Úprava vyvážení dělostřelectva: Měníme parametry ochromení

Velitelé!

Dělostřelectvo, nebo také zkráceně „arty“ – samohybná děla jsou ve World of Tanks skutečně jedinečnou třídou vozidel, a značný počet fanoušků World of Tanks s nimi hraje.

Samohybná děla urazila ve svém vývoji dlouhou cestu, než si mezi stávajícími vozidly našla své místo, neboť začínala jako vyhlášené „stroje na poškození“, které se vyvinuly ve stroje podpůrné. Nyní nastal čas, abychom vám pověděli, jak chceme změnit jejich parametry ochromení na základě dlouhého studia statistik a vašich připomínek, které jsme shromažďovali od roku 2017.

Samohybná děla - retrospektiva

Rozbalit

Proč tuto úpravu vyvážení provádíme? Ohlédnutí zpět

V dubnu 2017 jsme jako součást aktualizace 0.9.18 upravili nastavení dělostřelectva. Od té doby se hra World of Tanks značně změnila, ale třída samohybných děl zůstala z velké části nedotčena. Přidali jsme nové větve vozidel a nové národy, a přepracovali jsme prvky systému tvorby týmů. Nyní jsme konečně připraveni k dalšímu kroku a provedení jistých úprav u této jedinečné třídy vozidel. Nejprve se však pojďme podívat, jak se dělostřelectvo v průběhu uplynulých let vyvinulo.

Ničení jediným výstřelem, četa a gigantické poškození

Ti z vás, kteří hráli World of Tanks před aktualizací 0.9.18, si budou pamatovat značné škody, které mohlo dělostřelectvo způsobit díky své vysoké alfě. Granáty se na vás snesly bez varování a neměli jste šanci k tomu, abyste se jim vyhnuli. Tato situace se týkala převážné většiny vozidel, bez ohledu na sílu pancíře.

Ve výsledku se mnoho hráčů – zejména těch s těžšími a pomalejšími vozidly – raději nevystavovalo riziku. Místo toho zůstávali v lokacích, kde byli zaručeně v bezpečí před dělostřeleckou palbou, což mělo vliv na dynamiku bitev. Pravděpodobnost obdržení vysokého alfa poškození vás zrovna nepovzbuzovala k podnikání aktivních a užitečných akcí. Navíc mělo v té době dělostřelectvo ještě další „kouzla“, která přilévala olej do ohně. Například:

 • Palba HEAT a AP granátů měla za následek obří škody, mnohem větší než průměrné poškození vysoce výbušných granátů v případě, že neprobily pancíř
 • Žádné omezení na počet samohybných děl v jednom týmu. V některých bitvách se více než polovina týmu skládala z dělostřelectva
 • Možnost hraní v četách sestávajících ze dvou či tří samohybných děl. Díky své koordinované práci mohla taková četa ovládat celou mapu a měla příliš velký vliv na výsledek lokálních bitev ať tím či oním směrem.

Ale ani pro ty, kteří hráli se samohybnými děly, to nebyla procházka růžovým sadem. Dlouhá doba nabíjení (mnohem delší než u ostatních tanků), nízká přesnost a vysoký rozptyl sloužily jako jistý druh odplaty za jejich nadměrně vysokou bojovou efektivitu.

Aktualizace 0.9.18 a její řešení

Aktualizace 0.9.18 přinesla samohybným dělům skutečně globální změny. V dubnu 2017 jsme:

 • Odstranili ze standardních samohybných děl všechny granáty, kromě typu HE
 • Značně snížili probíjení pancíře a alfa poškození HE granátů
 • Stanovili limit na 3 samohybná děla na tým a jedno na četu
 • Zvýšili přesnost samohybných děl a snížili jejich rozptyl a čas zaměření.

Navíc, abychom samohybná děla změnili spíše v týmové hráče než jen v individuální stroje, zavedli jsme zcela novou mechaniku ochromení. Nyní mají tanky, zachycené v poloměru výbuchu dělostřeleckých granátů, dočasně oslabené své vlastnosti. Ve výsledku mohou úspěšné akce dělostřelectva ve spojeneckém týmu přinést neocenitelné výhody a obrátit průběh bitvy.

Změny, které jsme provedli, mají různé efekty na všechna samohybná děla, ale obecně vzato se počet probití pancíře značně snížil. Během procesu úpravy vyvážení jsme značně omezili nominální poškození HE granátů a snížili průměrné poškození způsobené dělostřelectvem, a to jak během celé bitvy tak i jediným výstřelem.

