Upozornění!
Položka novinek, kterou si prohlížíte, je ve starém formátu webové stránky. V některých verzích prohlížečů se mohou vyskytnout problémy s jejím zobrazením.

Zavřít

Vylepšená grafika herní aktualizace 8.0

Verze 8.0 je největší a nejzásadnější aktualizací hry World of Tanks od jejího vydání. Je tomu tak zejména díky obrovským změnám týkajícím se nové fyziky a grafiky. Nová fyzika již byla dopodrobna popsána v jiných článcích a videích. Nyní je tedy čas, abychom se zblízka podívali na grafiku.

Nové renderování je výsledkem čerstvých vylepšení zpracovávání grafiky, které odpovídají současnému stavu softwaru a hardwaru. Díky těmto vylepšením dnes mohou vývojáři do hry přidat daleko více grafických prvků. Kdyby předtím vytvořili mapy komplexnější, mělo by to za následek problémy s výkonem na mnoha počítačích – jestli by vůbec bylo možné na nich hru spustit. Nové metody zpracovávání grafiky jim ale nyní poskytují více možností. Verze 8.0 je začátkem dlouhodobé práce na hře World of Tanks, během které budou do hry přidávány mnohé nové prvky, ale také bude docházet k optimalizaci těch již existujících.

Nové renderování funguje tak, že smysluplně rozděluje zátěž mezi procesor a grafickou kartu. Díky tomu mohou i méně výkonné počítače zpracovávat více prvků najednou a to znamená, že většina hráčů bude moct hrát i při nastavené vylepšené grafice. Renderování bylo optimalizováno, a tak i ti, kdo mají méně výkonné stolní počítače nebo notebooky, budou moct hrát zcela pohodlně. Dle vlastního přání však stále můžete přepínat mezi starou a novou grafikou. Stačí u položky grafika vybrat „standardní“, chcete-li starou grafiku, nebo „vylepšená“, chcete-li novou. Je třeba však mít na vědomí, že starý a nový systém se renderují zcela odlišně. To znamená, že pokud vyberete „standardní“ grafiku, některá nastavení ve hře pro vás mohou být nedostupná.

Dále je třeba upozornit na to, že přepnutím na novou grafiku může dojít k problémům s automatickým nastavením. Dojde-li po zapnutí nové grafiky k poklesu výkonu, budete možná muset věnovat trochu času tomu, abyste herní nastavení znovu vyladili.

Nyní vám vysvětlíme některá nastavení a ukážeme vám, jak je možné je upravit, tak abyste měli z nové grafiky co nejvíce.

Začněte tím, že změníte nastavení grafiky z „obecného“ na „podrobné“. Díky tomu uvidíte, čeho je váš počítač schopen. Jestliže je vaše grafická karta stará nebo není příliš výkonná, můžete výkon zlepšit tím, že snížíte rozlišení obrazovky. Změna těchto parametrů již obvykle znamená viditelný nárůst FPS. I přesto ale můžete provést další úpravy pomocí změn následujících nastavení:

 

 

