VIII. sezóna Battle Passu: Příběh, rozhovory, rozbory postav a mnoho dalšího!

PROFILY POSTAV | HLÁŠENÍ ROZVĚDKY | MAXIMALIZUJTE SVÉ ODMĚNY BATTLE PASSU

Velitelé!

Spolupráce mezi World of Tanks a Warhammerem 40,000 se chýlí ke konci. VIII. sezóna Battle Passu je zasazena do ponuré budoucnosti, ve které je lidstvo na miliónech světů zapojeno do nekonečného konfliktu, ohrožováno kacíři, mutanty a mimozemskými rasami. Jaký příběh se však za postavami skrývá a co jsme se dozvěděli o vybojovaných bitvách?

Nedávno jsme si sedli s dějmistrem Games Workshop (tvůrci světa Warhammer 40,000) Michaelem Haspilem, abychom prodiskutovali příběh, jeho vášeň pro psaní i jeho zapojení do herních 3D stylů. Pusťte si rozhovor a níže se ponořte do šťavnatého příběhu!


Profily postav

Seznamte se s veliteli a hlavními protagonisty našeho příběhu ze světa Warhammer 40,000. Ještě než se ponoříte do hlášení rozvědky, poznejte každou z jejich jedinečných schopností, zajímavých specializací a zábavných výstředností.

Dokončením kapitol VIII. sezóny získáte tyto ikonické postavy ve hře na svou stranu jako velitele tanků. Jejich bojové dovednosti a dobrodružství při objevení mocného artefaktu, Modulárního výrobního systému (STC), vám pomůžou načerpat inspiraci v akcí nabitých střetnutích. Jejich zbraně a vybavení najdete ve 3D stylech inspirovaných frakcemi světa Warhammer 40,000, které zastupují.

Členka posádky Natalestra Aspais Členka posádky Patricia Laserian Dolgoth Sepk z Gardy smrti Volusad Thassius z Ultramariňáků Kroglin da Facegrinda z Orků ze Zlých sluncí

Adepta Sororitas

Sestra Aspais je bojová sestra s význačnými dovednostmi. Povolána do Adepta Sororitas v útlém věku, stejně jako ostatní sestry, se vroucně oddala svým zbožným povinnostem a připravovala se na boj v případě, že by byla povolána Císařem. Když se však během pádu Cadie bojovalo, nebyla přítomna, aby na výzvu odpověděla. A přestože většina členek jejího řádu padla, byla to jejich víra, která způsobila zázrak a přivolala svatou Celestinu.  

Sestra Aspais z nějakého důvodu věří, že její neschopnost účastnit se bitvy byla její chybou. Svou neúčast na bitvě vnímá jako znamení věčné hanby. Zbožná fanatička se znovu oddala svým bojovým povinnostem, aby se taková situace už nikdy nemohla opakovat. Až bude příště povolána do bitvy se zkaženými silami úhlavního nepřítele, nebude jen připravena; bude mít schopnosti a vybavení potřebné ke zničení tolika nepřátel, kolik jen dokáže. V rámci svého výcviku se stala velitelkou tanku typu Castigator. Jeho bitevní kanón a těžké boltery čekají na každého, kdo by se jí postavil do cesty. 

  • Patricii Laserian získejte jako členku posádky s nedávným balíčkem Prime Gaming do 26. srpna, 13:00 CEST (UTC+2).
  • Natalestru Aspais získejte jako členku posádky s balíčkem „Očištěný ohněm“ (dostupným do 31. srpna, 02:30 CEST) vítězením v bitvách do 30. září, 20:00 CEST (UTC+2).

Ultramariňáci

  • Poručík Volusad Thassius
  • Techmariňák Vitarian
  • Seržant Ultramariňáků Goran

Schopný, spolehlivý a vyrovnaný důstojník poručík Thassius nyní slouží ve 2. rotě Ultramariňáků. Vypracoval se hodnostmi jako operátor tanku Impulsor a nejvíc se cítí doma s rytmem gravitačních desek pod svými botami a ve stísněném prostoru bojového tanku. Velení tanku Repulsor Executioner umožňuje kapitule využívat jeho schopnosti jako inovativního a nebezpečného velitele tanku. S vědomím, že by mohl prastarý Modulární výrobní systém padnout do rukou cizáků nebo zrádců, by ho nejraději zničil. Není však připraven nechat odkaz Impéria takovému osudu bez intenzivního boje.