POZNÁMKA: V důsledku všech změn se u všech samohybných děl značně snížila míra probití s plným poškozením. Například u stroje Objekt 261 poklesla míra probití s plným poškozením sedminásobně. Navíc začala samohybná děla X. úrovně působit v průměru o 6 % méně poškození za bitvu.

Nové výzvy

Po aktualizaci 0.9.18 se hratelnost samohybných děl změnila a dělostřelectvo se stalo třídou více orientovanou na velení. Zaměření při hraní se samohybným dělem se změnilo z udělování vysokého poškození specifickému cíli na udělení poškození většímu množství vozidel. Dělostřelectvo začalo věnovat větší pozornost sektorům mapy, kde bylo hodně nepřátelských tanků, a kde spojenci potřebovali pomoc nejvíce.

Mechanika ochromení však nastolila nové otázky. Ve výsledku jste nám přednesli připomínky ohledně následujících bodů:

 • Dlouhá doba ochromení při ostřelovaní od několika samohybných děl. V současné době funguje nové ochromení nezávisle na ochromení předchozím. Ve výsledku mohou hráči, kteří se dostanou pod palbu několika samohybných děl, obdržet masivní prodloužení efektu ochromení, což není nijak omezeno. Takové situace jsou nepříznivé zejména pro těžké tanky a jiné pomalé stroje: kvůli neustálému ochromení jsou nuceny stát bez pohybu se sníženými vlastnostmi a zůstat neaktivní. Ve výsledku se tyto stroje stávají pro protivníky snadným cílem.
 • Mechanika udělení ochromení dokonce i bez obdržení poškození. V situacích, kdy granáty samohybného děla dopadají daleko od tanku a působí minimální poškození, přichází doba ochromení, která pokaždé snižuje výkonové vlastnosti, a to bez ohledu na množství uděleného poškození.

Tuto situaci chceme změnit. Nevýznamnější změny v připravované úpravě vyvážení dělostřelectva se týkají mechaniky ochromení. Naším hlavním cílem je snížení celkové doby ochromení, zejména po zásahu od několika samohybných děl v řadě za sebou.

Sbalit

Naše úpravy

Naše úpravy budou sestávat z několika rozsáhlých bloků. Nejprve máme v plánu snížit dobu trvání ochromení od všech zásahů dělostřelectva na již ochromených vozidlech. Pojďme se však nejdřív rychle podívat na trochu teorie, která vám pomůže lépe pochopit mechaniky nadcházejících změn.

Jak se nyní vypočítává doba ochromení?

Maximální doba ochromení sestává ze dvou složek:

 • První složka je konstantní pro každý dělostřelecký granát a nezávisí na uděleném poškození. V nastavení granátu je tato hodnota stanovena koeficientem od 0 do 1, a ve vaší garáži je zobrazena jako „minimální doba ochromení“ v sekundách. To je jeden z vyvažujících parametrů granátu – stejný jako například průbojnost či rychlost. Tento parametr se konfiguruje individuálně pro každý dělostřelecký granát, který má schopnost způsobit ochromení.
 • Druhá složka je podmíněná proměnná hodnota, která se vypočítává v závislosti na poškození způsobeném granátem. Tato vlastnost není v herním klientovi přímo specifikována, ale dá se snadno vypočítat. Tato hodnota závisí na poškození a pokaždé je jiná.

V součtu se obě tyto složky (konstantní a proměnná) rovnají jedné (1). Pojďme se podívat na jejich poměr na příkladu stroje Objekt 261. V tuto chvíli má toto samohybné dělo následující vlastnosti:

 • Konstantní podíl ochromení = 0,45
 • Doba ochromení granátu (maximální doba ochromení) = 29 sekund
 • Minimální doba ochromení = procentní podíl konstantního ochromení * maximální doba ochromení = 0,45 * 29 = 13,05 sekundy

Na základě těchto údajů můžeme vypočítat proměnné množství ochromení a jeho poměr vůči konstantní hodnotě:

 • Konstantní podíl ochromení = 0,45
 • Procentní podíl proměnného ochromení = 1 - procentní podíl konstantního ochromení = 1 - 0,45 = 0,55

Co chceme změnit?

Pro názornost pojďme vzít v úvahu situaci, kdy Objekt 261 vypálí na IS-7.