 1. Kvalita osvětlení: Nový systém renderování vypočítává osvětlení daleko více do detailu. Tím je dosaženo daleko realističtějších a pohlednějších map, které mají světelně propracovanější krajinu. Mezi světlými a tmavými částmi se vykreslují vámi viditelné přechody a toto nastavení upravuje jejich míru. Máte-li méně výkonnou grafickou kartu, doporučujeme vám nastavit tuto položku na minimální (nízkou) kvalitu nebo ji zcela vypnout. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že používáte nový systém renderování.
 2. Kvalita stínů: V novém systému renderování byly stíny zcela přepracovány. Nyní odpovídají skutečné velikosti objektů a jejich poloze vzhledem ke zdroji světla. Stíny jsou nyní také zcela dynamické, tzn. že jestliže se nějaký strom zatřese, stíny kopírují jeho pohyb, nebo jestliže padá stožár, stín padá spolu s ním. Všechny tyto efekty vyžadují zpracovávání a mohou spotřebovat velkou část výkonu počítače. Máte-li tedy obavy ohledně výkonu počítače, raději ponechte tuto položku nastavenou na nízkou úroveň. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že používáte nový systém renderování.
 3. Kvalita vodní hladiny: Kvalita zobrazování vodní hladiny byla vylepšena a přidali jsme do něj nové efekty, např. šplíchání, zrcadlení nebo vodní kruhy. Tyto efekty obvykle zpracovává grafická karta, takže snížíte-li jejich kvalitu, zvýší se relativní výkon počítače. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že používáte nový systém renderování.
 4. Kvalita detailů: Toto nastavení určuje úroveň zobrazovaných detailů, např. stop pásů v bahně, padlého listí nebo nakupené zeminy. Čím více malých detailů budete chtít ve hře zobrazit, tím více počítačové paměti bude zapotřebí. Klíčové pro toto nastavení je tedy množství paměti ve vašem počítači. Majitelé méně výkonných počítačů by tedy měli tuto položku nastavit na nízkou hodnotu, nebo ji zcela vypnout. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že používáte nový systém renderování.
 5. Kvalita textur: Toto nastavení určuje množství detailů viditelných na všech površích ve hře, těch na vozidlech i těch v krajině. Může být velmi náročné na počítačovou paměť, takže u starších počítačů doporučujeme nastavit jej na nízké. Toto nastavení je dostupné jak pro nový, tak pro starý systém renderování.
 6. Kvalita stromů: Stromy na mapách předělaných ve verzi 8.0 byly přepracovány a optimalizovány. Na ostatních mapách se na tom právě pracuje a výsledky budou součástí budoucích aktualizací. Toto nastavení je ovlivněno výkonem grafické karty a velikostí grafické paměti. Máte-li méně výkonný počítač, raději jej snižte. Maximální kvalita je dostupná pouze u nového systému renderování.
 7. Kvalita rostlinstva: Toto nastavení určuje úroveň detailů trávy a nízkých porostů, tedy těch příliš malých na to, aby ukryly vozidlo. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že používáte nový systém renderování. Mějte prosím na paměti, že na optimalizaci tohoto nastavení se stále pracuje.
 8. Zvláštní efekty: Toto nastavení zahrnuje zobrazování kouře, prachu, jisker, ohně, explozí atd. Všechny tyto efekty závisí na grafické kartě a procesoru. Jestliže tedy nemáte velmi výkonný počítač, doporučujeme vám nastavit tuto možnost na co nejnižší hodnotu. Toto nastavení je dostupné jak pro nový, tak pro starý systém renderování.
 9. Zvláštní efekty v odstřelovacím režimu: Toto nastavení určuje zobrazování kouře, prachu, ohně atd. v odstřelovacím režimu. Vývojáři jsou si vědomí, že v odstřelovacím režimu dochází k problémům s úbytkem výkonu. Nastavte tuto položku na minimum a problém se tím zmenší. Vývojáři právě pracují na kompletním vyřešení tohoto problému a záplata bude vydána v budoucí aktualizaci.
 10. Post Processing: Toto nastavení ovlivňuje různé grafické efekty, například mlhu či přesvětlení. Závisí na výkonu grafické karty a paměti. Na méně výkonných počítačích doporučujeme nastavit na minimum nebo zcela vypnout. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že používáte nový systém renderování.
 11. Vzdálenost vykreslování: Toto nastavení určuje, jak daleko se budou vykreslovat objekty na bojišti. Závisí na celkovém výkonu počítače, takže uživatelé méně výkonných PC by jej měli nastavit na „střední“ nebo „nízkou“ hodnotu. Toto nastavení je dostupné jak pro nový, tak pro starý systém renderování.
 12. Detaily objektů: Toto nastavení určuje počet detailů v prostředí. Závisí na výkonu grafické karty a paměti. Na starších počítačích důrazně doporučujeme nastavit na hodnotu „střední“ nebo „nízkou“. Nastavení je dostupné jak pro nový, tak pro starý systém renderování.

Snížíte-li všechna tato nastavení na minimum, můžete získat až 50 % FPS navíc. V současné době je znám problém s anti-aliasingem a prozatím bylo zavedeno dočasné řešení tohoto problému. Vývojáři ale pracují na celkovém odstranění tohoto problému.

Jestliže jste všechna tato nastavení snížili na minimum, ale stále nedosahujete hratelných FPS, doporučujeme vám použít standardní (staré) grafické nastavení. Toto nastavení zůstane ve hře napořád, ale v budoucnu již neplánujeme přidávat k němu další grafické funkce. Celková optimalizace a vylepšení krajiny na všech mapách budou prováděny postupně a objeví se v příštích herních aktualizacích.

Vylepšená grafika uvedená do hry v aktualizaci na verzi 8.0 je jen prvním krokem. Optimalizace a vylepšování budou pokračovat, tak abychom zajistili, že si všichni hráči budou moct hru World of Tanks vychutnat na maximum.

Vývojáři by tímto také chtěli poděkovat všem, kdo se účastnili našeho dlouhého veřejného testu této aktualizace. Díky ohromné zpětné vazbě, kterou jste nám poskytli, se nám podařilo opravit drtivou většinu nahlášených chyb a problémů s renderováním.

 

Tankisté, na viděnou na bojištích! 

Zavřít