Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Změny hodnot pancíře HD modelů v aktualizaci 9.10

Aktualizace 9.10 do hry přinesla 29 HD modelů tanků. To zahrnuje i kompletně novou větev japonských těžkých tanků a dalších 20 vozidel, která by vám již měla být známa.

Proč se v souvislosti s přepracováním tanků do HD mění hodnoty pancéřování?

Přepracovávání existujících vozidel do HD hře přidává na realističnosti a zhušťuje atmosféru kouře, ohně a oceli, kterou hra World of Tanks vyzařuje. Mimo externích estetických změn nám ale přepracovávání vozidel do HD poskytuje také šanci překontrolovat a případně upravit hodnoty jejich pancéřování. Toto rozhodnutí bylo učiněno z několika důvodů:

  • Podařilo se nám získat přesnější historická data (například aktualizované informace o schématech, ale i o existujících vozidlech).
  • Změny v geometrické přesnosti jednotlivých dílů podvozku i věže vozidla po jeho předělání přirozeně vytvoří nové úhly, což může ovlivnit místa snadného průstřelu.

Ve World of Tanks používáme dva typy modelů vozidel - vizuální a kolizní.

Vizuální model je to, co v průběhu bitvy nebo v garáži vidíme na obrazovce, tedy grafické zobrazení trupu, podvozku a věže s dělem. Kolizní model je využit pro výpočty na serveru a obsahuje v sobě veškeré informace o pancéřování, rozložení externích i interních modulů a rozmístění jednotlivých členů posádky.

Právě proto tedy přepracovávání vozidel do HD vyžaduje nejen změny ve vizuálním modelu, ale také kontrolu modelu kolizního tak, aby byl v souladu s novou geometrií tanku.

Z dvaceti vozidel, která byla předělána v aktualizaci 9.10 do HD, postihla změna pancéřování nejvíce těchto šest:

Srovnání SD a HD modelů ukazuje, že v aktualizaci 9.10 získal tank na vrcholu americké větve těžkých tanků silnější pancéřování ve spoji spodního a vrchního plátu čelního pancíře. I pancéřování poklopu velitele bylo zesíleno.

Hlavním rozdílem zde bylo navýšení skloněného pancéřování poklopů, a to na hodnoty mezi 190 a 250 mm. Navíc byl lehce zesílen i čelní pancíř věže.

Tloušťka spodního plátu čelního pancíře byla zesílena. Sklon vrchního plátu čelního pancéřování byl změněn. Zranitelné místo se 160 mm tloušťkou bylo zakryto.

Některé části na věži byly změněny. Například pancéřování kolem mantletu bylo zesíleno. Čelní pancíř trupu byl pozměněn.

Bylo pozměněno pancéřování na čele věže a horním i spodním plátu čelního pancíře trupu.

Rozložení pancíře tanku T71 bylo změněno na základě nově získaných přesnějších historických dat.

*Mějte prosím na paměti, že čísla uvedená na schématech znázorňují průraznost potřebnou pro probití pancíře v daném bodě za předpokladu zásahu pod optimálním úhlem.

Vaše tanky jsou mnohem více, než jen hezké na pohled, tankisté.

Zavřít