyste získali obecné povědomí o japonských obrněncích a vozidlech, která budete brzy řídit, připravili jsme krátký úvod obsahující základní vlastnosti, použití v bitvě, významné položky v technologickém stromu a historii vývoje japonských tanků.

 

Japonský technologický strom

Ve verzi 8.10 zavedeme celkem 13 vozidel patřících do japonského technologického stromu. Budou to následující tanky:

 • 4 lehké tanky:
  • 1 úroveň: Renault Otsu
  • 2. úroveň: Type 95 Ha-Go
  • 3. úroveň: Type 98 Ke-Ni
  • 4. úroveň: Type 5 Ke-Ho
 • 9 středních tanků (2. – 10. úroveň)
  • 2. úroveň: Chi-Ni
  • 3. úroveň: Type 97 Chi-Ha
  • 4. úroveň: Type 1 Chi-He
  • 5. úroveň: Type 3 Chi-Nu
  • 6. úroveň: Type 4 Chi-To
  • 7. úroveň: Type 5 Chi-Ri
  • 8. úroveň: STA-1
  • 9. úroveň: Type 61
  • 10. úroveň: STB-1

 

Obecný popis

Japonské tanky byly v zásadě navrženy jako podpůrná vozidla. Díky vyzbrojení přesnými děly jsou tyto úžasné stroje z Dálného východu schopny nepřetržitě způsobovat velké množství poškození a ochromit nepřítele mířením na jeho slabá místa a moduly. Navíc jejich děla obvykle vynikají nadprůměrnými hodnotami průbojnosti, což z tanků činí sílu, se kterou musí počítat i nepřátelé jezdící v tancích vyšších úrovní. Většina japonských tanků navíc vyniká skvělými hodnotami úhlů náměru (včetně záporného, tj. sklopení), což je klíčová vlastnost pro mnoho manévrů, například pro „skrývání podvozku“.

Abychom však zcela pochopili japonské tanky, musíme znát i jejich největší slabé stránky a upravit podle nich svůj herní styl, tak abychom je co nejvíce kompenzovali. Hlavní slabinou většiny japonských vozidel je jejich nízká rychlost a pomalé otáčení. Navíc nejsou tyto tanky vybaveny zrovna nejtlustším nebo nejspolehlivějším pancířem. Když vyrazíte s jedním z těchto strojů do bitvy, vždy pamatujte na tyto dva body a používejte vhodnou taktiku.

 

Taktika

S výjimkou tanku Type 61 a STB-1 jsou japonské tanky určeny výhradně do pozice podpůrných tanků v druhé linii. Jejich výše zmíněná dobrá přesnost, hodnoty průbojnosti a dohled znamenají, že tato vozidla vynikají v roli odstřelovače. Vezměte to na vědomí a také nezapomeňte, že slabý pancíř a slabší obratnost znamenají, že frontová linie pro vás nebude to pravé ořechové. Pokud rádi vyrážíte do středu bitvy, budete mezi prvními tanky zpátky v garáži. Když hrajete s Japonci, vždy zůstávejte za silnějšími a lépe obrněnými spojenci. Je-li to možné, snažte se držet poblíž úkrytu (velká skála, dům apod.), který vás dokáže zakrýt v případě vašeho odhalení. Nebojte se, že budete daleko od akce – japonská děla jsou dostatečně přesná, abyste mohli efektivně odstřelovat. Navíc nezapomeňte, že máte poměrně solidní průbojnost, takže stále budete mít dobrou šanci udělit poškození, i když minete slabé místo. A nakonec nikdy nezapomínejte měnit pozice, když dochází ke změně frontové linie. Pokud se vašemu týmu podařilo získat výhodu v poli, následujte jej a pokračujte v poskytování palebné podpory, zatímco tým obsazuje základnu. Pokud se nepříteli podařilo prorazit, ustupte a pomozte bránit základnu – váš pancíř není schopen dlouho odolávat.

Poznámka: Herní výkon a taktika jsou založeny na společných vlastnostech sdílených většinou japonských vozidel. Proto je nutné je považovat pouze za obecné rady, a nikoliv za pevná pravidla pro každý tank v tomto technologickém stromě. Experimentujte s vozidly a přizpůsobte styl hraní jednotlivým strojům.

 

Popis vybraných vozidel

Type 5 Ke-Ho
 • Dobré dělo na lehký tank
 • Dobrá pohyblivost
 • Podprůměrné zrychlení
 • Pomalé couvání

 

Type 5 Chi-Ri
 • U nejlepšího děla má automatický nabiják se 3 granáty v zásobníku
 • Krátká doba nabíjení bubnového zásobníku
 • Možnost montáže hydraulického nabijáku
 • Celkem průměrná průbojnost

 

STA-1
 • Dobrá pohyblivost na japonský tank
 • Zaoblená věž s tlustým štítem děla
 • Dobré hodnoty průbojnosti a rychlosti střelby u nejlepšího děla
 • Nízké poškození na jednu ránu

 

Type 61
 • Dobrá pohyblivost
 • Dobře skloněný čelní pancíř
 • Nejlepší dělo s velmi dobrou průbojností a hodnotami poškození na jednu ránu
 • Kupole na věži je obrovské slabé místo

 

STB-1
 • Dobrá pohyblivost
 • Dobré hodnoty průbojnosti a poškození za výstřel
 • Nízký profil
 • Velmi dobře zaoblená věž
 • Velmi skloněný čelní pancíř
 • Celkem dlouhý profil na boku
 • Relativně nízké zrychlení a pomalé otáčení

 

Historie japonských obrněnců

Většina lidí si Japonce ve 2. světové válce spojuje s jejich námořními schopnostmi a pokročilými stíhacími letouny. Jelikož se hodně bojů Japonska odehrálo v Pacifiku, je logické, že se císařská armáda soustředila na letadlové lodě a letadla. Ale co tanky? Vždyť Japonsko bojovalo pozemní válku proti Číně a Sovětskému svazu.

