Náhled aktualizace 9.22 – Revize technologického stromu SSSR

Udělejte si chvilku volna od slavnostní mely Sváteční operace a seznamte se se změnami, které proběhnou u sovětských vozidel! Aktualizace 9.22 se zaměří na nejméně hrané tanky tohoto národa a oživí je za pomoci vložení nových vozidel, promíchání struktury stromu a několika návratů starých vozidel.

Nejprve si rychle připomeneme, oč se jedná. Vozidlo SU-100M1 a jeho vrstevníky zahlédnete na bojišti jen zřídka, a nejinak je tomu u sovětských středních tanků, které mají věže v zadní části korby. Ať už za to může poměrně složitý styl hry, drastické změny v hratelnosti od úrovně k úrovni, nebo kombinace obojího, na skutečnosti to nic nemění. Jen pár lidí by si tato vozidla odemklo, a ještě méně lidí by s nimi hrálo. Toto kolo revize technologického stromu se zaměří na to, aby byla tato vozidla opět relevantní, a dá celé linii ucelenou sktrukturu a výrazný herní příběh. Kromě toho nabízí tato aktualizace nový pohled na hraní s těžkými tanky s pomocí nových vozidel VIII. – X. úrovně, která mají věž v zadní části korby.

Pojďme se blíže podívat na to, co bychom chtěli změnit, jak to uděláme a proč, abychom se ujistili, že až testování začne, tak budeme všichni zajedno.

Střední tanky

Linie vozidla A-44 vám vypověděla jen málo o tom, s jakým tankem budete hrát na X. úrovni. Po zvládnutí silných i slabých stránek středních tanků se vzadu umístěnými věžemi na úrovních VII. – IX. by člověk očekával podobnou hratelnost i na vrcholu linie. Místo toho jste však dostali klasický střední tank na krátkou vzdálenost, což vás mohlo frustrovat a vážně to podkopávalo oblíbenost celé linie. Byla to poměrně drsná jízda, takže se není čemu divit, že se po této linii vydalo jen pár lidí.

Co by vás mohlo přesvědčit, abyste jí dali druhou šanci? Možná to, že jí dáme věc, kterou postrádala ze všeho nejvíc: ucelenost. Aktualizace 9.22 to udělá tak, že přesune Objekt 430 dolů na IX. úroveň, kde vytvoří novou mini-linii dobře obrněných útočných středních tanků s velkou alfou.

Na X. úrovni se objeví nováček: Objekt 430U.

Tento nováček, který představuje menší cíl, má poměrně dobře sklopený pancíř a slušnou pohyblivost, dokáže snadno objet nepřítele z boku, rozstřílet ho díky své velké alfě a pak se bez úhony přesunout k dalšímu v řadě.

Объект 430У = Objekt 430U

Trio s věžemi vzadu také nakonec dostane nový stroj na X. úrovni. Ten bude pokračovat ve stylu linie se silným pancířem věže a nabídne hratelnost, která bude vypadat jako přirozený postup z tanku Objekt 430 Variant II.

Nová linie těžkých tanků

Po nějakou dobu byli Britové a Němci jedinými národy, které vám nabídly těžké tanky X. úrovně s věžemi namontovanými v zadní části korby. Někteří si hru s nimi užívali, zatímco ostatní si raději zvolili více konvenční možnost, ale jen málokdo by tvrdil, že stroje FV 215b, Pz.Kpfw. VII a miláček globální mapy, VK 72.01 (K), byly nudné. Tato banda přivítá v aktualizaci 9.22 velmi sovětskou posilu, která představí neotřelý pohled na konstrukci klasických tanků IS na úrovních VIII – X (přímo od tanku IS).

Stroje IS-M, Objekt 705 a Objekt 705A ukazují nepříteli předek korby ve tvaru hlavy štiky a chlubí se charakteristickou alfou tohoto národa, která je částečně kompenzována parametry míření. To však v tomto případě není to hlavní. Hlavní je umístění věže v zadní části korby. Kombinace odolného pancíře, slušné pohyblivosti a na jejich třídu silných děl jim umožňuje bez problému sekýrovat ostatní tanky.

ИС-М = IS-M

Využívejte jejich silné stránky, a tyto stroje vám dokáží, že jsou šikovné v podpoře útoku i v likvidaci nepřátelských průlomů. Bojují jako kříženci mezi Pz.Kpfw. VII a IS-7, a tento styl hry se při postupu vzhůru úrovněmi nemění. Od 122mm děla na VIII. úrovni až po neuvěřitelné 152mm dělo, když se dostanete na Objekt 705A.

Объект 705А = Object 705A

Svižný tank T-10 s pevnou věží lze často zahlédnout na bojišti, jak rychle mění směr a po cestě rozsévá destrukci. Ať už je však jakkoliv skvělý, tak mezi odolné tanky IS-3 a IS-7 moc nezapadá, a proto bude nahrazený za Objekt 257. Nebojte, T-10 úplně neodstraníme. V průběhu předešlých let mnohokrát prokázal svou hodnotu, takže dostane vlastní mini-linii s vozidlem na X. úrovni, které bude přirozeným krokem vzhůru z tohoto tanku. Na tomto nováčkovi stále pracujeme a odhalíme vám ho, až se s ním posuneme dále.