Volusada Thassia získejte jako člena posádky (Německo) dokončením panelu základních odměn kapitoly Battle Passu „Odvaha a čest“ do 31. srpna, 02:30 CEST (UTC+2).

Vitariana fascinovaly stroje všeho typu od útlého věku, a když byl povýšen do řad Adeptus Astartes, tato náklonnost ke všemu mechanickému nepominula. Chopil se šance cvičit na Marsu s Adeptus Mechanicus a mohl se stát, pokud by takovým věcem věřil, zapáleným vyznavačem Boha Stroje. Stejně snadněji komunikuje s duchy stroje než s ostatními Vesmírnými mariňáky. Má ruce odborníka a často je schopný přimět stroje k výkonu, který překonává očekávání. Je zamlklý, rád zůstává ve společnosti strojů a vždy se snaží zdokonalit symbiotický vztah mezi člověkem a strojem. V současnosti slouží jako Enginseer ultramariňáckého tanku Repulsor Executioner „Fortitudinis Caerulus“, kterému velí poručík Thassius.

Seržant Goran je současný pilot a hlavní operátor tanku Repulsor Executioner „Fortitudinis Caerulus“. On a jeho tank (protože o něm přemýšlí jako o vlastním) neprovolávají slávu 2. rotě Ultramariňáků, ale 6. rotě, protože právě ta se stará o hlavní bojové tanky kapituly. Má zvláštní vztah k práci s duchem stroje tanku a dělá mu nesmírnou radost hbitě prohánět tak velké vozidlo nepřátelskou palbou, aby zasadil zničující zásah.

Garda smrti

  • Šampión Gardy smrti Dolgoth Sepk
  • Lord Chaosu Gardy smrti Fecrustus Spute

Dolgoth Sepk je šampion 5. roty Gardy smrti známé jako ‚Poxmongers‘. Není přehnaně ambiciózní a místo toho si rád líně užívá požehnání udělovaná praotcem Nurglem. Kdykoliv se mu však naskytne příležitost ztížit nebo zhatit úsilí jeho mrtvolu uctívajících bratrů, vždy se rád chopí příležitosti a veden čirou zlobou vždy s úspěchem dokončí misi. Pokud může Ultramariňáky jakkoli poškodit, udělá to. V současnosti se s velkým zápalem ujal mise na získání Modulárního výrobního systému kvůli tomu, aby urychlil cestu k dobytí světů v srdci Ultramaru a tam zasadil rozhodující úder takzvaným loajalistům. 

Dolgotha Sepka získejte jako člena posádky (SSSR) dokončením panelu základních odměn kapitoly Battle Passu „Všechno shnije“ do 31. srpna, 02:30 CEST (UTC+2).

Lord Chaosu Gardy smrti Fecrustus Spute se vidí jako jeden z oblíbenců Nurgla, možná si ale příliš fandí. Vlichotí se každému ve službě Praotci, pokud si myslí, že to zvýší jeho oblíbenost. Je dokonce servilní vůči démonům, jako je Ku'gath Morový otec, i když v tomto případě chápe, že démon má speciální přátele, kteří zaútočí na srdce Ultramaru a možná i na samotného primarchu Robouta Guillimana. Spute udělá cokoliv, aby zaútočil na Impérium falešného Císaře. 

Fecrusta Sputa získejte jako člena posádky (SSSR) s balíčkem Zlaťáky a Chaos do 31. srpna, 02:30 CEST (UTC+2).

Orkové ze Zlých sluncí

Kroglin da Facegrinda, známý také jako Mekaniak Facegrinda, neustále usiluje o dvě věci: víc rychlosti a víc dakka. Cokoliv, co se nepodílí na těchto dvou vlastnostech, má tendenci ignorovat. Nezáleží mu na tom, co je v ruinách planety Tahnicus Mundi, jde jen o to, že zničí všechny blejskavý udělátka zobákovců a možná vyplení jejich plovoucí tanky, aby získal, hádáte správně, víc rychlosti a víc dakka!

Kroglina da Facegrindu získejte jako člena posádky dokončením panelu základních odměn kapitoly Battle Passu „Červená je rychlejší“ (Japonsko) do 31. srpna, 02:30 CEST (UTC+2).


Hlášení rozvědky

Připraveni vyrazit
Výsadková loď je vysadila víc než pět kilometrů od jejich cíle, ale jen tři kilometry od jejich nepřátel. Techmariňák Vitarion vyrazil osvobodit ducha stroje Repulsor Executioner „Fortitudinis Caerulus“, neuvěřitelně mocného hlavního bojového tanku Ultramariňáků . Poručík Volusad Thassius přes displeje helmy sledoval, jak se všechny systémy mění z oranžových na zelené a jak se odjišťují zbraně.