Po 1. světové válce se Japonsko začínalo zajímat o tanky a zakoupilo vzorky od Britů a Francouzů. Po zkouškách viděli v této technologii slibné výsledky a začali pracovat na vlastních konstrukcích. Navzdory pozdnímu startu byly japonské konstrukce tanků ze 30. let na stejné úrovni s dalšími rozvinutými národy světa. Lehký tank Type 89 (který plánujeme přidat do hry v budoucí aktualizaci) byl pravděpodobně ve své době jedním z nejpokročilejších tanků na světě.

První japonský tank byl NC27 Otsu. Jednalo se vlastně o vozidlo Renault NC27, které bylo zakoupeno od Francie, ale s lepším pancířem a vyšší palebnou silou. První vozidlo skutečně japonské konstrukce byl tank Chi-I vyvinutý v roce 1927. Jednalo se o neobvyklý stroj se dvěma věžemi. Nízký výkon motoru ho však odsoudil k neskutečně pomalému pohybu v terénu, takže se nikdy nedostal do výroby.

Japonsko mělo dlouhou válečnou historii a v průběhu 19. a začátkem 20. století opakovaně válčilo s dalšími národy. V roce 1931, s rostoucím napětím po celé Evropě i jinde, Japonsko světu jasně ukázalo své cíle, když provedlo invazi a obsazení velkého území v Mandžusku. Invaze byla převážně provedena po zemi s vojáky vyrážejícími do oblasti na obrněných vlacích. Okupace probíhala relativně mírumilovně až do roku 1939, kdy šarvátky s mongolskou kavalerií (na koních!) eskalovaly do masivního nárůstu sil jak na straně Japonska, tak i SSSR. V Japonsku je tato událost známá jako „Nomonhanský incident“ a v SSSR a Mongolsku jako „bitva u řeky Chalchyn“. Japonské síly zahrnovaly různé druhy tanků. Kromě tanku Type 89 byly přítomny i modely Type 95 Ha-Go, Type 97 Chi-Ha a také nejrůznější tančíky. Bitva probíhala zuřivě několik měsíců, dokud nezačala na důležitosti nabírat válka v Evropě. Po těžkém bombardování japonských linií sovětskými bombardéry byla v srpnu v Moskvě podepsána dohoda o příměří.

Obě strany obrátily svoji pozornost na jiného nepřítele. Japonsko považovalo za své hlavní nepřátele USA a Čínu a začalo budovat své síly. V tomto bodě začal mít vývoj tanků v Japonsku nižší prioritu ve srovnání s konstrukcí a výrobou lodí a letadel.

Po připojení k Ose s Německem a Itálií vstoupilo Japonsko do války v prosinci roku 1941 překvapivým útokem na Pearl Harbor. Zatímco bitvy Japonska v průběhu války se převážně bojovaly na moři a ve vzduchu, tanky hrály svou roli, zvláště v trojúhelníku Čína, Barma a Indie. Používané tanky však byly z většiny staré modely – Type 95 Ha-Go a Type 97 Chi-Ha. Tato vozidla se používala až do konce války.

Další konstrukce zahrnovaly malý tank Type 97 Te-Ke, který se používal pro průzkum a podporu pěchoty. Tento tank se používal v Číně, Barmě a na Filipínách. Dalším příkladem byl tank Type 98 Ke-Ni, rychlý lehký tank, který se nikdy hromadně nevyráběl.

 

 

Kromě lehkých tanků Japonsko zkoumalo i konstrukci středních tanků. Po bitvě u řeky Chalchyn vznikla nová varianta tanku Type 97 Chi-Ha – Shinhoto Chi-Ha, která měla novou věž s větším dělem. Mezi roky 1938 a 1942 bylo vyrobeno přibližně 1 200 tanků Chi-Ha.

Jak válka postupovala a situace se pro Japonsko začala vyvíjet špatně, Japonci začali využívat ještě zoufalejší taktiky. U tanků se začaly používat podobné taktiky jako slavné kamikadze u letadel. V roce 1945 byly dva japonské tanky (Chi-Ha a Ha-Go) napěchovány výbušninami a poslány kupředu, aby narazily do amerických tanků Sherman.

Japonci vytvořili mnoho různých konstrukcí a návrhů obrněných vozidel. Většina se však nikdy nedostala do výroby. Vlivem upřednostnění válečných lodí a letadel se nikdy nenašly prostředky. Japonsko však provedlo taktické rozhodnutí o ponechání těchto návrhů v záloze pro případ, že by muselo odrážet invazi Spojenců od vlastních hranic. Nepředvídalo, že Spojenci zaútočí ze vzduchu s devastujícími účinky na Hirošimu a Nagasaki.

14. srpna 1945 Japonsko bezpodmínečně kapitulovalo a jeho tankové koncepty zmizely do ztracena.

Jste připraveni následovat cestu japonského válečníka?

Zavřít