Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Změny hodnot pancíře HD modelů v aktualizaci 9.12

V aktualizaci 9.12 najdete 28 nových HD modelů tanků. Jde o 27 strojů, které si již svoji reputaci na bojištích vybudovaly a jednu náhradu za současný britský střední tank X. úrovně - Centurion Action X.

Proč se v souvislosti s přepracováním tanků do HD mění hodnoty pancéřování?

Přepracovávání existujících vozidel do HD hře přidává na realističnosti a zhušťuje atmosféru kouře, ohně a oceli, kterou hra World of Tanks vyzařuje. Mimo externích estetických změn nám ale přepracovávání vozidel do HD poskytuje také šanci překontrolovat a případně upravit hodnoty jejich pancéřování. Toto rozhodnutí bylo učiněno z několika důvodů:

  • Podařilo se nám získat přesnější historická data (například aktualizované informace o schématech, ale i o existujících vozidlech).
  • Změny v geometrické přesnosti jednotlivých dílů podvozku i věže vozidla po jeho předělání přirozeně vytvoří nové úhly, což může ovlivnit místa snadného průstřelu.

Ve World of Tanks používáme dva typy modelů vozidel - vizuální a kolizní.

Vizuální model je to, co v průběhu bitvy nebo v garáži vidíme na obrazovce, tedy grafické zobrazení trupu, podvozku a věže s dělem. Kolizní model je využit pro výpočty na serveru a obsahuje v sobě veškeré informace o pancéřování, rozložení externích i interních modulů a rozmístění jednotlivých členů posádky.

Právě proto tedy přepracovávání vozidel do HD vyžaduje nejen změny ve vizuálním modelu, ale také kontrolu modelu kolizního tak, aby byl v souladu s novou geometrií tanku.

Z 27 vozidel, která byla předělána v aktualizaci 9.12 do HD kvality, bylo pancéřování změněno nejvíce u těchto tří:

T34vylepšeno základní pancéřování těla i věže tanku. Na čelní pancíř byl přidán také kolizní model článků pásů, což efektivně navýší efektivní hodnotu tloušťky pancíře o 20 mm. Kopule velitele byla zmenšena.

IS-8v aktualizaci došlo k přejmenování tanku na T-10. Základní hodnota čelního pancéřování byla změněna a ochrana boků byla zlepšena. 

KV-220 – v aktualizaci došlo k přejmenování tanku na KV-220-2. Pancéřování spodního plátu bylo vylepšeno a změněno bylo i standardní pancéřování horního čelního plátu.

 

*Mějte prosím na paměti, že čísla uvedená na schématech znázorňují průraznost potřebnou pro probití pancíře v daném bodě za předpokladu zásahu pod optimálním úhlem.

Vaše tanky jsou mnohem více, než jen hezké na pohled, tankisté.

Zavřít