Ukazatele zobrazily připravené zbraně tanku – hlavní těžký laser Destroyer, rotační kanón Onslaught, nesčetné množství těžkých bolterů, storm bolterů a stubberů – které všechny provedly své samotestovací protokoly a signalizovaly připravenost. To trvalo jen několik vteřin.

Předvoj postupuje
„Seržante Gorane,“ oslovil poručík Thassius řidiče tanku. „Jsme předvoj. Vpřed.“ Executioner vyrazil vpřed, v důsledku čehož se Thassius zhoupl na patách a téměř rozdrtil maga domina Adepta Mechanika Nozicka Beta-12, zahaleného do rudé róby. Magus byl náhodou proslulým technoarcheologem, jehož specializací jsou exotické zdroje síly.

Thassius ho na palubě „Fortitudinis Caerulus“ potřeboval asi tak, jako tank potřeboval zející ránu ve svém boku. Když však magus zaslechl slova „Modulární výrobní systém“, pozval se k účasti na operaci sám.

Vedoucí jejich oddílu přikývl a dal jim zelenou. Jejich výbava a plazmové podpalovače byly naloženy. Až nadejde čas, zadní poklop tanku Executioner se otevře a Hellblasteři vystoupí a odstraní jakéhokoliv nepřítele v jejich cestě. A pak, pokud to bude nutné, budou moci umístit naváděč teleportéru, aby mohla 1. rota s hrozivou přesností vysadit veterány v masivním taktickém brnění Terminátor . 

Jízda vpřed
Thassius stále hleděl vpřed a otevřel nad sebou poklop velitele. „Znám svou povinnost,“ zamručel, pak se postavil na přístupové schůdky, které ho vyzvedly ze sedadla velitele a vyzdvihly jeho trup nad věž tanku.

Vpředu na horizontu se objevily sloupy černého kouře živené tisíci ohni z hořících vozidel cizáků a kacířů.

Blíží se!
„Volná palba,“ oznámil Thassius. Ostatní velitelé tanků potvrdili. „Blížící se cizácké stíhačky na nula-tři-nula,“ hlásil jeden z Gladiátorů.

Thassius otočil stubber na kupoli tanku. Téměř okamžitě odhalil cíl – skupinu teček vířících v dálce, proti rozbouřené špinavě šedivé obloze sotva viditelných. Automatické smysly jeho helmy zaměřily každý cíl. Označily je překrývajícími se kosočtvercovými ukazately se vzdáleností a rychlostí přiblížení. O chvíli později je identifikoval jako stíhací bombardéry Orků.

Pevně sevřel rukojeti na závěsu těžkého stubberu před sebou a natáhl závěr. Seržant Goran zespodu zavolal varování: „Orkové a démoni přímo před námi. A ručím za to, že poblíž budou i naši zrádní bratři."

„Jak daleko?“ zeptal se Thassius. „Zhruba šedesát sekund,“ odpověděl seržant.

Zneklidňující bitevní scéna
Thassius si v pododdělení svého displeje helmy zobrazil záznam senzorů tanku Executioner.
V oblaku zvířeného prachu a ebenového kouře v dálce valícího se z pestré směsi chatrných vozidel zelenokožců sotva rozeznával vířící změť těl démonů a cizáků proložených zdánlivě nahodilou směsicí vozidel. Mezi spoustou menších výbuchů a záblesků hlavní občas probleskly sítnici spalující paprsky Entropy kanonů kacířů a orčích Zzap děl a ozářily tak bitevní scénu.

Přípravy na další útok
Svou pozornost rozdělil mezi blížící se stíhací bombardéry a bitvu, přičemž si přibližoval a zvýrazňoval obrázek útoku. Menší černé mraky, které zprvu vypadaly jako kouř, se z vlastní vůle pohybovaly, víříce sem a tam proti cizáckým cílům s očividně vytyčeným cílem.
  

Pekelné morové mouchy doprovázely kacíře Gardy smrti, kamkoliv se vydali. „Kacířští Astartes potvrzeni. Garda smrti,“ oznámil Thassius. „Zabezpečit všechny poklopy. Přepnout na vnitřní podporu života.“ Thassius zalezl zpět do tanku Executioner a zavřel poklop.