Alternativní linie stíhačů tanků

Této skupině stíhačů tanků jsme se snažili vrátit význam již poměrně dlouhou dobu. Prostá úprava parametrů vozidel v aktualizaci 9.20 nás však nikam neposunula. Plně jsme si tento problém uvědomili a navrhli jsme nové řešení, kterým je přepracování linie do podoby útočných stíhačů tanků na střední až krátkou vzdálenost.

Koncept

  • Vysoká pohyblivost vpřed a vzad v kombinaci se střední obratností, což jim umožní rychle dojet na klíčové pozice, obsadit je, a pak se stáhnout do bezpečí.
  • Dobrý čelní pancíř k odrážení nepřátelských granátů, ale slabý boční pancíř a spodní čelní plát pancíře.
  • Průměrné poškození na výstřel s vysokou dobou dobíjení jako kompenzací za pohyblivost a ochranu.
  • Přesnost a čas zaměření vyvážené tak, aby byly efektivní na střední a krátkou vzdálenost, ale aby se zároveň jejich efektivita snížila při palbě z velké vzdálenosti.
  • Špatné úhly elevace děla kvůli historické konstrukci.

Přizpůsobení linie tomuto konceptu si vyžádalo řadu změn ve struktuře linie a úprav ve vyvážení. Začali jsme přesunem vozidla Objekt 263 o úroveň níže, kde může se svým poškozením na výstřel a pancířem představovat rozumný přínos. Dalším krokem bylo navržení správného vozidla na X. úroveň, a pro tuto úlohu jsme si vybrali Objekt 268 Variant 4. Od svých předchůdců zdědil rychlost, pancíř a dobré dělo, ale na rozdíl o nich muže mít namontované dělo s ráží nad 130 mm, netrpí nevýhodami z otevřené kabiny a dokáže každým výstřelem naservírovat 650 poškození.

Stroje Objekt 263 a Objekt 268 Variant 4 ukázaly v testech výtečné výsledky. Vozidla skvěle blokovala poškození a vedla si jako útočné stíhače tanků — rychlé, obrněné, s průměrným poškozením na výstřel a na stíhače tanků ne příliš velkým poškozením za minutu. Vyslovili jste se však proti přesunu vozidla Objekt 263 na IX. úroveň, a my jsme to nemohli ignorovat. Vzali jsme tedy obě vozidla do dalšího kola testů, abychom si ověřili původní výsledky. Objekt 263 zůstal beze změny, ale u Objektu 268 Variant 4 jsme snížili alfa poškození ze 750 na 650, abychom odstranili náhlou změnu v alfa poškození a době nabíjení mezi úrovněmi VIII a X.

Объект 268 Вариант 4 = Object 268 Variant 4

Posledním a pravděpodobně nejobtížnějším úkolem byla úprava vozidel středních úrovní pro hratelnost útočných strojů na střední a krátkou vzdálenost. Stíhač SU-122-54 do konceptu nezapadal kvůli svému tradičnímu umístění věže. Měli jsme před sebou velké dilema: jasně vybočoval z linie s ohledem na hratelnost, ale byl velmi cenný z historického úhlu pohledu. Jako dočasné řešení jsme vyzkoušeli jeho přesun o úroveň dolů, abychom zjistili, zda to může fungovat. Naneštěstí nebyl dobrý v blokování poškození ani na úrovni VIII a stále prostě a jednoduše vypadal jako velký krok stranou s ohledem na hratelnost. To je důvod, proč jsme SU-122-54 odstranili a vytvořili tak linii zcela složenou z vozidel s věží/nástavbou v zadní části korby.

Druhé kolo Supertestu nás utvrdilo v přesvědčení, že námi navržený koncept linie přetváří tyto stíhače tanků do více žádoucího stavu a dává jim výraznou osobitost, kterou dříve postrádaly. Tyto dobře obrněné a rychlé stroje, schopné udělit slušné alfa poškození, jsou určené k provádění průlomů na křídlech a měly by zajistit příjemný zážitek ze hry. V současné době vychází tento druhý předpoklad z údajů ze Supertestů. Už se nemůžeme dočkat, až se vám tyto stíhače tanků dostanou do rukou, abyste mohli tuto hypotézu otestovat, určit, zda jsou nutná další vylepšení, a společně s námi usilovat o co nejlepší výsledek.

Během společného testu aktualizace 9.22 budeme pozorně přihlížet, sledovat vaše připomínky, a provádět revize zaznamenaných dat, abychom se ujistili, že si tato nová vozidla vedou tak, jak mají.

Diskutovat na Discordu

Zavřít