 1. Upravíme konstantní složku ochromení, která nezávisí na poškození. Příslušným způsobem zvýšíme o 5 % vliv proměnné složky. S využitím příkladu stroje Objekt 261 se tento poměr změní z 0,45 a 0,55 na 0,4 a 0,6. To změní minimální dobu ochromení pro Objekt 261 z 13,05 na 11,67 sekundy.
 2. Také upravíme druhou složku ochromení, která závisí na poškození. Změníme rozdělení poškození z výbuchu v závislosti na vzdálenosti tanku od centra exploze. Nyní je tato vzdálenost od 0,5 ve středu výbuchu po 0,15 na jeho okraji. Množství poškození na okraji výbuchu snížíme z 0,15 na 0,05. Tím se sníží veškeré výbušné poškození vyjma případů, kdy vysoce výbušný granát exploduje přímo na pancíři. A to na oplátku povede k mírnému poklesu v druhé složce ochromení.

3. Pokud již na vás působí ochromení, tak je jakékoliv další ochromení sníženo na polovinu (1/2 ochromení). Pro lepší pochopení této mechaniky se pojďme níže podívat konkrétní příklad.

4. Snížíme dobu ochromení, když dělostřelecký granát zasáhne vozidlo, které je již ochromeno, pokud je toto vozidlo vybaveno protistřepinovou vložkou. Nyní supertěžká protistřepinová vložka sníží dobu dodatečného ochromení o dalších 20 %, a těžká protistřepinová vložka o 10 %. Například pokud dodatečná doba ochromení činí 15 sekund, tak při použití supertěžké protistřepinové vložky se tato hodnota sníží na 12 sekund, a v případě těžké protistřepinové vložky na 13,5 sekundy.

Změna dodatečných parametrů ochromení

Pokud je v současné době doba dodatečného ochromení delší než zbývající doba předchozího ochromení, tak se doba dodatečného ochromení přičte k celkové době ochromení, jak je to ukázáno v níže uvedené ilustraci:

První ochromení je 20 sekund. Po 8 sekundách zasáhne vaše vozidlo další granát, který přidává dalších 23 sekund. A celkové ochromení bude 8 + 23 = 31 sekund.

Po změně této mechaniky budou další ochromení automaticky snížena na polovinu času. Celková doba ochromení tedy poklesne:

První ochromení je 20 sekund. Po 8 sekundách zasáhne vaše vozidlo další granát, který přidává dalších 23 sekund. Tato hodnota se pak sníží na polovinu, takže celkový čas ochromení je 8 + 12 = 20 sekundy.

Jak můžete vidět, je rozdíl mezi 31 a 20 sekundy značný. Během této doby můžete změnit svou pozici, poškodit protivníky, vynulovat obsazování základny atd. Díky nové mechanice se doba ochromení od opakovaného zásahu samohybným dělem výrazně sníží. Také přibude případů, kdy se časomíra ochromení vůbec nezmění, když už jste dodatečně ochromeni.

Bude-li čas jakéhokoliv ochromení nižší než 5 sekund, pak se takové ochromení vůbec neuplatní.

Změny ve vlastnostech samohybných děl

Změny pro každý z bodů jsou malé, ale společně povedou ke značnému snížení doby trvání ochromení, a to zejména od dodatečných ochromení. Tyto změny ovlivní různá samohybná děla různými způsoby, v závislosti na nastavení těchto strojů a jejich stávající bojové efektivity. Proto plánujeme změnu výkonových vlastností jednotlivých samohybných děl, abychom mohli jejich efektivitu doladit poté, co začnou ohlášené změny účinkovat. Konkrétně snížíme o 5 % poloměr výbuchu u následujících strojů:

Úprava vyvážení dělostřelectva

Rozbalit
 • G.W. Panther
 • G.W. Tiger (P)
 • G.W. Tiger
 • G.W. E 100
 • M12
 • M40/M43
 • M53/M55
 • S-51
 • SU-14-1
 • SU-14-2
 • 212А
 • Conqueror Gun Carriage
 • Object 261

Také provedeme individuální úpravy výkonových vlastností následujících samohybných děl:

Conqueror Gun Carriage

 • Snížíme rychlost granátu o 35 m/s (395 -> 360).

G.W. Panther:

 • Snížíme přesnost o 0,02 (0,66 -> 0,68; 0,62 -> 0,64);
 • Zvýšíme dobu nabíjení o 1 sekundu (27,2 -> 28,2; 26,0 -> 27,0);
 • Zvýšíme rozptyl při rotaci věže o 0,02 (0,46 -> 0,48; 0,44 -> 0,46).
Sbalit

Vše výše uvedené představuje pouze operační koncept úpravy vyvážení dělostřelectva. Nejprve chceme všechny tyto změny obsáhle otestovat během supertestů. A samozřejmě chceme znát váš názor na naše doporučení. Na základě výsledků testů a vašich připomínek budeme v práci na dalších úpravách vyvážení dělostřelectva i nadále pokračovat.

Zavřít