Sledoval, jak se letadla zelenokožců přibližují, patrně bez jakékoliv jasné formace. Jejich chaotické manévrování napomáhalo s vyhýbáním se rozptýlené palbě, která k nim směřovala, či jejím minimalizováním.

Řád v jejich chaosu
Orkové útočili na formaci přímo z boku. Thassius nehodlal přiznat cizákům tolik zásluh. Ukázalo se, že v jejich zdánlivém chaosu existoval řád.

Těžké boltery vpředu na tanku se probudily k životu. Thassius zkontroloval cíle seržanta Gorana. Pálil na samotné hranici možností zbraně, střílel však do obecné vřavy před sebou a nemířil na jediný cíl.

Palba přilákala pozornost jednoho z démonických strojů Gardy smrti, Plagueburst Crawleru, zákeřného tanku, o kterém se říká, že ho vytvořil samotný démonický primarcha Mortarion. S tím, jak Tassius zaměřil své zbraně, mohl cítit jeho zlou inteligenci. Otočil věž tanku Executioner jeho směrem.

Duch stroje tanku spočítal rychlost a vzdálenost přiblížení, a jak se hlavní dělo nabíjelo, zafixoval nepřátelské vozidlo v zaměřovači. „Šestka, uhnout vpravo!“ ozval se hlas, který hovořil k Thassiově tanku Executioner. Nemohl rozpoznat, komu hlas patřil.

Seržant Goran zareagoval, smýkl tankem ostře vpravo v okamžiku, kdy Thassius stiskl spoušť destruktoru zaměřeného na Crawler, který zpozoroval. Prudký pohyb pokazil výstřel, přestože však minul svůj cíl, bylo v chaotickém boji nemožné žádný cíl nezasáhnout.

V zápalu
Téměř zároveň s tím hrozivý výbuch zvedl levou stranu tanku Executioner tak vysoko, že si byl Thassius jistý, že se převrátí. Goran však tank nějak srovnal. Po displejích pak přejel elektrický výboj a přední část se propadla, jak selhaly gravitační desky.

Executioner narazil do země takovou silou, že by rozdrtila posádku z nečlenů Astartes na kaši. Thassius se rychle podíval na Nozicka Beta-12. Technokněží zpod svých šarlatových rób vysunul dvě další mechanické paže. Ty se zachytily boků prostoru a pomohly technokněžímu se udržet. Magus zíral na Thassia nemrkajícími umělými zářivými očními čočkami, jako by ho vyzýval, aby našel něco špatného. Zdálo se, že magus bude v pořádku. Musel to však cítit, a možná zpětně i litoval toho, že se k Vesmírným mariňákům připojil.

Hlášení o situaci
Zatím žádné ztráty. Mohla to však být jen otázka času. Mohl je zasáhnout buď minomet z Crawleru nebo jedna z leteckých bomb. Možná obojí. Jak dlouho potrvá, než si jeden nebo druhý uvědomí, že je úplně nezničili, a soustředí svou pozornost na to, aby je dorazili?

Executioner se zakymácel a znovu vypadl proud. Jak série výbuchů zasáhla tank a jeho okolí, cítil Thassius otřesy. „Vitariane?“ zeptal se techmariňáka.

„Jen nepřímý zásah. Pracuji na obnovení funkcí.“ Vitarian zněl bezstarostně, jako kdyby tato komplikace byla jen malou mrzutostí. „Šestko, tady dvojka. Jste stále s námi?“ Thassius odpověděl: „Nezlomní jako vždy, bratře. Ty výbuchy ochromily duchy strojů našich systémů. Znovu se probouzí. Pokračujte k cíli. Maximální rychlost. Za okamžik se k vám připojíme.“

„Rozumím.“ Své bomby vypouštěli podle rozmaru každého jednotlivého pilota.

Letecká podpora neznámo kde
Světla a displeje uvnitř kupole tanku Executioner se rozblikaly zpět k životu.

Další obrovský výbuch smýkl tankem a proud opět vypadl, tank se opět ponořil do temnoty. „Guillimanův slib!“ zařval Goran. „Kde je naše letecká podpora?“

„Neznámo kde,“ odpověděl klidně Vitarian. „Těsné minutí. Jinak už bychom tu nebyli, abychom vedli tuto debatu. Máme problém, bratři. Poslední zásah způsobil važné poškození. Nemůžu obnovit výkon.“ „Vůbec?“ zeptal se Thassius. Pokud to byla pravda, museli by tank okamžitě opustit, nebo by byli rozstříleni na kusy následnými hloubkovými nálety.

„Okamžik,“ řekl Vitarian, který pečlivě zkoumal stav poškození. „Při nejlepším několik minut“. „Nemáme minuty“. Thassius se rozhodl. „Připravit k opuštění vozidla. Vydáme se k ostatním vozidlům a budeme pokračovat.“

Znovu v provozu
Vysoký mechanický hlas Nozicka Beta-12 se zapojil do konverzace. „Tato jednotka opraví nedostatky. Ustupte.“

Jak se technokněží uvolnil z provizorního skládacího sedadla a natáhl mechanická chapadla vybavená hardwarovými zástrčkami a zasunul je do receptorů zapojených přímo do ducha stroje tanku, měl Vitarian co dělat, aby se mu vyhnul. Další mechanismy se roztahovaly a blýskaly, když svařovaly elektroinstalační trubky a pájely a znovu zapojovaly kabeláž.

„Zlepšení,“ řekl Nozick Beta-12. „Zlepšení. Zlepšení.“ Celou dobu jeho končetiny mávaly sem a tam jako spousta mechanických chapadel. Displeje se opět rozsvítily k životu. „Funkce částečně obnoveny,“ pokračoval magus.

O chvíli později Thassius ucítil skrz povrch tanku a jeho pancíř hučení desek. Jak se Executioner zvedl z rozbité země a získal stabilitu, zakymácel se. „Obávám se, že duch stroje je stále nefunkční,“ řekl Vitarian. „Nemáme podporu kogitátoru pro systém řízení palby. Magu domine? Ocenil bych další pomoc."

„Negativní. Nelze. Duch je nespokojen a musí být uklidněn. Přírůstek času se rovná jeho úbytku. Koreleace úspěchu mise. Musíme pokračovat.“ Thassius souhlasně kývl. „Pak to uděláme ručně. Seržante, jedeme.“

Neidentifikovaný hlas
Ve voxu zaskřípal zkreslený hlas: „Stále s námi, bratře?“ Tón byl posměšný a pohrdavý. „Byla by škoda, kdyby tě zničili cizáci.“

„Identifikuj se,“ dožadoval se Thassius. „Ale jistě. Máš tu čest mluvit se šampiónem Gardy smrti Dolgothem Sepkem. Věz, že jsem to byl já, kdo tě zabil.“

Rychlé střetnutí
Nyní byli jen něco málo přes kilometr od svého cíle. Při rychlosti, kterou se pohybovali, to bylo jen několik okamžiků. Vpředu se bojující démoni a Orkové rozdělili, aby umožnili dvěma Plagueburst Crawlerům protáhnout se tlačenicí. Vypálily ze svých Plagueburst minometů.

Seržant Goran prudce uhnul. Výbuchy minuly Executioner jen proto, aby téměř přímo zasáhly nedaleký Gladiator Lancer. Lanceru se podařilo vystřelit a prorazit do jednoho Crawleru pořádnou díru. Poté spóry žíravého moru z minometu proděravěly a rozpustily tvrzené adamantium a keramitový pancíř tanku Gladiator.

Velké kusy korby hnily a odlupovaly se a nezanechaly za sebou víc než gravitační sáně. O chvíli později Gladiator narazil do země a převrátil se. 

Thassius se na zraněný Crawler podíval hledáčkem zabudovaným do displeje jeho helmy – poranění způsobené Lancerem se začalo pomalu zavírat a už se léčilo. Vystřelil z těžkého laserového Destructoru a dosáhl přímého zásahu, zdálo se však, že ten měl malý účinek. 

Problémy s výkonem
„Vitariane, potřebuji větší výkon hlavní zbraně,“ zvolal Thassius
„Okamžik,“ řekl techmariňák. Motory změnily tón doplněný o hukot přesměrovaného výkonu. „Zkus to teď.“

Thassius znovu zamířil, právě včas, aby uviděl, že Crawler na něj zaměřuje své zbraně instalované ve sponsonech. Zamířil a snažil se zasáhnout přesně do díry, kde už byl Crawler zraněn. 

Vypálil milisekundu předtím, než vypálil Crawler. Zásah laserového destruktoru z Executioneru zhatil výstřel Crawleru a provrtal démonický stroj. 

Žádné otálení
Thassius uviděl druhý Crawler a zamířil. Než však mohl vypálit, přihnala se na dohled obrovská orčí dělokára. Obrovským, vpředu namontovaným válcem vrazila do Crawleru a rozdrtila část vozidla, ještě než démonický stroj převrátila a způsobila mu smrtelné zranění.

Thassius upravil svou palbu a vyslal záblesk z laserového destruktoru přímo skrz bok dělokáry a do jejího skladu munice. Odměněn byl opravdu působivou explozí, která ve změti ohně, kovu a krve rozmetala po celém bitevním poli trosky a těla cizáků.

Jak se Goran prodral tankem skrze pozůstatky zničené dělokáry a Crawleru, Vitarian upravil gravitační síly vycházející z desek a vytvořil tak příďovou vlnu, která cokoliv před nimi přišpendlila k zemi a zredukovala bojovníky na krvavé skvrny, jak se přes ně tank převalil.

„Zuřivost Descentu, tady poručík Thassius. Můžete zahájit výsadek. Za okamžik bude nastaven naváděč teleportéru.“ Nečekal na potvrzení. Seržant Goran zastavil tank a otočil jej o sto osmdesát stupňů, takže zadní poklop směřoval k cíli. Thassius opustil své místo ve věži. „Vitariane, pojď sem.“ Vyměnili si místa a Vitarian rotačním kanónem Onslaught vyčistil prostor kolem tanku. Otevřel se zadní poklop.

„Zůstaň za mnou, magusi, a my tě dostaneme k tvému STC,“ zakřičel Thassius. Odpovědí mu bylo několik zvuků binárního jazyka, když technokněží dovolil mariňákům sesednout.

Závěrečný výbuch
Čelila jim horda Orků, která překonala posledních pár metrů směrem k tanku Executioner. Když Hellblasteři vystoupili, skosili Orky přehřátou plazmou. Několik zelenokožců vybuchlo uprostřed kroku, když je paprsky zasáhly. Thassius aktivoval svůj Astartes rotomeč a vyrazil s ním v pravé ruce z tanku Executioner, zatímco v levé ruce držel naváděč teleportéru. Mezi sebou a ruinou si všiml pohybu.

Z dutiny v zemi se zvedl obrovský orčí mekboy. Thassius předpokládal, že Ork vypadl z dělokáry, protože nemohl přijít na to, odkud by se jinak vzal. Stvůra byla potrhaná a zakrvácená, visely z ní cáry jejího vlastního masa. Jeden z jeho klů se celý ulomil. Přesto stvůra vydala hrdelní válečný pokřik a zaútočila na Thassia.

Nadzvuková třesknutí na obloze nad nimi odpoutala pozornost bojovníků od sebe navzájem. Drop Pody prorazily mraky a vyrazily směrem k planetě pod nimi. Za okamžik už se cíl hemžil Ultramariňáky.

Thassius se otočil zpět na mohutného orčího mekboye a usmál se. Přestože nemohl vidět výraz Orka, když na něj útočil, přísahal by, že cizák úsměv opětoval.


Maximalizujte své odměny Battle Passu, dokud můžete

Protože 31. srpna VIII. sezóna Battle Passu skončí, je nyní skvělá doba na zakoupení Vylepšeného Passu. Pokud už jste nějakou kapitolu dokončili, pořiďte si Vylepšený Pass a odemkněte všechny vylepšené odměny této kapitoly. Pokud jste si nezakoupili ani jeden panel vylepšených odměn, můžete získat až 150 odměn.

Na obrazovce Battle Passu nebo v herním obchodě svůj Battle Pass posilte Vylepšeným Passem dostupným za 0 za kapitolu. Pokud chcete nějaké zlaťáky ušetřit a okamžitě si zajistit přístup ke všem základním a vylepšeným odměnám, pak si ještě dnes pořiďte jeden z těchto speciálních balíčků Battle Passu.

 
-- : --


Úplný přístup

Sklízejte v této sezóně odměny s Vylepšeným Passem na všechny tři kapitoly.
Zlaťáky a Chaos

Pořiďte si Vylepšený Pass na všechny tři kapitoly a k němu kapesné ve zlaťácích, jedinečného nového člena posádky a prvky na úpravu vzhledu.

Očištěný ohněm

Odehrajte bojové mise o jedinečnou členku posádky, exkluzivní 3D styl s motivy Warhammeru, bony, zlaťáky a další dobroty.

 

Balíček „Očištěný ohněm“ neobsahuje Vylepšený Battle Pass. 2D styl „Očistný plamen“ a obtisky „Sestra Lucia“ lze použít pouze na vozidla následujícího národa: Francie.


Upoutal příběh vaši pozornost, velitelé? Zapojte se do akce a bojujte statečně jako Ultramariňáci! Vpřed!

Zavřít